Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

Program 200 YH-poäng

Äldrevården står inför nya utmaningar. Vi blir allt äldre och den åldrande människans behov av stöd och hjälp förändras. Äldre personer som lider av flera medicinska tillstånd eller sjukdomar är en växande patientgrupp som kräver ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande där allt fler vårdas i hemmet. Det ställer högre krav på personalen vilket skapar stor efterfrågan på undersköterskor med specialistkompetens. Allt fler kommuner inrättar särskilda tjänster för specialistundersköterskor.

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre är ett YH-program som riktar sig till dig med minst 1 års yrkeserfarenhet som undersköterska. Om du redan har arbetat som undersköterska inom äldreomsorgen är detta utbildningen för dig. Programmet erbjuder flexibilitet och är uppsatt för att du ska kunna kombinera dina studier med ditt nuvarande arbete.

Specialistundersköterska på distans

Genom vår studieform 50% och distans kan du fortsätta att vara en aktiv del av arbetsstyrkan inom vården samtidigt som du breddar och fördjupar dina kunskaper och färdigheter. Det här ger dig möjligheten att direkt tillämpa det du lär dig i din nuvarande yrkespraktik och bidra till en ännu högre standard inom äldrevården. Vårt mål är att rusta dig med specialiserad kompetens och föra din karriär vidare.

Utbildningen ger dig en yrkesroll som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom geriatrik. Fördjupa din kunskap inom gerontologi och få specialiserad kunskap om äldres livsvillkor i samhället. Få specialiserade kunskaper och kompetens kring hur IT kan användas som stöd i avancerad omvårdnad av de mest sjuka äldre samt som kvalitetsverktyg och mycket mer.

SNABBA FAKTA

STATUS Stängd för ansökan

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

STUDIEORT(ER) 8

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEFORM Distans

STUDIETAKT Halvtid

FLER STUDIESTART(ER) aug 2024, aug 2025

Se poängplanen

Inledande träff

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre inleds med en fysisk träff på studieorten så samtliga i klassen ska kunna bekanta sig med varandra och sina lärare. Vid introduktionen går vi igenom skolans rutiner, utbildningsplanen, LIA-processen, lärplattformen, kursmål och övergripande utbildningsplanering.

Specialistundersköterska på 50%

Programmet bedrivs med 50% studietakt och på distans. Du har inplanerade fysiska närträffar 2-3 gånger per termin. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via vår digitala lärplattform. Eftersom utbildningen går på 50% går det bra att kombinera ditt arbete på sidan av studierna - men kom ihåg att gå ned i arbetstid för att klara studierna!

Tillfälle för reflektion och gruppdiskussioner

Programmet ger dig tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera med hjälp av gruppdiskussioner. Detta för att du ska få en fördjupning och förståelse för hur teorier och forskning kan omsättas till yrkespraxis.

Digital lärplattform - Omniway

Du som studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. Lärplattformen stödjer gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar i kursrummen. Du får via plattformen feedback direkt i uppgifterna vilket underlättar kommunikationen mellan dig och utbildaren.

Lärare inom specialistundersköterska

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen. Utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område. Se vilka som arbetar här »

Målet med programmet till specialistundersköterska

Målet med vår utbildning till specialistundersköterska är att du ska få fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor. Du ska också få specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi samt rollen som handledare.

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskaper, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare med särskilt ansvarsområde för omvårdnad av multisjuka äldre. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Dator med internetuppkoppling

För att kunna delta i undervisningen är det av yttersta vikt att du har rätt utrustning tillgänglig. En dator med en stabil internetuppkoppling utgör själva grundstenen för din utbildning. Den kommer att fungera som din portal till kursmaterialet, och den kommer att göra det möjligt för dig att utforska en rik värld av digitala resurser och verktyg som är avgörande för din inlärning.

Webbkamera och mikron

För att interagera effektivt med dina medstudenter och din utbildare behöver du också ha en fungerande webbkamera och mikrofon. Genom att se och höra varandra kan du delta i diskussioner, ställa frågor och dela dina egna insikter och erfarenheter. Detta skapar en dynamisk inlärningsmiljö som speglar den interaktion och kommunikation som är så viktig inom vård- och omsorgssektorn.

Har du frågor om utbildningen?

I vår kunskapsbank har vi samlat de allra flesta frågor och svar om KUI Yrkeshögskola och alla våra utbildningar. Gå till Kunskapsbanken »

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå

Du uppfyller något av nedanstående:
 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet »

Godkänt betyg i utvalda kurser

Godkända betyg i följande kurser från gymnasieutbildning eller kommunal vuxenutbildning:
 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet som sammanlagt motsvarar ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete som undersköterska.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Detta är en svår fråga att svara på

Är du osäker på om du är behörig att ansöka till denna utbildning?

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan ändå. Saknas det behörigheter eller dokument i din ansökan kommer du att få ett mail med exakt det du behöver komplettera för att bli behörig.

Tänk dock på att du behöver komplettera det som saknas innan ansökan går ut – så ansök i tid för att få längsta tid möjliga att komplettera det du saknar!

Att ansöka via reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

LIA-period / Praktik

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska erfarenhet av yrket som specialistundersköterska samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Få en YH-examen

Efter utbildningen får du Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i samtliga kurser i utbildningen.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

Ansök om CSN

Hur du ansöker

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 • Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 • Välj kurs
 • Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 • Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

 

 

Nya studieorter (inväntar besked om start)

Stockholm

Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats i Stockholm.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar i februari 2024 (Godkänd).

Linköping

Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats i Linköping.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar i februari 2024 (Inväntar besked).

Eskilstuna/Visby*

Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats i Eskilstuna.

*Studerar du i Visby deltar du på närträffarna via digital länk i utbildningslokal på plats i Visby.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar i februari 2024 (Godkänd).
Augusti 2025 – Ansökan öppnar i februari 2025 (Godkänd).

Uppsala/Umeå*

Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats i Uppsala.

*Studerar du i Umeå deltar du på närträffarna via digital länk i utbildningslokal på plats i Umeå.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar i februari 2024 (Godkänd).
Augusti 2025 – Ansökan öppnar i februari 2025 (Godkänd).

Borlänge/Örebro*

Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats i Borlänge.

*Studerar du i Örebro deltar du på närträffarna via digital länk i utbildningslokal på plats i Örebro.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar i februari 2024 (Inväntar besked).

Östersund

Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats i Östersund.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar i februari 2024 (Inväntar besked).

Göteborg

Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats i Göteborg.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar i februari 2024 (Inväntar besked).

Rekommendation

94%

94% av våra studerande rekommenderar KUI Yrkeshögskola till andra.

Jämn könsfördelning

KUI arbetar ständigt för att få både YH-utbildningarna och även arbetsmarknaden efter avslutad utbildning så jämställd som möjligt. Vi ser därför gärna att flera män ansöker till våra utbildningar.

POÄNGPLAN

200 YH-poäng

200
Kurs
Kurskod
Poäng
Gerontologi och geriatrik
50
Äldrepsykiatri
55
Palliativ vård av äldre i livets slutskede
15
Pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling
25
Välfärdsteknik och hjälpmedel
15
Lärande i arbetslivet (LIA)
20
Examensarbete
20
Summa 200

Frågor och svar