×
 

Ansökan till Yrkeshögskola

Ibland är det inte lätt att veta vad en ansökan ska innehålla för att få den komplett. Här kan du hitta information om vilka dokument och intyg som du behöver bifoga tillsammans med din ansökan till KUI Yrkeshögskola. Du ser även viktiga datum för YH längre ned.

När du ska ansöka till yrkeshögskolan

Du ansöker via vårt antagningssystem yh-antagning.se. När du registrerar ett konto hos yh-antagningen och påbörjar din ansökan är det viktigt att tänka på att vi även behöver ett antal andra dokument för att vi ska kunna bearbeta din ansökan. Du behöver bifoga både dina gamla betyg från tidigare studier, samt undertecknat intyg om din yrkeserfarenhet. Behörigheter varierar beroende på vilket YH-program du är intresserad av, så titta noga igenom utbildningssidan till den utbildning du vill ansöka till för att vara säker på vad som krävs av dig. Om du inte har alla dokument som krävs när du påbörjar din ansökan kan du välja att "komplettera senare" i yh-antagningens system.

Bifoga betyg

När du ska ansöka till en av våra YH-utbildningar behöver du bifoga dina tidigare betyg. För att dokumenten ska vara korrekta behöver ditt namn samt ditt personnummer finnas med. Tillsammans med din ansökan behöver vi alltså kopior på originalhandlingarna från din gymnasieskola eller annan skola du har betyg från. Du kan lämna med ett utdrag från antagning.se med dina samtliga gymnasiekurser.

Hämta hem betyg från skola/kommun

För att få tag på dina tidigare betyg kan du kontakta skolan/skolorna som du har läst på. Du kan även testa att kontakta din hemkommun för att få tag på gamla kopior på dina betyg.

Intyg av yrkeserfarenhet

Alla våra YH-program kräver att du har yrkeserfarenhet från relevant område till utbildningen. I ansökan behöver du därför ladda upp tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivare. I ditt intyg ska följande framgå:

  • Arbetsperiod - Vi behöver både ett start- och ett slutdatum.
  • Arbetsgrad - Ange antingen i procent eller i antal timmar.
  • Befattning/titel - Här kan det också vara bara att ange dina olika arbetsuppgifter.
  • Undertecknad av chef - Oavsett vilket typ av intyg du bifogar i ansökan behöver den vara undertecknad av din närmaste chef.

Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Ansökan till våra YH-program

1

Välj utbildning och ort

Tryck på ansökningsknappen på utbildningssidan till det program som du vill ansöka till. Ansökningsknapparna ligger längst upp på utbildningssidan eller längst ned på denna sida.

2

Registrera ett konto

Om det är första gången du ansöker behöver du skapa ett konto i yh-antagningens portal. Har du tidigare ansökt till något av våra program loggar du in på ditt existerande konto.

3

Ladda upp dokument

För att vi ska kunna bearbeta din ansökan behöver du bifoga alla dokument som efterfrågas. Du behöver ha med dina gamla betyg från tidigare utbildningar samt ett undertecknat intyg på din yrkeserfarenhet (anställningsavtal är ej giltigt). Du kan läsa mer om vilka dokument som krävs under fliken ”Ansökan till YH”.

4

Skicka ansökan

Efter att du har fyllt i ansökan och bifogat alla korrekta dokument skickar du in den till oss. Därefter granskar vi din ansökan och skulle du behöva komplettera med något så tar vi kontakt med dig direkt.

Specialistundersköterska
Multisjuka äldre

YH-PROGRAM

Du läser på distans och halvfart så att du kan kombinera arbete med studier.

Specialistundersköterska
Psykiatri

YH-PROGRAM

Du läser på distans och 75% så att du kan kombinera arbete med studier.

Stödpedagog

YH-PROGRAM

Du läser på distans och halvfart så att du kan kombinera arbete med studier.

Specialistbarnskötare

YH-PROGRAM

Du läser på distans och halvfart så att du kan kombinera arbete med studier.

NPF hos barn och unga

YH-KURS

50 YH-poäng på 13 veckor. 50-75% studietakt på distans. Ger kompetens inom olika arbetssätt, metoder och bemötande gentemot barn och unga med NPF

Palliativ vård

YH-KURS

30 YH-poäng på 12 veckor. 50% studietakt på distans. Om att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt.

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

YH-KURS

30 YH-poäng på 12 veckor. 50% studietakt på distans. Om psykisk ohälsa och att arbeta med suicidprevention.

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

YH-KURS

25 YH-poäng på 10 veckor. 50% studietakt på distans. Om att ta ett utökat ansvar i din verksamhet gällande vårdhygien och smittspridning.

Har du frågor om ansökan?

Har du frågor om vilka betyg eller dokument som du behöver lämna in med din ansökan? Eller vill du veta när du får antagningsbesked? Hör av dig till YH-antagningen.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Intresseanmälan YH

Viktiga datum

29augusti

Ansökan till Specialistbarnskötare öppnar

31oktober

Ansökan till Korta YH-kurser öppnar

14november

Ansökan till Specialistbarnskötare stänger

19december

Ansökan stänger för kort YH- kurs NPF hos barn och unga

9januari

Studiestart för Specialistbarnskötare 2023

16januari

Ansökan stänger för korta YH- kurser Palliativ vård och Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

23januari

Studiestart för kort YH- kurs NPF hos barn och unga

30januari

Ansökan stänger för kort YH- kurs Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

13februari

Studiestart för korta YH- kurser Palliativ vård och Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

27februari

Studiestart för kort YH- kurs Vårdhygien och vårdrelaterade infektion

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om behörigheter för Yrkeshögskolestudier

Varje utbildning har särskilda förkunskaper som du måste uppnå för att kunna bli antagen. Se mer om särskilda förkunskaper på respektive utbildningssida.

 

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare med särskilt ansvarsområde för omvårdnad av multisjuka äldre. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansök om CSN

Utbildningen i helhet

93%

93% är nöjda med sin YH-utbildning i sin helhet hos KUI Yrkeshögskola.

Rekommenderar

95%

95% av våra studerande kan rekommendera KUI Yrkeshögskola till andra.

Hjälp och stöd

95%

95% av våra elever anser att de får den hjälp och stöd som de behöver under utbildningen.