×
 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskola krävs för alla våra Yh-utbildningar. Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan har du som uppfyller något av följande:

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

De särskilda förkunskaperna varierar beroende på vilken utbildning du söker. Inom Yrkeshögskolan behöver du även inneha minst 1 års arbetslivserfarenhet inom det område som är kopplat till utbildningen. Information om vilken särskild behörighet till yrkeshögskola som krävs till varje utbildning finns under respektive utbildningssida.

Reell kompetens

Om du saknar de formella behörighetskraven men anser att du har motsvarande kunskaper för att klara av utbildningen, genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om du kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du vill ansöka via reell kompetens behöver du tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar, så som exempelvis arbetsbetyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover.

Du åberopar reell kompetens i ansökningsformuläret via länkarna på utbildningssidorna.

Preparandkurser

Preparandkurserna är till för dig som saknar någon av den särskilda behörigheten som krävs för våra YH-utbildningar.

Kursernas innehåll är anpassat så att du uppfyller behörighetskraven till våra YH-utbildningar efter avslutad kurs, men det krävs så klart att du blir godkänd på kursen.

Du bör också vara medveten om att en avslutad preparandkurs inte garanterar en plats på våra utbildningar, utan endast hjälper dig att bli fullt behörig.

Vanliga frågor och svar

Nöjdhet

90%

90% är nöjda med sin YH-utbildning i sin helhet

Rekommendation

94%

94% rekommenderar KUI yrkeshögskola till andra

Arbete

99%

99% är i arbete eller vidare studier 6 månader efter examen