×
 

Vad är en preparandkurs?

För dig som saknar den särskilda behörigheten inom specialpedagogik 2 som krävs för att bli behörig till vår YH-utbildning stödpedagog erbjuder vi preparandkurs. Kursens innehåll gör att du efter avslutad och godkänd kurs blir behörig till vår YH-utbildning stödpedagog. Dock innebär inte en avslutad preparandkurs att du blir garanterad en plats på våra utbildningar.

Hur ser upplägget ut?

Kurserna läser du på distans via en webbutbildning. Du kan därför studera helt när det passar dig eftersom kursen finns tillgängliga alla timmar på dygnet. Studietakt beror på hur du själv vill lägga upp dina studier. Preparandkursen måste dock vara avslutad innan sista kompletteringsdag för att du ska ha möjlighet att få ett eventuellt antagningsbesked före midsommar.

Vem får gå en preparandkurs?

För att kunna starta en preparandkurs måste du uppfylla den grundläggande behörigheten för yrkeshögskolestudier samt förkunskapskraven för hälsopedagogik och specialpedagogik 1. Observera att du endast kan söka till en preparandkurs hos oss då du också söker vår YH-utbildning som kräver den särskilda behörighet som preparandkursen ger. Du får ett intyg efter avslutad preparandkurs, detta intyg ger dig dock enbart godkänt för den särskilda behörigheten och är bara giltigt för KompetensUtvecklingsInstitutet.

Så här gör du för att gå en preparandkurs:

  • Registrera ett konto på vår ansökningswebb, och välj den utbildning du vill söka. Ladda upp betyg och gör din ansökan så komplett som möjligt.
  • Sätt status ”kompletterar senare” i din ansökan och skriv att du vill komplettera med betyg från en kurs du saknar genom att läsa en preparandkurs.
  • Skicka in din ansökan och anmäl dig till preparandkursen genom att maila till anmalan.preparand@academedia.se
  • Därefter kommer du att bli kontaktad av personal som bekräftar vilken preparandkurs du bör gå för att bli behörig.

Vi erbjuder följande preparandkurser:

Specialpedagogik 2

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, betyg i hälsopedagogik samt specialpedagogik 1
Kursupplägg: Distans via vår webbutbildning

Psykiatri 2

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
Kursupplägg: Distans via vår webbutbildning

Kontakta oss