×
 

Barn och fritid

Vård och omsorg är ett övergripande begrepp som innefattar olika former av insatser och tjänster som syftar till att tillgodose människors behov av vård och stöd för att främja deras hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Det omfattar en rad olika verksamheter och yrkesroller inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen, barnomsorgen och socialt arbete.

Att arbeta inom barn och fritid innebär att man har en eller flera yrkesroller där man är involverad i att skapa och främja barns lek, utveckling och fritidsaktiviteter. Det finns olika yrken och roller inom detta område, och de kan variera beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter.

Barn och fritid är viktigt för barns övergripande utveckling och välbefinnande. Det ger dem möjlighet att utveckla sina intressen, uttrycka sig själva, lära sig nya färdigheter och uppleva glädje och nöje i en avslappnad och stimulerande miljö.

Att arbeta inom barn och fritid innebär att ha en passion för att arbeta med barn, vara lyhörd för deras behov och vara engagerad i deras utveckling och välbefinnande. Det kan också innebära att skapa en trygg och stimulerande miljö, kommunicera effektivt med barn och deras vårdnadshavare, och kunna hantera olika situationer som kan uppstå inom barngrupper eller fritidsaktiviteter.

Utbildningar hos KUI

Hos KUI kan du hitta utbildningar på Komvuxnivå, Yrkeshögskolenivå samt kompetensutvecklande kurser för dig som arbetar inom barn och fritid.

Vi kompetensutvecklar företag och privatpersoner inom yrkesområden som förskola, skola och fritidshem. Vi erbjuder specialisering på yrkeshögskolenivå för yrkesverksamma förskola och skola. Vi utbildar personer utan tidigare studie- eller yrkeserfarenhet till att få kompetensen att gå direkt ut i arbetet som exempelvis barnskötare, elevassistent, aktivitetsledare eller liknande yrkestitlar inom pedagogisk verksamhet.

Våra utbildningar inom yrkeshögskola och komvux är kostnadsfria och berättigar till studiemedel hos CSN.

KOMVUX

3882

Det senaste året har vi utbildat 3882 barnskötare, elevassistenter, aktivitetsledare till förskola- fritids och skolverksamheter i Sverige.

YRKESHÖGSKOLA

100

Det senaste året har vi vidareutbildat 100 YH-studerande till specialistbarnskötare inom förskolan.

FÖRETAGSUTBILDNING

1130

Det senaste året har 1130 medarbetare inom förskola och fritidsverksamheter fått fortbildning och kompetensutveckling via våra öppna utbildningar.

Frågor och svar

Läs fler frågor om barn och fritid i vår kunskapsbank!

Så skapar vi värde

FÖR VÅRA DELTAGARE

Vi ger personer en kvalitativ yrkesutbildning för att arbeta inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet. Vi ger dessutom yrkesverksamma möjlighet att bredda och fördjupa sin kompetens för att utvecklas i sin yrkesroll.

FÖR SAMHÄLLET

Våra utbildningar bidrar med kompetent arbetskraft till några av samhällets viktigaste områden. Med kompetenshöjande insatser ger vi dessutom verksamheter möjlighet att höja sin kvalitet, nå sina mål och ge sina kunder ett större värde

FÖR VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi erbjuder inspirerande och attraktiva uppdrag och arrangemang inom våra utbildningsområden. Dessutom har vi ett mycket gott rykte och ett varumärke som många gärna förknippas med.

KompetensUtvecklingsInstitutet

Kvalitet

Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.

Specialister

Vi är specialister och helt fokuserade på utveckling, kompetens och utbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Kompetens som gör skillnad

Vi ger människor kompetens som gör skillnad för dem själva, den verksamhet de arbetar i och de barn, vuxna och äldre som de möter i sina yrkesroller inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.