×
 

För dig som läst via KUI Stockholm

Betyg skickas inte till dig automatiskt när du avslutat kurser inom vuxenutbildningen, du behöver beställa dem. Betyg kan utfärdas tidigast 30 dagar efter kursslut. Därefter tillkommer en handläggningstid på ca 14 dagar.

Stockholms stad

Nacka kommun

Ekerö kommun

  • Beställ betygsutskrift via vårt formulär om du studerat och fått betyg efter 2021-04-20
  • Beställ betygsutskrift via Ekerö kommun om du studerat och fått betyg före 2021-04-20. Maila vuxenutbildningen@ekero.se

Värmdö kommun

  • Beställ betygsutskrift via vårt formulär om du studerat och fått betyg efter 2020-06-01
  • Beställ betygsutskrift via Värmdö kommun om du studerat och fått betyg före 2020-06-01. Du beställer betyg själv från "Mina sidor" i Alvis.

Håbo kommun

Jag bor i en annan kommun i Stockholm, hur gör jag då? Se hur du beställer betyg från andra kommuner än ovan här »

Beställ betygsutskrift

För dig som bor i Stockholm, Nacka, Ekerö, Värmdö, Håbo
*Obligatoriska uppgifter

Välj kommun
Ange om kurser med betyg IG/F ska finnas på det beställda betygsutdraget

Beställ betygsutskrift - övriga kommuner