×
 

Validering

Inom vård och omsorg eller barn och fritid

Validering innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa om det du redan kan. Det ger dig möjlighet att förkorta din studietid och snabbare få formell kompetens inom ditt yrkesområde. Vi har en gedigen och lång erfarenhet av att validera yrkesverksamma.

Du som redan har yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom förskola- och fritidsverksamhet eller vård- och omsorgsverksamhet kan validera din kompetens. 

Validering vård och omsorg

Validering inom Vård och omsorg

Validering inom Vård och omsorg vänder sig till dig som arbetat länge inom vård- och omsorgsverksamhet men saknar dokumentation (betyg) på vad du kan. Under tre veckor får du beskriva och kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva och bedöma samt eventuellt validera kursmål från Vård-och omsorgsprogrammet. Detta kan leda till en förkortad studietid.

Validering barn och fritid

Validering inom Barn och fritid

Validering inom Barn och fritid vänder sig till dig som arbetat länge inom barn- och fritidsverksamhet men saknar dokumentation (betyg) på vad du kan. Under tre veckor får du beskriva och kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva och bedöma samt eventuellt validera kursmål från Barn- och fritidsprogrammet. Detta kan leda till en förkortad studietid.

Så går det till

Inledande samtal

Vad innebär det med validering och prövning?

Kartläggning

Vilka kurser/delar av kurser kan vara möjliga att validera?

Validering

Validering genomförs muntligt och skriftligt

Kompletterande utbildning

Vill du fortsätta med kompletterande utbildning upprättas en individuell studieplan

Mer information om varje steg

 • Inledande samtal
 • Vad innebär validering och prövning?
 • Hur går validering till?
 • Centralt innehåll och kunskapskrav.
 • Du gör en självskattning av vilka kurser/delar av kurser som kan vara möjliga att validera.
 • Du har samtal med en lärare om vilka kurser/delar av kurser som bedöms vara möjliga att validera.
 • Genomgång av skriftliga dokument (betyg/ intyg).
 • Valideringsplan upprättas.
 • Genomförs muntligt och skriftligt.
 • Du lämnar intyg från arbetsgivaren på att du har de praktiska erfarenheter som krävs. Praktisk validering kan även ske på ditt UtbildningsCenter.
 • Prövning för betyg mot kunskapskraven.

Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan prövning genomföras och resultera i betyg i kursen.

 • Vill du fortsätta med kompletterande utbildning upprättas en individuell studieplan.

Kontakta komvux

Har du frågor om validering eller annat som tillhör komvux? Tveka inte att kontakta oss. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig. Du kan även chatta med oss direkt på hemsidan!

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud på trygg.academedia.se/kontakt och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

CSN

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden www.csn.se

Arbetsmarknaden

Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg, framför allt inom äldreomsorg och funktionsvariation. Läs mer om lön och framtidsutsikter för olika yrken inom vård och omsorg.
vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege

KompetensUtvecklingsInstitutet är certifierade Vård- och omsorgscollege. Att vi är certifierade innebär att vi ingår i en samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg.