×
 

APL ingår i alla utbildningar

APL (arbetsplatsförlagt lärande) som är ett annat ord för praktik, är en del av alla yrkesutbildningar på komvux och som är avgörande för att eleven ska bli väl förbered inför sitt kommande yrkesfält. Alla utbildningar på KUI innehåller en obligatorisk praktikdel som ej går att validera eller hoppa över.

APL / Praktik innebär att delar av kurserna i en utbildning genomförs på en arbetsplats där du får praktisk erfarenhet om yrket med hjälp av en handledare på plats. Man brukar säga att APL ska uppgå till minst 15% av den sammanhållna yrkesutbildningen, vilket innebär att den kan vara olika lång beroende på hur lång utbildningen är. Studerar du i 1,5 år har du alltså APL i 11-12 veckor under hela utbildningen. Studerar du i 1 år är APL-perioden 7-8 veckor.

man lär barn tecken

undersköterska undersöker patient

Kan jag validera APL / Praktik?

APL går ej att validera då den inte räknas som en kurs utan endast en del utav en eller flera kurser. Du behöver alltså alltid genomföra praktikperioden även om du validerar en del av yrkesutbildningens kurser.

Förkortas APL / Praktik-perioden vid en validering?

Både ja och nej. Din APL-period kommer alltid att ligga på 15% av din yrkesutbildning, vilket betyder att ju kortare utbildningstid desto kortare praktikperiod. Som vi räknade på ovanför - en yrkesutbildning på 1,5 år innehåller cirka 11-12 veckors praktik. Validerar du dina yrkeserfarenheter och får ned utbildningens längd till exempelvis 1 år praktiserar du enbart 7-8 veckor under studiernas gång. Så APL beror alltid på utbildningens längd.

Utbildningar hos KUI

Alla våra utbildningar innehåller obligatorisk APL. Vilken utbildning du kan ansöka till beror på vilken kommun du bor i. Hitta din hemkommun och vilka utbildningar de erbjuder här »

Hur blir det med APL / Praktik om jag går en lärlingsutbildning?

När du går en lärlingsutbildning ser APL-perioden lite annorlunda ut eftersom du i huvudsak lär dig genom praktiskt utövandet av yrket. Som lärling befinner du dig fyra dagar i veckan på en arbetsplats med en handledare och en dag i veckan i skolan för att läsa teori. En elev som väljer att studera som lärling genomför istället 70% av sin utbildning på en arbetsplats - som APL eller praktik.

Belastningsregistret

Tänk på att om du ska studera till barnskötare, elevassistent eller inom psykiatri och LSS så krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Belastningsregistret innehåller uppgifter om du någon gång har fått påföljder av brott. Du begär enklast ett utdrag från polisens hemsida och utdraget kostar ingenting. Har du frågor om belastningsregister? Kontakta polisen på 010-563 35 02.

Frågor och svar

Förberedelser inför APL / Praktik

Kartläggning

Skolan kartlägger arbetsplatsen.

Eleven

Eleverna förbereds inför praktikperioden och vad som förväntas av de.

Handledaren

Eleven får en handledare på plats som ska se till att kraven som ställs under praktikperioden uppfylls.

Uppföljning

Planering för uppföljning av elevens praktikperiod och lärandet.

Förbereda eleven

Inför en praktikperiod behöver du som elev ha koll på lite saker som din lärare förbereder dig på:

  • I början av din utbildning får du veta vilken/vilka kurser som du ska genomföra på en arbetsplats.
  • Vilka förväntningar skolan och arbetsplatsen har på dig som elev och ditt lärande under denna period.
  • Arbetsmiljöregler.
  • Hur APL-perioden följs upp och regelbundet kontrolleras genom tre-partssamtal.

Förbereda handledaren

När APL-platserna är bestämda kommer skolan att förbereda handledarna på vad som förväntas av dem och även tillhandahålla praktisk information om exempelvis tre-partssamtalen och annan information som behövs inför praktikperioden.

Uppföljning

Under din APL-period behöver skolan följa upp om hur det går för dig under din praktik. Här kommer du därför att ha tre-partssamtal med din handledare och din lärare / APL-ledare på skolan. Under samtalen går ni igen hur ditt lärande går och om det är något i planeringen som behöver justeras eller ändras.

Kontakta Komvux

Här kan du skicka mail till oss angående området komvux. Har du exempelvis frågor om vilka utbildningar vi erbjuder eller vilka kommuner vi har avtal med? Tveka inte att kontakta oss. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig. Du kan även chatta med oss direkt på hemsidan!

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Får jag fortfarande CSN under min praktik?

Ja, om praktiken är en del av din utbildningstid vilket den är i våra utbildningar på KUI. Om du däremot frivilligt skulle börja praktisera utanför utbildningen gäller ej studiemedel.

Får jag CSN om jag går en lärlingsutbildning?

Ja det får du. CSN har även något som kallas lärlingsersättning som är ett komplement till studiebidraget. Lärlingsersättningen är ett bidrag som är till för dig som går en utbildning där delar av utbildningen genomförs på en arbetsplats. Ersättningen är på 1000 kronor i månaden och ska gå till ex. måltider och resor du kan ha när du är på en arbetsplats.

Kontakta oss via telefon eller mail