×
 

Så här arbetar vi

När du blir antagen till en yrkesutbildning hos KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI har du stora möjligheter att påverka dina egna studier. Du får “studera på dina villkor” så att säga. Detta innebär att du, tillsammans med oss, hjälper till att sätta dina egna studiemål, din föredragna lärstil och du får även berätta om dina tidigare kompetenser som kan komma till hjälp i dina studier. Baserat på denna information använder vi oss av ett antal olika verktyg och rutiner som hjälper oss att förbättra studietiden för just dig!

Webbaserad lärplattform

Att studera och utveckla sin kompetens inför framtiden ska vara enkelt och roligt! Vi på KUI har arbetat hårt för att göra studierna just det. När du studerar hos oss, antingen på distans eller i klassrum, använder du vår lärplattform Omniway. Där har du tillgång till alla dina kurser dygnet runt och kan studera var och när du vill. Det enda du behöver är en internetuppkoppling. Det är i Omniway du har kontakt med och får feedback från dina lärare.

Digital eller tryckt kurslitteratur

Vi erbjuder digital kurslitteratur i många kurser. Den är integrerad i vår lärplattform och du köper den med ett knapptryck när kursen börjar. Den digitala litteraturen omfattar bland annat text, filmer, interaktiva övningsfrågor och möjlighet att få texten uppläst. Priset blir mer fördelaktigt än för den traditionella tryckta litteraturen. I kurserna rekommenderas även tryckt kurslitteratur som alternativ om du föredrar en traditionell bok.

Yrkeskompetenta lärare

Här arbetar behöriga och engagerade lärare som har både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet inom sina utbildningsområde. De arbetar inte bara med att lära ut, utan också för att motivera och inspirera dig till att utvecklas.

Nära samarbete med arbetslivet

Vi har ett nära samarbete med arbetslivet och är ständigt uppdaterade på nya krav och förändringar som sker på arbetsmarknaden. Utbildning blir allt viktigare för att få jobb och våra elever är attraktiva på arbetsmarknaden. Väljer du en yrkesutbildning hos KUI ökar dina chanser till att få jobb efter avslutade studier.

Rekommendation

91%

91% av våra elever kan rekommendera KUI som skola visar vår elevundersökning hösten 2022.

Nöjdhet

90%

90% av våra elever är nöjda med sin utbildning i helhet visar vår elevundersökning hösten 2022.

Sysselsättning

90%

90% av våra elever är i sysselsättning 6 månader efter avslutade studier visar vår undersökning hösten 2022.

Individuell studieplan

I början av utbildningen erbjuder vi ett individuellt studievägledningssamtal. Då har du möjlighet att prata om de kurser du valt, vilka utbildnings- och yrkesmål du har, och hur du vill lägga upp dina studier. Utifrån det här studievägledningssamtalet utformar vi sedan en individuell studie- och utvecklingsplan.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I vissa kurser i våra yrkesutbildningar ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL); det som man till vardags kallar praktik. Den är en naturlig del av din yrkesutbildning, men du genomför den på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Praktiska moment

Våra gymnasiala yrkesutbildningar bygger på en kombination av teoretiskt och praktiskt lärande. I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska moment som du genomför på ditt Utbildningscenter. Praktiska övningar gör dig väl förberedd för arbetslivet. På våra utbildningscenter finns utrustning och material för praktiska övningar som är en naturlig del av din yrkesutbildning.

Studieformer

Vilken studieform du kan välja kan variera beroende på vilken kommun du bor i. På varje utbildningssida finns information om vilka studieformer utbildningen erbjuds med i just din hemkommun. 

Läs mer om våra studieformer

Du deltar i lärarledda lektioner på ditt UtbildningsCenter cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform, eller i öppen studieverkstad på UtbildningsCentret där du kan få handledning av en lärare

Det innebär att du har ett individuellt upplägg. Du studerar i egen takt och har möjlighet att delta i föreläsningar och studieverkstad på ett av våra utbildningscenter. Du får också tillgång till vår lärplattform som du loggar in till via egen dator eller lånedatorerna på ditt utbildningscenter. Du kan även läsa enstaka kurser för att bredda eller fördjupa din kompetens. De flesta kurserna erbjuds på distans så att du smidigt kan kombinera arbete med studier.

Det innebär att du studerar via vår webbaserade lärplattform som du loggar in till via egen dator eller lånedatorerna på ditt utbildningscenter. Obligatoriska praktiska moment och examinationer genomförs på plats i skolan. I utbildningen ingår även APL arbetsplatsförlagt lärande som genomförs på en arbetsplats.

Det innebär att du fyra dagar i veckan genomför utbildningen på en arbetsplats och en dag i veckan på skolan. Du har en lärare och mentor på skolan och en handledare på arbetsplatsen. Du får också tillgång till vår webbaserade lärplattform.

Validering

Validering vänder sig till dig som har yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning men saknar formell kompetens (betyg)? Validering kan leda till förkortad studietid så att du snabbare får formell kompetens inom ditt yrkesområde. Vi har lång erfarenhet av att validera yrkesverksamma. Tillsammans med dig bedömer vi vilka kurser/delkurser du kan validera, och arbetar fram en valideringsplan. Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan du genomgå en s.k. prövning för att få betyg i kursen. Läs mer om validering ››

Fristående kurser

Du kan läsa fristående gymnasiala kurser på distans. Kurserna är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du ansöker via din hemkommun. Du kan läsa på 10 veckor eller 5 veckor beroende på vilken studiestart du väljer. Slutexamination skall ske på plats på något av våra utbildningscenter.

Inflytande och delaktighet

Som elev kan du påverka undervisningens innehåll och arbetsformer genom att delta i planering, uppföljning och utvärdering. Det sker bland annat genom individuella samtal mellan dig och din lärare/mentor, men också i den dagliga dialogen med din lärare. Andra forum för inflytande och delaktighet är studeranderåd. I studeranderådet ingår representanter för både elevgrupper och personal. I vår lärplattform finns dessutom ett ”studeranderum” där du kan diskutera frågor som berör studeranderådet. I slutet av varje kurs, och varje halvår, gör vi en utvärdering där du kan ge oss dina synpunkter på vad som var bra och vad som kan bli bättre.

Vad du som elev får tillgång till

Vi vill att du som elev ska få ut så mycket som möjligt av dina studier, därför erbjuder vi en rad olika hjälpmedel och verktyg som du kan ta hjälp av under din studietid.

Datorer

På våra utbildningscenter finns datorer som du kan använda på plats under din studietid.

Studieverkstad

Studieverkstad finns för dig som behöver extra hjälp i studierna. Här får du handledning
och stöd av en lärare. Du som elev är välkommen oavsett studieform.

Inlästa läromedel

Du kan vid behov få tillgång till inläst kurslitteratur. Du kan lyssna på en ljudversion av den tryckta kursboken via webben eller mobilen – precis när och var du vill!

SLI Play - digitalt utbildningsmaterial

Du kan få tillgång till SLI Play - en portal för digitalt utbildningsmaterial som består av film, TV, radioprogram, Wikipedia och Nationalencyklopedin.

Elevutrymmen

På de flesta utbildningscenter finns även elevkök om du vill värma din lunch samt elevutrymmen där du kan studera och umgås med andra elever.