×
 

Digitala webbutbildningar

För dig som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst

Gå en av våra digitala utbildningar inom äldreomsorg och fördjupa dina kunskaper inom basala hygienrutiner, social dokumentation, fallprevention eller ergonomi och förflyttningsteknik. Du deltar helt digitalt, när, var och hur du vill. Så länge du har tillgång till en dator, surfplatta eller en smart telefon med internetuppkoppling kan du ta del av våra digitala utbildningar inom äldreomsorg och hemtjänst.

Utbildning i äldreomsorg på distans

Boka en utbildning inom äldreomsorg och hemtjänst. De är inte längre bort än några klick. De har producerats av experter från Sveriges största vårdutbildningsföretag tillsammans med våra ämnesexperter som själva deltar i utbildningarna i olika filmade inslag. Utbildningarna och täcker basala kunskaper för att kunna arbeta säkert inom äldreomsorg och hemtjänst. 

Våra digitala utbildningar har ett personligt tilltal och vi strävar efter att deltagaren ska känna igen sig i miljöer, situationer och frågeställningar. Innehållet består av texter, bilder, inspelade ljudklipp, filmer, interaktiva övningar, realistiska case och quizfrågor efter varje avsnitt för lättare ta in all information.

Digitala utbildning i äldreomsorg genomförs i Cortexios digitala verktyg. Du använder enbart en dator, surfplatta eller en smart telefon med internetuppkoppling. Vi kan även anpassa utbildningarna efter önskemål och behov. 

Kursstart och tillgång

Våra digitala utbildningar har kursstart varje måndag och du startar alltid utbildningen måndagen efter genomförd bokning (bokar du en onsdag, har du kursstart kommande måndag). Efter kursstarten har du fri tillgång till kursen dygnet runt i en vecka, vilket innebär att du behöver ha genomfört och fått ett godkänt resultat på utbildningen för att få ett kvitto på lärandet. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Webbutbildningarna är helt oberoende av tid och rum och det enda du behöver ha tillgång till är en dator, surfplatta eller en smart telefon och även en internetuppkoppling. Vi rekommenderar att man avsätter minst en heldag för genomförandet av utbildningarna.

Omfattning

Utbildningarnas tidsåtgång är väldigt individuell och beror ibland på personernas förkunskaper. Vi brukar säga att man bör avsätta 1 heldag för att genomföra utbildningarna. Deltagaren får tillgång till webbutbildningen under en arbetsvecka (5 dagar).

Kvitto på lärande

Efter genomförd webbutbildning får verksamheten (beställaren) ett kvitto på lärandet – på individnivå.

Kursstart varje måndag

Våra utbildningar har kursstart på måndagar varje vecka. Du startar alltid kursen måndagen efter genomförd bokning.

Vilken utbildning i äldreomsorg ska jag välja?

Att välja utbildning är inte alltid helt enkelt. Vi har utbildning i äldreomsorg och hemtjänst inom flera olika ämnesområden. Du kanske vill lära dig mer om ergonomi? Om hur du ska arbeta för att inte belasta din kropp fel, eller vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Behöver du kanske en uppdatering i social dokumentation och vad som krävs för att utveckla och säkerställa kvalitet?

Välj vårt paketerbjudande för att få kompetensutveckling inom alla våra ämnen. I paketet ingår alla fyra webbutbildningarna till ett förmånligare pris!

Paketpris 3000:-

Digitala webbutbildningar

Boka alla 4 digitala utbildningar och få ett specialanpassat paketpris. Utbildningar som ingår: Basala hygienrutiner, Social dokumentation, Ergonomi och förflyttningsteknik samt Fallprevention.

Klicka här för att boka

Digital utbildning inom äldreomsorg

Ergonomi och förflyttning

Ergonomi och förflyttningar för att skydda och förebygga skador hos både personal och brukare. Kostnad 900:- /person

Fall och fallprevention

Fallolyckor, riskområden, hjälpmedel, förebyggande arbete samt hur man ska göra om en fallskada inträffar. Kostnad 900:- /person.

Social dokumentation

Varför vi ska dokumentera, lagar, journalföring och genomförandeplan från ansökan till genomförande. Kostnad 1800:- /person.

Basala hygienrutiner

Hur man ska följa de basala hygienrutinerna (SOSFS 2015:10) för säker vård och omsorg. At tvätta händerna i rätt ordning och använda skyddsutrustning på rätt sätt. Kostnad 500:- /person.

Basala hygienrutiner

I webbutbildningen basala hygienrutiner får deltagaren lära sig varför och hur man ska följa de basala hygienrutinerna för säker vård och omsorg. Deltagaren får bland annat lära sig att tvätta händerna i rätt ordning och att använda skyddsutrustning på rätt sätt. Vårdhygienen är den viktigaste faktorn i vård och omsorg för att hindra vårdrelaterad infektion (VRI).

Social dokumentation

I webbutbildningen social dokumentation får deltagaren lära sig varför vi ska dokumentera, lagar och föreskrifter, att skriva journal och genomförande plan från ansökan till genomförande. Strukturerad dokumentation krävs också för att utveckla och säkerställa kvalitet. Dokumentationen är ett arbetsverktyg för att följa åtgärder och viktiga händelser, samt hur de faktiska omständigheterna ser ut.

Fall och fallprevention

I webbutbildningen fall och fallprevention får deltagaren lära sig om fallolyckor, riskområden, hjälpmedel och förebyggande arbete. Det är viktigt att personal har rätt kunskap för att på bästa sätt kunna förebygga fallskador​ men också veta vad man ska göra om en fallskada inträffar. När olyckan trots allt sker och någon har fallit, är det viktigt att ta det lugnt och tänka igenom situationen.

Ergonomi och förflyttning

I webbutbildningen ergonomi och förflyttning får deltagaren lära sig hur vår kropp samspelar med den utrustning som ska användas, olika arbetsställningar, arbetsrörelser och fysisk belastning. Arbetsgivaren uppmanas att utbilda personalen i ergonomi så att de får kunskap om hur kroppen fungerar och lär sig att utföra moment på ett så bra sätt som möjligt.

Bra att veta

Målgrupp

Webbutbildningarna vänder sig till all personal inom äldreomsorg, hemtjänst och särskilda boenden.


Har du frågor?
Kontakta oss på info@kui.se eller ring 08-522 506 90

Mix av film, bild, text och ljud

Utbildningarna består av en mix av film, bild, text och ljud. Innehållet är verksamhetsnära och kopplat till vanligt förekommande händelser under en arbetsdag.

Lärande med Quizfrågor

Genom evidensbaserad och engagerande pedagogik främjas långtidsminnet. Efter varje kapitel kommer Quizfrågor som hjälper deltagaren att testa sina kunskaper. Svarar man fel återkommer frågan vid ett senare tillfälle. Deltagaren kommer att ha svarat rätt på samtliga frågor när kursen är klar. Denna form av inlärning är bevisad att ge kunskaper som sitter kvar lång tid framöver.

Genomförande

Utbildningarna är helt webbaserade och genomförs via vår lärplattform. Utbildningarna är helt oberoende av tid och plats och kan exempelvis genomföras i hemmet eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Omfattning

Utbildningarnas tidsåtgång är väldigt individuell och beror ibland på personernas förkunskaper. Vi brukar säga att man bör avsätta 1 heldag för att genomföra utbildningarna. Deltagaren får tillgång till webbutbildningarna under en arbetsvecka (5 dagar).

Kvitto på lärande

Efter genomförd webbutbildning får verksamheten (beställaren) ett kvitto på lärandet – på individnivå.

Lyssna på texten

Man kan lyssna på texten om föredrar det bättre än att läsa själv. Man kan också lyssna och läsa samtidigt. Deltagare som lär sig bättre genom att lyssna får bättre förutsättningar att lyckas.

Förklaring av svåra ord

Vissa ord är understrukna och vid klickning öppnas en förklaring som kan vara till stor hjälp om man fastnar vid ett ord som man snabbt vill veta mer om.

Expertframtagna

Utbildningarna är framtagna av expertis från Sveriges största vårdutbildningsföretag och täcker basala kunskaper för att kunna arbeta säkert inom äldreomsorg och hemtjänst.

Få tillgång till kursen en längre tid

Efter avslutad utbildning får deltagaren fortsatt tillgång till utbildningsmaterialet som kan användas som ett ”uppslagsverk på fickan” under avtalad tid.

Basala hygienrutiner

Utbildningen innehåller avsnitt om:

 • Vårdrelaterade infektioner (VRI)
 • Smitta och smittspridning
 • Handtvätt och handdesinfektion
 • Skyddshandskar och skyddskläder
 • Personlig skyddsutrustning
 • Arbetskläder
 • Hår, skägg och huvudbonader
 • Smycken och naglar
 • Personalinfektioner
 • Fallbeskrivningar

Fall och fallprevention

Utbildningen innehåller avsnitt om:

 • Fallolyckor
 • Riskområden
 • Förebyggande arbete
 • Hjälpmedel
 • Att hjälpa någon som fallit

Social dokumentation

Utbildningen innehåller avsnitt om:

 • SoL (Socialtjänstlagen)
 • HSL (Hälso- och sjukvårdslagen)
 • ICF-modellen
 • Samtycke och personuppgifter
 • Genomförandeplan – Från ansökan till genomförande
 • Journalföring
  • IBIC
  • Hälso- och sjukvårdsjournal
  • Avvikelser

Ergonomi och förflyttning

Utbildningen innehåller avsnitt om:

 • Ergonomi
 • Vad säger lagen
 • Utgångsställningar
 • Hälsa
 • Säkra förflyttningar
 • Hjälpmedel

Tips på fler webbutbildningar

Introduktion äldreomsorg

Vänder sig ny personal som ska börja arbeta inom inom äldreomsorg och hemtjänst samt personal som redan arbetar inom äldreomsorgen men inte har svenska som modersmål.

Lex Sarah

Webbutbildning om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Vänder sig till personal inom äldreomsorg och LSS.

Yrkessvenska

Ökade kunskaper i det svenska språket och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga.

Vanliga frågor och svar

Webbutbildningar

Webbutbildningar

Arbetar du inom vård och omsorg? Är du relativt ny inom ditt yrke? Vill du utmanas och utvecklas, få ta del av nya kunskaper och teorier? Har du svårt att hitta tiden till utbildningar eller svårt att ta dig till platser där utbildningarna erbjuds? Då är KUIs utbud av digitala utbildningar något för dig.

Hos KUI Företagsutbildning hittar du en mängd olika utbildningar inom kategorin webbutbildningar som främjar dig och dina medarbetares kompetensutveckling.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
FORTBILDNING FÖR YRKESVERKSAMMA
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider: alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17

Besöksadress: Drottningholmsvägen 37, Fridhemsplan