×
 

Information för våra elever

Välkommen som elev hos KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI Komvux! Vi hoppas att din tid med oss ska vara lärorik och inspirerande. För att ge dig en god start har vi samlat lite praktisk information till dig här.

Hittar du inte det du söker kan du alltid kontakta vår kundtjänst och få den hjälp du behöver. Chatta med oss direkt på hemsidan eller kontakta oss på vuxenutbildning@kui.se eller ring på 010-434 07 700. Du kan även fylla i kontaktformuläret längst ned ↓

Praktisk information

Individuell studieplan

I början av utbildningen erbjuder vi ett individuellt studievägledningssamtal. Då har du möjlighet att prata om de kurser du valt, vilka utbildnings- och yrkesmål du har, och hur du vill lägga upp dina studier. Utifrån det här studievägledningssamtalet utformar vi sedan en individuell studieplan.

Lärstil

Olika människor lär sig på olika sätt. Därför kan du få svara på en enkät, så att vi kan bedöma din lärstil och se till så att dina studier anpassas efter dina behov och förutsättningar. Enkäten används även som grund för samtal mellan dig och din mentor.

Mentor

För att hjälpa dig nå bästa möjliga studieresultat erbjuder vi mentorsamtal under utbildningen. Med din mentor kan du bland annat prata om inlärningsmiljö och studieresultat, samt om vilka mål du har för ditt lärande och din utveckling.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden? Då kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Ett snabbare sätt att få papper på din kompetens! Tillsammans med dig bedömer vi vilka kurser/delkurser du kan validera, och arbetar fram en valideringsplan. Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan du genomgå en s.k. prövning för att få betyg i kursen.

Läs mer om validering ››

Inflytande och delaktighet

Som elev kan du påverka undervisningens innehåll och arbetsformer genom att delta i planering, uppföljning och utvärdering. Det sker bland annat genom individuella samtal mellan dig och din lärare/mentor, men också i den dagliga dialogen med din lärare.

Studeranderåd

Andra forum för inflytande och delaktighet är studeranderåd. I studeranderådet ingår representanter för både elevgrupper och personal. I vår lärplattform finns dessutom ett ”studeranderum” där du kan diskutera frågor som berör studeranderådet.

Utvärdering

I slutet av varje kurs, och varje halvår, gör vi en utvärdering där du kan ge oss dina synpunkter på vad som var bra och vad som kan bli bättre.

Adressändring

Ska du byta adress, telefonnummer eller e-postadress? Meddela alltid en utbildningsassistent på ditt UtbildningsCenter.

Studieavbrott

Om du avbryter dina studier eller väljer att inte starta en kurs, måste du meddela detta. Kontakta en utbildningsassistent på ditt utbildningscenter! Tänk också på att du blir återbetalningsskyldig till CSN om du får studiemedel för kurser som du inte genomför.

Betyg och examinationer

  • Du får i början av varje kursstart information om ämnets syfte, och centrala innehåll samt kunskapskrav för aktuell kurs och på vilka grunder betygen sätts. Kursens innehåll och kunskapskrav finns även tillgängliga i vår lärplattform.
  • I alla kurser utgår vi från de nationella kunskapsmålen så att de kan jämföras med övriga utbildningar i riket.
  • Ansvarig lärare för varje kurs ger en tydlig koppling till kunskapskraven för det betyg som sätts så att eleverna kan uppleva sig rättvist bedömda utifrån dessa. Skrivningar, inlämningsuppgifter och andra examinationer har tydliga kunskapskrav för de olika betygsnivåerna.

Examinationsformer

Vi använder ett antal olika examinationsformer: skriftliga och muntliga prov, studiearbeten, seminarier, fördjupningsarbeten, grupparbeten, enskilda arbeten samt praktiska övningar. Om det behövs kan vi erbjuda alternativa examinationsformer. Efter avslutad kurs får du betyg, enligt samma betygsskala som i gymnasieskolan; F, E, D, C, B, A.

Digital kurslitteratur

OBS! Från och med 1 juli går vi över till en ny digital kurslitteratur på det nya vård- och omsorgsprogrammet (Undersköterska yrkesutbildning).

Litteraturen är hittar du i verktyget Cortexio och finns integrerad i vår lärplattform Omniway och du kommer åt den med ett knapptryck när kursen börjar. Den digitala litteraturen omfattar bland annat text, filmer, interaktiva övningsfrågor och möjlighet att få texten uppläst. Priset kommer att bli mer fördelaktigt än för den traditionella tryckta litteraturen. Allt eftersom bokförlagen blir klara med den nya litteraturen kommer vi även att gå ut med listor med rekommenderade böcker du kan välja att köpa, om du föredrar det.

Läs mer om Cortexio »

Tryckt kurslitteratur

Till övriga kurser (ej inom vård och omsorg) hittar du rekommenderad kurslitteratur i lärplattformen Omniway samt under respektive kursbeskrivning eller så kan du söka här »

Om det finns fler boktitlar kan du köpa en av böckerna.

Synpunkter eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål? Då ska du i första hand vända dig till din lärare, som rapporterar till skolledaren för dokumentation och åtgärd. Du kan också vända dig direkt till skolledaren om du vill.

Elevrådet är ett annat forum för att ta upp synpunkter och ev. klagomål.

Studiemedel

Våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Det snabbaste och enklaste sättet att söka studiestöd är att göra en elektronisk ansökan på deras webbplats, men du kan också kontakta dem på telefonnummer 0771-276 000.

Ansök om studiestöd i god tid innan utbildningen startar! Det är viktigt att du söker bidrag/lån för den faktiska tiden då du studerar. Start- och slutdatum för dina studier hittar du på ditt antagningsbesked. Om något förändras (t.ex. förlängning eller avbrott av studier) måste du meddela CSN.

Beroende på antalet poäng och antalet kurser du läser, kan du söka studiemedel. Heltidsstudier (100 % studietakt) motsvarar 20 poäng per vecka.

Om du får problem med CSN, är det CSN du skall vända dig till.

Läs mer om studiestöd på csn.se ›› 

Personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftspolicy››

Kundservice för våra elever

Våra administratörer hjälper dig med dina frågor och funderingar. Under sidan Komvux Ansökan väljer du din hemkommun. På kommunsidan hittar du kontaktuppgifter både till din kommun och till det utbildningscenter som du ska vända dig till.

 

Elevröster och intervjuer

Här kan du läsa och titta mer på tidigare elever hos KUI Komvux. Lyssna till deras tid hos KUI och ta inspiration.

Kontakta Komvux

Här kan du skicka mail till oss angående området komvux. Har du exempelvis frågor om vilka utbildningar vi erbjuder eller vilka kommuner vi har avtal med? Tveka inte att kontakta oss. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig. Du kan även chatta med oss direkt på hemsidan!

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Kontakta oss via mail eller telefon