×
 

Vi skapar värde för våra kunder

KompetensUtvecklingsInstitutets kunder är dels de organisationer och företag som anlitar oss och köper våra utbildningstjänster, dels de som studerar hos oss eller deltar i våra kurser och konferenser.

  • Du som vill ha en god yrkesutbildning får professionell kompetens och behörighet att arbeta inom vård och omsorg, hälsa och friskvård, eller förskola och fritidsverksamhet.
  • Du som är arbetssökande får utbildning som förbättrar dina möjligheter att få arbete.
  • Du som redan har en grundutbildning får möjlighet till vidareutbildning inom ditt yrkesområde.
  • Du som är yrkesverksam får ökad kompetens för att utvecklas i din yrkesroll och därmed bidra till högre kvalitet i verksamheten.
  • Företag och organisationer får ökad kompetens och högre kvalitet och bättre förutsättningar att nå verksamhetsmålen, vilket i sin tur bidrar till att öka det värde ni levererar till era kunder.

Vi skapar värde för samhället

  • Genom att erbjuda högkvalitativa utbildningar och kurser bidrar vi till att öka arbetskraftens kompetens inom områden som vård, omsorg, förskola, skola, fritids, hälso- och friskvård. Detta i sin tur förbättrar möjligheterna för individer att hitta och behålla anställning, vilket minskar arbetslösheten och ökar produktiviteten i samhället.
  • Genom att erbjuda utbildningar som är anpassade till de aktuella och framtida behoven på arbetsmarknaden hjälper vi samhället att förbereda sig för ekonomiska och teknologiska förändringar, vilket gynnar både individer och företag.
  • Vi ger verksamheterna möjligheten att höja sin kvalitet, nå sina mål och ge sina kunder ett större värde med hjälp av kompetenshöjande insatser.
  • Vi främjar livslångt lärande genom att erbjuda kurser och program som stödjer kontinuerlig kompetensutveckling. Detta hjälper människor att hålla sina färdigheter aktuella och anpassade till den snabbt föränderliga arbetsvärlden.
  • Vi förbättrar möjligheterna för arbetssökande att få arbete, med hjälp av utbildning.

Vi skapar värde för våra partners

KompetensUtvecklingsInstitutet har en rad kompetenta och engagerade samarbetspartners: konsulter, föreläsare, leverantörer, organisationer och myndigheter med flera. För dem skapar vi värde genom att erbjuda inspirerande och attraktiva uppdrag och arrangemang. Dessutom har vi ett rykte och ett varumärke som många gärna förknippas med.

Vi skapar värde för våra medarbetare

Våra medarbetare känner glädje över att gå till arbetet på morgonen. Glädje över att göra skillnad för de människor vi utbildar och de verksamheter där våra elever, kurs- och konferensdeltagare arbetar. Alla arbetsuppgifter är meningsfulla, och egna idéer och initiativ välkomnas. Genom att bidra positivt till vår verksamhet har du stora möjligheter till utveckling och belöning.

KONTAKTA OSS


KUI Central kundtjänst
010-434 07 70

info@kui.se


Läs mer om Komvux »
Läs mer om Yrkeshögskola »
Läs mer om Företagsutbildning »

Sök ditt svar i vår Kunskapsbank


träd som växter ur en stam för att symbolisera utbildning för framtiden

UTBILDAR FÖR FRAMTIDEN

Med våra utbildningar får du en stark grund för din framtida karriär. Vi är dedikerade till att forma framtidens arbetskraft och ge dig de verktyg och kunskaper som krävs för att nå framgång i ditt yrkesliv. Din resa börjar här med oss på KUI.
Liten flicka kramar världen i symbol för att arbeta med människor

ARBETA MED MÄNNISKOR

Vi utbildar dig som vill arbeta med och för människor. Våra utbildningar är utformade för att inte bara förmedla tekniska färdigheter, utan även för att odla empati, kommunikation och förståelse. Om du delar vår passion, är KUI den perfekta vägen för att förverkliga din yrkesmässiga dröm och göra en positiv skillnad i människors liv.
Illustration av världens olika utbildningsfördelar för att symbolisera kompetens som gör skillnad i samhället

KOMPETENS SOM GÖR SKILLNAD

Vi är här för att stärka dig med de nödvändiga kompetenserna som kommer att forma ditt yrkesliv och ge dig möjligheten att göra en positiv inverkan i samhället. Vi är här för att hjälpa dig att förverkliga dina mål och drömmar. Din framtid och möjligheten att göra en meningsfull inverkan börjar här med oss.