×
 

Barn och fritid

Att arbeta inom barn och fritid innebär att man aktivt bidrar till att skapa och främja barns lek, utveckling och fritidsaktiviteter. Det handlar om att stödja barn i deras dagliga liv och ge dem de verktyg och möjligheter de behöver för att växa och blomstra. Det en rad olika yrken och roller, var och en med sina unika ansvarsområden och fokusområden. Oavsett roll, kräver arbete inom barn och fritid en djup förståelse för barns utvecklingsstadier, en förmåga att skapa trygga och stimulerande miljöer, och en passion för att arbeta med och för barn. Det är en givande karriär där man har möjlighet att göra en positiv och varaktig inverkan på barns liv.

Att ha välutbildad personal inom barnomsorg, fritidsverksamhet och övrig pedagogisk verksamhet är avgörande för barns övergripande utveckling och välbefinnande. Pedagoger och barnskötarna är med och skapar en miljö där barn kan utforska och utveckla sina intressen, vilket bidrar till en stark känsla av identitet och självförtroende. Genom att ha tillgång till en mångfald av aktiviteter kan barn uttrycka sig själva på olika sätt, vare sig det handlar om konst, musik, sport eller andra kreativa och fysiska aktiviteter. Detta främjar inte bara deras personliga och sociala färdigheter, utan även deras kognitiva utveckling.

Utbildningar hos KUI

Hos KUI kan du hitta utbildningar på Komvuxnivå, Yrkeshögskolenivå samt kompetensutvecklande kurser för dig som arbetar inom barn och fritid.

Vi kompetensutvecklar företag och privatpersoner inom yrkesområden som förskola, skola och fritidshem. Vi erbjuder specialisering på yrkeshögskolenivå för yrkesverksamma förskola och skola. Vi utbildar personer utan tidigare studie- eller yrkeserfarenhet till att få kompetensen att gå direkt ut i arbetet som exempelvis barnskötare, elevassistent, aktivitetsledare eller liknande yrkestitlar inom pedagogisk verksamhet.

Våra utbildningar inom yrkeshögskola och komvux är kostnadsfria och berättigar till studiemedel hos CSN.

KOMVUX

3882

Det senaste året har vi utbildat 3882 barnskötare, elevassistenter, aktivitetsledare till förskola- fritids och skolverksamheter i Sverige.

YRKESHÖGSKOLA

100

Det senaste året har vi vidareutbildat 100 YH-studerande till specialistbarnskötare inom förskolan.

FÖRETAGSUTBILDNING

1130

Det senaste året har 1130 medarbetare inom förskola och fritidsverksamheter fått fortbildning och kompetensutveckling via våra öppna utbildningar.

Frågor och svar

Läs fler frågor om barn och fritid i vår kunskapsbank!

Så skapar vi värde

FÖR VÅRA DELTAGARE

Vi ger personer en kvalitativ yrkesutbildning för att arbeta inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet. Vi ger dessutom yrkesverksamma möjlighet att bredda och fördjupa sin kompetens för att utvecklas i sin yrkesroll.

FÖR SAMHÄLLET

Våra utbildningar bidrar med kompetent arbetskraft till några av samhällets viktigaste områden. Med kompetenshöjande insatser ger vi dessutom verksamheter möjlighet att höja sin kvalitet, nå sina mål och ge sina kunder ett större värde

FÖR VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi erbjuder inspirerande och attraktiva uppdrag och arrangemang inom våra utbildningsområden. Dessutom har vi ett mycket gott rykte och ett varumärke som många gärna förknippas med.

KompetensUtvecklingsInstitutet

Kvalitet

Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.

Specialister

Vi är specialister och helt fokuserade på utveckling, kompetens och utbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Kompetens som gör skillnad

Vi ger människor kompetens som gör skillnad för dem själva, den verksamhet de arbetar i och de barn, vuxna och äldre som de möter i sina yrkesroller inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.