×
 

Specialister inom barn och fritid

Komvux, Yrkeshögskola samt Företagsutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet är specialister på utbildning inom barn och fritid. Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer över hela Sverige. Hitta din utbildning hos KUI idag och få kompetens som gör skillnad i samhället.

KUI erbjuder utbildningar för dig som vill börja arbeta eller redan arbetar inom barn och fritid, barnomsorg eller annan pedagogisk verksamhet.

Vi kompetensutvecklar företag och privatpersoner inom yrkesområden som förskola, skola och fritidsverksamhet. Vi erbjuder specialisering på yrkeshögskolenivå för yrkesverksamma inom förskolan. Vi utbildar personer utan tidigare studie- eller yrkeserfarenhet till att få kompetensen att gå direkt ut i arbetet som exempelvis barnskötare, elevassistent eller aktivitetsledare.

Efter våra utbildningar inom barn och fritid på Komvux och Yrkeshögskolenivå är dina chanser till jobb mycket goda. Att välja ett yrke i den här branschen ger dig spännande och lärorika möjligheter och behovet av utbildad personal är stor i hela Sverige.

För dig som redan är yrkesverksam inom barn och fritid har vi många olika kompetensutvecklande utbildningar som du kan boka plats till redan idag. De är så kallade öppna utbildningar och erbjuds helt på distans. KUI erbjuder även uppdragsutbildningar för större avdelningar eller arbetsplatser inom ämnet barn och fritid.

Din framtid startar med KUI!

Barnskötarutbildning för yrkeshögskola
Barn och fritid
Elevassistent utbildning
Barn och fritid

KOMVUX

3882

Det senaste året har vi utbildat 3882 barnskötare, elevassistenter, aktivitetsledare till förskola- fritids och skolverksamheter i Sverige.

YRKESHÖGSKOLA

100

Det senaste året har vi vidareutbildat 100 YH-studerande till specialistbarnskötare inom förskolan.

FÖRETAGSUTBILDNING

1130

Det senaste året har 1130 medarbetare inom förskola och fritidsverksamheter fått fortbildning och kompetensutveckling via våra öppna utbildningar.

Vi utbildar på olika nivåer

Stockholms digitala utbildningskatalog

Komvux

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) vänder sig till dig som vill få formell yrkeskompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent inom pedagogisk verksamhet. Komvux erbjuds på uppdrag av kommuner runt om i Sverige.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet inom förskolan och vill utbilda dig för en ny kvalificerad yrkesroll. Utbildningen matchar arbetslivets behov och erbjuds på uppdrag av Yrkeshögskolemyndigheten (YHM).

Företagsutbildning

Företagsutbildning vänder sig till chefer och medarbetare inom förskola och fritidsverksamhet som har behov av kompetensutveckling och fortbildning inom sitt yrke. Vi samarbetar med utbildare yrkeserfarna föreläsare.

KompetensUtvecklingsInstitutet

Kvalitet

Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.

Specialister

Vi är specialister och helt fokuserade på utveckling, kompetens och utbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Kompetens som gör skillnad

Vi ger människor kompetens som gör skillnad för dem själva, den verksamhet de arbetar i och de barn, vuxna och äldre som de möter i sina yrkesroller inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Så skapar vi värde

FÖR VÅRA DELTAGARE

Vi ger personer en kvalitativ yrkesutbildning för att arbeta inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet. Vi ger dessutom yrkesverksamma möjlighet att bredda och fördjupa sin kompetens för att utvecklas i sin yrkesroll.

FÖR SAMHÄLLET

Våra utbildningar bidrar med kompetent arbetskraft till några av samhällets viktigaste områden. Med kompetenshöjande insatser ger vi dessutom verksamheter möjlighet att höja sin kvalitet, nå sina mål och ge sina kunder ett större värde

FÖR VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi erbjuder inspirerande och attraktiva uppdrag och arrangemang inom våra utbildningsområden. Dessutom har vi ett mycket gott rykte och ett varumärke som många gärna förknippas med.