×
 

Yrkeshögskoleutbildningar hos KUI

  • Välj utbildningtyp

  • Återställ allt

Språk­utveckling hos barn och unga

Språk­utveckling hos barn och unga

Ger dig kunskaper inom värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter

TYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 45

OMFATTNING 18 veckor (50%) 12 veckor (75%)

STUDIEORT(ER) 13

STATUS Ej sökbar

STUDIESTART Inga kommande studiestarter

Stödpedagog

Stödpedagog

Efter examen kan du arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför hemmet.

TYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEORT(ER) 9

STATUS Öppen för sen ansökan

Ansökan stänger om 4 dagar.
Specialist­barnskötare

Specialist­barnskötare

Specialistbarnskötare är en ny kvalificerad yrkesroll inom förskolan. Du väljer inriktning Funktionsvariation eller Språkutveckling.

TYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 80 veckor (2 år)

STUDIEORT(ER) Stockholm

STATUS Öppen för sen ansökan

Ansökan stänger om 4 dagar.
Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Specialistundersköterska inom äldrevård som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom geriatrik.

TYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEORT(ER) 6

STATUS Öppen för sen ansökan

Ansökan stänger om 4 dagar.
Specialist­undersköterska Psykiatri

Specialist­undersköterska Psykiatri

Specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

TYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 52 veckor

STUDIEORT(ER) Eskilstuna, Linköping

STATUS Stängd för ansökan

Palliativ vård

Palliativ vård

Om att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt.

TYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor

STUDIEORT(ER) 12

STATUS Stängd för ansökan

STUDIESTART 12 september 2022

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Om psykisk ohälsa och att arbeta med suicidprevention.

TYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor

STUDIEORT(ER) 12

STATUS Stängd för ansökan

STUDIESTART 12 september 2022

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Om att ta ett utökat ansvar i din verksamhet gällande vårdhygien och smittspridning.

TYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 25

OMFATTNING 10 veckor

STUDIEORT(ER) 13

STATUS Stängd för ansökan

STUDIESTART 12 september 2022

YH-Flex Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

YH-Flex Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

Tillgodoräkna din yrkeserfarenhet för en yrkeshögskoleexamen till Specialistundersköterska Multisjuka äldre.

TYP YH Flex, Yrkeshögskola

YH-POÄNG Individuellt

STUDIEFORM Flex

OMFATTNING Validering till YH-examen

STUDIEORT(ER) 5

STATUS Stängd för ansökan

YH-Flex Specialist­barnskötare

YH-Flex Specialist­barnskötare

Tillgodoräkna din yrkeserfarenhet för yrkeshögskoleexamen till Specialistbarnskötare. Du läser på distans och halvfart.

TYP YH Flex, Yrkeshögskola

YH-POÄNG Individuell

STUDIEFORM Flex

OMFATTNING Individuell

STUDIEORT(ER) Stockholm

STATUS Stängd för ansökan

YH-Flex Stödpedagog

YH-Flex Stödpedagog

Tillgodoräkna dig din yrkeserfarenhet för en yrkeshögskoleexamen till Stödpedagog. Distans och halvfart.

TYP YH Flex, Yrkeshögskola

YH-POÄNG Individuellt

STUDIEFORM Flex

OMFATTNING Individuellt

STUDIEORT(ER) 9

STATUS Stängd för ansökan

NPF hos barn och unga

NPF hos barn och unga

Ger kompetens inom olika arbetssätt, metoder och bemötande gentemot barn och unga med NPF

TYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 50

OMFATTNING 20 veckor

STUDIEORT(ER) 12

STATUS Stängd för ansökan

STUDIESTART 12 september 2022