×

 

Kompetensutveckling för dig som arbetar inom psykiatrisk verksamhet

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder kompetensutveckling för dig som arbetar inom psykiatrisk verksamhet eller som möter personer med psykiatriska diagnoser. Vi utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer. Våra utbildningar breddar, fördjupar och förnyar befintlig yrkeskompetens. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov.

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi har utbildningar för chefer, ledare, ansvariga, sjuksköterskor, undersköterskor, skötare och övrig personal inom psykiatrisk verksamhet.

Välj en utbildningstyp som passar er

Arbetsplatsen har ibland behov av fortbildning av några få personer och ibland kompetensutveckling för hela arbetsgrupper. Ibland finns behov av ny inspireras och att få ta del av del allra senaste inom sin yrkesroll. För att matcha olika behov erbjuder vi olika utbildningstyper. Vilken passar dig och din arbetsplats? Se förklaring av våra utbildningstyper längre ned.

Bokningsbara utbildningar – för chefer och medarbetare

 • För arbetsplatser med behov att utbilda ett fåtal personer som behöver fördjupa, bredda eller förnya sin befintlig yrkeskompetens.
 • För privatpersoner som vill utveckla sin yrkeskompetens
 • Tillfället är datumlagd och leds av erfaren utbildare på plats i våra utbildningslokaler eller digitalt via Teams.
 • Plats bokas via webben.
 • I vårt utbud finns både hel- och halvdagsutbildningar, längre utbildningar och kvällsföreläsningar.

Uppdragsutbildning – för arbetsplatser

 • För arbetsplatser som vill utbilda arbetsgrupper.
 • Välj bland 100-tals utbildningskoncept där innehåll och upplägg anpassas utifrån era specifika behov och önskemål.
 • Vi tar även fram helt nya koncept.

Rikskonferens – för alla intresserade

 • Årliga konferenser inom förskola, LSS och äldreomsorg.
 • Ta del av den senaste forskningen, praktikfall och de mest aktuella frågorna som berör områdena.
 • Boka plats via webben.

Webbaserad utbildning

 • För arbetsplatser som söker en effektiv utbildningsform helt oberoende av tid och plats.
 • Detta är ett effektivt sätt att introducera vikarier och nyanställda eller för att kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal.
 • Vi kan även ta fram nya webbutbildningar som svarar mot unika behov och önskemål.

Yrkeshögskoleutbildning för dig med tidigare utbildning inom barn & fritid eller vård & omsorg

 • Yrkeshögskoleutbildning är en kvalificerade utbildning som är skräddarsydd för att täcka de kompetensbehov som finns ute i arbetslivet.
 • YH-utbildning är eftergymnasial där du kombinerar teori med praktik.
 • Utbildning genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen inom en kvalificerad yrkesroll.
 • Du behöver ha grundläggande yrkeshögskolekompetens samt särskilda förkunskaper beroende på utbildning. Läs mer på varje utbildningssida

Kortare YH-utbildning för dig med yrkeserfarenhet

 • En kortare YH-utbildning är under 100 YH-poäng och fördjupar, bredda eller förnya kompetens på ett mer flexibelt sätt.
 • En kort YH-utbildning hos KUI läser du på distans under 10-13 veckor.
 • De vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet och och vill vidareutbilda dig inom ett visst kompetensområde.

Yrkeshögskoleutbildning FLEX för dig som vill validera din erfarenhet

 • YH-flex är en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen för dig som har yrkeskunskaper motsvarande en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning.
 • Du validerar och tillgodoräknar dig yrkeskompetens och därefter kompletterar du med utbildning där kompetens saknas.

Enstaka kurser hos KUI Yrkeshögskola

 • En Yrkeshögskoleutbildning består av ett flertal enstaka kurser som i sin tur går att läsa separat.
 • Ibland har vi studiestarter till de enstaka kurserna.
 • De har samma antagningskrav som om du skulle gå hela utbildningen.
 • Företagare och offentliga aktör kan köpa YH-kurser som uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning inom Yrkeshögskola för företagare eller offentliga aktörer

 • Du som företagare, offentlig aktör eller företrädare för annan organisation kan köpa en yrkeshögskoleutbildning, hela eller delar, som uppdragsutbildning.

Komvux yrkesutbildning för dig utan formell kompetens

 • KUI vuxenutbildning erbjuder gymnasiala yrkesutbildningar som ger dig formell yrkeskompetens inom våra specialiserade områden.
 • Målet med våra utbildningar är att de ska leda till jobb eller komplettera din nuvarande kompetens.
 • Utbudet av yrkesutbildningar varierar beroende på din hemkommun.
 • Det är via vuxenutbildningen i din hemkommun som du ansöker till en yrkesutbildning.

Enstaka kurser hos KUI Komvux

 • En Yrkesutbildning består av ett flertal enstaka kurser som i sin tur går att läsa separat.
 • Du kan läsa en hel yrkesutbildning eller komplettera din kompetens genom att läsa enstaka kurser.
 • Ibland har vi studiestarter till de enstaka kurserna.
 • De har samma antagningskrav som om du skulle gå hela utbildningen.
 • Utbudet av enstaka kurser varierar beroende på din hemkommun.
 • Det är via vuxenutbildningen i din hemkommun som du ansöker till en kurs.

Gör förfrågan

Vill du beställa en av våra företagsutbildningar. Gör en förfrågan idag och få aktuella priser och skräddarsydda upplägg för just ditt företag

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Hitta din utbildning - sök här

Här hittar du utbildningar för dig inom psykiatrisk verksamhet. Du kan filtrera listan.

Skadligt bruk och beroende av alkohol

Skadligt bruk och beroende av alkohol

Skadligt bruk och beroende av alkohol - Alkoholkonsumtionens omfattning och hälsoeffekter beskrivs, samt översikt över resultaten från behandlingsforskning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Samvetsstress och compassion inom vård och omsorg

Samvetsstress och compassion inom vård och omsorg

Samvetsstress och compassion - Förstå problematiken kring samvetsstress- och utmatningssyndrom. Teorier kring mindfulness & compassion.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Rättshaveristiskt beteende

Rättshaveristiskt beteende

Vad är det som leder till ett rättshaveristiskt beteende?

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Psykisk ohälsa inom LSS

Psykisk ohälsa inom LSS

Psykisk ohälsa inom LSS - få kunskaper och förståelse för vad psykisk ohälsa innebär för dessa personer och hur man kan förhålla sig, stödja och underlätta.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Psykiatriska diagnoser

Psykiatriska diagnoser

Psykiatriska diagnoser ger dig ökade kunskaper om dessa diagnoser och hur du på ett professionellt sätt kan bemöta och stödja personerna

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Psykiatri, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård och omsorg

Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård och omsorg

Processorienterat ledningssystem ger handfasta och konkreta råd hur ett välfungerande ledningssystem byggs upp och används.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder

Pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder

Pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder bidrar till att synliggöra och stärka arbetsgruppens samlade kunskaper, kompetens och styrkor

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningen Organisatorisk och social arbetsmiljö ger dig bland annat kunskaper om de viktigaste nycklarna till trivsel, arbetsglädje och låga ohälsotal.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Under utbildningen får du kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dess konsekvenser och behov av stöd i ett livsperspektiv.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Välj ett annat område

HITTA DIN UTBILDNING

Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer för dig som för dig som arbetar inom förskola och liknande pedagogisk verksamhet. Vi har öppna utbildningstillfällen, konferenser, 100-tals utbildningskoncept samt Yrkeshögskoleutb

Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer för dig som för dig som arbetar inom fritidshem och liknande pedagogisk verksamhet. Vi har öppna utbildningstillfällen, konferenser och 100-tals utbildningskoncept.

Vi har ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer för dig som för dig som arbetar inom psykiatrisk verksamhet eller möter personer med psykiatriska diagnoser inom andra verksamheter. Vi erbjuder öppna utbildningstillfällen,100-tals utb

Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer för dig som arbetar inom LSS och funktionsvariation, oavsett yrkesroll. Öppna utbildningstillfällen och återkommande konferens, 100-tals utbildningskoncept för att utbilda arbetspl

Vi har ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer för dig som för dig som arbetar inom äldreomsorg, äldrevård eller hemtjänst. Vi erbjuder öppna utbildningstillfällen, konferenser, 100-tals utbildningskoncept samt Yrkeshögskoleutbildni