×
 

Företagsutbildning

Har ni som arbetsgivare behov av att vidareutbilda er personal för att kvalitetssäkra kompetensen på arbetsplatsen? Är du som privatperson sugen på lite kunskap? Vill du utvecklas i din yrkesroll med ökad kompetens? Då har vi utbildningarna för er! Hos KUI kan du välja att vidareutbilda dig själv eller din personal med hjälp av våra olika utbildningstyper.

Kompetensutveckling som gör skillnad!

Med kvalitet och flexibilitet erbjuder vi företagsutbildning för både företag och privatpersoner inom vård, omsorg, förskola, skola eller fritidshem. Med vårt stora utbud av allt från öppna utbildningar och webbutbildningar till 100-tals uppdragsutbildningar har vi möjlighet att erbjuda kompetensutveckling i form av både färdiga och helt ny utbildningskoncept. Våra färdiga utbildningar kan alltid anpassas efter varje företags unika behov och vi kan även ta fram nya utbildningar tillsammans med er som uppdragsgivare. Läs mer om våra utbildningstyper. Vidareutbildning för din personal - Öka kompetens, trivsel och produktivitet inom företaget.

Fortbildning inom vård, omsorg, skola och förskola

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, skola, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete. Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar alltid är aktuella och motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Öppen utbildning

Till för både privatpersoner och deltagare från olika företag och organisationer. Du får ta del av aktuell forskning inom ämnet du valt, tips och verktyg för att implementera det i ditt yrke samt utbyta olika sorters erfarenheter med andra deltagare och självklart knyta nya kontakter. Läs mer »

Uppdragsutbildning

Till för arbetsgivare som vill stärka sin verksamhet med ny kunskap eller fördjupad kompetens. Anlita våra yrkeserfarna utbildare för att fortbilda din personal inom olika ämnen. Välj en färdig uppdragsutbildning eller anpassa en utbildning helt efter era behov. Läs mer »

Konferens

Våra konferenser är fyllda med föreläsningar som presenterar den senaste forskningen men även problemställningar inom respektive område. Vi erbjuder konferens inom förskola, LSS, äldreomsorg och för sjuksköterskor 4 gånger per år. Läs mer »

Öppen utbildning

3670

Under 2022 har 3 670 chefer och medarbetare inom vård, omsorg, förskola, skola, fritidshem deltagit på våra öppna utbildningar, konferenser och webbutbildningar.

Uppdragsutbildning

14000

Under 2022 har vi utbildat över 14 000 chefer och medarbetare inom vård, omsorg, förskola, skola och fritidshem.

Uppdrag hos kund

510

Under 2022 har vi genomfört 510 uppdrag hos våra kunder inom vård, omsorg, förskola, skola, fritidshem.

HITTA UTBILDNING

YH-utbildningar inom LSS

Öppen utbildning

En öppen/bokningsbar utbildning är till för både privatpersoner och deltagare från olika företag och organisationer. I vårt utbud finns både hel- och halvdagsutbildningar, längre utbildningar och kvällsföreläsningar.

Uppdragsutbildning

Är du en arbetsgivare som vill stärka din verksamhet med ny kunskap eller fördjupad kompetens? Som företag eller organisation kan du anlita våra yrkeserfarna utbildare för att fortbilda din personal inom olika ämnen.
YH-utbildningar inom LSS

Webbutbildning

En webbutbildning är en utbildning som är helt digital och som du genomför via en dator eller mobil. De är på distans och du kan studera när, var och hur du vill. Både arbetsplatser och du som privatperson kan köra utbildningarna.

Utbildning för företag

Våra utbildningar hjälper er att hålla er personal uppdaterade inom sina olika yrkesroller och ger er chansen att ligga i framkant när det kommer till kompetensnivån på er arbetsplats. Våra uppdragsutbildningar är specifikt framtagna för arbetsplatser inom våra olika utbildningsområden och varenda en går att anpassa helt efter era önskemål. Utbildningarna går att genomföra på er egen arbetsplats, på våra utbildningscenter runt om i Sverige eller på distans via MS Teams.

Vidareutbildning ger ökade resultat

Vidareutbildning för medarbetare kommer bli allt viktigare för företag i framtiden. Att du som arbetsgivare är villig att ge din personal möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling skickar en viktig signal om att du som företag tar ansvar och prioriterar kompetent personal och detta leder även till ökad trivsel och arbetsglädje hos dina medarbetare. Arbetsgivare som utvecklar sina medarbetare med hjälp av vidareutbildning och kompetensutveckling får både ökad effektivitet och produktivitet och ger dig högre konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

En arbetsplats med välmående personal som trivs i arbetet är en förutsättning för att uppnå företagets vision och mål. Bara med en motiverad personal kan ni ligga i framkant. Genom att anpassa våra utbildningar efter era behov ger vi ert företag kompetens som gör skillnad.

Kompetensutveckling för chefer och medarbetare

KUI erbjuder kompetensutveckling för både chefer och medarbetare inom våra utbildningsområden. Ett gott ledarskap leder till en fungerande och välmående arbetsgrupp. Vi erbjuder bland annat företagsutbildning inom kommunikation och arbetsmiljö för att öka era chanser till en stimulerande och god arbetsplats. Kompetensutveckling är viktigt för alla yrkesverksamma personer. Genom utbildning får du inte bara nya kunskaper och insikter du får dessutom chans att dela idéer och visioner med branschkollegor. Vidareutbildning ökar möjligheten att följa med i utvecklingen och ger bättre förutsättningar för ett gott arbetsliv.

Kompetensutveckling för privatpersoner

Är du sugen på lite ny eller fördjupad kunskap inom ditt yrkesfält? Våra utbildningar ger dig högre kompetens och en extra skjuts i din karriär som kan göra dig attraktivare på arbetsmarknaden. Vi har utbildningar för dig som arbetar inom vård, omsorg, förskola, skola eller fritidshem. Våra öppna utbildningar är framtagna för dig som vill gå enstaka kompetenshöjande kurser. Vi har hel- och halvdagsutbildningar, kvällsföreläsningar på distans och längre utbildningar på cirka 2-3 dagar.

Varför du ska välja KUI

Experter

Vi har företagsutbildningar inom våra expertområden förskola, skola, fritidshem, LSS, äldreomsorg och psykiatri. Vi erbjuder även utbildningar för sjuksköterskor och chefer. Det finns väldigt goda chanser att vi har utbildningar inom just de ämnena som ni behöver.

På plats och distans

Våra företagsutbildningar går att få både på plats eller på distans. Ni får själv välja om ni vill genomföra utbildningen på er egen arbetsplats, på något av våra utbildningscenter i Stockholm, Falun, Linköping, Eskilstuna, Västerås, Avesta eller Växjö eller om ni genomföra den på distans via en digital länk.

Smidig bokning

Att boka en företagsutbildning går smidigt och snabbt. Du väljer enkelt utbildning, antal deltagare och skriver dina uppgifter direkt i bokningssystemet. Du kan även välja att få en PDF-faktura via mail.

En föreläsare som verkligen vet vad han pratade om. Intressant att lyssna till historien och framgången för ”utvecklingsstörda”.

Deltagare uppdragsutbildning 2022

[...] ingav förtroende och förmedlade professionellt kring bemötande utan att ge pekpinnar eller färdiga lösningar. Många intressanta exempel och anekdoter växlades med det mer teoretiska stoffet, vilket gjorde föreläsningen mycket intressant att lyssna på.

Deltagare uppdragsutbildning 2022

Jag fick information som jag inte visste förut, nya verktyg att arbeta efter.

Deltagare uppdragsutbildning 2022

Vår föreläsare var väldigt pedagogisk och lättsam .

Deltagare uppdragsutbildning 2022

Mycket personliga historier blandat med fakta + gruppdiskussion.

Deltagare uppdragsutbildning 2022

Engagerad föreläsare, bra upplägg och tydliga ramar för att vara en digitalföreläsning. Tydligt med regelbundna pauser och uppstyrt kring chattfunktionen. Det skapade delaktighet och engagemang hos oss som lyssnade.

Deltagare uppdragsutbildning 2022

Konkreta tips/råd till arbetet. Att det var en strukturerad föreläsare som förstod vikten av regelbundna pauser (i stället för att bara mata på med info).

Deltagare uppdragsutbildning 2022

Bra och naturlig föreläsare, lagom tempo och kul att han lyckades involvera oss så bra trots digitalt. Bra med täta pauser, blir annars lätt jobbigt vid datorn. Jättebra med den unga tjejen som pratade om egna erfarenheter!

Deltagare uppdragsutbildning 2022

Engagerande, bra med pauser så att man orkade lyssna hela dagen, relevant för mitt arbete.

Deltagare uppdragsutbildning 2022

NYHETER

Queen Silvia Nursing Award
6 oktober, 2022 Företagsutbildning, Komvux, KUI, Yrkeshögskola

Queen Silvia Nursing Award

Nu kan även undersköterskor och undersköterskestudenter kan ansöka till Queen Silvia Nursi...

Tack till alla som deltog!
5 oktober, 2022 Företagsutbildning

Tack till alla som deltog!

Den 5 oktober 2022 genomfördes rikskonferens kvalitet inom förskola och vilken konferens det var!

Queen Silvia Nursing Award
12 maj, 2022 Företagsutbildning, Komvux, KUI, Yrkeshögskola

Queen Silvia Nursing Award

Nu kan även undersköterskor och undersköterskestudenter kan ansöka till Queen Silvia Nursi...

Nyhetsbrev Äldreomsorg 1 februari 2022
1 februari, 2022 Företagsutbildning

Nyhetsbrev Äldreomsorg 1 februari 2022

Se månadens tips på utbildningar inom äldreomsorg och hemtjänst. Kompe...

Nyhetsbrev Förskola 1 februari 2022
1 februari, 2022 Företagsutbildning

Nyhetsbrev Förskola 1 februari 2022

Se månadens tips på utbildningar inom förskolan. Kompetensutveckling p...

Nyhetsbrev LSS & Psykiatri 1 februari 2022
1 februari, 2022 Företagsutbildning

Nyhetsbrev LSS & Psykiatri 1 februari 2022

Se månadens tips på utbildningar inom LSS och Psykiatri. Kompetensutveckling för dig inom ...

Nyhetsbrev LSS & Psykiatri mars 2022
17 januari, 2022 Företagsutbildning

Nyhetsbrev LSS & Psykiatri mars 2022

Se månadens tips på utbildningar inom LSS och Psykiatri. Kompetensutve...

Nyhetsbrev Förskola mars 2022
17 januari, 2022 Företagsutbildning

Nyhetsbrev Förskola mars 2022

Se månadens tips på utbildningar inom förskolan. Kompetensutveckling p...

Nyhetsbrev Äldreomsorg mars 2022
17 januari, 2022 Företagsutbildning

Nyhetsbrev Äldreomsorg mars 2022

Se månadens tips på utbildningar inom äldreomsorg och hemtjänst. Kompe...

Formulären fungerar igen!
15 oktober, 2021 Företagsutbildning

Formulären fungerar igen!

Skicka en förfrågan till Företagsutbildn...

Tekniskt fel på formulär
11 oktober, 2021 Företagsutbildning

Tekniskt fel på formulär

Kontakt oss direkt för att göra en förfr...

Ny rikskonferens i mars 2022
5 oktober, 2021 Företagsutbildning

Ny rikskonferens i mars 2022

Hur kan vi öka förmågan att samtala och bemöta? Är alla äldre ensamma ...

Recensioner om Rikskonferensen Kvalitet inom hemsj...
16 april, 2021 Företagsutbildning

Recensioner om Rikskonferensen Kvalitet inom hemsj...

Läs några av recensionerna från deltagarna av Rikskonferensen Kvalitet...

Webbutbildningar - Linné Omsorg AB
26 februari, 2021 Företagsutbildning

Webbutbildningar - Linné Omsorg AB

För ny personal inom äldreomsorg och hem...

Att åldras med intellektuell funktionsne...
18 februari, 2021 Företagsutbildning

Att åldras med intellektuell funktionsne...

För personal inom Enskede-Årsta-Vantör s...

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Norrtälje kommun...
17 februari, 2021 Företagsutbildning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Norrtälje kommun...

För skötare som jobbar inom socialpsykia...

Självskadebeteende - Norrtälje...
17 februari, 2021 Företagsutbildning

Självskadebeteende - Norrtälje...

För skötare som jobbar inom socialpsykia...

Social dokumentation – Socialförvaltning...
8 februari, 2021 Företagsutbildning

Social dokumentation – Socialförvaltning...

För personal inom socialförvaltningen. ...

Lågaffektivt bemötande - Norrtälje kommu...
5 februari, 2021 Företagsutbildning

Lågaffektivt bemötande - Norrtälje kommu...

För skötare som jobbar inom socialpsykia...

Epilepsi – JAG kooperativet
4 februari, 2021 Företagsutbildning

Epilepsi – JAG kooperativet

För personal som arbetar inom verksamhet...

Palliativ vård - Eskilstuna kommun
4 februari, 2021 Företagsutbildning

Palliativ vård - Eskilstuna kommun

För sjuksköterskor inom som arbetar inom...

Basala hygienrutiner - Äldreförvaltningen  Stockho...
3 februari, 2021 Företagsutbildning

Basala hygienrutiner - Äldreförvaltningen Stockho...

För personal inom äldreomsorg, hemtjänst...

Att möta människor med personlighetsstör...
1 februari, 2021 Företagsutbildning

Att möta människor med personlighetsstör...

För skötare som jobbar inom socialpsykia...

1 februari, 2021 Företagsutbildning

Att möta människor med missbru...

För skötare som jobbar inom socialpsykia...

Att arbeta behovsstyrt enligt IBIC – Daglig Verksamhet
27 januari, 2021 Företagsutbildning

Att arbeta behovsstyrt enligt IBIC – Daglig Verksamhet

För personal inom daglig verksamhet.

Värdegrund, bemötande och förhållningssä...
26 januari, 2021 Företagsutbildning

Värdegrund, bemötande och förhållningssä...

För skötare som jobbar inom socialpsykia...

Assistentutbildning – Socialförvaltninge...
25 januari, 2021 Företagsutbildning

Assistentutbildning – Socialförvaltninge...

För personal inom socialförvaltningen. ...

Motiverande samtal, fördjupning – Liding...
25 januari, 2021 Företagsutbildning

Motiverande samtal, fördjupning – Liding...

För arbets-och studiecoacher inom social...

Utbildning för sjuksköterskor – Eskilstu...
19 januari, 2021 Företagsutbildning

Utbildning för sjuksköterskor – Eskilstu...

Skräddarsydd utbildning för sjukskötersk...

Våra utbildningar och konferenser genomförs digitalt t.o.m. april 2021
11 januari, 2021 Företagsutbildning

Våra utbildningar och konferenser genomförs digitalt t.o.m. april 2021

Våra utbildningar och konferenser genomförs digitalt t.o.m. april 2021 Vi på KUI fortsätter att göra vårt bästa för att hitta flexibla lösningar i den tid som råder. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i den situation vi befinner oss i har vi därför beslutat att alla våra utbildningar och konferenser genomförs digitalt t.o.m. april 2021 Välkommen med...

Epilepsi – Socialförvaltningen Stockholm...
8 januari, 2021 Företagsutbildning

Epilepsi – Socialförvaltningen Stockholm...

För chefer och medarbetare inom socialfö...

2 januari, 2021 Företagsutbildning

Anhörigstöd inom omsorgen – Kommunförbun...

För personal inom äldreomsorg och hemtjä...

Självskadebeteende – Region Västmanland...
1 januari, 2021 Företagsutbildning

Självskadebeteende – Region Västmanland...

För sjuksköterskor och psykiatrisjuksköt...

Sexuell hälsa och funktionsnedsättning –...
1 januari, 2021 Företagsutbildning

Sexuell hälsa och funktionsnedsättning –...

För personal inom LSS-verksamheten.

VÅRA UTBILDNINGSOMRÅDEN

FÖRSKOLA

KUI har ett stort utbud av företagsutbildningar för dig som arbetar inom förskola och liknande pedagogisk verksamhet. Vi har öppna utbildningstillfällen, konferenser och 100-tals utbildningskoncept.

SKOLA

KUI har ett stort utbud av företagsutbildningar för dig som arbetar inom skola eller liknande pedagogisk verksamhet. Vi har öppna utbildningstillfällen och 100-tals utbildningskoncept.

FRITIDSHEM

KUI har ett stort utbud av företagsutbildningar för dig som arbetar inom fritidshem och liknande pedagogisk verksamhet. Vi har öppna utbildningstillfällen, konferenser och 100-tals utbildningskoncept.

PSYKIATRI

KUI har ett stort utbud av företagsutbildningar för dig som arbetar inom psykiatrisk verksamhet eller möter personer med psykiatriska diagnoser inom andra verksamheter. Vi har öppna utbildningstillfällen, konferenser och 100-tals utbildning

LSS-VERKSAMHET

KUI har ett stort utbud av företagsutbildningar för dig som arbetar inom LSS och funktionsvariation, oavsett yrkesroll. Vi har öppna utbildningstillfällen, konferenser och 100-tals utbildningar.

ÄLDREOMSORG

KUI har ett stort utbud av företagsutbildningar för dig som arbetar inom äldreomsorg, äldrevård eller hemtjänst. Vi har öppna utbildningstillfällen, konferenser och 100-tals utbildningar.

Sjuksköterska

KUI har ett stort utbud av företagsutbildningar för dig som sjuksköterska. Vi har öppna utbildningstillfällen, konferenser och 100-tals utbildningar.

Frågor och svar