×
 

Intresseanmälan Komvux

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi information till dig via e-post. Observera att det här inte är en ansökan. Ansökan gör du via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Välj din hemkommun
Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

HITTA DIN UTBILDNING

VÅRD OCH OMSORG YRKESUTBILDNINGAR

Specialister på utbildning inom vård och omsorg. Vi ger människor kompetens som gör skillnad för dem själva, den arbetsplats de arbetar på och de människor som de möter i sina yrkesroller inom vård och omsorg.

BARN OCH FRITID YRKESUTBILDNINGAR

Specialister på utbildning inom barn och fritid. Vi ger människor kompetens som gör skillnad för dem själva, den arbetsplats de arbetar på och de barn och unga som de möter i sina yrkesroller inom pedagogiska verksamheter.

FRISTÅENDE KURSER

VÅRD OCH OMSORG KOMVUXKURSER

Behöver du komplettera med komvuxkurser inom vård och omsorg för att få en fullständig examen eller formell yrkeskompetens? Då kan du läsa någon av våra fristående kurser på för att nå dina mål.

BARN OCH FRITID KOMVUXKURSER

Behöver du komplettera med komvuxkurser inom barn och fritid för att få en fullständig examen eller formell yrkeskompetens? Då kan du läsa någon av våra fristående kurser på för att nå dina mål.