×
 

Validering

Validering innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa om det du redan kan. Det ger dig möjlighet att förkorta din studietid och snabbare få formell kompetens inom ditt yrkesområde. Vi har en gedigen och lång erfarenhet av att validera yrkesverksamma.

Du som redan har yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom förskola- och fritidsverksamhet eller vård- och omsorgsverksamhet kan validera din kompetens. 

Validering inom Barn och fritid

Validering inom Barn och fritid vänder sig till dig som arbetat länge inom barn- och fritidsverksamhet men saknar dokumentation (betyg) på vad du kan. Under tre veckor får du beskriva och kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva och bedöma samt eventuellt validera kursmål från Barn- och fritidsprogrammet. Detta kan leda till en förkortad studietid.

Validering inom Vård och omsorg

Validering inom Vård och omsorg vänder sig till dig som arbetat länge inom vård- och omsorgsverksamhet men saknar dokumentation (betyg) på vad du kan. Under tre veckor får du beskriva och kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva och bedöma samt eventuellt validera kursmål från Vård-och omsorgsprogrammet. Detta kan leda till en förkortad studietid.

Validering - så går det till

 • Inledande samtal
 • Vad innebär validering och prövning?
 • Hur går validering till?
 • Centralt innehåll och kunskapskrav.
 • Du gör en självskattning av vilka kurser/delar av kurser som kan vara möjliga att validera.
 • Du har samtal med en lärare om vilka kurser/delar av kurser som bedöms vara möjliga att validera.
 • Genomgång av skriftliga dokument (betyg/ intyg).
 • Valideringsplan upprättas.
 • Genomförs muntligt och skriftligt.
 • Du lämnar intyg från arbetsgivaren på att du har de praktiska erfarenheter som krävs. Praktisk validering kan även ske på ditt UtbildningsCenter.
 • Prövning för betyg mot kunskapskraven.

Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan prövning genomföras och resultera i betyg i kursen.

 • Vill du fortsätta med kompletterande utbildning upprättas en individuell studieplan.

CSN

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden www.csn.se

Arbetsmarknaden

Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg, framför allt inom äldreomsorg och funktionsvariation. Läs mer om lön och framtidsutsikter för olika yrken inom vård och omsorg.
vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege

KompetensUtvecklingsInstitutet är certifierade Vård- och omsorgscollege. Att vi är certifierade innebär att vi ingår i en samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg.