×
 

Digitala webbutbildningar

För dig som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst

Gå en av våra digitala utbildningar inom äldreomsorg och fördjupa dina kunskaper inom basala hygienrutiner, social dokumentation, fallprevention eller ergonomi och förflyttningsteknik. Du deltar helt digitalt, när, var och hur du vill. Så länge du har tillgång till en dator, surfplatta eller en smart telefon med internetuppkoppling kan du ta del av våra digitala utbildningar inom äldreomsorg och hemtjänst.

Kursstart varje måndag

Våra utbildningar har kursstart på måndagar varje vecka. Du startar alltid kursen måndagen efter genomförd bokning.

Utbildning i äldreomsorg på distans

Boka en utbildning inom äldreomsorg och hemtjänst. De är inte längre bort än några klick. De har producerats av experter från Sveriges största vårdutbildningsföretag tillsammans med våra ämnesexperter som själva deltar i utbildningarna i olika filmade inslag. Utbildningarna och täcker basala kunskaper för att kunna arbeta säkert inom äldreomsorg och hemtjänst. 

Våra digitala utbildningar har ett personligt tilltal och vi strävar efter att deltagaren ska känna igen sig i miljöer, situationer och frågeställningar. Innehållet består av texter, bilder, inspelade ljudklipp, filmer, interaktiva övningar, realistiska case och quizfrågor efter varje avsnitt för lättare ta in all information.

Digitala utbildning i äldreomsorg genomförs i Cortexios digitala verktyg. Du använder enbart en dator, surfplatta eller en smart telefon med internetuppkoppling. Vi kan även anpassa utbildningarna efter önskemål och behov.

Vilken utbildning i äldreomsorg ska jag välja?

Att välja utbildning är inte alltid helt enkelt. Vi har utbildning i äldreomsorg och hemtjänst inom flera olika ämnesområden. Du kanske vill lära dig mer om ergonomi? Om hur du ska arbeta för att inte belasta din kropp fel, eller vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Behöver du kanske en uppdatering i social dokumentation och vad som krävs för att utveckla och säkerställa kvalitet?

Välj vårt paketerbjudande för att få kompetensutveckling inom alla våra ämnen. I paketet ingår fyra webbutbildningarna till ett förmånligare pris!

Bra att veta

Målgrupp

Webbutbildningarna vänder sig till all personal inom äldreomsorg, hemtjänst och särskilda boenden.


Har du frågor?
Kontakta oss på info@kui.se eller ring 08-522 506 90

Mix av film, bild, text och ljud

Utbildningarna består av en mix av film, bild, text och ljud. Innehållet är verksamhetsnära och kopplat till vanligt förekommande händelser under en arbetsdag.

Lärande med Quizfrågor

Genom evidensbaserad och engagerande pedagogik främjas långtidsminnet. Efter varje kapitel kommer Quizfrågor som hjälper deltagaren att testa sina kunskaper. Svarar man fel återkommer frågan vid ett senare tillfälle. Deltagaren kommer att ha svarat rätt på samtliga frågor när kursen är klar. Denna form av inlärning är bevisad att ge kunskaper som sitter kvar lång tid framöver.

Genomförande

Utbildningarna är helt webbaserade och genomförs via vår lärplattform. Utbildningarna är helt oberoende av tid och plats och kan exempelvis genomföras i hemmet eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Omfattning

Utbildningarnas tidsåtgång är väldigt individuell och beror ibland på personernas förkunskaper. Vi brukar säga att man bör avsätta 1 heldag för att genomföra utbildningarna. Deltagaren får tillgång till webbutbildningarna under en arbetsvecka (5 dagar).

Kvitto på lärande

Efter genomförd webbutbildning får verksamheten (beställaren) ett kvitto på lärandet – på individnivå.

Lyssna på texten

Man kan lyssna på texten om föredrar det bättre än att läsa själv. Man kan också lyssna och läsa samtidigt. Deltagare som lär sig bättre genom att lyssna får bättre förutsättningar att lyckas.

Förklaring av svåra ord

Vissa ord är understrukna och vid klickning öppnas en förklaring som kan vara till stor hjälp om man fastnar vid ett ord som man snabbt vill veta mer om.

Expertframtagna

Utbildningarna är framtagna av expertis från Sveriges största vårdutbildningsföretag och täcker basala kunskaper för att kunna arbeta säkert inom äldreomsorg och hemtjänst.

Få tillgång till kursen en längre tid

Efter avslutad utbildning får deltagaren fortsatt tillgång till utbildningsmaterialet som kan användas som ett ”uppslagsverk på fickan” under avtalad tid.

Kursstart och tillgång

Våra digitala utbildningar har kursstart varje måndag och du startar alltid utbildningen måndagen efter genomförd bokning (bokar du en onsdag, har du kursstart kommande måndag). Efter kursstarten har du fri tillgång till kursen dygnet runt i en vecka, vilket innebär att du behöver ha genomfört och fått ett godkänt resultat på utbildningen för att få ett kvitto på lärandet. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Webbutbildningarna är helt oberoende av tid och rum och det enda du behöver ha tillgång till är en dator, surfplatta eller en smart telefon och även en internetuppkoppling. Vi rekommenderar att man avsätter minst en heldag för genomförandet av utbildningarna.

Omfattning

Utbildningarnas tidsåtgång är väldigt individuell och beror ibland på personernas förkunskaper. Vi brukar säga att man bör avsätta 1 heldag för att genomföra utbildningarna. Deltagaren får tillgång till webbutbildningen under en arbetsvecka (5 dagar).

Kvitto på lärande

Efter genomförd webbutbildning får verksamheten (beställaren) ett kvitto på lärandet – på individnivå.

Paketpris 3000:-

Digitala webbutbildningar

Boka alla 4 digitala utbildningar och få ett specialanpassat paketpris. Utbildningar som ingår: Basala hygienrutiner, Social dokumentation, Ergonomi och förflyttningsteknik samt Fallprevention.

Klicka här för att boka

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Vanliga frågor och svar

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17