×
 

Vanliga frågor och svar om YH

Här kan du filtrera på alla vanliga frågor om yrkeshögskolans ansökan, behörighet, preparandkurser och mycket mer. Har du frågor som du ej hittar svaret på kan du alltid chatta med oss direkt på hemsidan.

  Utbildningar

  Implementering av välfärdsteknik

  Implementering av välfärdsteknik

  Specialiserade kunskaper om faktorer som påverkar implementering av välfärdsteknik inom vård och omsorg.

  UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG 35

  OMFATTNING 14 veckor (50%)

  STATUS Öppen för ansökan

  NÄSTA STUDIESTART 7 oktober 2024

  VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 9 sep 2024

  Ansökan stänger om 51 dagar.
  NPF inriktning barn och unga

  NPF inriktning barn och unga

  Ger kompetens inom olika arbetssätt, metoder och bemötande gentemot barn och unga med NPF

  UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG 50

  OMFATTNING 13 veckor (75%)

  STATUS Öppen för ansökan

  NÄSTA STUDIESTART 9 september 2024

  VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

  Ansökan stänger om 23 dagar.
  NPF och samsjuklighet hos vuxna

  NPF och samsjuklighet hos vuxna

  Kunskap om bl.a. bakomliggande orsaker till diagnosen och om samsjuklighet och psykisk ohälsa i samband med NPF.

  UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG 40

  OMFATTNING 12 veckor (75%)

  STATUS Öppen för ansökan

  NÄSTA STUDIESTART 23 september 2024

  VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 26 augusti 2024

  Ansökan stänger om 37 dagar.
  Palliativ vård

  Palliativ vård

  Om att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt.

  UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG 30

  OMFATTNING 12 veckor (50%)

  STATUS Öppen för ansökan

  NÄSTA STUDIESTART 30 september 2024

  VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 2 september 2024

  Ansökan stänger om 44 dagar.
  Psykisk ohälsa hos barn och unga

  Psykisk ohälsa hos barn och unga

  Kunskap om bl.a. missbruk, spelberoende och gaming, samt hur medier påverkar deras psykiska hälsa.

  UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG 40

  OMFATTNING 16 veckor (50%)

  STATUS Öppen för ansökan

  NÄSTA STUDIESTART 11 november 2024

  VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 21 oktober 2024

  Ansökan stänger om 93 dagar.
  Psykisk ohälsa hos äldre

  Psykisk ohälsa hos äldre

  Få kunskaper om vanligt förekommande psykisk ohälsa hos äldre såsom kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser.

  UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG 40

  OMFATTNING 16 veckor (50%)

  STATUS Öppen för ansökan

  NÄSTA STUDIESTART 23 september 2024

  VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

  Ansökan stänger om 23 dagar.
  Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

  Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

  Om psykisk ohälsa och att arbeta med suicidprevention.

  UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG 30

  OMFATTNING 12 veckor (50%)

  STATUS Öppen för ansökan

  NÄSTA STUDIESTART 18 november 2024

  VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 21 oktober 2024

  Ansökan stänger om 93 dagar.
  Språk­utveckling inriktning barn

  Språk­utveckling inriktning barn

  Ger dig kunskaper inom värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter

  UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG 45

  OMFATTNING 14 veckor (75%)

  STATUS Öppen för ansökan

  NÄSTA STUDIESTART 9 september 2024

  VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

  Ansökan stänger om 23 dagar.
  Vård och omsorg vid demenssjukdom/ kognitiv sjukdom

  Vård och omsorg vid demenssjukdom/ kognitiv sjukdom

  Kunskaper om bl.a. olika demenssjukdomar, aktuell lagstiftning samt begränsningsåtgärder.

  UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG 35

  OMFATTNING 14 veckor (50%)

  STATUS Öppen för ansökan

  NÄSTA STUDIESTART 4 november 2024

  VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 7 oktober 2024

  Ansökan stänger om 79 dagar.
  Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

  Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

  Arbeta för att förebygga att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids.

  UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG 25

  OMFATTNING 10 veckor (50%)

  STATUS Öppen för ansökan

  NÄSTA STUDIESTART 9 september 2024

  VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

  Ansökan stänger om 23 dagar.
  Specialist­undersköterska Psykiatri

  Specialist­undersköterska Psykiatri

  Specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

  UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG 200

  OMFATTNING 2 år

  STUDIEORT(ER) Eskilstuna, Göteborg

  STATUS Öppen för sen anmälan

  VIKTIGA DATUM Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug 2024

  Ansökan stänger om 17 dagar.
  Specialist­undersköterska inom vård och omsorg av äldre

  Specialist­undersköterska inom vård och omsorg av äldre

  Du får specialiserade kunskaper inom geriatrisk omvårdnad, äldrepsykiatri, palliativ vård, välfärdsteknik samt rollen som handledare.

  UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG 200

  OMFATTNING 2 år

  STUDIEORT(ER) 6

  STATUS Öppen för sen anmälan

  VIKTIGA DATUM Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug 2024

  Ansökan stänger om 17 dagar.
  Stödpedagog inom funktionshinderområdet

  Stödpedagog inom funktionshinderområdet

  Efter examen kan du arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför hemmet.

  UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG 200

  OMFATTNING 2 år

  STUDIEORT(ER) 9

  STATUS Öppen för sen anmälan

  VIKTIGA DATUM Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug 2024

  Ansökan stänger om 17 dagar.
  YH-FLEX Specialist­­­­undersköterska inom vård och omsorg av äldre

  YH-FLEX Specialist­­­­undersköterska inom vård och omsorg av äldre

  Tillgodoräkna din yrkeserfarenhet för en YH-examen till Specialistundersköterska. Distans och halvfart.

  UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG Individuellt

  STUDIEFORM Flex

  OMFATTNING Individuellt

  STATUS Öppen för sen anmälan

  Ansökan stänger om 17 dagar.
  YH-FLEX Specialistundersköterska psykiatri

  YH-FLEX Specialistundersköterska psykiatri

  Tillgodoräkna din yrkeserfarenhet för en YH-examen till Specialistundersköterska. Distans och halvfart.

  UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

  STUDIEFORM Flex

  OMFATTNING Individuellt

  STATUS Stängd för ansökan

  YH-FLEX Stödpedagog inom funktionshinderområdet

  YH-FLEX Stödpedagog inom funktionshinderområdet

  Tillgodoräkna dig din yrkeserfarenhet för en yrkeshögskoleexamen till Stödpedagog. Distans och halvfart.

  UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG Individuellt

  STUDIEFORM Flex

  OMFATTNING Individuellt

  STATUS Stängd för ansökan

  Funktionsnedsättning hos barn och unga

  Funktionsnedsättning hos barn och unga

  Få kunskap om bl.a. autismspektrumtillstånd samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

  UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

  YH-POÄNG 35

  OMFATTNING 14 veckor (50%)

  STATUS Ej sökbar

  NÄSTA STUDIESTART 2025 (inväntar besked från MYH)