×
 

Vård och omsorg

Vård och omsorg är ett övergripande begrepp som innefattar olika former av insatser och tjänster som syftar till att tillgodose människors behov av vård och stöd för att främja deras hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Det omfattar en rad olika verksamheter och yrkesroller inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen, barnomsorgen och socialt arbete.

I grund och botten handlar vård och omsorg om att möta alla människors behov av vård och stöd i olika skeden av livet och vid olika situationer.

Vård är en övergripande term som omfattar alla åtgärder som syftar till att bevara, främja eller återställa hälsan hos en individ. Det kan inkludera medicinsk behandling, vård och rehabilitering av fysiska, psykiska eller sociala problem.

Omsorg handlar om att ge stöd, uppmärksamhet och hjälp till personer som behöver assistans eller har begränsningar i sin förmåga att klara sig själva. Det kan inkludera grundläggande vardagliga aktiviteter som att äta, klä sig, tvätta sig och ta mediciner, liksom socialt och emotionellt stöd.

Utbildningar hos KUI

Hos KUI kan du hitta utbildningar på Komvuxnivå, Yrkeshögskolenivå samt kompetensutvecklande kurser för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Vi kompetensutvecklar företag och privatpersoner inom yrkesområden som äldreomsorg, psykiatri och LSS. Vi erbjuder specialisering på yrkeshögskolenivå för yrkesverksamma äldreomsorg och LSS. Vi utbildar personer utan tidigare studie- eller yrkeserfarenhet till att få kompetensen att gå direkt ut i arbetet som exempelvis undersköterska inom hälso- och sjukvård, personlig assistent, undersköterska inom psykiatrisk verksamhet m.fl.

Våra utbildningar inom yrkeshögskola och komvux är kostnadsfria och berättigar till studiemedel hos CSN.

KOMVUX

5500

Det senaste året har vi utbildat 5500 undersköterskor, personliga assistenter, skötare, stödassistenter, boendestödjare till vård och omsorgen i Sverige.

YRKESHÖGSKOLA

530

Det senaste året har vi vidareutbildat 530 YH-studerande till specialistundersköterskor eller stödpedagoger inom vård och omsorg.

FÖRETAGSUTBILDNING

1408

Det senaste året har 1408 medarbetare inom äldreomsorgen fått fortbildning och kompetensutveckling via våra öppna utbildningar.

Frågor och svar

Så skapar vi värde

FÖR VÅRA DELTAGARE

Vi ger personer en kvalitativ yrkesutbildning för att arbeta inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet. Vi ger dessutom yrkesverksamma möjlighet att bredda och fördjupa sin kompetens för att utvecklas i sin yrkesroll.

FÖR SAMHÄLLET

Våra utbildningar bidrar med kompetent arbetskraft till några av samhällets viktigaste områden. Med kompetenshöjande insatser ger vi dessutom verksamheter möjlighet att höja sin kvalitet, nå sina mål och ge sina kunder ett större värde

FÖR VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi erbjuder inspirerande och attraktiva uppdrag och arrangemang inom våra utbildningsområden. Dessutom har vi ett mycket gott rykte och ett varumärke som många gärna förknippas med.

KompetensUtvecklingsInstitutet

Kvalitet

Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.

Specialister

Vi är specialister och helt fokuserade på utveckling, kompetens och utbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Kompetens som gör skillnad

Vi ger människor kompetens som gör skillnad för dem själva, den verksamhet de arbetar i och de barn, vuxna och äldre som de möter i sina yrkesroller inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.