×
 

KUI:s historia

KUI:s historia börjar med Elisabeth Karlström, som 1999 la grunden för det vi idag kallar för KUI, KompetensUtvecklingsInstitutet. Den röda tråden i Elisabeths yrkesliv var vård och omsorg, utbildning och ledarskap. Hon såg bland annat ett stort behov av kompetensutveckling för personal inom förskola och skola. En dag i skidbacken i Italien tog hon beslutet att hoppa av sin dåvarande tjänst och satsa helt på utbildning som gör skillnad.

Elisabeth startade företaget sommaren 1999. Efterfrågan var stor. KUI hade fullsatta seminarier och utbildningar i Stockholm både om e-learning och för personal inom skola och förskola. Året därpå erbjöds även utbildning för personal inom vård och omsorg. Fler externa föreläsare med spetskompetens knöts till KUI.

KUI grundas

1999

KUI grundas och erbjuder utbildningar för personal inom förskola och skola. Sedan 2001 även inom vård och omsorg. Idag utbildar vi, varje år, drygt 14 000 medarbetare och chefer på olika arbetsplatser runt om i Sverige. Vi samarbetar med erfarna utbildare som har spetskompetens inom sina ämnesområden.

Mångfald i vården

2001

2001 startar KUI Mångfald i vården och genomför arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg i kombination med svenska.

Vuxenutbildning (Komvux)

2002

KUI får sitt första vuxenutbildningsuppdrag och erbjuder gymnasial yrkesutbildning, Komvux, inom Vård och omsorg samt Barn och fritid. KUI öppnar sitt första utbildningscenter i Linköping och Marie Palmgren anställs som ansvarig lärare. Idag är Marie Palmgren kvar som verksamhetschef för hela KUI och vi har vuxenutbildningsuppdrag för ett 50-tal kommuner i Sverige.

Öppna utbildningar

2006

KUI utökar sitt utbud och börjar erbjuda bokningsbara öppna utbildningar för chefer och medarbetare som vill kompetensutvecklas inom sin yrkesroll. Idag har vi drygt 3 600 deltagare per år, både på plats och digitalt. Vi samarbetar med erfarna utbildare som har spetskompetens inom sina ämnesområden.

Rikskonferenser

2007

KUI genomför sin första Rikskonferens inom äldreomsorg där Maria Larsson, dåvarande äldreminister, inledningstalade. Konferensen genomförs fortfarande varje år och har dessutom fått sällskap av ytterligare konferenser inom LSS, Förskola samt för Sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Yrkeshögskola inom vård och omsorg

2009

KUI blir auktoriserade av myndigheten för yrkeshögskolan och genomför sina första Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg.

Betygsrätt och webbutbildning

2012

KUI växer inom den gymnasiala yrkesutbildningen och vi får betygsrätt. KUI börjar även producera webbutbildningar för personal inom våra fokusområden.

VO-college, ViS och Almega

2015

KUI blir certifierade på sitt första lokala Vård- och omsorgscollege och medlemmar i ViS – Vuxenutbildning i Samverkan. 2018 blir KUI även auktoriserade av utbildningsföretagen Almega – en garanti för god kvalitet.

ISO-certiferade inom kvalitet och miljö

2019

KUI blir ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Dessa certifieringar visar att vi är dedikerade till att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, samt att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Yrkeshögskola pedagogisk verksamhet

2020

2020 startar KUI Yrkeshögskoleutbildningen Specialistbarnskötare med inriktning mot språkutveckling samt funktionsvariation som snabbt blir  populär och får stor efterfrågan. Idag erbjuder vi utbildningen som YH-Flex.

Digitalisering

2022

KUI satsar på digital utveckling och tar fram webbutbildningar, som bygger på evidensbaserad och engagerande pedagogik, för medarbetare inom vård och omsorg. Exempel på dessa är Basala hygienrutiner, Fall- och fallprevention, Kost och nutrition samt Ergonomi och förflyttning.

KUI idag

2023

KUI är fortsätter att fokusera på utveckling, kompetens och utbildning inom vård, omsorg, förskola, skola, fritid- och friskvårdsverksamhet. Vi erbjuder utbildningar som motsvarar efterfrågat kompetensbehov runt om i hela Sverige.

SÅ SKAPAR VI VÄRDE

FÖR VÅRA DELTAGARE

Vi ger personer en kvalitativ yrkesutbildning för att arbeta inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet. Vi ger dessutom yrkesverksamma möjlighet att bredda och fördjupa sin kompetens för att utvecklas i sin yrkesroll.
Samhällskunskap 1a1

FÖR SAMHÄLLET

Våra utbildningar bidrar med kompetent arbetskraft till några av samhällets viktigaste områden. Med kompetenshöjande insatser ger vi dessutom verksamheter möjlighet att höja sin kvalitet, nå sina mål och ge sina kunder ett större värde

FÖR VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi erbjuder inspirerande och attraktiva uppdrag och arrangemang inom våra utbildningsområden. Dessutom har vi ett mycket gott rykte och ett varumärke som många gärna förknippas med.