×
 

Så skapar vi värde

För våra kunder

KompetensUtvecklingsInstitutets kunder är dels de organisationer och företag som anlitar oss och köper våra utbildningstjänster, dels de som studerar hos oss eller deltar i våra kurser och konferenser.

  • Du som vill ha en god yrkesutbildning får professionell kompetens och behörighet att arbeta inom vård och omsorg, hälsa och friskvård, eller förskola och fritidsverksamhet.
  • Du som är arbetssökande får utbildning som förbättrar dina möjligheter att få arbete.
  • Du som redan har en grundutbildning får möjlighet till vidareutbildning inom ditt yrkesområde.
  • Du som är yrkesverksam får ökad kompetens för att utvecklas i din yrkesroll och därmed bidra till högre kvalitet i verksamheten.
  • Företag och organisationer får ökad kompetens och högre kvalitet och bättre förutsättningar att nå verksamhetsmålen, vilket i sin tur bidrar till att öka det värde ni levererar till era kunder.

För samhället

  • Våra yrkesutbildningar bidrar med kompetent arbetskraft till några av samhällets viktigaste verksamhetsområden: vård och omsorg, hälsa och friskvård samt förskola och fritidsverksamhet.
  • Vi ger de här verksamheterna möjligheten att höja sin kvalitet, nå sina mål och ge sina kunder ett större värde, med hjälp av kompetenshöjande insatser.
  • Vi förbättrar möjligheterna för arbetssökande att få arbete, med hjälp av utbildning.

För våra partners

KompetensUtvecklingsInstitutet har en rad kompetenta och engagerade samarbetspartners: konsulter, föreläsare, leverantörer, organisationer och myndigheter med flera. För dem skapar vi värde genom att erbjuda inspirerande och attraktiva uppdrag och arrangemang. Dessutom har vi ett rykte och ett varumärke som många gärna förknippas med.

För våra medarbetare

Våra medarbetare känner glädje över att gå till arbetet på morgonen. Glädje över att göra skillnad för de människor vi utbildar och de verksamheter där våra elever, kurs- och konferensdeltagare arbetar. Alla arbetsuppgifter är meningsfulla, och egna idéer och initiativ välkomnas. Genom att bidra positivt till vår verksamhet har du stora möjligheter till utveckling och belöning.

KompetensUtvecklingsInstitutet

Kvalitet

Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.

Specialister

Vi är specialister och helt fokuserade på utveckling, kompetens och utbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Kompetens som gör skillnad

Vi ger människor kompetens som gör skillnad för dem själva, den verksamhet de arbetar i och de barn, vuxna och äldre som de möter i sina yrkesroller inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.