×
 

Interkommunal ersättning

Inom Komvux används interkommunal ersättning som ett sätt att fördela ekonomiska resurser mellan olika kommuner för att täcka kostnadsskillnader i att erbjuda vuxenutbildning. Varje elev tillhör en hemkommun och denna kommun är normalt ansvarig för att finansiera utbildningen.

Om du väljer att studera i en annan kommun än din hemkommun kan det finnas kostnader för utbildningen. I vissa fall kan din hemkommun behöva betala en interkommunal ersättning till den kommun där skolan är belägen. Detta varierar beroende på region och utbildning. Prata med din hemkommun för att få rätt information för just dig.

Ansök via en annan kommun

Om din hemkommun inte erbjuder den yrkesutbildning du vill läsa finns det en möjlighet för dig att ansöka via interkommunal ersättning. Det innebär att du ansöker till en utbildning som erbjuds via en annan kommun. Ansökan skickar du sedan till din hemkommun som tar ställning till om de åtar sig att betala utbildningskostnaden för dig (interkommunal ersättning). Kontakta vuxenutbildningen/komvux i din hemkommun och fråga om det finns möjlighet för dig att göra en interkommunal ansökan.

Min kommun finns inte i listan

Då har vi tyvärr inget avtal med din kommun.

Kommunen beslutar

Det är din hemkommun som tar beslut om du får göra en interkommunal ansökan. Kommunen hanterar alla beslut om kommunal vuxenutbildning för sina kommuninvånare och vi på KUI kan tyvärr inte göra något för att påverka ansökningsprocessen eller antagningsbeskedet.

Tänk på att även om du läser på distans via en annan kommun så kan du behöva komma till skolan för praktiska övningar och examinationer. Välj därför en kommun i närheten där du bor.

Hur gör jag en ansökan via en annan kommun?

Hitta en kommun som erbjuder utbildningen och fyll i ansökan

Du hittar alla utbildningar som våra avtalskommuner erbjuder längst ned på varje kommunsida. Klicka för att hitta kommun

Skicka in ansökan till din hemkommun

Ansöker du via en webbkatalog, vilket är det vanligaste tillvägagångssättet, skriver du ut en papperskopia och skickar den till din hemkommun. Tänk på att yttrandet från din hemkommun ska vara inne senast den sista ansökningsdagen så var ute i god tid.

Invänta besked från din hemkommun

När din hemkommun mottagit din ansökan tar de ställning till om de åtar sig att betala utbildningskostnaden för dig (interkommunal ersättning). Ett skriftligt beslut skickas både till dig och till den kommun som anordnar utbildningen.

Invänta besked om antagning från den anordnande kommunen

Den anordnande kommunen beslutar om du ska bli antagen. Om din hemkommun har sagt nej till att stå för utbildningskostnaden blir du vanligtvis inte antagen. Blir du antagen får du besked via den anordnade kommunen som ansvarar för att du kommer igång med dina studier.

Hitta utbildning

Frågor och svar om komvux