×
 

  • Välj utbildningsform

  • Återställ allt

ADHD i förskolan

ADHD i förskolan

Hur kan du som pedagog i förskolan tänka kring barn med diagnosen ADHD?

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

REKOMMENDATION 97% rekommenderar utbildningen

ADHD i skolan

ADHD i skolan

ADHD en komplex funktionsnedsättning. Hur kan du som pedagog tänka kring barn med diagnosen?

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

ADHD inom LSS

ADHD inom LSS

Få kunskap och förståelse för diagnosen ADHD och hur de påverkar vardagen.

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Affektiva diagnoser

Affektiva diagnoser

Om hur du kommunicerar och bemöter en person med en affektiv diagnos samt olika behandlingar.

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Akutsjuk­sköterske­dagarna 2024

Akutsjuk­sköterske­dagarna 2024

I samarbete med Swedish Emergency Nurses Association (SENA) bjuder KUI in till 2024 års konferens för akutsjuksköterskor inom akutsjukvård.

DATUM 1-2 februari 2024

OMRÅDE Sjuksköterska, Vård och omsorg

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Konferens

ALS

ALS

Vad ALS innebär för individen och vad man kan göra för att stödja och bemöta personen.

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Anhörigstöd – Bemötande anhöriga

Anhörigstöd – Bemötande anhöriga

UTBILDNINGSTID Dagtid

UTBILDNINGSFORM Distans, På plats

OMFATTNING 1 dag (9:30-16:30)

Anknytning i förskolan

Anknytning i förskolan

Få du kunskap om anknytning och verktyg för att använda denna i det dagliga arbetet.

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Arbetslagsutveckling

Arbetslagsutveckling

Hur ni lyckas med samarbetet i gruppen? Vård- och förskolearbeten sker idag i stor utsträckning i arbetslag.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Personal inom förskola och fritidsverksamhet eller vård och omsorg.

Arbetsledning inom LSS

Arbetsledning inom LSS

Få konkreta verktyg för att skapa en verksamhet med 100% brukarfokus och samsyn.

UTBILDNINGSTID Dagtid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 2 dagar

Arbetsmiljö och stress

Arbetsmiljö och stress

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska!

UTBILDNINGSFORM Distans, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Arbetsrätt och ledarskap inom vård och omsorg

Arbetsrätt och ledarskap inom vård och omsorg

Vilka lagar och regler gäller?

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Artros och Osteoporos

Artros och Osteoporos

Om bakomliggande orsaker till artros och osteoporos, information om behandling, förebyggande åtgärder samt tips på aktiviteter

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Personal inom äldreomsorg och hemtjänst

Assistent­utbildning

Assistent­utbildning

Assistentutbildningen ger dig förståelse för villkoren med arbetet

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Assistent­utbildning fördjupning

Assistent­utbildning fördjupning

Ger en djupare kunskap och förståelse för de situationer i arbetet som kan vara komplicerade och utvecklande

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC

Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC

Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att stärka din kompetens inom IBIC.

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC

Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC

Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC innebär att man utgår från individens behov, resurser, mål och resultat.

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent förhållningssätt

Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent förhållningssätt

Antal ensamkommande flyktingbarn ökar. Hur kan vi, som personal, arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent synsätt?

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Att arbeta med smittspridning inom omsorgen (Covid-19)

Att arbeta med smittspridning inom omsorgen (Covid-19)

Utbildningen ger dig kunskaper om vad covid-19 egentligen är och hur sjukdomen fungerar.

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Att arbeta som boendestödjare

Att arbeta som boendestödjare

Boendestöd är en central insats och i utbildningen får du kunskap och inspiration att utveckla din arbetsroll.

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!