×
 

Våra utbildningar är CSN-berättigade

Alla KUIs utbildningar är CSN-berättigade. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden.

Ansök om studiestöd i god tid innan utbildningen startar! Det är viktigt att du söker bidrag/lån för den faktiska tiden då du studerar. Start- och slutdatum för dina studier hittar du på ditt antagningsbesked. Om något förändras (t.ex. förlängning eller avbrott av studier) måste du meddela CSN.

Om du får problem med CSN, är det CSN du skall vända dig till.

Vad är då Studiemedel?

Du som studerar hos oss på KUI kan få ekonomiskt stöd för att underlätta studietiden, även kallat CSN. Studiemedel består av två delar – ett bidrag som du får och ett lån som du måste betala tillbaka. Studiemedel är till för dig som studerar på till exempel högskola, universitet, komvux eller yrkeshögskola. Du registrerar dig via CSN:s hemsida och bestämmer själv om du vill ansöka båda delarna eller enbart bidraget.

Det uppstår många funderingar och frågor om studiemedel när det väl blir dags att söka. Här försöker vi svara på de allra vanligaste frågorna.

 • Vad är CSN?
 • Vad är studieförsäkran?
 • Vad är studiebidrag?
 • Vad är studielån och hur mycket pengar får jag låna?
 • Hur ansöker jag om studielån från CSN?
 • Måste jag klara skolan för att få CSN?
 • När börjar jag betala tillbaka?
 • Kan jag ansöka om studiemedel om jag har en annan inkomst?
 • Kan jag få studiestöd från CSN om jag studerar på SFI?

Vad är CSN? 

CSN är den myndighet i Sverige som har hand om studiestöd, hemutrustningslån och körkortslån. Med hjälp av studiestödet kan alla i Sverige studera, oavsett vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund personen har.

Vad är studieförsäkran? 

Innan du kan få studielån och bidrag utbetalt måste du intyga att du ska studera i enligt med de uppgifter som står i beslutet från CSN. Det kallas för att du lämnar en studieförsäkran. Du kan lämna den på “mina sidor” hos CSN. Läs mer här ›› 

Du lämnar din studieförsäkran tidigast en vecka innan du börjar studera, det vill säga när den studieperiod som du sökt studiemedel för startar. Men du måste först ha fått ett beslut om att du får studiemedel från CSN.

Vad är studiebidrag? 

Studiebidraget är den delen av studiemedlet som du inte behöver betala tillbaka efter dina studier. Exakt vilka bidrag du kan få beror bland annat på vad du ska studera, hur gammal du är och om du ska studera i Sverige eller utomlands. Om du läser på grundskole- eller gymnasienivå kan du få studiemedel från och med hösten det år du fyller 20.

Vad är studielån och hur mycket pengar får jag låna? 

Om du som student vill behöver en större inkomst under dina studier än studiebidraget kan ge, kan du välja att utöver bidrag även ta studielån. Lånet är subventionerat av staten för att kunna erbjuda förmånliga lånevillkor.

Hur mycket pengar du har rätt till beror bland annat på

 • Din studietakt (100, 75 eller 50 procent)
 • Hur många veckor du studerar
 • Hur stor inkomst du har (gäller inte under 2020 eftersom fribeloppet tillfälligt är borttaget på grund av coronapandemin).

Det finns en gräns för hur länge du kan få studiemedel. Läs mer här ››

Hur ansöker jag om studielån från CSN?

Du ansöker om studie­medel i Mina sidor på CSNs hemsida. Du behöver helst ha Mobilt BankID eller annan e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du använda en personlig kod som du får via CSN:s hemsida.

Det är bra att ansöka så fort du vet vad och var du ska studera. Du behöver alltså inte vänta tills du har blivit antagen. Du kan också ansöka senare, till och med när du har börjat studera. Men dröj inte för länge – tänk på att du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in till CSN. Om du ska läsa flera terminer är det bra att söka studiemedel för ett helt läsår på en gång. Du kan söka för högst ett år i taget. Läs mer ››

Tänk på det här när du ansöker

 • Ansök i god tid
 • Förbered dig genom att ta reda på uppgifter
 • Ansök gärna för en längre tid
 • Du behöver vanligtvis inte skicka med antagningsbevis
 • Fundera på om du vill låna pengar och i så fall hur mycket

Måste jag klara skolan för att få CSN?

Ja, du måste klara ett visst antal poäng. För att få studiemedel eller studiestartsstöd igen behöver du ha klarat de studieresultat som CSN ställer krav på. När du ansöker på nytt prövar CSN om du uppfyller kraven.

För komvuxstudier gäller:

Kravet på studieresultat är att du ska ha klarat 15 poäng per heltidsvecka med studiestöd. Om du har studerat på heltid ska du därför ha klarat 15 poäng per vecka med studiestöd. Om du har haft studiestöd för att studera på deltid (50 eller 75 procent av heltid), är kravet lägre. CSN räknar då om den tid du har haft studiestöd till heltidsveckor.

 • Om du har studerat på 50 procent av heltid multiplicerar du antalet veckor med studiestöd med 0,5 för att få fram antalet heltidsveckor.
 • Om du har studerat på 75 procent av heltid multiplicerar du antalet veckor med studiestöd med 0,75 för att få fram antalet heltidsveckor.

När börjar jag betala tillbaka?

Om du har valt att ansöka om studielån börjar du din avbetalning sex månader efter avslutad utbildning. På CSN:s hemsida hittar du din återbetalningsplan. Du betalar av lånet i högst 25 år och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år. Återbetalningsplanen kan anpassas efter dina ekonomiska förutsättningar.

Kan jag ansöka om studiemedel om jag har en annan inkomst?

Om du vill ansöka om studiemedel och ha annan inkomst samtidigt finns det vissa regler som du behöver följa. Du får ha en inkomst på ett visst belopp utan att ditt studiemedel minskas. Beloppet varierar beroende på dina studier. Mer detaljerad information hittar du på CSN:s hemsida.

Kan jag få studiestöd från CSN om jag studerar på SFI?

Nej, du kan inte få studiestöd. Det är din hemkommun som står för din skolgång och ersättning när du studerar på SFI-nivå.