×
 

VÅRA UTBILDNINGSTYPER

Stockholms digitala utbildningskatalog

KOMVUX

Välj att studera en av våra yrkesutbildningar inom barn och fritid, vård och omsorg eller friskvård och hälsa och få kompetensen att börja arbeta direkt efter studierna!

YRKESHÖGSKOLA

Har du yrkeserfarenhet inom vård och omsorg eller barn och fritid och är redo att ta nästa steg i karriären? Välj en av våra yrkeshögskoleutbildningar och få djupare kompetens inom ditt område.

FÖRETAGSUTBILDNING

Arbetar du som chef eller medarbetare inom våra fokusområden och vill bredda din befintliga yrkeskompetens? Gå en öppen utbildning, beställ en uppdragsutbildning till arbetsplatsen eller delta på en rikskonferens med inslag av det allra sen

ARBETSMARKNADS­UTBILDNING

Kort yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal. Utbildningen syftar till att öka din möjlighet att få ett arbete och underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med rätt kompetens.

WEBBUTBILDNING

För dig som arbetar eller ska börja arbeta inom äldreomsorg eller LSS, erbjuder vi webbutbildningar där du får en introduktion till arbetet. Vi har även utbildning där du kan förbättra din yrkessvenska.

Våra utbildningstyper inom KUI vuxenutbildning

Fristående komvuxkurser på gymnasial nivå motsvarar gymnasieskolans utbildningar. Som vuxenstuderande läser du en komvuxkurs med färre undervisningstimmar. Du ansöker till komvuxkurser via din hemkommun.

En gymnasial yrkesutbildning består av ett antal kurser som branschen och respektive kommun bedömer ska ingå i utbildningen för att ge dig formell kompetens inom ett visst yrke. Oftast ingår även praktik på en arbetsplats.

Våra utbildningstyper inom KUI Yrkeshögskola

En Yrkeshögskoleutbildning är en kvalificerade utbildning som är skräddarsydd för att täcka de kompetensbehov som finns ute i arbetslivet. YH-utbildningen är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Korta YH-utbildningar syftar till att fördjupa, bredda eller förnya kompetens i arbetslivet på ett mer flexibelt sätt. En kort YH-utbildning hos KUI läser du på distans under 10-13 veckor och de vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet och och vill vidareutbilda dig inom ett visst kompetensområde.

YH-flex är en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen för dig som har yrkeskunskaper motsvarande en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Du validerar och tillgodoräknar dig yrkeskompetens och kompletterar därefter med utbildning.

Du som företagare, offentlig aktör eller företrädare för annan organisation kan köpa en yrkeshögskoleutbildning, hela eller delar, som uppdragsutbildning.

Våra utbildningstyper inom KUI företagsutbildning

Öppen utbildning är ett datumlagt utbildningstillfälle som leds av erfaren utbildare med spetskompetens på plats i våra utbildningslokaler eller distans via Teams. Man bokar sin plats via bokningsformulär på webben. Denna utbildningstyp är passar bra när enstaka chefer och medarbetare på en arbetsplats som har behov av att bredda och fördjupa sin befintliga yrkeskompetens.

Uppdragsutbildning bokas via offert och kan genomföras på arbetsplatsen, digitalt via Teams eller på ett av våra utbildningscenter. Vi erbjuder 100-tals utbildningskoncept för både chefer och medarbetare inom våra utbildningsområden men ofta tar vi även fram helt nya koncept. Innehåll och upplägg anpassas utifrån era specifika behov och önskemål. En bra utbildningsform för arbetsplatser som vill utbilda arbetsgrupper.

Våra rikskonferens har alltid inslag av de senaste forskningsrönen, praktikfall från olika verksamheter och de mest aktuella frågorna som berör området. Varje år genomför vi ett antal årligt återkommande konferenser framtagna för yrkesverksamma inom våra utbildningsområden. Man bokar sin plats via bokningsformulär på webben.

Detta är ett effektivt sätt att introducera vikarier och nyanställda eller för att kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal. Vi har jobbat med webbaserat lärande under många år och har god erfarenhet av att utveckla webbaserade utbildningar efter behov. En bra utbildningsform för arbetsplatser som söker en utbildningsform helt oberoende av tid och plats. 

SÅ SKAPAR VI VÄRDE

FÖR VÅRA DELTAGARE

Vi ger personer en kvalitativ yrkesutbildning för att arbeta inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet. Vi ger dessutom yrkesverksamma möjlighet att bredda och fördjupa sin kompetens för att utvecklas i sin yrkesroll.
Samhällskunskap 1a1

FÖR SAMHÄLLET

Våra utbildningar bidrar med kompetent arbetskraft till några av samhällets viktigaste områden. Med kompetenshöjande insatser ger vi dessutom verksamheter möjlighet att höja sin kvalitet, nå sina mål och ge sina kunder ett större värde

FÖR VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi erbjuder inspirerande och attraktiva uppdrag och arrangemang inom våra utbildningsområden. Dessutom har vi ett mycket gott rykte och ett varumärke som många gärna förknippas med.