×
 

Satsningen på Äldreomsorgslyftet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner som ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till undersköterska, vårdbiträde eller specialistundersköterska på arbetstid.

Satsningen kallas Äldreomsorgslyftet och syftet är att höja kompetensen inom vården och omsorgen för äldre hos såväl personal som hos första linjens chefer. Kontakta oss för att veta hur vi kan hjälpa just er arbetsplats med omsorgslyftet.

Äldreomsorgslyftet

Vilka omfattas av äldreomsorgslyftet?

  • Personer som redan arbetar i äldreomsorgen på en tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller så kallad intermittent anställning (timanställning)
  • Nyanställda personer som tidigare inte har arbetat hos arbetsgivaren och inte redan har utbildning till vårdbiträde eller undersköterska

Vilka utbildningar ingår i Äldreomsorgslyftet?

Hos KUI kan du välja mellan utbildningarna

Vad får statsbidraget gå till?

Statsbidraget får användas till att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

Ersättning utgår inte för den vikarie som ersätter den person som deltar i utbildningen. Ersättning utgår inte heller för kurskostnader. För detta ändamål finns andra statliga medel att söka.

Bevaka exempelvis medel från Socialstyrelsen och Skolverket.

Statsbidragsportalen finns statsbidrag, EU-bidrag och bidrag från fonder, stiftelser & branschorganisationer samlade på ett och samma ställe. Tjänsten vänder sig till dig som jobbar i kommun eller kommunalförbund.

Vanliga frågor och svar

Intresseanmälan arbetsgivare

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig angående ditt intresse för att utbilda medarbetare via Äldreomsorgslyftet

Det här formuläret är till för arbetsgivare som vill göra en förfrågan om utbildning för sina anställda inom ramen för äldreomsorgslyftet

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud på trygg.academedia.se/kontakt och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.