×

 

Alla YH-utbildningar och kurser

Här nedan är en lista på samtliga utbildningar och kurser vi erbjuder inom KUI yrkeshögskola

Palliativ vård

Palliativ vård

Om att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt.

Utbildningstyp Kort YH

Status Stängd för ansökan

YH-poäng 30

Omfattning 12 veckor

Studieorter Stockholms stad, Linköpings kommun, Eskilstuna kommun

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Om psykisk ohälsa och att arbeta med suicidprevention.

Utbildningstyp Kort YH

Status Stängd för ansökan

YH-poäng 30

Omfattning 12 veckor

Studieorter Stockholms stad, Linköpings kommun, Västerås stad

Specialistbarnskötare

Specialistbarnskötare

Specialistbarnskötare är en ny kvalificerad yrkesroll inom förskolan. Du väljer inriktning Funktionsvariation eller Språkutveckling.

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp YH-utbildning

YH-poäng 200

Omfattning 80 veckor (2 år)

Studieort(er) Stockholms stad

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Specialistundersköterska inom äldrevård som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom geriatrik.

Status Öppen för ansökan, Öppen för sen ansökan

Utbildningstyp YH-utbildning

YH-poäng 200

Omfattning 80 veckor (2 år)

Studieort(er) Stockholms stad, Linköpings kommun, Uppsala, Umeå, Eskilstuna kommun, Visby

Specialistundersköterska Psykiatri

Specialistundersköterska Psykiatri

Specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp YH-utbildning

YH-poäng 200

Omfattning 52 veckor

Studieort(er) Linköpings kommun, Eskilstuna kommun

Stödpedagog

Stödpedagog

Efter examen kan du arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför hemmet.

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp YH-utbildning

YH-poäng 200

Omfattning 80 veckor, 2 år

Studieort(er) Linköpings kommun, Växjö kommun, Varberg, Västerås stad, Luleå, Stockholms stad, Visby, Malmö

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Om att kunna förhålla sig till välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Utbildningstyp Kort YH

Status Stängd för ansökan

YH-poäng 50

Omfattning 13 veckor

Studieorter Eskilstuna kommun, Linköpings kommun

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Om att ta ett utökat ansvar i din verksamhet gällande vårdhygien och smittspridning.

Utbildningstyp Kort YH

Status Stängd för ansökan

YH-poäng 25

Omfattning 10 veckor

Studieorter Stockholms stad, Linköpings kommun, Eskilstuna kommun

YH-flex Specialistbarnskötare

YH-flex Specialistbarnskötare

Status Stängd för ansökan

Validera din yrkeserfarenhet för att kunna studera för en yrkeshögskoleexamen till Specialistbarnskötare. Du läser på distans och halvfart.

Utbildningstyp YH Flex

Studieorter Stockholms stad

YH-flex Specialistundersköterska Multisjuka äldre

YH-flex Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Status Öppen för sen ansökan

Validera din yrkeserfarenhet för yrkeshögskoleexamen till Specialistundersköterska Multisjuka äldre.

Utbildningstyp YH Flex

Studieorter Eskilstuna kommun, Visby, Stockholms stad, Linköpings kommun, Uppsala, Umeå

Beroendeproblematik

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ger bl.a. specialiserade kunskaper om beroendelära, beroendeutveckling, samsjuklighet och drogkunskap.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Digitalisering och IKT i förskolan

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och ger specialiserade kunskaper om olika digitala hjälpmedel, metoder och verktyg.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Dokumentation och kvalitetssäkring

Dokumentation och kvalitetssäkring

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger specialiserade kunskaper om bl.a. dokumentation, behovsbedömning, beslutsprocess och genomförandeplan utifrån den enskildes behov.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och ger kunskaper om bl.a. metoder för systematiskt kvalitetsarbete kopplat till nationella styrdokument.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Etik och professionellt förhållningssätt

Etik och professionellt förhållningssätt

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger kunskaper om bl.a. professionella förhållningssätt samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Examensarbete – Specialistbarnskötare

Examinationsarbetet behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Examensarbete – Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Examensarbete i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre görs parallellt med LIA:an inom ett specifikt område.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Examensarbete – Specialistundersköterska Psykiatri

Examinationsarbetet behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna i utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Examensarbete – Stödpedagog

Examensarbete – Stödpedagog

Examensarbetet behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna i YH-utbildningen Stödpedagog.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Fördjupad kunskap funktionsvariationer

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare med inriktning Funktionsvariation och ger specialiserade kunskaper om bl.a. olika funktionsvariationer och dess konsekvenser i vardagen för barnet.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Förskolans Didaktik

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och ger kunskap om bl.a. didaktiska teorier och ett undervisande förhållningssätt.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Funktionsnedsättningar

Funktionsnedsättningar

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger specialiserade kunskaper om bl.a. intellektuella, kognitiva, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt vilka konsekvenser de får i den enskildes vardag.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Funktionsvariationer

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare med inriktning Funktionsvariation och ger specialiserade kunskaper om bl.a. kognitiva funktionsvariationer och autismspektrumtillstånd.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Gerontologi och åldrandets livsvillkor

Gerontologi och åldrandets livsvillkor

Ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre och ger kunskap om bl.a. om äldres livsvillkor i samhället samt hur man i sin yrkesroll kan bidra till god hälsa för äldre.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Handledning och ledarskap

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och ger specialiserade kunskaper om bl.a. grupprocesser samt handledning och lärande.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Interkulturellt förhållningssätt och språkutveckling

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare med inriktning Språkutveckling och ger kunskaper om bl.a. arbetssätt och metoder som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Klinisk bedömning med fokus på teamarbete

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre och ger kunskap om kliniska bedömningar och färdighet att uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos äldre utifrån personcentrerad vård.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 30

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger specialiserade kunskaper om bl.a. kommunikationsstöd inom funktionshinderområdet.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 35

Lagar, organisation och dokumentation

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ger bl.a. kvalitetskriterier, dokumentation samt vilka lagar och riktlinjer man har att förhålla sig till i yrkesrollen.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Läkemedel och andra evidensbaserade behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter

Denna kurs ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ger bl.a. fördjupade kunskaper och färdigheter i evidensbaserad behandling av psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 35

Lärande i arbetslivet – Specialistbarnskötare

Lärande i arbetslivet - LIA - är praktiskt arbete i en verksamhet med en handledare som stöd i lärandet. LIA ger erfarenhet av yrket som Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Lärande i arbetslivet – Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Praktiskt arbete i en verksamhet med en handledare som stöd. LIA ger erfarenhet av yrket som Specialistundersköterska Multisjuka äldre samt tillfälle för reflektion och analys.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Lärande i arbetslivet – Specialistundersköterska Psykiatri

Lärande i arbetslivet - LIA - är praktiskt arbete i en verksamhet med en handledare som stöd i lärandet. LIA ger erfarenhet av yrket som Specialistundersköterska Psykiatri samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Lärande i arbetslivet – Stödpedagog

Lärande i arbetslivet – Stödpedagog

Lärande i arbetslivet - LIA - är praktiskt arbete i en verksamhet med en handledare som stöd i lärandet. LIA ger erfarenhet av yrket som Stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Lärande och handledning som pedagogiska verktyg

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre och ger bl.a. specialiserade kunskaper om grupprocesser samt handledarens roll och ansvar.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Läroplanen samt lagar och förordningar

Denna kurs ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och ger kunskaper om förskolans värdegrund samt om lagar och förordningar.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Lek och estetiska lärprocesser

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och ger specialiserad kunskaper om b.la. lärmiljöers roll för barns utveckling och lärande.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Människans utveckling

Människans utveckling

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger kunskaper om bl.a. hur stödet till den enskilde kan anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Palliativ vård – YH

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre och ger bl.a. specialiserade kunskaper om den egna yrkesrollen inom palliativ vård.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Pedagogik, handledning, samtalsmetodik, etik samt bemötande vid utmanande beteenden

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ger bl.a. specialiserade kunskaper om grupprocesser, metoder för handledning och handledarens roll och ansvar.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 30

Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt

Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger specialiserade kunskaper om bl.a. evidensbaserade pedagogiska teorier och metoder inom stödpedagogiskt arbete.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 35

Praktisk juridik inom social omsorg

Praktisk juridik inom social omsorg

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och behandlar bl.a. juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter ur ett samhälls- och mångfaldsperspektiv

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ber bl.a. specialiserade kunskaper om och beredskap att möta olika kulturer och minoriteters syn på psykisk ohälsa och sjukdom.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ber bl.a. specialiserade kunskaper om vanlig förekommande psykisk ohälsa som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 30

Skolväsendets organisation och roll

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och ger specialiserade kunskaper om bl.a. förskolans organisation som samhällsuppdrag.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 10

Specifik omvårdnad vid geriatriska sjukdomar

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre och ger bl.a. specialiserade kunskaper om den specifika omvårdnad och stöd som krävs vid vanliga geriatriska sjukdomar och sjukdomstillstånd.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 50

Språkinlärning och språkutvecklande arbetssätt

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare med inriktning Språkutveckling och ger kunskaper om bl.a. barns språkutveckling samt språkets uppbyggnad och användning.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Välfärdsteknik och hjälpmedel

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ger bl.a. fördjupade kunskaper om digitala tjänster, välfärdsteknik, hjälpmedel samt säkerhetsföreskrifter och lagstiftning.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Välfärdsteknologi och kvalitetsarbete

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre ger bl.a. kunskap om hur IT och välfärdsteknologi kan användas som stöd i vård- och omsorgsinsatser.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20