×
 

FÖRETAGSUTBILDNINGAR HOS KUI

Öppna utbildningar: Bokningsbara direkt på webben
Uppdragsutbildningar: Gör en förfrågan för att få kostnadsförslag (företag)
Webbutbildningar: Helt digitala och bokningsbara direkt på webben.
Konferenser: För alla och går att boka direkt via webben.

  • Välj utbildningsform

  • Återställ allt

ADHD i förskolan

ADHD i förskolan

Hur kan du som pedagog i förskolan tänka kring barn med diagnosen ADHD?

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

ADHD i skolan

ADHD i skolan

ADHD en komplex funktionsnedsättning. Hur kan du som pedagog tänka kring barn med diagnosen?

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

ADHD inom LSS

ADHD inom LSS

Få kunskap och förståelse för diagnosen ADHD och hur de påverkar vardagen.

UTBILDNINGSTID Dagtid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Affektiva diagnoser

Affektiva diagnoser

Om hur du kommunicerar och bemöter en person med en affektiv diagnos samt olika behandlingar.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSUPPLÄGG Individanpassad

Äldre, alkohol och våld

Äldre, alkohol och våld

Kunskaper om hur alkoholanvändandet ser ut hos äldre och vad det medför.

UTBILDNINGSTID Dagtid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Äldres munhälsa

Äldres munhälsa

Kunskaper om hur du som sjuksköterska kan minska riskerna med oral hälsa.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

UTBILDNINGSUPPLÄGG Individanpassad

ALS

ALS

Vad ALS innebär för individen och vad man kan göra för att stödja och bemöta personen.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSUPPLÄGG Individanpassad

Anhörigstöd – Bemötande anhöriga

Anhörigstöd – Bemötande anhöriga

UTBILDNINGSTID Dagtid

UTBILDNINGSFORM Distans, På plats

OMFATTNING 1 dag (9:30-16:30)

Anknytning i förskolan

Anknytning i förskolan

Få du kunskap om anknytning och verktyg för att använda denna i det dagliga arbetet.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola

UTBILDNINGSUPPLÄGG Individanpassad

Arbetslagsutveckling

Arbetslagsutveckling

Hur ni lyckas med samarbetet i gruppen? Vård- och förskolearbeten sker idag i stor utsträckning i arbetslag.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Arbetsmiljö och samarbete, Ledarskap

UTBILDNINGSUPPLÄGG Individanpassad

Arbetsledning inom LSS

Arbetsledning inom LSS

Få konkreta verktyg för att skapa en verksamhet med 100% brukarfokus och samsyn.

UTBILDNINGSTID Dagtid

UTBILDNINGSFORM På plats

OMFATTNING 2 dagar

Arbetsmiljö och stress

Arbetsmiljö och stress

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska!

UTBILDNINGSTID Dagtid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 1 dag (9:30-16:30)

Arbetsrätt och ledarskap inom vård och omsorg

Arbetsrätt och ledarskap inom vård och omsorg

Vilka lagar och regler gäller?

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Ledarskap

UTBILDNINGSUPPLÄGG Individanpassad

Artros och Osteoporos

Artros och Osteoporos

Om bakomliggande orsaker till artros och osteoporos, information om behandling, förebyggande åtgärder samt tips på aktiviteter

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSUPPLÄGG Individanpassad

Assistent­utbildning

Assistent­utbildning

Att arbeta som personlig assistent är ett viktigt men också krävande yrke. Assistentutbildningen ger dig förståelse för villkoren med arbetet

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSUPPLÄGG Individanpassad

Assistent­utbildning fördjupning

Assistent­utbildning fördjupning

Ger en djupare kunskap och förståelse för de situationer i arbetet som kan vara komplicerade och utvecklande

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSUPPLÄGG Individanpassad

Återfallsprevention – Grundutbildning

Återfallsprevention – Grundutbildning

Återfallsprevention (ÅP) är en evidensbaserad behandlingsmetod som har sin tradition i kognitiv beteendeterapi (KBT). Boka plats och delta på distans!

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSUPPLÄGG Dagtid

Att åldras med intellektuell funktions­nedsättning

Att åldras med intellektuell funktions­nedsättning

Demensbegreppet och demenssjukdomar samt det normala åldrandet.

UTBILDNINGSTID Dagtid

UTBILDNINGSFORM Distans, På plats

OMFATTNING 1 dag (9:30-16:30)

Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC

Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC

Utbildningen att Arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC ger dig kunskap och verktyg för att stärka din kompetens inom IBIC.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC

Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC

Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC innebär att man utgår från individens behov, resurser, mål och resultat.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSUPPLÄGG Individanpassad