ATT STÖDJA, INSPIRERA OCH COACHA MEDARBETARE TILL KOMPETENSUTVECKLING OCH LÄRANDE

Dagens arbetsliv och samhälle ställer nya krav på god grundläggande kompetens, kompetensutveckling och kontinuerligt lärande. Det gäller även inom äldreomsorgen. Att skapa förutsättningar för nya former av lärande och kompetensutveckling är därför en angelägen fråga.

Att motivera medarbetare är en av de viktigaste uppgifterna för en ledare. Speciellt att stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling. Som arbetsgivare eller arbetsledare vill du motivera medarbetarna till att bli ett ännu ”bättre jag”.

Många verksamheter gör misstaget att ha fokus på att få rätt sökanden istället för att fundera på hur man kan kompetensutveckla personalen man redan har och på så sätt behålla de bästa talangerna. Detta är skälet till att motiverade medarbetare är så viktigt.

Under denna utbildningsdag fokuserar vi på hur man som chef ska kunna motivera medarbetare till kompetensutveckling och lärande.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till chefer i äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

 • Nya krav på grundläggande kompetens, kompetensutveckling och kontinuerligt lärande
 • Vad är kompetens och lärande?
 • Kompetenskrav i äldreomsorg och hemtjänst
 • Varför är kompetensfrågor viktiga?
 • Dagens arbetsliv och kompetensbehov kräver nya former av lärande och kompetensutveckling
 • Vuxenutbildning på nya villkor
 • Utbildning och kompetensutveckling via vår lärplattform på Internet
 • Olika former av lärande på arbetsplatsen
 • Kompetensutveckling av hela arbetsgrupper skapar förutsättningar för utveckling och förändring i verksamheten
 • Förändrings- och utvecklingsarbete
 • Hur kan man skapa en lärande organisation?
 • Hur ska jag som chef stödja, inspirera och coacha mina medarbetare?

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Att stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling och lärande

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17