×
 

Så här arbetar vi

När du blir antagen till en yrkesutbildning hos KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI har du stora möjligheter att påverka dina egna studier. Du får “studera på dina villkor” så att säga. Detta innebär att du, tillsammans med oss, hjälper till att sätta dina egna studiemål, din föredragna lärstil och du får även berätta om dina tidigare kompetenser som kan komma till hjälp i dina studier. Baserat på denna information använder vi oss av ett antal olika verktyg och rutiner som hjälper oss att förbättra studietiden för just dig!

Vad erbjuder KUI Komvux?

På KUI får du en rad olika hjälpmedel när du studerar. Oavsett vilken studieform du väljer när du ansöker kommer du att som elev hos oss använda dig av vår digitala lärplattform. I plattformen kan du kontakta din lärare, se inlämningsuppgifter, håll koll på ditt schema och mycket mer. Med hjälp av verktyget Cortexio får du också tillgång till digital kurslitteratur, med quiz, förklaring av svåra ord och mycket annat hjälpfullt för dig under dina studier.

Webbaserad lärplattform

Att studera och utveckla sin kompetens inför framtiden ska vara enkelt och roligt! Vi på KUI har arbetat hårt för att göra studierna just det. När du studerar hos oss, antingen på distans eller i klassrum, använder du vår lärplattform Omniway. Där har du tillgång till alla dina kurser dygnet runt och kan studera var och när du vill. Det enda du behöver är en internetuppkoppling. Det är i Omniway du har kontakt med och får feedback från dina lärare.

Läs med om Omniway här!

Digital eller tryckt kurslitteratur

Vi erbjuder digital kurslitteratur i många kurser. Den är integrerad i vår lärplattform och du köper den med ett knapptryck när kursen börjar. Den digitala litteraturen omfattar bland annat text, filmer, interaktiva övningsfrågor och möjlighet att få texten uppläst. Priset blir mer fördelaktigt än för den traditionella tryckta litteraturen. I kurserna rekommenderas även tryckt kurslitteratur som alternativ om du föredrar en traditionell bok.

Läs mer om Cortexio här!

Yrkeskompetenta lärare

Här arbetar behöriga och engagerade lärare som har både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet inom sina utbildningsområde. De arbetar inte bara med att lära ut, utan också för att motivera och inspirera dig till att utvecklas.

Nära samarbete med arbetslivet

Vi har ett nära samarbete med arbetslivet och är ständigt uppdaterade på nya krav och förändringar som sker på arbetsmarknaden. Utbildning blir allt viktigare för att få jobb och våra elever är attraktiva på arbetsmarknaden. Väljer du en yrkesutbildning hos KUI ökar dina chanser till att få jobb efter avslutade studier.

Individuell studieplan

I början av utbildningen erbjuder vi ett individuellt studievägledningssamtal. Då har du möjlighet att prata om de kurser du valt, vilka utbildnings- och yrkesmål du har, och hur du vill lägga upp dina studier. Utifrån det här studievägledningssamtalet utformar vi sedan en individuell studie- och utvecklingsplan.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I vissa kurser i våra yrkesutbildningar ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL); det som man till vardags kallar praktik. Den är en naturlig del av din yrkesutbildning, men du genomför den på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Rekommendation

92%

92% av våra elever kan rekommendera KUI som skola visar vår elevundersökning våren 2024.

Nöjdhet

91%

91% av våra elever är nöjda med sin utbildning i helhet visar vår elevundersökning våren 2024.

Sysselsättning

90%

90% av våra elever är i sysselsättning 6 månader efter avslutade studier visar vår undersökning våren 2024.

Kontakta Komvux

Här kan du skicka mail till oss angående området komvux. Har du exempelvis frågor om vilka utbildningar vi erbjuder eller vilka kommuner vi har avtal med? Tveka inte att kontakta oss. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig. Du kan även chatta med oss direkt på hemsidan!

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Praktiska moment

Våra gymnasiala yrkesutbildningar bygger på en kombination av teoretiskt och praktiskt lärande. I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska moment som du genomför på ditt Utbildningscenter. Praktiska övningar gör dig väl förberedd för arbetslivet. På våra utbildningscenter finns utrustning och material för praktiska övningar som är en naturlig del av din yrkesutbildning.

Fristående kurser

Du kan läsa fristående gymnasiala kurser på distans. Kurserna är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du ansöker via din hemkommun. Du kan läsa på 10 veckor eller 5 veckor beroende på vilken studiestart du väljer. Slutexamination skall ske på plats på något av våra utbildningscenter.

Validering

Validering vänder sig till dig som har yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning men saknar formell kompetens (betyg)? Validering kan leda till förkortad studietid så att du snabbare får formell kompetens inom ditt yrkesområde. Vi har lång erfarenhet av att validera yrkesverksamma. Tillsammans med dig bedömer vi vilka kurser/delkurser du kan validera, och arbetar fram en valideringsplan. Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan du genomgå en s.k. prövning för att få betyg i kursen. Läs mer om validering ››

Studieformer

Vilken studieform du kan välja kan variera beroende på vilken kommun du bor i. På varje utbildningssida finns information om vilka studieformer utbildningen erbjuds med i just din hemkommun. Läs med om varje studieform nedan ↓

Våra studieformer

Klassrumsstudier

Du deltar i lärarledda lektioner på ditt UtbildningsCenter cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform, eller i öppen studieverkstad på UtbildningsCentret där du kan få handledning av en lärare

Flexibla studier

Det innebär att du har ett individuellt upplägg. Du studerar i egen takt och har möjlighet att delta i föreläsningar och studieverkstad på ett av våra utbildningscenter. Du får också tillgång till vår lärplattform som du loggar in till via egen dator eller lånedatorerna på ditt utbildningscenter. Du kan även läsa enstaka kurser för att bredda eller fördjupa din kompetens. De flesta kurserna erbjuds på distans så att du smidigt kan kombinera arbete med studier.

Distansstudier

Det innebär att du studerar via vår webbaserade lärplattform som du loggar in till via egen dator eller lånedatorerna på ditt utbildningscenter. Obligatoriska praktiska moment och examinationer genomförs på plats i skolan. I utbildningen ingår även APL arbetsplatsförlagt lärande som genomförs på en arbetsplats.

Lärlingsstudier

Det innebär att du fyra dagar i veckan genomför utbildningen på en arbetsplats och en dag i veckan på skolan. Du har en lärare och mentor på skolan och en handledare på arbetsplatsen. Du får också tillgång till vår webbaserade lärplattform.

Inflytande och delaktighet

Som elev kan du påverka undervisningens innehåll och arbetsformer genom att delta i planering, uppföljning och utvärdering. Det sker bland annat genom individuella samtal mellan dig och din lärare/mentor, men också i den dagliga dialogen med din lärare.

Andra forum för inflytande och delaktighet är studeranderåd. I studeranderådet ingår representanter för både elevgrupper och personal. I vår lärplattform finns dessutom ett ”studeranderum” där du kan diskutera frågor som berör studeranderådet. I slutet av varje kurs, och varje halvår, gör vi en utvärdering där du kan ge oss dina synpunkter på vad som var bra och vad som kan bli bättre.

Vad du som elev får tillgång till

Vi vill att du som elev ska få ut så mycket som möjligt av dina studier, därför erbjuder vi en rad olika hjälpmedel och verktyg som du kan ta hjälp av under din studietid.

Datorer

På våra utbildningscenter finns datorer som du kan använda på plats under din studietid.

Se alla utbildningscenter här!

Studieverkstad

Studieverkstad finns för dig som behöver extra hjälp i studierna. Här får du handledning och stöd av en lärare. Du som elev är välkommen oavsett studieform.

Inlästa läromedel

Du kan vid behov få tillgång till inläst kurslitteratur. Du kan lyssna på en ljudversion av den tryckta kursboken via webben eller mobilen – precis när och var du vill!

Läs mer om Cortexio här!

SLI Play - digitalt utbildningsmaterial

Du kan få tillgång till SLI Play – en portal för digitalt utbildningsmaterial som består av film, TV, radioprogram, Wikipedia och Nationalencyklopedin.

Elevutrymmen

På de flesta utbildningscenter finns även elevkök om du vill värma din lunch samt elevutrymmen där du kan studera och umgås med andra elever.

CSN - Studiemedel

Du som studerar hos oss på KUI kan få ekonomiskt stöd för att underlätta studietiden, även kallat CSN. Studiemedel består av två delar – ett bidrag som du får och ett lån som du måste betala tillbaka. Du registrerar dig via CSN:s hemsida och bestämmer själv om du vill ansöka båda delarna eller enbart bidraget.

Läs mer om CSN här!

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Komvux får du information om våra utbildningar och kommande studiestarter. Du får information om andra evenemang kopplade till komvux, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka utbildningar du är intresserade av samt vilken kommun du bor i för att få rätt sorts utskick. Har du frågor eller funderingar kan du skriva de i "övrigt"-fältet eller chatta med oss direkt på vår hemsida. Du hittar chattfönstret längst ned till höger på skärmen.

Anmäl intresse

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi information till dig via e-post. Observera att det här inte är en ansökan. Ansökan gör du via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Välj din hemkommun
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07