×
 

Alla gymnasiala komvuxkurser

Här nedan är en lista på samtliga gymnasiala komvuxkurser som vi erbjuder på uppdrag av kommuner runt om i Sverige.

Aktivitets­ledarskap

Aktivitets­ledarskap

Om det pedagogiska ledarskapet, verksamhetsformer samt professionellt ledarskap och förhållningssätt.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod PEDAKI00S

Anatomi och fysiologi 1

Anatomi och fysiologi 1

Om människokroppens uppbyggnad och funktion, smitta, smittspridning och läkemedel.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 50

Kurskod ANOANA01

Anatomi och fysiologi 2

Anatomi och fysiologi 2

Om ämnesomsättning, kroppens försvarssystem samt fördjupad medicinsk terminologi.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 50

Kurskod ANOANA02

Barn- och ungdomshälsa

Barn- och ungdomshälsa

Om bl.a. förebyggande barnhälsoarbete samt barns och ungdomars hälsa och välbefinnande.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod BAOBAR0

Barns lärande och växande

Barns lärande och växande

Om barns levnadsvillkor, medie- och kamratkulturer och vuxnas betydelse.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod PEDBAS0

Entreprenör­skap

Entreprenör­skap

Om projektmetodik, ledarskap, grupprocesser, marknadsföring, presentationsteknik och finansieringsformer.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod ENTENR0

Ergonomi

Ergonomi

Om bl.a. om folkhälsoarbete och förmåga att ergonomiskt anpassa rörelser till olika situationer.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod HALERG0

Etik och människans livsvillkor

Etik och människans livsvillkor

Om normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg samt etiska begrepp, riktlinjer och värdekonflikter.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod MÄNETI0

Etnicitet och kulturmöten

Etnicitet och kulturmöten

Om svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle samt innebörden av kultur, etnicitet, nationalitet och religion.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod SOIETN0

Friskvård och hälsa

Friskvård och hälsa

Om hälsa, hälsovårdande arbete, sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande. 

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod HAAFRI0

Fritids- och idrottskunskap

Fritids- och idrottskunskap

Om fritidsvanor och aktiviteter samt dess betydelse för hälsa, lärande och växande.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod FRTFRD0

Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 1

Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 1

Om bl.a. funktionsnedsättningar, professionellt förhållningssätt, livsvillkor, tillgänglighet och sinnesstimulering.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod FUTFUN01

Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 2

Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 2

Om bl.a. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förvärvad hjärnskada, och pedagogiska arbetssätt.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod FUTFUN02

Gerontologi och geriatrik

Gerontologi och geriatrik

Om bl.a. det normala åldrandet, demenssjukdomar, palliativ vård samt kost och måltid.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod GERGER0

Grundläggande vård och omsorg

Grundläggande vård och omsorg

Om bl.a. människokroppen, vanliga sjukdomar, personlig omvårdnad och egenvård.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod GRUGRD0

Hälso- och sjukvård 1

Hälso- och sjukvård 1

Om bl.a. hälso- och sjukvård, medicintekniska uppgifter, Första hjälpen och Vuxen-HLR.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod HAOHAL01

Hälso- och sjukvård 2

Hälso- och sjukvård 2

Om bl.a. vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod HAOHAL02

Hälsopedagogik

Hälsopedagogik

Om bl.a. människors hälsa, hälsofrämjande arbetssätt och salutogent förhållningssätt.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod HALHAL0

Hemsjukvård

Hemsjukvård

Om vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod SJUHEM0

Idrott och hälsa 1

Idrott och hälsa 1

Om bl.a. motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter, konditions- och koordinationsträning, utemiljöer och naturen som arena.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod IDRIDR01

Idrott och hälsa 2

Idrott och hälsa 2

Om bl.a. upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, fysiologiska samt psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod IDRIDR02

Kommunikation

Kommunikation

Om bl.a. det sociala sammanhanget, samtal som redskap, konflikthantering och digitala medier.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod PEDKOU0

Komplementär­medicin

Komplementär­medicin

Om bl.a. komplementära behandlingsmetoder och verkningssätt ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod HAAKOM0

Komvuxarbete Barn och fritid

Komvuxarbete Barn och fritid

En uppgift om 100 gymnasiepoäng som ska visa att du är förberedd för högskolestudier eller arbete inom ett visst yrkesområde.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod KVARBF

Komvuxarbete Vård och omsorg

Komvuxarbete Vård och omsorg

En uppgift om 100 gymnasiepoäng som ska visa att du som elev är förberedd för högskolestudier eller arbete inom ett visst yrkesområde.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod KVARVO

Kost och hälsa

Kost och hälsa

Om bl.a. kostens och måltidens betydelse, fysisk aktivitet och vila, näringslära, allergier och specialkost.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod HALKOC0

Kost, måltid och munhälsa

Kost, måltid och munhälsa

Om bl.a. näringsbehov, nutrition, måltidens betydelse, specialkost samt munhygien och munvård hos äldre och sjuka.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod HAAKOS0

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling

Om bl.a. människors lärande, utveckling och socialisation samt lärmiljöers påverkan på lärandet.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod PEDLÄR0

Människors miljöer

Människors miljöer

Om bl.a. levnadsmiljöer, levnadsvillkor, identiteter, genus, demokrati och mänskliga rättigheter.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod PEDMÄI0

Massage 1

Massage 1

Om bl.a anatomi och fysiologi, grundgrepp, klassisk massage, taktil massage och spänningsbehandling.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod MAAMAA01

Matematik Nationell delkurs 1

Matematik Nationell delkurs 1

Om bl.a. naturliga tal, enkla tal i bråkform, positionssystemet, de fyra räknesätten samt metoder för beräkningar.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod GRNMATA

Matematik Nationell delkurs 2

Matematik Nationell delkurs 2

Om bl.a. enkla bråk, enkla tal i procentform, de fyra räknesätten samt centrala metoder för beräkningar.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod GRNMATB

Mental träning

Mental träning

Om stressorer i vardagen, teoretiska modeller för stresshantering samt mentala avslappnings- och träningsmetoder.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod HALMEN0

Omvårdnad 1

Omvårdnad 1

Om bl.a. omvårdnad vid de vanligaste sjukdomstillstånden, personlig vård och basala hygienrutiner.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod OMVOMV01

Omvårdnad 2

Omvårdnad 2

Om bl.a. sjukdomstillstånd, medicintekniska uppgifter och hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod OMVOMV02

Orienterings­ kurs studieteknik

Orienterings­ kurs studieteknik

Praktiska verktyg och kompetenser för att lyckas med dina studier.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurskod SGRORI71B

Orienterings­ kurs validering

Orienterings­ kurs validering

Kartläggning, bedömning, värdering och dokumentation av tidigare erfarenheter, kunskaper och kompetenser.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurskod SGRORI71D

Orienterings­kurs

Orienterings­kurs

Du förbättrar dina studietekniska färdigheter.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 50

Kurskod KGYORI11B

Orienterings­kurs inför yrkesutbildning

Orienterings­kurs inför yrkesutbildning

Introduktion till yrkesutbildning och stöd i planeringen av studierna.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 60

Kurskod KGYORI11C

Palliativ vård

Palliativ vård

Om bl.a. livshotande sjukdomar, vård i livets slutskede, symtomlindring och etiska frågeställningar. 

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod SJULIN0

Pedagogiska teorier och praktiker

Pedagogiska teorier och praktiker

Om olika pedagogiska teorier, pedagogiska arbetssätt, praktiker och lärmiljöer.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod PEDPED0

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete

Om bl.a. barns olikheter, lekens betydelse, inkluderande arbetssätt, barnsäkerhet och lagar.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 200

Kurskod PEGPEA0

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap

Om ledarskap, ledarskapsstilar, genusfrågor, konflikthantering och att pedagogiskt leda människor.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod PEDPEG0

Psykiatri 1

Psykiatri 1

Om bl.a. psykiska sjukdomar, frisk- och riskfaktorer, omsorgsprocessen, kriser och personcentrerad vård.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod PSYPSY01

Psykiatri 2

Psykiatri 2

Om bl.a. psykiska sjukdomar, samsjuklighet, fysiska, psykosociala, suicidprevention och behandlingsformer.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod PSYPSK02

Psykologi 1

Psykologi 1

Om behandlingsformer och hur förebyggande arbete bedrivs för personer med psykisk sjukdom.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 50

Kurskod PSKPSY01

Samhälls­kunskap 1a1

Samhälls­kunskap 1a1

Om demokrati och de mänskliga rättigheterna, både de individuella och de kollektiva rättigheterna.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 50

Kurskod SAMSAM01a1

Samhällsbaserad psykiatri

Samhällsbaserad psykiatri

Om b.la. olika stöd, återhämtningens betydelse och vad som är utmärkande vid psykisk sjukdom.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod PSYSAM0

SFI kurs B

SFI kurs B

Elev med ett annat modersmål än svenska får lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurskod SFIKUB91, SFIKUB92

SFI kurs C

SFI kurs C

Elev med ett annat modersmål än svenska får lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurskod SFIKUC91, SFIKUC92, SFIKUC93

SFI kurs D

SFI kurs D

Elev med ett annat modersmål än svenska får lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurskod SFIKUD91, SFIKUD92, SFIKUD93

Skapande verksamhet

Skapande verksamhet

Om bl.a. olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod PEGSKP0

Social omsorg 1

Social omsorg 1

Om bl.a. människans livsvillkor, bemötande, sociala och aktiverande uppgifter och serviceuppgifter.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod SOASOC01

Social omsorg 2

Social omsorg 2

Om bl.a. socialtjänstens förebyggande åtgärder, boendeformer, personcentrerad vård och etiska begrepp.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod SOASOC02

Social­pedagogik

Social­pedagogik

Om bl.a. socialpedagogiskt arbete, problematiska livssituationer, utanförskap och inkludering.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod SOASOC0

Sociologi

Sociologi

Om bl.a. skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala strukturer, normer, segregering, diskriminering och jämställdhet.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod SOISOO0

Special­pedagogik 1

Special­pedagogik 1

Om bl.a. olika funktionsnedsättningar, specialpedagogiska insatser, arbetssätt och olika begrepp.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod SPCSPE01

Special­pedagogik 2

Special­pedagogik 2

Om bl.a. arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet samt lagar och förordningar.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod SPCSPE02

Svenska 1

Svenska 1

Om bl.a. muntlig och skriftlig framställning, analys av skönlitteratur och grundläggande språkliga begrepp.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod SVESVE01

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 1

Om bl.a. muntliga presentationer, skriftliga texter, ordförråd, läsning och språkvariation.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod SVASVA01

Svenska som andraspråk grund

Svenska som andraspråk grund

Utveckla din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva svenska, så att du kan delta i samhälls- och arbetsliv.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 700

Kurskod GRNSVA2

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 1

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 1

Om att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod GRNSVAA

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2

Om att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 200

Kurskod GRNSVAB

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3

Om att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 200

Kurskod GRNSVAC

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4

Kursen utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 200

Kurskod GRNSVAD

Träningslära 1

Träningslära 1

Om anatomi och fysiologi, närings- och kostkunskap, motionsmiljöer, förutsättningar för fysisk aktivitet samt olika träningsmetoder.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod TRNTRN01

Träningslära 2

Träningslära 2

Om anatomi och fysiologi, energiomsättning, näringsfysiologi, energibehov och energibalans samt träningsmetoder och tester.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod TRNTRN02

Vård och omsorg specialisering

Vård och omsorg specialisering

Fördjupning inom ex. funktionshinderområdet, gerontologi, hälso- och sjukvård, omvårdnad, social omsorg eller psykiatri.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod VADVAD00S

Vårdpedagogik och handledning

Vårdpedagogik och handledning

Om bl.a. samtalssituationer, handledningsprocessen samt pedagogiska metoder.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kurskod PEAVÅD0