×
 

Tips och trix när du ska börja studera

Studietips är ovärderliga när det kommer till att förbättra dina studier och akademiska prestationer. De erbjuder flera fördelar som kan hjälpa dig på din utbildningsresa. De kan vara en effektiv resurs för att förbättra din inlärningsupplevelse och hjälpa dig att nå dina mål. De kan anpassas efter dina individuella behov vilket gör det möjligt för dig att studera på det sätt som passar dig bäst och maximera din potential.

Studietips kan göra dina studier mer produktiva genom att erbjuda olika strategier och tekniker som hjälper dig att utnyttja din tid på bästa sätt när du ska plugga på distans. De kan även ge dig en bättre förståelse för svår eller tragglig information genom att lära dig tekniker för att sammanfatta information, göra anteckningar och använda minnestekniker. Genom att lära dig att planera för dina studierna kan studietipsen även hjälpa dig att hantera den stress som kan uppstå i samband med inlämningsuppgifter, prov och tentor. Du får dessutom oftast bättre resultat om du tar hjälp av olika studietekniker och strategier. Studietips kan öka dina chanser att uppnå högre betyg och nå dina akademiska mål.

Studietips när du ska plugga på distans

Bättre minne

Studietips som fokuserar på minnesförbättring och repetitionstekniker kan hjälpa dig att komma ihåg information på lång sikt. Detta är särskilt användbart för att behålla kunskap och använda den i framtida studier eller yrkesliv. Se framsteg i dina studier och känn dig mer kapabel att hantera utmaningar i din utbildning.

Skapa en dedikerad studieplats

Försök att inrätta en lugn och produktiv plats där du kan fokusera på dina studier. Ha allt du behöver inom räckhåll, inklusive dator, anteckningsmaterial och läroböcker.
 • Välj en tyst plats
  Försök att hitta en plats där du kan undvika störande ljud och buller. Om det är möjligt, använd hörlurar med brusreducering för att blockera distraherande ljud och fokusera på dina studier.
 • God belysning
  Se till att du har tillräckligt med ljus vid din studieplats. Naturligt ljus är idealiskt, men om det inte är möjligt, använd bra belysning för att undvika ögonbelastning.
 • Ergonomisk stol och skrivbord
  Om du kommer att spendera långa timmar vid din studieplats är det viktigt att ha en bekväm och ergonomisk stol och skrivbord. Detta kan minska risken för rygg- och nackproblem.
 • Organisera din arbetsyta
  Håll din studieplats ren och organiserad. Använd hyllor, lådor eller filsystem för att lagra dina studiematerial och anteckningar på ett strukturerat sätt. En organiserad arbetsyta hjälper dig att hitta det du behöver snabbt och minskar distraktioner.
 • Skapa en inspirerande atmosfär
  Personalisera din studieplats med saker som inspirerar dig, som en visionstavla med dina mål, foton av nära och kära eller några växter. En trivsam och inspirerande atmosfär kan hjälpa dig att känna dig mer motiverad och positiv.

Skapa en studierutin

Försök att följa en fast daglig eller veckovis studierutin. Att ha en planerad tid för studier hjälper dig att skapa struktur och hålla dig ansvarig.
 • Skapa en schematisk studierutin
  Bestäm vilka dagar och tider som är mest lämpliga för dina studier och skapa en schematisk studierutin. Detta kan vara dagliga studiepass eller studieblock flera gånger i veckan. Ha en tydlig början och avslutningstid för varje pass.
 • Var konsekvent
  Håll dig till din studierutin så konsekvent som möjligt. Rutinens styrka ligger i dess regelbundenhet. Ju mer du kan hålla dig till din plan, desto enklare blir det att upprätthålla disciplin och struktur i dina studier.
 • Undvik överplanering
  Se till att din studierutin är realistisk. Överplanering kan leda till stress och utbrändhet. Ge dig själv tillräckligt med tid för pauser och återhämtning.
 • Sätt specifika mål för varje studiepass
  Innan varje studiepass, definiera tydliga mål för vad du vill uppnå. Detta hjälper dig att hålla dig motiverad och riktar din uppmärksamhet mot det väsentliga.
 • Utveckla ritualer
  Inför rituals som markerar början och slutet av varje studiepass. Det kan vara något så enkelt som att tända ett ljus, dricka en kopp te eller göra en kort meditation för att komma i rätt sinnesstämning.
 • Var flexibel
  Ibland kan oförutsedda händelser inträffa som stör din plan. Var beredd att anpassa din studierutin när det behövs och undvik att bli alltför frustrerad över avvikelser från schemat.

Sätt tydliga mål

Definiera dina studiemål och bryt dem ned i mindre delmål. Detta gör det enklare att mäta framsteg och hålla dig motiverad.
 • Starta med långsiktiga mål
  Börja med att identifiera dina långsiktiga mål för dina studier. Detta kan vara att slutföra en kurs, uppnå en viss examen, eller förbättra dina akademiska prestationer generellt sett. Dina långsiktiga mål bör vara tydliga, mätbara och realistiska.
 • Bryt ned i kort- och medellångsiktiga mål
  Efter att ha satt dina långsiktiga mål, bryt ned dem i kort- och medellångsiktiga mål. Vad behöver du uppnå på vägen för att nå dina slutliga mål? Dessa mål bör vara specifika och tidsbegränsade.
 • Sätt prioriteringar
  Om du har flera mål, sätt prioriteringar för dem. Vilka är de mest brådskande eller viktigaste målen som du behöver fokusera på just nu? Att prioritera hjälper dig att undvika att sprida dig för tunt.
 • Bryt ner i ännu mindre steg
  För att göra dina mål ännu mer hanterbara, bryt ner dem i ännu mindre steg eller delmål. Dessa små steg bör vara så enkla och specifika som möjligt och vara länkade till dina större mål.
 • Använd en måldagbok eller planeringsverktyg
  Håll koll på dina mål och delmål med hjälp av en måldagbok eller ett planeringsverktyg. Detta gör det enklare att följa dina framsteg och justera dina mål om det behövs.
 • Belöna dig själv
  Sätt upp belöningar för dig själv när du når dina delmål eller slutför stora uppgifter. Detta kan fungera som motivation och skapa en positiv koppling till din prestation.

Använd en kalender eller planeringsverktyg

Håll reda på dina deadlines, provdatum och andra viktiga händelser med hjälp av en kalender eller en digital planeringsapplikation. Påminnelser kan vara till stor hjälp.
 • Använd en kalender
  En fysisk papperskalender eller en digital kalender kan vara ditt bästa verktyg för att organisera dina deadlines och händelser. Markera viktiga datum i förväg och se till att din kalender är tydlig och lättåtkomlig.
 • Digitala planeringsapplikationer
  Det finns många digitala planeringsapplikationer och verktyg tillgängliga, som Google Kalender, Microsoft Outlook eller andra specialiserade studieplaneringsappar. Dessa appar kan skicka påminnelser och notifikationer för att hjälpa dig att hålla koll på dina uppgifter.
 • Förhandsplanera
  Planera dina studier och uppgifter i förväg så långt det är möjligt. Om du vet att du har en tenta eller en inlämningsuppgift om några veckor, börja planera och fördela studietimmarna och målen tidigt.
 • Använd färgkoder
  Om du använder en digital kalender, överväg att använda färgkoder för att kategorisera olika typer av händelser. Till exempel kan du ha en färg för prov, en för inlämningsuppgifter, och en för lektioner. Detta gör det enklare att snabbt skilja på olika aktiviteter.
 • Prioritera deadlines
  Om du har flera uppgifter och deadlines samtidigt, försök att prioritera dem baserat på vikt och tidskänslighet. Detta hjälper dig att fokusera på det mest brådskande och viktiga först.
 • Skapa påminnelser
  Använd påminnelser i din kalender eller planeringsapp för att få aviseringar när en deadline närmar sig. Detta kommer att hjälpa dig att undvika att glömma bort viktiga uppgifter.

Undvik distraktioner

Distansstudier innebär ofta att du är omgiven av många distraktioner hemma. Försök att minimera dessa genom att stänga av sociala medier, stänga dörren till studierummet och informera familj och vänner om din studietid.
 • Informera familj och vänner
  Kommunicera med dina familjemedlemmar eller boende om dina studieplaner. Be dem om att respektera din studietid och att undvika att distrahera dig om det inte är nödvändigt.
 • Stäng av sociala medier och aviseringar
  Under dina studiepass, stäng av eller sätt på tyst läge på din telefon och dator för att minimera distraherande aviseringar från sociala medier, e-post och meddelandetjänster.
 • Använd webbplatsspärrar
  Det finns webbplatsspärrar och appar som kan blockera tillgången till vissa webbplatser under dina studiepass. Du kan schemalägga dessa verktyg för att förhindra att du besöker distraktioner online.
 • Använd hörlurar med brusreducering
  Om omgivande ljud är ett problem, överväg att använda hörlurar med brusreducering för att blockera ut distraktioner och skapa en lugn studiemiljö.
 • Undvik multitasking
  Försök att undvika att göra flera saker samtidigt under dina studiepass, som att svara på meddelanden eller titta på TV. Fokusera istället helt och hållet på dina studier.
 • Belöna dig själv
  Efter att du har slutfört dina studiepass eller uppnått dina mål, ge dig själv en belöning som kan hjälpa dig att hålla dig motiverad.
 • Var medveten om din egen disciplin
  Känn igen när du är mest produktiv och koncentrerad och planera dina studiepass under dessa tider. Om du märker att du tenderar att vara mer distraktionssugen vid vissa tidpunkter på dagen, planera dina pauser eller mindre viktiga uppgifter under dessa perioder.

Interagera med lärare och medstudenter

Trots att du studerar på distans, försök att delta aktivt i online-diskussioner, skicka frågor till lärare och interagera med dina medstudenter. Detta främjar engagemang och förståelse.
 • Delta i online-diskussioner
  Många distanskurser inkluderar diskussionsforum eller virtuella klassrum där du kan delta i diskussioner om kursens ämnen. Ta aktivt del i dessa diskussioner genom att ställa frågor, dela dina insikter och kommentera på andra studenters inlägg. Detta bidrar till en djupare förståelse av ämnet och ger dig möjlighet att se olika perspektiv.
 • Använd kommunikationsverktyg
  Ta full nytta av vår digitala lärplattform för att hålla kontakten med lärare och medstudenter när du har frågor eller behöver ytterligare förklaringar.
 • Skapa en studiegrupp
  Om möjligt, överväg att bilda en virtuell studiegrupp med dina medstudenter. Ni kan träffas online för att diskutera kursmaterial, ställa varandra frågor och samarbeta på projekt. Studiegrupper kan vara mycket effektiva för ömsesidigt lärande och stöd.

Ta pauser

Att studera i längre perioder kan vara mentalt utmanande. Se till att inkludera korta pauser mellan studiepassen för att återhämta dig och undvika överbelastning.
 • Planera dina pauser
  Sätt en tydlig tid för dina pauser och håll dig till den. Detta hjälper dig att undvika att slösa tid och håller dig ansvarig för din studierutin.
 • Använd teknik för pomodoro
  Ett populärt sätt att organisera studie- och pausperioder är att använda Pomodoro-tekniken. Studera i 25 minuter, följt av en 5-minuters paus. Efter fyra sådana cykler tar du en längre paus på 15-30 minuter. Läs mer om Pomodora-metoden »
 • Rörelse och stretchövningar
  Under pauserna, stå upp och gör några enkla rörelse- eller stretchövningar. Detta hjälper till att förhindra att du blir stel och ökar blodcirkulationen.
 • Få frisk luft
  Om möjligt, gå utomhus under pauserna och få lite frisk luft. En kort promenad kan göra underverk för att förnya din energi och fokus.
 • Undvik skärmar
  Om du spenderar mycket tid framför en dator eller annan skärm under studierna, undvik att använda elektroniska enheter under pauserna. Istället, ta en paus från skärmar och försök koppla av med andra aktiviteter.
 • Meditation och andningsövningar
  Använd pauserna för att meditera eller göra en kort andningsövning. Detta kan hjälpa till att minska stress och förbättra ditt mentala välmående.
 • Njut av en hälsosam snacks
  Om du känner dig hungrig eller behöver en energikick, välj hälsosamma snacks som frukt, nötter eller yoghurt under pauserna.
 • Social interaktion
  Använd pauserna för att ha korta samtal med vänner eller familjemedlemmar om du är hemma. Social interaktion kan vara uppfriskande och ge dig en kort paus från studiearbetet.
 • Uppdatera ditt sinne
  Läs något som inte är relaterat till dina studier, lyssna på musik eller titta på något som ger dig glädje och avkoppling under pauserna.

Var självdisciplinerad

Självdisciplin är nyckeln till framgång med distansstudier. Håll dig till din plan och undvik att skjuta upp uppgifter.
 • Undvik prokrastinering
  Prokrastinering kan vara en stor fiende för självdisciplin. Försök att identifiera de vanligaste orsakerna till din prokrastinering och hitta strategier för att övervinna dem.
 • Eliminera distraherande faktorer
  Identifiera de faktorer som kan distrahera dig under studierna och ta åtgärder för att minimera dem. Stäng av sociala medier, sätt din telefon på tyst läge och skapa en studiemiljö som är fri från störande element.
 • Använd positiva bekräftelser
  Uppmuntra dig själv med positiva bekräftelser. Påminn dig själv om ditt syfte med dina studier och varför de är viktiga för dig. Positivt självsnack kan stärka din motivation och självdisciplin.
 • Lär dig av motgångar
  Om du en dag upplever svårigheter med självdisciplin och prokrastinering, förlora inte hoppet. Analysera vad som gick fel och lär dig av dina misstag. Använd den erfarenheten för att förbättra din självdisciplin framöver.

Ha realistiska förväntningar

Kom ihåg att distansstudier kan vara utmanande, och det är normalt att möta svårigheter. Ha realistiska förväntningar på dig själv och försök att inte bli överväldigad av kraven.
 • Var realistisk med din tidsplan
  Ge dig själv tillräckligt med tid för att slutföra dina uppgifter och studier. Överskatta inte din kapacitet och försök undvika att pressa dig själv i sista minuten. Detta minskar stressen och ger dig utrymme att göra ditt bästa arbete.
 • Håll kommunikation med lärare
  Om du stöter på svårigheter eller har frågor, tveka inte att kommunicera med dina lärare. De finns där för att stödja dig och kan erbjuda råd och vägledning för att hjälpa dig att hantera eventuella utmaningar.
 • Ta pauser och koppla av
  Överarbeta inte dig själv. Att ta regelbundna pauser och tid för avkoppling är avgörande för att förebygga överbelastning och bränna ut. Att inkludera tid för avkoppling i din tidsplan är lika viktigt som dina studiepass.
 • Håll kontakt med medstudenter
  Dela dina erfarenheter och utmaningar med dina medstudenter. De kan vara i samma situation och kunna erbjuda stöd och råd. Att känna sig del av en studiegemenskap kan också öka motivationen.
 • Lär dig av dina erfarenheter
  Var medveten om vad som fungerar bäst för dig när det gäller att hantera distansstudier och hantera utmaningar. Använd dessa erfarenheter för att förbättra din strategi och ditt tillvägagångssätt över tid.

Frågor och svar

Våra utbildningar är CSN-berättigade

Alla våra utbildningar är CSN-berättigade. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Hitta fler frågor och svar om studiemedel via knappen nedan.