×
 

Praktisk information

I början av utbildningen erbjuder vi ett individuellt studievägledningssamtal. Då har du möjlighet att prata om de kurser du valt, vilka utbildnings- och yrkesmål du har, och hur du vill lägga upp dina studier. Utifrån det här studievägledningssamtalet utformar vi sedan en individuell studieplan.

Olika människor lär sig på olika sätt. Därför kan du få svara på en enkät, så att vi kan bedöma din lärstil och se till så att dina studier anpassas efter dina behov och förutsättningar. Enkäten används även som grund för samtal mellan dig och din mentor.

För att hjälpa dig nå bästa möjliga studieresultat erbjuder vi mentorsamtal under utbildningen. Med din mentor kan du bland annat prata om inlärningsmiljö och studieresultat, samt om vilka mål du har för ditt lärande och din utveckling.

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden? Då kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Ett snabbare sätt att få papper på din kompetens! Tillsammans med dig bedömer vi vilka kurser/delkurser du kan validera, och arbetar fram en valideringsplan. Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan du genomgå en s.k. prövning för att få betyg i kursen. Läs mer om Validering ››

Som elev kan du påverka undervisningens innehåll och arbetsformer genom att delta i planering, uppföljning och utvärdering. Det sker bland annat genom individuella samtal mellan dig och din lärare/mentor, men också i den dagliga dialogen med din lärare.

Andra forum för inflytande och delaktighet är studeranderåd. I studeranderådet ingår representanter för både elevgrupper och personal. I vår lärplattform finns dessutom ett ”studeranderum” där du kan diskutera frågor som berör studeranderådet.

I slutet av varje kurs, och varje halvår, gör vi en utvärdering där du kan ge oss dina synpunkter på vad som var bra och vad som kan bli bättre.

Adressändring

Ska du byta adress, telefonnummer eller e-postadress? Meddela alltid en utbildningsassistent på ditt UtbildningsCenter.

Studieavbrott

Om du avbryter dina studier eller väljer att inte starta en kurs, måste du meddela detta. Kontakta en utbildningsassistent på ditt utbildningscenter! Tänk också på att du blir återbetalningsskyldig till CSN om du får studiemedel för kurser som du inte genomför.

  • Du får i början av varje kursstart information om ämnets syfte, och centrala innehåll samt kunskapskrav för aktuell kurs och på vilka grunder betygen sätts. Kursens innehåll och kunskapskrav finns även tillgängliga i vår lärplattform.
  • I alla kurser utgår vi från de nationella kunskapsmålen så att de kan jämföras med övriga utbildningar i riket.
  • Ansvarig lärare för varje kurs ger en tydlig koppling till kunskapskraven för det betyg som sätts så att eleverna kan uppleva sig rättvist bedömda utifrån dessa. Skrivningar, inlämningsuppgifter och andra examinationer har tydliga kunskapskrav för de olika betygsnivåerna.

Examinationsformer

Vi använder ett antal olika examinationsformer: skriftliga och muntliga prov, studiearbeten, seminarier, fördjupningsarbeten, grupparbeten, enskilda arbeten samt praktiska övningar. Om det behövs kan vi erbjuda alternativa examinationsformer. Efter avslutad kurs får du betyg, enligt samma betygsskala som i gymnasieskolan; F, E, D, C, B, A.

OBS! Från och med 1 juli går vi över till en ny digital kurslitteratur på det nya vård- och omsorgsprogrammet (Undersköterska yrkesutbildning). Litteraturen är integrerad i vår lärplattform Omniway och du kommer åt den med ett knapptryck när kursen börjar. Den digitala litteraturen omfattar bland annat text, filmer, interaktiva övningsfrågor och möjlighet att få texten uppläst. Priset kommer att bli mer fördelaktigt än för den traditionella tryckta litteraturen. Allt eftersom bokförlagen blir klara med den nya litteraturen kommer vi även att gå ut med listor med rekommenderade böcker du kan välja att köpa, om du föredrar det.

Till övriga kurser hittar du rekommenderad kurslitteratur i lärplattformen samt under respektive kursbeskrivning – hitta din kurs. Om det finns fler boktitlar kan du köpa en av böckerna.

Har du synpunkter eller klagomål? Då ska du i första hand vända dig till din lärare, som rapporterar till skolledaren för dokumentation och åtgärd. Du kan också vända dig direkt till skolledaren om du vill.

Elevrådet är ett annat forum för att ta upp synpunkter och ev. klagomål.

Våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Det snabbaste och enklaste sättet att söka studiestöd är att göra en elektronisk ansökan på deras webbplats, men du kan också kontakta dem på telefonnummer 0771-276 000

Ansök om studiestöd i god tid innan utbildningen startar! Det är viktigt att du söker bidrag/lån för den faktiska tiden då du studerar. Start- och slutdatum för dina studier hittar du på ditt antagningsbesked. Om något förändras (t.ex. förlängning eller avbrott av studier) måste du meddela CSN.

Beroende på antalet poäng och antalet kurser du läser, kan du söka studiemedel. Heltidsstudier (100 % studietakt) motsvarar 20 poäng per vecka.

Om du får problem med CSN, är det CSN du skall vända dig till.

Läs mer om studiestöd på csn.se ›› 

Våra administratörer hjälper dig med dina frågor och funderingar. Under sidan Komvux Ansökan väljer du din hemkommun och längst ned hittar du kontaktuppgifter till det utbildningscenter du ska vända dig till.