Ergonomi i förskolan

Det är viktigt att lära sig att känna efter vad som känns rätt och fel för kroppen och utifrån det kunna välja att arbeta på ett så skonsamt sätt som möjligt.

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det kan handla om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, tex. kring arbetsställningar och lyft. Att arbeta med barn innebär för många en stor fysisk belastning och allt fler pedagoger drabbas av belastningsskador. Att lyfta, bära och böja sig flera gånger om dagen är några vanliga moment som sliter på kroppen. Flera av de skador som kan uppkomma går att förebygga om man har kunskaper kring ergonomi inom förskolan och hur kroppen fungerar under arbete. 

Företagsutbildning

Längd: 3 timmar

Datum:
19 oktober, 2023 ( 18:00 - 21:00 )

Pris: 1395:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Minska risken för belastningsrelaterade skador

Som pedagog är det av yttersta vikt att ha medvetenhet om korrekt kroppsanvändning och arbetsmetoder för att förebygga felaktiga lyft och minska risken för belastningsrelaterade skador. Denna kunskap om arbetsteknik är grundläggande för att upprätthålla en god fysisk hälsa och välbefinnande under ditt arbete inom förskolan.

I ditt yrkesområde på förskolan kan du vara utsatt för olika fysiska aktiviteter som innefattar att lyfta och hantera barn, material och utrustning. Att använda rätt tekniker och ergonomi är avgörande för att undvika överansträngning och skador på muskler och leder. Genom att följa riktlinjer för säker hantering och lyft kan du minimera riskerna och arbeta mer effektivt samtidigt som du skyddar din egen hälsa.

Lagstiftning och riktlinjer

Att ha en god förståelse för arbetsmiljön och dess lagar är avgörande för att säkerställa att både du och dina kollegor arbetar i en säker och hälsosam miljö. Detta inkluderar att känna till och följa lagstiftning och riktlinjer som är relevanta för arbetsmiljön på förskolan, samt att vara medveten om hur man rapporterar och hanterar eventuella arbetsmiljörelaterade frågor.

Kunskap om arbetsteknik, ergonomi och arbetsmiljö är avgörande för att du som pedagog ska kunna utföra ditt arbete effektivt och samtidigt bevara din egen hälsa och välbefinnande. Det är ett viktigt ansvar som bidrar till en säkrare och mer hälsofrämjande arbetsmiljö inom förskolan.

Välkommen till en inspirerande föreläsning där teori varvas med praktiska moment som ger förutsättningar att kunna arbeta fysiskt hållbart.

Målgrupp

Utbildningen är till för alla som arbetar inom förskolan eller liknande pedagogisk verksamhet.

Utbildningens innehåll

 • Kroppens anatomi och fysiologi relaterat till belastning – rygg, nacke, skuldra.
 • Belastningsergonomi – lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, hur kroppen påverkas kroppen av belastning.
 • Manuell hantering/förflyttningsteknik, vanliga hjälpmedel på förskolan.
 • Köksergonomi, buller och röstergonomi.
 • Lagstiftning och föreskrifter om belastningsergonomi (AFS 2012:2).
 • Riskbedömning och checklistor.
 • Tidiga signaler på ohälsa.
 • Återhämtning – tips och enkla verktyg för mer ork och energi.

Utbildningens föreläsare

Lottie Lundin

LEGITIMERAD SJUKGYMNAST, ERGONOM OCH HÄLSOUTVECKLARE

Lottie är legitimerad sjukgymnast, ergonom och hälsoutvecklare med föreläsningar och kurser inom ergonomi, livsstil och hälsa. Hon är också Instruktör i Medicinsk yoga, utbildad på IMY (institutet för Medicinsk Yoga, Stockholm) 

Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter

Hur kan vi upptäcka, vara behjälpliga på bästa sätt.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

REKOMMENDATION 95% rekommenderar utbildningen

ADHD i förskolan

ADHD i förskolan

Hur kan du som pedagog i förskolan tänka kring barn med diagnosen ADHD?

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

REKOMMENDATION 97% rekommenderar utbildningen

Språkutvecklande arbetssätt på fritids

Språkutvecklande arbetssätt på fritids

strategier och förhållningssätt för att stötta språk, kommunikation och samspel inom fritidsverksamhet

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Autism inom förskola och fritidsverksamhet

Autism inom förskola och fritidsverksamhet

Utbildningen ger kunskaper för att bemöta de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Barns inlärning och lärande

Barns inlärning och lärande

Få insikter om hur den nya forskningen och Lpfö-18 kan tillämpas i det dagliga arbetet med barnen.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Uppmärksammas på tecken och signaler på våld i nära relationer, både hos den utsatta och hos förövare.

UTBILDNINGSTID Dagtid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Högläsning i förskolan

Högläsning i förskolan

Du får en Introduktion i och grundkunskaper om hur du kan arbeta språkstimulerande med böcker och högläsning.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Lågaffektivt bemötande inom förskola

Lågaffektivt bemötande inom förskola

Lågaffektivt bemötande kan vara ett sätt för förskolepersonal att hantera problemskapande beteende hos barn, exempelvis känsloutbrott som kan vara svårhanterliga.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Ergonomi på förskola

Ergonomi på förskola

God vetskap om arbetsmiljön och dess lagar.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Ergonomi i förskolan

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDFen online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Vill du se fler öppna utbildningar? Gå till vår samlade överblick »

Frågor och svar

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07