×
 

KUI:s historia

KUI:s historia börjar med Elisabeth Karlström, som 1999 la grunden för det vi idag kallar för KUI, KompetensUtvecklingsInstitutet. Den röda tråden i Elisabeths yrkesliv var vård och omsorg, utbildning och ledarskap. Hon såg bland annat ett stort behov av kompetensutveckling för personal inom förskola och skola. En dag i skidbacken i Italien tog hon beslutet att hoppa av sin dåvarande tjänst och satsa helt på utbildning som gör skillnad.

Elisabeth startade företaget sommaren 1999. Efterfrågan var stor. KUI hade fullsatta seminarier och utbildningar i Stockholm både om e-learning och för personal inom skola och förskola. Året därpå erbjöds även utbildning för personal inom vård och omsorg. Fler externa föreläsare med spetskompetens knöts till KUI.

KUI grundas

1999

KUI grundades och började erbjuda utbildningar för personal inom förskola och skola. Sedan 2001 även inom vård och omsorg. Idag utbildar vi varje år tusentals medarbetare på olika arbetsplatser inom våra utbildningsområden. Vi har över 500 företag och kommuner som kunder i hela landet.

Mångfald i vården

2001

2001 startar KUI Mångfald i vården och genomför arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg i kombination med svenska.

Vuxenutbildningsuppdrag

2002

KUI får sitt första vuxenutbildningsuppdrag börjar erbjuda gymnasial yrkesutbildning, Komvux, inom Vård och omsorg samt Barn och fritid. KUI öppnar sitt första utbildningscenter i Linköping och Marie Palmgren anställs som ansvarig lärare. Idag är Marie Palmgren kvar som verksamhetschef för hela KUI och vi har vuxenutbildningsuppdrag för ett 50-tal kommuner i Sverige.

Öppna utbildningar

2006

KUI breddar sitt erbjudande och börjar erbjuda öppna utbildningar där medarbetare kan fördjupa sin yrkeskompetens genom en fortbildning på plats i KUI:s lokaler. Idag genomför vi i genomsnitt 180 öppna utbildningstillfällen med drygt 1600 deltagare per år. Både på plats och digitalt via Teams.

Rikskonferens inom äldreomsorg

2007

KUI genomför sin första Rikskonferens inom äldreomsorg där Maria Larsson, dåvarande äldreminister, inledningstalade. Konferensen genomförs fortfarande varje år och har dessutom fått sällskap av ytterligare konferenser inom LSS, Förskola samt för Sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Yrkeshögskola inom vård och omsorg

2009

KUI blir auktoriserade av myndigheten för yrkeshögskolan och genomför sina första Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg.

Betygsrätt och webbutbildning

2012

KUI växer inom den gymnasiala yrkesutbildningen och vi får betygsrätt. KUI börjar även producera webbutbildningar för personal inom våra fokusområden.

VO-college, ViS och Almega

2015

KUI blir certifierade på sitt första lokala Vård- och omsorgscollege och medlemmar i ViS – Vuxenutbildning i Samverkan. 2018 blir KUI även auktoriserade av utbildningsföretagen Almega – en garanti för god kvalitet.

ISO-certiferade

2019

KUI blir ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Dessa certifieringar visar att vi är dedikerade till att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, samt att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Yrkeshögskola inom pedagogisk verksamhet

2020

2020 startar KUI Yrkeshögskoleutbildningen Specialistbarnskötare med inriktning mot språkutveckling samt funktionsvariation som snabbt blir  populär och får stor efterfrågan. Idag erbjuder vi utbildningen även som YH-Flex.

KUI idag

2021

KUI är fortfarande helt fokuserade på utveckling, kompetens och utbildning inom vård, omsorg, förskola, skola, fritid- och friskvårdsverksamhet. Vi erbjuder utbildningar som motsvarar efterfrågat kompetensbehov runt om i hela Sverige.

Digitalisering

2022

KUI satsar på digital utveckling och tar fram ett antal digitala utbildningar för yrkesverksamma inom vård och omsorg exempelvis basala hygienrutiner, fall- och fallprevention samt ergonomi och förflyttning.