×
 

Specialister inom vård och omsorg

Utbildning inom fyra olika fält

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder utbildningar inom vård och omsorg på flera olika nivåer över hela Sverige.

Vi kompetensutvecklar företag och privatpersoner inom yrkesområden som äldreomsorg, psykiatri och LSS. Vi erbjuder specialisering på yrkeshögskolenivå för yrkesverksamma äldreomsorg och LSS. Vi utbildar personer utan tidigare studie- eller yrkeserfarenhet till att få kompetensen att gå direkt ut i arbetet som exempelvis undersköterska inom hälso- och sjukvård, personlig assistent, undersköterska inom psykiatrisk verksamhet m.fl.

Din framtid startar med KUI!

funktionsnedsättning LSS
undersköterska
hälso- och sjukvård

KOMVUX

5500

Det senaste året har vi utbildat 5500 undersköterskor, personliga assistenter, skötare, stödassistenter, boendestödjare till vård och omsorgen i Sverige.

YRKESHÖGSKOLA

530

Det senaste året har vi vidareutbildat 530 YH-studerande till specialistundersköterskor eller stödpedagoger inom vård och omsorg.

FÖRETAGSUTBILDNING

1408

Det senaste året har 1408 medarbetare inom äldreomsorgen fått fortbildning och kompetensutveckling via våra öppna utbildningar.

Vi utbildar på olika nivåer

Stockholms digitala utbildningskatalog

Komvux

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) vänder sig till dig som vill få formell yrkeskompetens att arbeta som undersköterska eller vårdbiträde. Komvux erbjuds på uppdrag av kommuner runt om i Sverige.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet inom vården och vill utbilda dig för en ny kvalificerad yrkesroll. Utbildningen matchar arbetslivets behov och erbjuds på uppdrag av Yrkeshögskolemyndigheten (YHM).

Företagsutbildning

Företagsutbildning vänder sig till chefer och medarbetare inom äldreomsorg, LSS och psykiatri som har behov av kompetensutveckling och fortbildning inom sitt yrke. Vi samarbetar med utbildare yrkeserfarna föreläsare.

KompetensUtvecklingsInstitutet

Kvalitet

Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.

Specialister

Vi är specialister och helt fokuserade på utveckling, kompetens och utbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Kompetens som gör skillnad

Vi ger människor kompetens som gör skillnad för dem själva, den verksamhet de arbetar i och de barn, vuxna och äldre som de möter i sina yrkesroller inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Så skapar vi värde

FÖR VÅRA DELTAGARE

Vi ger personer en kvalitativ yrkesutbildning för att arbeta inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet. Vi ger dessutom yrkesverksamma möjlighet att bredda och fördjupa sin kompetens för att utvecklas i sin yrkesroll.

FÖR SAMHÄLLET

Våra utbildningar bidrar med kompetent arbetskraft till några av samhällets viktigaste områden. Med kompetenshöjande insatser ger vi dessutom verksamheter möjlighet att höja sin kvalitet, nå sina mål och ge sina kunder ett större värde

FÖR VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi erbjuder inspirerande och attraktiva uppdrag och arrangemang inom våra utbildningsområden. Dessutom har vi ett mycket gott rykte och ett varumärke som många gärna förknippas med.