×

 

Specialister inom vård och omsorg

Utbildning inom fyra olika fält

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder utbildningar inom vård och omsorg på flera olika nivåer över hela Sverige.

Vi kompetensutvecklar företag och privatpersoner inom yrkesområden som äldreomsorg, psykiatri och LSS. Vi erbjuder specialisering på yrkeshögskolenivå inom äldreomsorg och LSS. KUI utbildar även personer utan tidigare studie- eller yrkeserfarenhet till att få kompetensen att gå direkt ut i arbetet.

Din framtid startar med KUI!

Specialister inom några av samhällets viktigaste områden

äldreomsorg

Specialister

Vi är specialister och helt fokuserade på utveckling, kompetens och utbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Kompetens som gör skillnad

Vi ger människor kompetens som gör skillnad för dem själva, den verksamhet de arbetar i och de barn, vuxna och äldre som de möter i sina yrkesroller inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.
funktionsnedsättning LSS

Kvalitet

Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.
Komvux
5500

Det senaste året har vi utbildat 5500 undersköterskor, personliga assistenter, skötare, stödassistenter, boendestödjare till vård och omsorgen i Sverige.

Yrkeshögskola
530

Det senaste året har vi vidareutbildat 530 YH-studerande till specialistundersköterskor eller stödpedagoger inom vård och omsorg.

Företagsutbildning
1408

Det senaste året har 1408 medarbetare inom äldreomsorgen fått fortbildning och kompetensutveckling via våra öppna utbildningar.

SÅ SKAPAR VI VÄRDE

FÖR VÅRA DELTAGARE

Vi ger personer en kvalitativ yrkesutbildning för att arbeta inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet. Vi ger dessutom yrkesverksamma möjlighet att bredda och fördjupa sin kompetens för att utvecklas i sin yrkesroll.
Samhällskunskap 1a1

FÖR SAMHÄLLET

Våra utbildningar bidrar med kompetent arbetskraft till några av samhällets viktigaste områden. Med kompetenshöjande insatser ger vi dessutom verksamheter möjlighet att höja sin kvalitet, nå sina mål och ge sina kunder ett större värde

FÖR VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi erbjuder inspirerande och attraktiva uppdrag och arrangemang inom våra utbildningsområden. Dessutom har vi ett mycket gott rykte och ett varumärke som många gärna förknippas med.

Några utbildningar

Hot och våld inom vård och omsorg

Hot och våld inom vård och omsorg

Hot och våld inom vård - Varför blir någon aggressiv? Vad gör du när en hotsituation uppstår? Vad får du göra enligt lagen? Vad gör du när det har inträffat en incident?

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Undersköterska validering

Undersköterska validering

För dig som har praktiska erfarenheter eller förvärvat kunskaper inom vård och omsorg. Efter avslutad godkänd validering blir du behörig undersköterska.

Utbildningstyp Komvux Yrkesutbildning

Stödpedagog

Stödpedagog

Efter examen kan du arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför hemmet.

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp YH-utbildning

YH-poäng 200

Omfattning 80 veckor, 2 år

Studieort(er) Linköpings kommun, Växjö kommun, Varberg, Västerås stad, Luleå, Stockholms stad, Visby, Malmö

Yrkesmässig grupphandledning

Yrkesmässig grupphandledning

För att arbeta med yrkesmässig grupphandledning krävs fördjupad kunskap inom området och därför har vi skapat denna utbildning för dig.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

HBTQ i vård och omsorg

HBTQ i vård och omsorg

HBTQ i vård och omsorg lär dig om innebörden av olika begrepp som rör HBTQ och attitydfrågor rörande kön, sexualitet och ålder inom vård och omsorg.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Genomförandeplan – en del av den sociala dokumentationen i LSS-verksamhet

Genomförandeplan – en del av den sociala dokumentationen i LSS-verksamhet

Genomförandeplan inom LSS-verksamhet ger dig kunskap om hur du kan organisera och utveckla arbetet med genomförandeplaner.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område LSS, Vård och omsorg

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Om att ta ett utökat ansvar i din verksamhet gällande vårdhygien och smittspridning.

Utbildningstyp Kort YH

Status Stängd för ansökan

YH-poäng 25

Omfattning 10 veckor

Studieorter Stockholms stad, Linköpings kommun, Eskilstuna kommun

Undersköterska Lärling

Undersköterska Lärling

En utmärkt studieform för dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete.

Utbildningstyp Komvux, Komvux Yrkesutbildning

Poäng 1650

Kommun(er) 20

Ämne Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

PERMA i LSS och äldreomsorg

PERMA i LSS och äldreomsorg

PERMA i LSS och äldreomsorg. Få forskning bakom samt verktyg för att kartlägga och skapa möjligheter till ett gott liv med värdighet och mening som fokus.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Vårdbiträde SVA-grund

Vårdbiträde SVA-grund

Under denna vårdbiträdesutbildning kombineras yrkeskurser inom vård och omsorg med svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Utbildningstyp Komvux Yrkesutbildning

Fördjupade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning

Fördjupade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning

Fördjupade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning behandlar metoder för att minska eller ta bort oönskade beteenden.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område LSS, Vård och omsorg

MS

MS

Få kunskaper om Multipel skleros och de konsekvenser som funktionshindret kan medföra. Lär dig hur du på bästa sätt kan ge stöd, hjälp och omvårdnad

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

KUI Vård och omsorg i Sociala medier