BARNS INLÄRNING OCH LÄRANDE

Barn utvecklas snabbast under de första åren i livet

En god start i förskolan blir en god start för resten av våra liv! Kombinerar vi nya rön inom forskningen, om hjärnan och inom pedagogik, och kopplar det med den nya Läroplanen Lpfö-18, kan vi på ett bättre sätt stötta barns lärprocesser och öka baskunskaperna inför skolstarten.

Ny forskning visar att barns inlärning och lärande under förskoletiden utvecklas i snabb fart och de inhämtar centrala baskunskaper under denna tiden. Forskningen säger också att de första 1000 dagarna i en människas liv är de viktigaste för utvecklingen.

Föreläsningen Barns inlärning och lärande kommer att ge dig insikt om hur den nya forskningen och Lpfö-18 kan tillämpas i det dagliga arbetet med barnen.

Innehåll

 • De första 1000 dagarna är de viktigaste i livet. Varför?
 • Vad säger hjärnforskarna idag om gener och miljö?
 • Vad står om leken i Lpfö-18. Hur ska vi arbeta med leken?
 • Vad utvecklas i barnets hjärna och i övriga kroppen vid lek och rörelse?
 • Vilka är de viktigaste baskunskaperna inom språk, skrift och matematik. Vad står i Lpfö-18 om detta?
 • Hur ser barns motoriska utveckling ut?
 • Social kompetens och EQ minskar. Vad kan vi i förskolan göra för att bromsa denna utveckling?
 • Hur påverkar vuxnas förhållningssätt barns inlärning?
 • Vad är Spegelneuroner och Arbetsminne? Hur påverkar de barns lärprocesser?
 • Hur kan vi i det dagliga arbetet tillämpa nya forskningsrön inom ramen för Lpfö-18
 • Hur kan vi, utifrån vetenskaplig grund och Lpfö-18, informera föräldrar om förskolans viktiga arbete och vårt sätt att arbeta?

Öppen utbildning

Längd: 3 timmar

Datum:
7 juni, 2022 ( 18:00 - 21:00 )

Pris: 995:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Öppen utbildning

Längd: 3 timmar

Datum:
29 september, 2022 ( 18:00 - 21:00 )

Pris: 1195:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Öppen utbildning

Längd: 3 timmar

Datum:
22 november, 2022 ( 18:00 - 21:00 )

Pris: 1195:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

KONTAKTA OSS 08-522 506 90
info@kui.se

Gör förfrågan