×
 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskola krävs för alla våra Yh-utbildningar. Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan har du som uppfyller något av följande:

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

De särskilda förkunskaperna varierar beroende på vilken utbildning du söker. Inom Yrkeshögskolan behöver du även inneha minst 1 års arbetslivserfarenhet inom det område som är kopplat till utbildningen. Information om vilken särskild behörighet till yrkeshögskola som krävs till varje utbildning finns under respektive utbildningssida.

Våra utbildningar

Du ser alla särskilda förkunskaperna för respektive utbildning/kurs på utbildningssidan.

Reell kompetens

Om du saknar de formella behörighetskraven men anser att du har motsvarande kunskaper för att klara av utbildningen, genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om du kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du vill ansöka via reell kompetens behöver du tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar, så som exempelvis arbetsbetyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover.

Du åberopar reell kompetens i ansökningsformuläret via länkarna på utbildningssidorna.

Rekommendation

96%

96% av våra studerande kan rekommendera KUI yrkeshögskola visar vår undersökning hösten 2023.

Nöjdhet

93%

93% av våra studerande är nöjda med sin utbildning i helhet visar vår undersökning hösten 2023.

Sysselsättning

92%

92% av våra studerande är i sysselsättning 6 månader efter avslutade studier visar vår undersökning hösten 2022.

Vanliga frågor och svar