×
 

Gymnasiala fristående komvuxkurser hos KUI

  • Återställ allt

Aktivitets­ledarskap

Aktivitets­ledarskap

Om det pedagogiska ledarskapet, verksamhetsformer samt professionellt ledarskap och förhållningssätt.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEDAKI00S

POÄNG 100

LÄNGD Se din hemkommun

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 20

Anatomi och fysiologi 1

Anatomi och fysiologi 1

Om människokroppens uppbyggnad och funktion, smitta, smittspridning och läkemedel.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD ANOANA01

POÄNG 50

LÄNGD 5 veckor, 10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 34

Anatomi och fysiologi 2

Anatomi och fysiologi 2

Om ämnesomsättning, kroppens försvarssystem samt fördjupad medicinsk terminologi.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD ANOANA02

POÄNG 50

LÄNGD Se din hemkommun för kursstart

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 37

Barn- och ungdomshälsa

Barn- och ungdomshälsa

Om bl.a. förebyggande barnhälsoarbete samt barns och ungdomars hälsa och välbefinnande.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD BAOBAR0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 26

Barn- och ungdomssjukvård

Barn- och ungdomssjukvård

Om bl.a. vanliga sjukdomar och skador hos barn och ungdomar samt omhändertagande vid olycksfall.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD BAOBAN0

POÄNG 200

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) Avesta, Finspång, Linköping

Barns lärande och växande

Barns lärande och växande

Om barns levnadsvillkor, medie- och kamratkulturer och vuxnas betydelse.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEDBAS0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 45

Dramapedagogik

Dramapedagogik

I kursen Dramapedagogik får eleven bl.a. kunskap om användning, organisation och uppföljning av dramapedagogiska övningar.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEGDRA0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) Eskilstuna

Entreprenör­skap

Entreprenör­skap

Om projektmetodik, ledarskap, grupprocesser, marknadsföring, presentationsteknik och finansieringsformer.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD ENTENR0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

Ergonomi

Ergonomi

Om bl.a. om folkhälsoarbete och förmåga att ergonomiskt anpassa rörelser till olika situationer.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HALERG0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 24

Etik och människans livsvillkor

Etik och människans livsvillkor

Om normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg samt etiska begrepp, riktlinjer och värdekonflikter.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD MÄNETI0

POÄNG 100

LÄNGD Se din hemkommun för kursstart

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 15

Etnicitet och kulturmöten

Etnicitet och kulturmöten

Om svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle samt innebörden av kultur, etnicitet, nationalitet och religion.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SOIETN0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 48

Friskvård och hälsa

Friskvård och hälsa

Om hälsa, hälsovårdande arbete, sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande. 

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HAAFRI0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 25

Fritids- och idrottskunskap

Fritids- och idrottskunskap

Om fritidsvanor och aktiviteter samt dess betydelse för hälsa, lärande och växande.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD FRTFRD0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 36

Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 1

Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 1

Om bl.a. funktionsnedsättningar, professionellt förhållningssätt, livsvillkor, tillgänglighet och sinnesstimulering.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD FUTFUN01

POÄNG 100

LÄNGD Se din hemkommun för kursstart

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 38

Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 2

Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 2

Om bl.a. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förvärvad hjärnskada, och pedagogiska arbetssätt.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD FUTFUN02

POÄNG 100

LÄNGD Se din hemkommun för kursstart

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 35

Gerontologi och geriatrik

Gerontologi och geriatrik

Om bl.a. det normala åldrandet, demenssjukdomar, palliativ vård samt kost och måltid.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD GERGER0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 42

Grundläggande vård och omsorg

Grundläggande vård och omsorg

Om bl.a. människokroppen, vanliga sjukdomar, personlig omvårdnad och egenvård.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD GRUGRD0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 47

Hälso- och sjukvård 1

Hälso- och sjukvård 1

Om bl.a. hälso- och sjukvård, medicintekniska uppgifter, Första hjälpen och Vuxen-HLR.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HAOHAL01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 43

Hälso- och sjukvård 2

Hälso- och sjukvård 2

Om bl.a. vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HAOHAL02

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 40

Hälsopedagogik

Hälsopedagogik

Om bl.a. människors hälsa, hälsofrämjande arbetssätt och salutogent förhållningssätt.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HALHAL0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 43

Hemsjukvård

Hemsjukvård

Om vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SJUHEM0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

Idrott och hälsa 1

Idrott och hälsa 1

Om bl.a. motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter, konditions- och koordinationsträning, utemiljöer och naturen som arena.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD IDRIDR01

POÄNG 100

LÄNGD 5-10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 19

Internationellt arbete

Internationellt arbete

Internationellt arbete bidrar till kunskaper för att kunna arbeta med patienter och brukare från olika kulturer såväl i Sverige som i andra länder

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD MÄNINA0

POÄNG 100

LÄNGD 20-26 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 4

Kommunikation

Kommunikation

Om bl.a. det sociala sammanhanget, samtal som redskap, konflikthantering och digitala medier.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEDKOU0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 48

Komplementär­medicin

Komplementär­medicin

Om bl.a. komplementära behandlingsmetoder och verkningssätt ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HAAKOM0

POÄNG 100

LÄNGD 5-10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 25

Komvuxarbete Barn och fritid

Komvuxarbete Barn och fritid

En uppgift om 100 gymnasiepoäng som ska visa att du är förberedd för högskolestudier eller arbete inom ett visst yrkesområde.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD KVARBF

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 38

Komvuxarbete Vård och omsorg

Komvuxarbete Vård och omsorg

En uppgift om 100 gymnasiepoäng som ska visa att du som elev är förberedd för högskolestudier eller arbete inom ett visst yrkesområde.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD KVARVO

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 39

Kost och hälsa

Kost och hälsa

Om bl.a. kostens och måltidens betydelse, fysisk aktivitet och vila, näringslära, allergier och specialkost.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HALKOC0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 27

Kost, måltid och munhälsa

Kost, måltid och munhälsa

Om bl.a. näringsbehov, nutrition, måltidens betydelse, specialkost samt munhygien och munvård hos äldre och sjuka.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HAAKOS0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 25

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling

Om bl.a. människors lärande, utveckling och socialisation samt lärmiljöers påverkan på lärandet.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEDLÄR0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 44

Människors miljöer

Människors miljöer

Om bl.a. levnadsmiljöer, levnadsvillkor, identiteter, genus, demokrati och mänskliga rättigheter.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEDMÄI0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 44

Massage 1

Massage 1

Om bl.a anatomi och fysiologi, grundgrepp, klassisk massage, taktil massage och spänningsbehandling.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD MAAMAA01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 21

Matematik Nationell delkurs 1

Matematik Nationell delkurs 1

Om bl.a. naturliga tal, enkla tal i bråkform, positionssystemet, de fyra räknesätten samt metoder för beräkningar.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD GRNMATA

POÄNG 100

STUDIEFORM Flex

KOMMUN(ER) Västerås

Matematik Nationell delkurs 2

Matematik Nationell delkurs 2

Om bl.a. enkla bråk, enkla tal i procentform, de fyra räknesätten samt centrala metoder för beräkningar.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD GRNMATB

POÄNG 100

STUDIEFORM Flex

KOMMUN(ER) Västerås

Mental träning

Mental träning

Om stressorer i vardagen, teoretiska modeller för stresshantering samt mentala avslappnings- och träningsmetoder.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HALMEN0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 24

Naturguidning 1

Naturguidning 1

Om bl.a. planering och genomförande av aktiviteter för längre och kortare vistelse i naturen.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD NAGNAT01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) Nyköping, Östersund

Omvårdnad 1

Omvårdnad 1

Om bl.a. omvårdnad vid de vanligaste sjukdomstillstånden, personlig vård och basala hygienrutiner.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD OMVOMV01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 39

Omvårdnad 2

Omvårdnad 2

Om bl.a. sjukdomstillstånd, medicintekniska uppgifter och hälso- och sjukvårdsuppgifter.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD OMVOMV02

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 40

Orienterings­kurs inför yrkesutbildning

Orienterings­kurs inför yrkesutbildning

Introduktion till yrkesutbildning och stöd i planeringen av studierna.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD KGYORI11C

POÄNG 60

LÄNGD 3 veckor

STUDIEFORM Distans, Flex, Klassrum

Orienterings­kurs studieteknik

Orienterings­kurs studieteknik

Praktiska verktyg och kompetenser för att lyckas med dina studier.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SGRORI71B

STUDIEFORM Klassrum

KOMMUN(ER) Växjö

Orienterings­kurs validering

Orienterings­kurs validering

Kartläggning, bedömning, värdering och dokumentation av tidigare erfarenheter, kunskaper och kompetenser.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SGRORI71D

STUDIEFORM Klassrum

KOMMUN(ER) Växjö

Orienteringskurs intro till yrke

Orienteringskurs intro till yrke

Denna orienteringskurs ger dig en introduktion till dina yrkeskurser samt studieteknik och hjälp med planering av dina studier.

TYP Komvuxkurs

POÄNG 50

KURSKOD KGYORI11C

KOMMUN(ER) Upplands-Bro

Orienteringskurs Yrkessvenska

Orienteringskurs Yrkessvenska

En orienteringskurs i yrkessvenska stödjer eleven i sin utveckling från vardagsspråk till vardagligt och formellt yrkesspråk.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD KGYORI11F

POÄNG 150

STUDIEFORM Klassrum

Palliativ vård

Palliativ vård

Om bl.a. livshotande sjukdomar, vård i livets slutskede, symtomlindring och etiska frågeställningar. 

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SJULIN0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 15

Pedagogiska teorier och praktiker

Pedagogiska teorier och praktiker

Om olika pedagogiska teorier, pedagogiska arbetssätt, praktiker och lärmiljöer.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEDPED0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 46

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete

Om bl.a. barns olikheter, lekens betydelse, inkluderande arbetssätt, barnsäkerhet och lagar.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEGPEA0

POÄNG 200

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 19

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap

Om ledarskap, ledarskapsstilar, genusfrågor, konflikthantering och att pedagogiskt leda människor.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEDPEG0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 20

Psykiatri 1

Psykiatri 1

Om bl.a. psykiska sjukdomar, frisk- och riskfaktorer, omsorgsprocessen, kriser och personcentrerad vård.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PSYPSY01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 39

Psykiatri 2

Psykiatri 2

Om bl.a. psykiska sjukdomar, samsjuklighet, fysiska, psykosociala, suicidprevention och behandlingsformer.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PSYPSK02

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 40

Psykologi 1

Psykologi 1

Om behandlingsformer och hur förebyggande arbete bedrivs för personer med psykisk sjukdom.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PSKPSY01

POÄNG 50

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 37

Räddnings­medicin

Räddnings­medicin

Om bl.a. reaktioner vid akuta skador, Första hjälpen, omhändertagande vid akuta skador och sjukdomar.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SJURÄD0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 5

Rättspsykiatri

Rättspsykiatri

Om bl.a. sambandet mellan psykisk störning och kriminalitet samt rättspsykiatrisk vård och omvårdnad.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD ATRAT0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 23

Samhälls­kunskap 1a1

Samhälls­kunskap 1a1

Om demokrati och de mänskliga rättigheterna, både de individuella och de kollektiva rättigheterna.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SAMSAM01a1

POÄNG 50

LÄNGD 10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 34

SFI kurs B

SFI kurs B

Elev med ett annat modersmål än svenska får lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SFIKUB91, SFIKUB92

STUDIEFORM Distans, Klassrum

KOMMUN(ER) Växjö

SFI kurs C

SFI kurs C

Elev med ett annat modersmål än svenska får lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SFIKUC91, SFIKUC92, SFIKUC93

STUDIEFORM Distans, Klassrum

KOMMUN(ER) Växjö

SFI kurs D

SFI kurs D

Elev med ett annat modersmål än svenska får lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SFIKUD91, SFIKUD92, SFIKUD93

STUDIEFORM Distans, Klassrum

KOMMUN(ER) Växjö

Skapande verksamhet

Skapande verksamhet

Om bl.a. olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEGSKP0

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor, 10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 36

Social omsorg 1

Social omsorg 1

Om bl.a. människans livsvillkor, bemötande, sociala och aktiverande uppgifter och serviceuppgifter.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SOASOC01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 35

Social omsorg 2

Social omsorg 2

Om bl.a. socialtjänstens förebyggande åtgärder, boendeformer, personcentrerad vård och etiska begrepp.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SOASOC02

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 36

Social­pedagogik

Social­pedagogik

Om bl.a. socialpedagogiskt arbete, problematiska livssituationer, utanförskap och inkludering.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SOASOC0

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor, 10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 34

Socialt arbete 1

Socialt arbete 1

Om bl.a. socialpolitik, sociala frågor, lagar och regler samt vanligt förekommande arbetsuppgifter.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SOCSOC01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 13

Socialt arbete 2

Socialt arbete 2

Om bl.a. sociala frågor, etiska begrepp och riktlinjer samt yrkesroll och ledarskap.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SOCSOC02

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 13

Sociologi

Sociologi

Om bl.a. skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala strukturer, normer, segregering, diskriminering och jämställdhet.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SOISOO0

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 23

Special­pedagogik 1

Special­pedagogik 1

Om bl.a. olika funktionsnedsättningar, specialpedagogiska insatser, arbetssätt och olika begrepp.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SPCSPE01

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor, 10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 37

Special­pedagogik 2

Special­pedagogik 2

Om bl.a. arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet samt lagar och förordningar.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SPCSPE02

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor, 10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 35

Svenska 1

Svenska 1

Om bl.a. muntlig och skriftlig framställning, analys av skönlitteratur och grundläggande språkliga begrepp.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SVESVE01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 31

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 1

Om bl.a. muntliga presentationer, skriftliga texter, ordförråd, läsning och språkvariation.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SVASVA01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 32

Svenska som andraspråk grund

Svenska som andraspråk grund

Utveckla din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva svenska, så att du kan delta i samhälls- och arbetsliv.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD GRNSVA2

POÄNG 700

STUDIEFORM Distans, Klassrum

KOMMUN(ER) Falun, Växjö

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 1

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 1

Delkurs 1 för dig som behöver repetera de mest grundläggande delarna i svenska språket. Delar från SFI:s senare kurser repeteras. Du får jobba med muntlig kommunikation och hörförståelse.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD GRNSVAA

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans, Klassrum

KOMMUN(ER) Västerås, Växjö

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2

Delkurs 2 för dig som redan behärskar svenskans grundläggande skrivregler och den grammatik som lärs ut på SFI:s D-nivå. Här går vi vidare med att läsa och skriva längre texter i olika genrer.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD GRNSVAB

POÄNG 200

STUDIEFORM Distans, Klassrum

KOMMUN(ER) Västerås, Växjö

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3

Delkurs 3 för dig som vill gå ännu mer på djupet i hur man läser och skriver i olika genrer. Du fortsätter att träna hörförståelse, muntlig kommunikation samt hur man gör egna muntliga presentationer.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD GRNSVAC

POÄNG 200

STUDIEFORM Distans, Klassrum

KOMMUN(ER) Västerås, Växjö

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4

Delkurs 4 är den sista kursen före gymnasial nivå. Moment från de tidigare delkurserna fördjupas. Du kommer att arbeta vidare med läsförståelse genom läsning av en skönlitterär bok och andra texter av olika slag.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD GRNSVAD

POÄNG 200

STUDIEFORM Distans, Klassrum

KOMMUN(ER) Västerås, Växjö

Träningslära 1

Träningslära 1

Om anatomi och fysiologi, närings- och kostkunskap, motionsmiljöer, förutsättningar för fysisk aktivitet samt olika träningsmetoder.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD TRNTRN01

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 21

Träningslära 2

Träningslära 2

Om anatomi och fysiologi, energiomsättning, näringsfysiologi, energibehov och energibalans samt träningsmetoder och tester.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD TRNTRN02

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 21

Ungdomskulturer

Ungdomskulturer

I kursen Ungdomskulturer får eleven bl.a. kunskap om ungdomars levnadsförhållanden samt skapandet av subkulturer och identiteter.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SOIUNG0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) Eskilstuna

Validering Äldreomsorgslyftet

Validering Äldreomsorgslyftet

Validering för deltagare i Äldreomsorgslyftet. Anmälan via chef och vård- och omsorgsförvaltningen. 

TYP Komvuxkurs

POÄNG 200

KURSKOD KGYORI11D

KOMMUN(ER) Östersund

Validering Barn och fritid

Validering Barn och fritid

Kartläggning och bedömning av kunskaper och kompetens inom barnomsorg/skola eller annat jämförbart yrke.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD KGYORI11D

POÄNG 200

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) Östersund

Validering Vård och omsorg

Validering Vård och omsorg

Kartläggning och bedömning av kunskaper och kompetens inom vård och omsorg eller annat jämförbart yrke.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD KGYORI11D

POÄNG 200

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) Östersund

Validering Vård och omsorg Stockholm

Validering Vård och omsorg Stockholm

En kurs för dig som arbetat länge inom vården men saknar dokumentation på vad du kan.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD KGYORI11B

POÄNG 50

LÄNGD 3 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) Norrtälje, Stockholm

Vård och omsorg specialisering

Vård och omsorg specialisering

Fördjupning inom ex. funktionshinderområdet, gerontologi, hälso- och sjukvård, omvårdnad, social omsorg eller psykiatri.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD VADVAD00S

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 29

Vårdpedagogik och handledning

Vårdpedagogik och handledning

Om bl.a. samtalssituationer, handledningsprocessen samt pedagogiska metoder.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEAVÅD0

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor, 10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 35