×
 

2-årig YH-utbildning hos KUI

Ansök till en YH-utbildning

En yrkeshögskoleutbildning eller ett YH-program startas eftersom arbetsmarknaden är i behov av just den kompetensen. Därför är det ofta lätt att få jobb efter din YH-examen (eller kanske uppgradera din titel på din nuvarande arbetsplats). Att studera en YH-utbildning innebär att du kombinerar teoretiska studier med praktiskt lärande, så kallad LIA (Lärande i arbete). Du kommer tack vare det ha goda kunskaper både teoretiskt och praktiskt inom yrket när du är klar med utbildningen.

Varför har vi de YH-utbildningar vi har?

Arbetsmarknaden och yrkeshögskolan samarbetar med varandra för att ta fram utbildningar för de yrken som verkligen behövs i samhället. Vilka YH-program vi på KUI erbjuder bestäms på det sättet av de behov som finns hos arbetsgivare runt om i Sverige. Vi har totalt tre stycken YH-utbildning på cirka 2 år inom äldrevård, psykiatri och LSS. Vi skickar in våra utbildningsupplägg till Myndigheten för yrkeshögskolan, som sedan beviljar de YH-utbildningarna som bäst tillsätter näringslivet med den kompetens som behövs just då. Detta innebär att alla utbildningar som beviljas av MYH faktiskt har efterfrågan på arbetsmarknaden. Vårt utbud kan se olika ut beroende på ort från år till år, men eftersom vi erbjuder våra utbildningar på distans (med cirka sex närträffar per år) kan du i princip vara bosatt vart som helt i Sverige och ändå ansöka.

Plånbok

Kostnadsfri & CSN-berättigad

Alla våra YH-program och utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du kan läsa mer om att ansöka om studiemedel via csn.se.

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet. Läs mer om KUI Kvalitetsresultat »

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå

Du uppfyller något av nedanstående:
  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet »

Lärande i arbete

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

YH-examen

Efter utbildningarna får du Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i samtliga kurser i utbildningen.

CSN-berättigad

Alla våra YH-program är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du ansöker om studiemedel hos CSN. Har du frågor gällande studiemedel tar du det direkt med CSN.

Allt du behöver veta om CSN »
Ansök om studiemedel hos CSN »

Läsa in behörighet med hjälp av Prep

Preparandkurserna är till för dig som saknar någon av den särskilda behörigheten som krävs för våra YH-utbildningar.

Kursernas innehåll är anpassat så att du uppfyller behörighetskraven till våra YH-utbildningar efter avslutad kurs, men det krävs så klart att du blir godkänd på kursen.

Du bör också vara medveten om att en avslutad preparandkurs inte garanterar en plats på våra utbildningar, utan endast hjälper dig att bli fullt behörig.

Att genomföra en prepkurs

Våra preparandkurser genomförs i ett och samma svep, vilket betyder att din progression i kursen inte sparas i systemet om du avslutar kursen innan den är slutförd.

Om du påbörjar en preparandkurs, är våra förväntningar på dig att du också avslutar den. Tänk på att vara väl förbered innan du påbörjar kursen.

Läs mer om våra preparandkurser »

Vem kan ansöka till våra YH-program?

Alla kan ansöka till en YH-utbildning, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs för varje utbildning på respektive utbildningssida ovan. Vi erbjuder våra utbildningar på 50% och distans, vilket betyder att du i princip kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss (om du är villig att åka till din studieort några gånger per år).

Studieformen

Våra YH-program bedrivs på halvfart och på distans med cirka sex inplanerade närträffar på studieorten per år. Under närträffarna ges den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen. Eftersom den största delen av utbildningen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

Vår digitala lärplattform

De studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Att ansöka med reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Lärare hos KUI Yrkeshögskola

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Blandad bild med en äldre kvinna som studerar i klassrum till vänster och en yngre kvinna som studerar på distans till höger
En brukare och hans personliga assistent

Validering eller Tillgodoräkning

Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en persons faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor – en helt enkelt en persons reella kompetens. Denna kompetens kan ha utvecklats genom utbildning eller yrkeserfarenhet från relevanta områden för yrkeshögskoleutbildningen. Värderingen av den reella kompetensen dokumenteras i form av exempelvis betyg, intyg eller certifikat.

Begreppet validering kan också innebära att man översätter redan existerande betyg, intyg eller certifikat från ett annat land till svenska förhållanden. Detta kallas för bedömning av utländsk utbildning, och innebär att man värderar individens formella utbildning snarare än den reella kompetensen.

Urvalsprocess och antagning för YH-utbildning

För att bli antagen till en YH-utbildning behöver du dels uppfylla den grundläggande behörigheten som står skriven ovan. Du måste även uppfylla de särskilda förkunskaper som krävs för den utbildning du vill ta examen i, läs mer på respektive utbildningssida. Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

  1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
  2. Välj kurs
  3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
  4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Vanliga frågor och svar

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.