×
 

Validering

Inom vård och omsorg eller barn och fritid

Validering innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa om det du redan kan. Det ger dig möjlighet att förkorta din studietid och snabbare få formell kompetens inom ditt yrkesområde. Vi har en gedigen och lång erfarenhet av att validera yrkesverksamma.

Du som redan har yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom förskola- och fritidsverksamhet eller vård- och omsorgsverksamhet kan validera din kompetens. 

Validering vård och omsorg

Validering inom Vård och omsorg

Validering inom Vård och omsorg vänder sig till dig som arbetat länge inom vård- och omsorgsverksamhet men saknar dokumentation (betyg) på vad du kan. Under tre veckor får du beskriva och kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva och bedöma samt eventuellt validera kursmål från Vård-och omsorgsprogrammet. Detta kan leda till en förkortad studietid.

Validering barn och fritid

Validering inom Barn och fritid

Validering inom Barn och fritid vänder sig till dig som arbetat länge inom barn- och fritidsverksamhet men saknar dokumentation (betyg) på vad du kan. Under tre veckor får du beskriva och kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva och bedöma samt eventuellt validera kursmål från Barn- och fritidsprogrammet. Detta kan leda till en förkortad studietid.

Så går det till

Inledande samtal

Vad innebär det med validering och prövning?

Kartläggning

Vilka kurser/delar av kurser kan vara möjliga att validera?

Validering

Validering genomförs muntligt och skriftligt

Kompletterande utbildning

Vill du fortsätta med kompletterande utbildning upprättas en individuell studieplan

Mer information om varje steg

 • Inledande samtal
 • Vad innebär validering och prövning?
 • Hur går validering till?
 • Centralt innehåll och kunskapskrav.
 • Du gör en självskattning av vilka kurser/delar av kurser som kan vara möjliga att validera.
 • Du har samtal med en lärare om vilka kurser/delar av kurser som bedöms vara möjliga att validera.
 • Genomgång av skriftliga dokument (betyg/ intyg).
 • Valideringsplan upprättas.
 • Genomförs muntligt och skriftligt.
 • Du lämnar intyg från arbetsgivaren på att du har de praktiska erfarenheter som krävs. Praktisk validering kan även ske på ditt UtbildningsCenter.
 • Prövning för betyg mot kunskapskraven.

Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan prövning genomföras och resultera i betyg i kursen.

 • Vill du fortsätta med kompletterande utbildning upprättas en individuell studieplan.

Kontakta komvux

Har du frågor om validering eller annat som tillhör komvux? Tveka inte att kontakta oss. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig. Du kan även chatta med oss direkt på hemsidan!

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
 • Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Huvudmannen är personuppgiftsansvarig på den skola du går på. De huvudmän som omfattas är: AcadeMedia Eductus AB, AcadeMedia Fria Grundskolor AB, Coaching och utveckling i Sverige AB, Didaktus Skolor AB, Didaktus Utbildningar AB, Drottning Blankas Gymnasieskola AB, EC-Utbildning AB, Framtidsgymnasiet i Göteborg AB, Framtidsgymnasiet i Sverige AB, Framtidsgymnasiet Öst AB, Hagströmska Gymnasiet AB, Hermods AB, Hermods Gymnasium AB, IT Gymnasiet Sverige AB, Klaragymnasium AB, Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB, Ljud & Bildskolan LBS AB, Mikael Elias Gymnasium AB, Movant AB, Nordens Teknikerinstitut AB, NTI-skolan AB, Nya Designgymnasiet i Nacka AB, Plusgymnasiet AB, Plushögskolan AB, Praktiska i Sverige AB, Procivitas Privata Gymnasium AB, Primaskolan AB, Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Rytmus AB, Sjölins Gymnasium AB, Sälj- och marknadshögskolan i Sverige AB, TGA Utbildning AB, Utbildningsborgen i Örebro AB, Vittraskolorna AB. Samtliga huvudmän för våra grundskolor och våra vuxenutbildningar har sitt säte på Adolf Fredriks kyrkogata 2, 101 24 Stockholm. Huvudmännen för våra gymnasieskolor har sitt säte på Lilla Bommen 4 A, 411 04 Göteborg.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.

CSN

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden www.csn.se

Arbetsmarknaden

Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg, framför allt inom äldreomsorg och funktionsvariation. Läs mer om lön och framtidsutsikter för olika yrken inom vård och omsorg.
vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege

KompetensUtvecklingsInstitutet är certifierade Vård- och omsorgscollege. Att vi är certifierade innebär att vi ingår i en samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg.