×
 

YH-Flex utbildningar hos KUI

Ansök till en av våra YH-Flex utbildningar

YH-Flex erbjuder en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen genom tillgodoräknande och komplettering av din tidigare yrkeserfarenhet. Ansök idag och studera bara det du inte redan kan!

KUI erbjuder flera utbildningar i form av YH-Flex. Studieformen YH-Flex är till för dig som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskole­­­­utbildning. ­Syftet är att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen. Vi erbjuder YH-Flex för Stödpedagog, Specialistbarnskötare samt Specialistundersköterska Multisjuka äldre.

Plånbok

Kostnadsfri & CSN-berättigad

Alla våra YH-Flex utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du kan läsa mer om att ansöka om studiemedel via csn.se.

Klicka för att se frågor och svar om CSN.

Vem kan ansöka till YH-Flex?

Alla kan ansöka till våra YH-Flex utbildningar, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs för varje utbildning på respektive utbildningssida ovan. Vi erbjuder våra utbildningar på halvfart och distans, vilket betyder att du i princip kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss (om du är villig att åka till din studieort några gånger per år).

Studieformen Yh-Flex Distans

YH-flex bedrivs på halvfart och distans med vissa schemalagda närträffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen. Eftersom den största delen av utbildningen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

YH-Flex utbildningarnas upplägg

Den första delen av utbildningarna innebär att din reella kompetens (kunskaper, färdigheter och kompetenser) bedöms genom validering (kartläggning) som ett underlag för att tillgodoräkna dig betydande del av utbildningen. Den andra delen av utbildningen består av en individuellt anpassad kompletterande utbildning för att nå examen.

Lärare hos KUI Yrkeshögskola

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Yh-Flex
YH-Flex
YH-Flex
YH-utbildningar inom LSS Stödpedagog
Yh-Flex Behörighet

Grundläggande behörighet

För yrkeshögskolestudier

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående
  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Validering eller Tillgodoräkning

Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en persons faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor – en helt enkelt en persons reella kompetens. Denna kompetens kan ha utvecklats genom utbildning eller yrkeserfarenhet från relevanta områden för yrkeshögskoleutbildningen. Värderingen av den reella kompetensen dokumenteras i form av exempelvis betyg, intyg eller certifikat.

Begreppet validering kan också innebära att man översätter redan existerande betyg, intyg eller certifikat från ett annat land till svenska förhållanden. Detta kallas för bedömning av utländsk utbildning, och innebär att man värderar individens formella utbildning snarare än den reella kompetensen.

Urvalsprocess och antagning för YH-Flex

För att bli antagen till en av våra YH-Flex utbildningar behöver du dels uppfylla den grundläggande behörigheten som står skriven ovan. Du måste även uppfylla de särskilda förkunskaper som krävs för den utbildning du vill ta examen i, läs mer på respektive utbildningssida. Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

  1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
  2. Välj kurs
  3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
  4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Vanliga frågor och svar