×
 

Våra utbildningar är CSN-berättigade

Alla våra utbildningar är CSN-berättigade. Detta innebär att vi uppfyller de krav och kriterier som krävs för att studenter ska kunna ansöka om studiestöd under sin studietid på KUI. Att vara CSN-berättigad är en viktig indikator på att en utbildning är erkänd och på tillräckligt hög nivå, samt uppfyller vissa pedagogiska och administrativa kriterier.

Ansök om studiestöd i god tid innan utbildningen startar! Det är viktigt att du söker bidrag/lån för den faktiska tiden då du studerar. Start- och slutdatum för dina studier hittar du på ditt antagningsbesked. Om något förändras (t.ex. förlängning eller avbrott av studier) måste du meddela CSN. Utbildning inom komvux och yrkeshögskola hos KUI och som går på distans, i klassrum eller med annan studieform är csn berättigad.

Om du får problem studiemedlet är det CSN du skall vända dig till. Gå till CSNs hemsida här »

CSN-berättigad

Att en utbildning är ”CSN-berättigad” innebär att den uppfyller de krav och kriterier som krävs för att studenter ska kunna ansöka om och erhålla studiestöd från CSN. Studiestödet kan inkludera både bidrag och lån och är avsett att hjälpa studenter med sina ekonomiska behov under studietiden.

Vad är då Studiemedel?

Du som studerar hos oss på KUI kan få ekonomiskt stöd för att underlätta studietiden. Studiemedel består av två delar – ett bidrag som du får och även ett lån som du måste betala tillbaka. Studiemedel är till för dig som studerar på till exempel högskola, universitet, komvux eller yrkeshögskola. Du registrerar dig via CSN:s hemsida och bestämmer själv om du vill ansöka båda delarna eller enbart bidraget.

Det uppstår många funderingar och frågor om studiemedel när det väl blir dags att söka. Här försöker vi svara på de allra vanligaste frågorna.

Vad är CSN?

Förkortningen står för Centrala Studiestödsnämnden. Det är en svensk myndighet som ansvarar för att hantera och administrera studiemedel, vilket är ekonomiskt stöd som tillhandahålls till studenter för att hjälpa dem med sina studiekostnader och levnadskostnader under studietiden. Studiemedel kan inkludera både bidrag (pengar som inte behöver betalas tillbaka) och lån (pengar som måste betalas tillbaka senare).

CSN är en viktig del av den svenska utbildningsinfrastrukturen. Dess huvudsakliga mål är att underlätta för studenter att finansiera sina studier och därigenom bidra till ökad tillgänglighet till utbildning oavsett ekonomisk bakgrund. Hos KUI är utbildning på distans, i klassrum eller annan form av studieform CSN berättigad.

Studenter som vill ansöka om studiemedel måste fylla i en ansökan och lämna in nödvändiga dokument som bekräftar deras studieplaner och ekonomiska situation. Centrala Studiestödsnämnden bedömer sedan ansökningarna och beviljar studiemedel enligt fastställda riktlinjer.

Lämna studieförsäkran en vecka innan du börjar studera

Du lämnar din studieförsäkran tidigast en vecka innan du börjar studera, det vill säga när den studieperiod som du sökt studiemedel för startar.

Vad innebär studieförsäkran?

En studieförsäkran är en viktig process som studenter måste genomföra för att kunna få sina studiemedel, både bidrag och lån, utbetalda från Centrala Studiestödsnämnden i Sverige. Studieförsäkran är ett sätt att bekräfta att du kommer att studera enligt de uppgifter som du tidigare har angett när du ansökte om studiemedel. Du lämnar studieförsäkring genom att gå till "mina sidor" på CSNs webbplats. Läs mer här ›› 

Du lämnar din studieförsäkran tidigast en vecka innan du börjar studera, det vill säga när den studieperiod som du sökt studiemedel för startar. Men du måste först ha fått ett beslut om att du får studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden.

Processen - Studieförsäkring

 1. Bekräftelse av studieplan: När du ansöker om studiemedel, lämnar du in information om dina studieplaner, inklusive vilken utbildning du ska delta i, hur länge den pågår och eventuell uppskattad studietakt.
 2. Studieförsäkran: Att lämna studieförsäkran kommer efter att du har blivit antagen till din utbildning och har fått beslutet om dina studiemedel. Detta är ett sätt att verifiera att du faktiskt kommer att börja studera enligt planen.
 3. Bekräftelse online: CSN gör det lätt för dig genom att erbjuda en onlineplattform kallad "mina sidor" där du kan logga in med dina inloggningsuppgifter och lämna din studieförsäkran. Detta är vanligtvis tillgängligt när det närmar sig studiestart.
 4. Viktigt datum: Det är viktigt att lämna din studieförsäkran i tid enligt de datum som anges. Om du inte bekräftar dina studieplaner kan det påverka utbetalningen av dina studiemedel.
 5. Kontroll av uppgifter: Genom att göra en studieförsäkran säkerställer CSN att dina studieplaner är korrekta och aktuella. Det hjälper dem att administrera studiemedel på ett korrekt sätt och undvika felaktiga utbetalningar.

Pengar du inte betalar tillbaka

Studiebidraget är en ekonomisk förmån som inte behöver betalas tillbaka. Det är avsett för att hjälpa till med kostnader för exempelvis kursmaterial, resor och andra levnadskostnader.

Studiebidrag och vad innebär det

Studiebidrag är en form av ekonomiskt stöd som erbjuds till studerande på gymnasial nivå. Studiebidraget är ett bidrag, vilket innebär att det är pengar som du alltså inte behöver betala tillbaka. Det är avsett att hjälpa studenter på gymnasieskolan med sina levnadskostnader och även andra utgifter under studietiden.

Här är några viktiga punkter om studiebidrag:

 1. Målgrupp: Studiebidraget är avsett för elever som studerar på gymnasieskolan eller på komvux (vuxenutbildning på gymnasial nivå). Det är vanligtvis tillgängligt för elever över en viss ålder.
 2. Utbetalning: Studiebidraget betalas ut regelbundet, vanligtvis varje månad, under den tid du studerar. Beloppet kan variera beroende på dina studier och din ålder.
 3. Villkor: För att vara berättigad till studiebidrag måste du uppfylla vissa villkor, såsom att vara närvarande och aktiv i dina studier. Om du har för många ogiltiga frånvarodagar kan det påverka utbetalningen av studiebidraget.
 4. Ålder och rättigheter: Studiebidraget har olika nivåer beroende på din ålder. Det är viktigt att förstå de specifika villkoren och beloppen som gäller för din situation.
 5. Bidrag, inte lån: Studiebidraget är en ekonomisk förmån som inte behöver betalas tillbaka. Det är avsett för att hjälpa till med kostnader för exempelvis kursmaterial, resor och andra levnadskostnader.

Studiebidraget är en del av det svenska studiestödsystemet som strävar efter att underlätta för studenter att genomföra sin gymnasieutbildning genom att minska de ekonomiska utmaningarna. Det är en viktig faktor för att göra utbildning mer tillgänglig och möjlig för en bredare studentgrupp. Hos KUI är utbildning på distans, i klassrum eller annan form av studieform CSN berättigad.

Hur mycket du får baseras på olika förutsättningar

Det exakta beloppet av studiemedel, inklusive studielån, som du kan få beror på flera faktorer, såsom vilken typ av utbildning du studerar, din studietakt, din boendesituation och din ålder. Beloppen varierar också över tid på grund av förändringar i CSNs regler och riktlinjer.

Kan jag få studielån och hur mycket pengar får jag låna? 

Studielån är en form av ekonomiskt stöd som erbjuds av CSN för att hjälpa studenter att finansiera sina högre studier. Studielånet är ett lån som måste betalas tillbaka med ränta, vanligtvis efter att studierna har avslutats och studenten har börjat arbeta. Lånet är subventionerat av staten för att kunna erbjuda förmånliga lånevillkor.

Det exakta beloppet av studiemedel, inklusive studielån, som du kan få beror på flera faktorer, såsom vilken typ av utbildning du studerar, din studietakt, din boendesituation och din ålder. Beloppen varierar också över tid på grund av förändringar i CSNs regler och riktlinjer.

För att få en uppskattning av hur mycket studiemedel du kan vara berättigad till, rekommenderar vi att du besöker CSNs officiella webbplats. Där kan du använda deras kalkylatorer och verktyg för att få en bättre förståelse av de ekonomiska möjligheterna som är tillgängliga för just din situation och dina studier.

Kom ihåg att det är viktigt att göra en noggrann uträkning och ha en klar uppfattning om hur mycket du behöver för att täcka dina studiekostnader och levnadskostnader under din studietid. Detta hjälper dig att fatta välgrundade beslut när det gäller att ansöka om och hantera studiemedel och studielån.

Hur länge får jag CSN?

Tiden under vilken du kan få studiemedel varierar beroende på vilken typ av utbildning du studerar och dina individuella förhållanden. Här är några generella riktlinjer:

 1. Yrkesutbildningar: Studiemedel kan normalt beviljas för hela tiden som utbildningen tar, inklusive eventuell praktik eller lärlingsperiod.
 2. Komvux (vuxenutbildning): Studiemedel kan beviljas för tiden som krävs för att slutföra din utbildning på komvux. Längden varierar beroende på vilken utbildning du väljer.
 3. Studiemedelsperioder: Studiemedel ges normalt under höst- och vårterminerna. Under sommarlovet kan du behöva ansöka om särskilt sommarstudiestöd om du planerar att studera även då.

Det finns en gräns för hur länge du kan få studiemedel. Läs mer här ››

Ansök i god tid

Det rekommenderas att göra din ansökan så snart du har bestämt dig för vilken utbildning och skola du ska studera vid. Det är viktigt att veta att du inte behöver vänta på att bli antagen för att ansöka om studiemedel. Du har även möjlighet att ansöka vid senare tillfälle, inklusive när du redan har börjat dina studier.

Hur ansöker jag om studielån från CSN?

Att ansöka om studielån involverar ett par steg och det är viktigt att du följer processen korrekt för att säkerställa att din ansökan behandlas smidigt. Du ansöker om studie­medel i Mina sidor på CSNs hemsida. Du behöver helst ha Mobilt BankID eller annan e-legitimation. Om du däremot inte har e-legitimation kan du använda en personlig kod som du får via CSN:s hemsida.

Det rekommenderas att göra din ansökan så snart du har bestämt dig för vilken utbildning och skola du ska studera vid. Det är viktigt att veta att du inte behöver vänta på att bli antagen för att ansöka om studiemedel. Du har även möjlighet att ansöka vid senare tillfälle, inklusive när du redan har börjat dina studier. Det är dock viktigt att inte skjuta upp ansökan för länge – tänk på att du bara kan få studiemedel för högst fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in.

Om du planerar att studera under flera terminer är det klokt att ansöka om studiemedel för ett helt läsår på en gång. CSN tillåter ansökningar för högst ett år i taget. Detta ger dig en smidig och kontinuerlig försörjning under din studietid utan avbrott.

Kom ihåg att ansökningsprocessen och reglerna kan variera beroende på din utbildning och situation, så se till att du noggrant läser igenom informationen och riktlinjer på deras officiella webbplats för att göra din ansökan korrekt och i rätt tid.

Tänk på det här när du ansöker

 • Ansök i god tid.
 • Förbered dig genom att ta reda på uppgifter.
 • Ansök gärna för en längre tid.
 • Du behöver vanligtvis inte skicka med antagningsbevis.
 • Fundera på om du vill låna pengar och i så fall hur mycket.

Översikt om hur du ansöker

Här är en översikt över stegen för att ansöka om studielån:

 1. Skapa ett konto på CSNs webbplats: Besök den officiella webbplatsen och skapa ett konto om du inte redan har ett. Du kommer att behöva ange personliga uppgifter och skapa ett användarnamn och lösenord.
 2. Logga in på "Mina sidor": När du har skapat ett konto kan du logga in på "Mina sidor". Detta är ditt personliga användarkonto där du kan hantera din studiemedelsansökan och andra relaterade ärenden.
 3. Gör en ansökan om studiemedel: Inom "Mina sidor" finns en avdelning för ansökningar. Här kan du göra en ansökan om studiemedel genom att fylla i de nödvändiga uppgifterna. Du kommer att behöva ge information om vilken typ av utbildning du ska studera, din studietakt, din boendesituation och andra relevanta detaljer.
 4. Lämna in nödvändiga dokument: Beroende på din situation kan CSN be dig att lämna in vissa dokument som stödjer din ansökan. Detta kan inkludera intyg om antagning till utbildningen, personliga uppgifter, och andra relevanta handlingar. Följ noga de instruktioner angående dokumentation.
 5. Skicka in ansökan: När du har fyllt i ansökningsformuläret och eventuellt bifogat de nödvändiga dokumenten, skickar du in din ansökan genom att följa instruktionerna på CSNs webbplats.
 6. Invänta beslut: Efter att du har skickat in din ansökan kommer CSN att granska den och fatta ett beslut. Du kommer att få ett beslut om huruvida du är berättigad till studiemedel och vilket belopp du kan få.
 7. Acceptera beslutet: Om du är nöjd med beslutet och vill acceptera studiemedlen, måste du logga in på "Mina sidor" och bekräfta ditt beslut där.

Det är viktigt att notera att ansökningsprocessen kan variera beroende på din utbildning och individuella omständigheter. Se till att följa CSNs anvisningar noggrant och kontrollera deras officiella webbplats för aktuell information och vägledning.

Du måste följa grundläggande krav och ett visst antal poäng

För att vara berättigad till CSN och vara berättigad till studiemedel, inklusive studielån och bidrag, måste du uppfylla en uppsättning grundläggande krav samt uppnå ett visst antal poäng per vecka inom dina studier.

Måste jag klara skolan för att få CSN?

För att vara berättigad till CSN och ha rätten till studiemedel, inklusive studielån och bidrag, måste du uppfylla en uppsättning grundläggande krav samt uppnå ett visst antal poäng per vecka inom dina studier. Dessa krav är avgörande för att säkerställa att studiemedlen används på ett effektivt sätt och att du även är engagerad i dina studier på en nivå som stöder din akademiska framgång.

För komvuxstudier gäller:

Kravet på studieresultat är att du ska ha klarat 15 poäng per heltidsvecka med studiestöd. Om du har studerat på heltid ska du därför ha klarat 15 poäng per vecka med studiestöd. Om du har haft studiestöd för att studera på deltid (50 eller 75 procent av heltid) är däremot kravet lägre. CSN räknar då om den tid du har haft studiestöd till heltidsveckor.

 • Om du har studerat på 50 procent av heltid multiplicerar du antalet veckor med studiestöd med 0,5 för att få fram antalet heltidsveckor.
 • Om du har studerat på 75 procent av heltid multiplicerar du antalet veckor med studiestöd med 0,75 för att få fram antalet heltidsveckor.
Några grundläggande krav att följa
 1. Antagen till utbildning: Du måste vara formellt antagen till en utbildning på distans, i klassrum eller annan typ av studieform som är CSN berättigad. T.ex. en gymnasial utbildning, högskoleutbildning, yrkesutbildning eller vuxenutbildning.
 2. Studiemedelsperiod: Studiemedel betalas normalt ut under perioder när du är inskriven på en aktiv utbildning, oavsett om det är gymnasiet, högskolan eller annan utbildningsform. Studiemedel betalas också ut under praktikperioder som är en integrerad del av din utbildning.
 3. Aktiv närvaro och prestation: För att behålla dina studiemedel måste du vara aktivt närvarande och delta aktivt i dina studier. Detta innebär att du inte kan ha för många ogiltiga frånvarodagar eller vara alltför passiv i dina studier. För högskolestudier kan det även finnas krav på att du måste klara en viss mängd högskolepoäng per termin för att fortsätta få studiemedel.
 4. Studiemedel under vissa förutsättningar: I vissa fall kan du fortsätta få studiemedel även om du inte uppnår fullständiga studieresultat. Till exempel om du har sjukdom eller särskilda omständigheter som påverkar din förmåga att studera.

Det är viktigt att förstå att CSN har specifika regler och riktlinjer som varierar beroende på utbildningstyp och individuella omständigheter. All utbildning inom komvux och yrkeshögskola hos KUI som går på distans, i klassrum eller med annan typ studieform är csn berättigad. Det bästa är att konsultera CSNs officiella webbplats eller kontakta deras kundtjänst för exakta och aktuella detaljer om hur kraven och reglerna gäller för din situation.

När börjar jag betala tillbaka?

Om du har valt att ansöka om studielån börjar du din avbetalning sex månader efter avslutad utbildning. På CSN:s hemsida hittar du din återbetalningsplan. Du betalar av lånet i högst 25 år och det ska dessutom vara färdigbetalt när du är 60 år. Återbetalningsplanen kan anpassas efter dina ekonomiska förutsättningar.

Ansöka om studiemedel om jag har en annan inkomst?

Om du vill ansöka om studiemedel och har annan inkomst samtidigt finns det vissa regler som du behöver följa. Du får ha en inkomst på ett visst belopp utan att ditt studiemedel minskas. Beloppet varierar beroende på dina studier. Mer detaljerad information hittar du på CSN:s hemsida.

Kan jag få studiestöd från CSN om jag studerar på SFI?

Nej, du kan inte få studiestöd när du studerar SFI. Det är din hemkommun som står för din skolgång och ersättning när du studerar på SFI-nivå.

Hos KUI är utbildning på distans, i klassrum eller annan form av studieform CSN berättigad.

All utbildning inom komvux och yrkeshögskola hos KUI som går på distans, i klassrum eller med annan typ studieform är csn berättigad. Hitta utbildning inom komvux HÄR. Hitta utbildning inom yrkeshögskola HÄR.