×
 

Om preparandkurser

Preparandkurserna är till för dig som saknar någon av den särskilda behörigheten som krävs för våra YH-utbildningar.

Kursernas innehåll är anpassat så att du uppfyller behörighetskraven till våra YH-utbildningar efter avslutad kurs, men det krävs så klart att du blir godkänd på kursen.

Du bör också vara medveten om att en avslutad preparandkurs inte garanterar en plats på våra utbildningar, utan endast hjälper dig att bli fullt behörig.

Vem får gå en preparandkurs?

Du kan bara söka till en preparandkurs hos oss i samband med att du söker någon av våra YH-utbildningar som kräver den särskilda behörighet som preparandkursen ger.

För att kunna starta en preparandkurs måste du också uppfylla, eller genom pågående studier vara på väg att uppfylla, den grundläggande behörigheten för yrkeshögskolestudier hos KUI.

Att genomföra kursen

Våra preparandkurser genomförs i ett och samma svep, vilket betyder att din progression i kursen inte sparas i systemet om du avslutar kursen innan den är slutförd.

Om du påbörjar en preparandkurs, är våra förväntningar på dig att du också avslutar den. Tänk på att vara väl förbered innan du påbörjar kursen.

Hur ser upplägget ut?

Kurserna läser du på distans via webben. Du kan därför genomföra kursen helt när det passar dig eftersom den finns tillgänglig alla timmar på dygnet. Preparandkursen måste dock vara avslutad innan sista kompletteringsdag för att du ska ha möjlighet att få ett eventuellt antagningsbesked före 20 juni 2022.

Se viktiga datum på sidan Ansökan

Intyg

Efter avslutad kurs får du ett intyg som utfärdas av KUI. Antagningsenheten laddar upp intyget i din ansökan till den valda YH-utbildningen.

Detaljerad information

Du blir fullt behörig

Att gå en preparandkurs gör att du blir fullt behörig till den YH-utbildning som du vill ansöka till

Ett och samma svep

Du genomför kursen i ett och samma svep och kan ej spara din progression. Så var väl förbered. Ansvaret att fullfölja kursen ligger på dig som student.

Kursintyg

Efter avslutat kurs får du ett intyg av oss på KUI

Preppkurserna går på distans

Preparandkurserna är digitala kurser på distans

Vi erbjuder följande preparandkurser

Specialpedagogik 2

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, betyg i hälsopedagogik samt specialpedagogik 1

Psykiatri 2

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Kostnadsfria

Preparandkurserna är gratis. Kurserna är dock inte CSN-berättigade.

Vanliga frågor

Kontakta oss