×
 

Alla YH-utbildningar och kurser

Här nedan är en lista på samtliga utbildningar och kurser vi erbjuder inom KUI yrkeshögskola

NPF hos barn och unga

NPF hos barn och unga

Ger kompetens inom olika arbetssätt, metoder och bemötande gentemot barn och unga med NPF

Utbildningstyp Kort YH, Yrkeshögskola

YH-poäng 50

Omfattning 13 veckor

Status Stängd för ansökan

Palliativ vård

Palliativ vård

Om att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt.

Utbildningstyp Kort YH, Yrkeshögskola

YH-poäng 30

Omfattning 12 veckor

Studieorter Stockholms stad, Linköpings kommun, Eskilstuna kommun

Status Stängd för ansökan

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Om psykisk ohälsa och att arbeta med suicidprevention.

Utbildningstyp Kort YH, Yrkeshögskola

YH-poäng 30

Omfattning 12 veckor

Studieorter Stockholms stad, Linköpings kommun, Västerås stad

Status Stängd för ansökan

Specialist­barnskötare

Specialist­barnskötare

Specialistbarnskötare är en ny kvalificerad yrkesroll inom förskolan. Du väljer inriktning Funktionsvariation eller Språkutveckling.

Utbildningstyp YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-poäng 200

Omfattning 80 veckor (2 år)

Studieort(er) Stockholms stad

Status Stängd för ansökan

Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Specialistundersköterska inom äldrevård som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom geriatrik.

Utbildningstyp YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-poäng 200

Omfattning 80 veckor (2 år)

Studieort(er) Stockholms stad, Linköpings kommun, Uppsala, Umeå, Eskilstuna kommun, Visby

Status Stängd för ansökan

Specialist­undersköterska Psykiatri

Specialist­undersköterska Psykiatri

Specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

Utbildningstyp YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-poäng 200

Omfattning 52 veckor

Studieort(er) Linköpings kommun, Eskilstuna kommun

Status Stängd för ansökan

Språk­utveckling hos barn och unga

Språk­utveckling hos barn och unga

Ger dig kunskaper inom värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter

Utbildningstyp Kort YH, Yrkeshögskola

YH-poäng 45

Omfattning 18 veckor (50%) 12 veckor (75%)

Status Stängd för ansökan

Stödpedagog

Stödpedagog

Efter examen kan du arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför hemmet.

Utbildningstyp YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-poäng 200

Omfattning 80 veckor, 2 år

Studieort(er) Linköpings kommun, Växjö kommun, Varberg, Västerås stad, Luleå, Stockholms stad, Visby, Malmö

Status Stängd för ansökan

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Om att kunna förhålla sig till välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Utbildningstyp Kort YH, Yrkeshögskola

YH-poäng 50

Omfattning 13 veckor

Studieorter Eskilstuna kommun, Linköpings kommun

Status Stängd för ansökan

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Om att ta ett utökat ansvar i din verksamhet gällande vårdhygien och smittspridning.

Utbildningstyp Kort YH, Yrkeshögskola

YH-poäng 25

Omfattning 10 veckor

Studieorter Stockholms stad, Linköpings kommun, Eskilstuna kommun

Status Stängd för ansökan

Specialist­barnskötare YH-flex

Specialist­barnskötare YH-flex

Validera din yrkeserfarenhet för att kunna studera för en yrkeshögskoleexamen till Specialistbarnskötare. Du läser på distans och halvfart.

Utbildningstyp YH Flex, Yrkeshögskola

Studieorter Stockholms stad

Status Stängd för ansökan

Specialist­undersköterska Multisjuka äldre YH-flex

Specialist­undersköterska Multisjuka äldre YH-flex

Validera din yrkeserfarenhet för yrkeshögskoleexamen till Specialistundersköterska Multisjuka äldre.

Utbildningstyp YH Flex, Yrkeshögskola

Studieorter Eskilstuna kommun, Visby, Stockholms stad, Linköpings kommun, Uppsala, Umeå

Status Stängd för ansökan

Stödpedagog YH-Flex

Stödpedagog YH-Flex

Vänder sig till dig som har omfattande yrkeskunskaper som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet.

Utbildningstyp YH Flex

Studieorter Linköpings kommun, Luleå, Malmö, Stockholms stad, Varberg, Visby, Västerås stad, Växjö kommun

Status Öppen för ansökan

2E och övriga funktions­nedsättningar inom NPF

2E och övriga funktions­nedsättningar inom NPF

Kursen ingår i YH-utbildningen NPF-Pedagog inriktning förskola och ger kunskap om 2E: barn och unga med NPF som också har en särskild begåvning.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Studieform Distans

Beroende­problematik

Beroende­problematik

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ger bl.a. specialiserade kunskaper om beroendelära, beroendeutveckling, samsjuklighet och drogkunskap.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Digitalisering och IKT i förskolan

Digitalisering och IKT i förskolan

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och ger specialiserade kunskaper om olika digitala hjälpmedel, metoder och verktyg.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Dokumentation och kvalitetssäkring

Dokumentation och kvalitetssäkring

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger specialiserade kunskaper om bl.a. dokumentation, behovsbedömning, beslutsprocess och genomförandeplan utifrån den enskildes behov.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete

Dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och NPF-Pedagog inriktning förskola och ger kunskaper om bl.a. metoder för systematiskt kvalitetsarbete kopplat till nationella styrdokument.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Studieform Distans

Etik och professionellt förhållningssätt

Etik och professionellt förhållningssätt

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger kunskaper om bl.a. professionella förhållningssätt samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Examensarbete – Specialist­barnskötare

Examensarbete – Specialist­barnskötare

Examinationsarbetet behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Examensarbete – Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

Examensarbete – Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

Examensarbete i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre görs parallellt med LIA:an inom ett specifikt område.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Studieform Distans

Examensarbete – Specialist­undersköterska Psykiatri

Examensarbete – Specialist­undersköterska Psykiatri

Examinationsarbetet behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna i utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Studieform Distans

Examensarbete – Stödpedagog

Examensarbete – Stödpedagog

Examensarbetet behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna i YH-utbildningen Stödpedagog.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Studieform Distans

Fördjupad kunskap funktionsvariationer

Fördjupad kunskap funktionsvariationer

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare med inriktning Funktionsvariation och ger specialiserade kunskaper om bl.a. olika funktionsvariationer och dess konsekvenser i vardagen för barnet.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Studieform Distans

Förskolans Didaktik

Förskolans Didaktik

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och ger kunskap om bl.a. didaktiska teorier och ett undervisande förhållningssätt.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Studieform Distans

Funktions­nedsättningar

Funktions­nedsättningar

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger specialiserade kunskaper om bl.a. intellektuella, kognitiva, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt vilka konsekvenser de får i den enskildes vardag.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Studieform Distans

Funktions­variationer

Funktions­variationer

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare med inriktning Funktionsvariation och ger specialiserade kunskaper om bl.a. kognitiva funktionsvariationer och autismspektrumtillstånd.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Studieform Distans

Gerontologi och åldrandets livsvillkor

Gerontologi och åldrandets livsvillkor

Ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre och ger kunskap om bl.a. om äldres livsvillkor i samhället samt hur man i sin yrkesroll kan bidra till god hälsa för äldre.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Handledning och ledarskap

Handledning och ledarskap

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och ger specialiserade kunskaper om bl.a. grupprocesser samt handledning och lärande.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Studieform Distans

Interkulturellt förhållningssätt och språkutveckling

Interkulturellt förhållningssätt och språkutveckling

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare med inriktning Språkutveckling och ger kunskaper om bl.a. arbetssätt och metoder som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Studieform Distans

Klinisk bedömning med fokus på teamarbete

Klinisk bedömning med fokus på teamarbete

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre och ger kunskap om kliniska bedömningar och färdighet att uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos äldre utifrån personcentrerad vård.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 30

Studieform Distans

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger specialiserade kunskaper om bl.a. kommunikationsstöd inom funktionshinderområdet.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 35

Studieform Distans

Lagar, organisation och dokumentation

Lagar, organisation och dokumentation

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ger bl.a. kvalitetskriterier, dokumentation samt vilka lagar och riktlinjer man har att förhålla sig till i yrkesrollen.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Studieform Distans

Läkemedel och andra evidensbaserade behandlings­metoder vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter

Läkemedel och andra evidensbaserade behandlings­metoder vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter

Denna kurs ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ger bl.a. fördjupade kunskaper och färdigheter i evidensbaserad behandling av psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 35

Studieform Distans

LIA – Specialist­barnskötare

LIA – Specialist­barnskötare

Lärande i arbetslivet - LIA - är praktiskt arbete i en verksamhet med en handledare som stöd i lärandet. LIA ger erfarenhet av yrket som Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Studieform Distans

LIA – Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

LIA – Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

Praktiskt arbete i en verksamhet med en handledare som stöd. LIA ger erfarenhet av yrket som Specialistundersköterska Multisjuka äldre samt tillfälle för reflektion och analys.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

LIA – Specialist­undersköterska Psykiatri

LIA – Specialist­undersköterska Psykiatri

Lärande i arbetslivet - LIA - är praktiskt arbete i en verksamhet med en handledare som stöd i lärandet. LIA ger erfarenhet av yrket som Specialistundersköterska Psykiatri samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Studieform Distans

LIA – Stödpedagog

LIA – Stödpedagog

Lärande i arbetslivet - LIA - är praktiskt arbete i en verksamhet med en handledare som stöd i lärandet. LIA ger erfarenhet av yrket som Stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Studieform Distans

Lärande och handledning som pedagogiska verktyg

Lärande och handledning som pedagogiska verktyg

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre och ger bl.a. specialiserade kunskaper om grupprocesser samt handledarens roll och ansvar.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Studieform Distans

Läroplanen samt lagar och förordningar

Läroplanen samt lagar och förordningar

Denna kurs ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och ger kunskaper om förskolans värdegrund samt om lagar och förordningar.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Lek och estetiska lärprocesser

Lek och estetiska lärprocesser

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och ger specialiserad kunskaper om b.la. lärmiljöers roll för barns utveckling och lärande.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Människans utveckling

Människans utveckling

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger kunskaper om bl.a. hur stödet till den enskilde kan anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Neuropsykiatriska funktions­nedsättningar 1

Neuropsykiatriska funktions­nedsättningar 1

Kursen ingår i YH-utbildningen NPF-Pedagog inriktning förskola och ger den studerande kunskaper om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna (NPF 1) adhd, AST och Tourette och dess konsekvenser i vardagen

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 50

Studieform Distans

Palliativ vård – YH

Palliativ vård – YH

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre och ger bl.a. specialiserade kunskaper om den egna yrkesrollen inom palliativ vård.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Studieform Distans

Pedagogik, handledning, samtalsmetodik, etik samt bemötande vid utmanande beteenden

Pedagogik, handledning, samtalsmetodik, etik samt bemötande vid utmanande beteenden

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ger bl.a. specialiserade kunskaper om grupprocesser, metoder för handledning och handledarens roll och ansvar.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 30

Studieform Distans

Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt

Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger specialiserade kunskaper om bl.a. evidensbaserade pedagogiska teorier och metoder inom stödpedagogiskt arbete.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 35

Studieform Distans

Praktisk juridik inom social omsorg

Praktisk juridik inom social omsorg

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och behandlar bl.a. juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter ur ett samhälls- och mångfalds­perspektiv

Psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter ur ett samhälls- och mångfalds­perspektiv

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ber bl.a. specialiserade kunskaper om och beredskap att möta olika kulturer och minoriteters syn på psykisk ohälsa och sjukdom.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ber bl.a. specialiserade kunskaper om vanlig förekommande psykisk ohälsa som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 30

Studieform Distans

Skolväsendets organisation och roll

Skolväsendets organisation och roll

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och ger specialiserade kunskaper om bl.a. förskolans organisation som samhällsuppdrag.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 10

Studieform Distans

Specifik omvårdnad vid geriatriska sjukdomar

Specifik omvårdnad vid geriatriska sjukdomar

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre och ger bl.a. specialiserade kunskaper om den specifika omvårdnad och stöd som krävs vid vanliga geriatriska sjukdomar och sjukdomstillstånd.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 50

Studieform Distans

Språkinlärning och språkutvecklande arbetssätt

Språkinlärning och språkutvecklande arbetssätt

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare med inriktning Språkutveckling och ger kunskaper om bl.a. barns språkutveckling samt språkets uppbyggnad och användning.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Studieform Distans

Välfärdsteknik och hjälpmedel

Välfärdsteknik och hjälpmedel

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ger bl.a. fördjupade kunskaper om digitala tjänster, välfärdsteknik, hjälpmedel samt säkerhetsföreskrifter och lagstiftning.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Välfärdsteknologi och kvalitetsarbete

Välfärdsteknologi och kvalitetsarbete

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre ger bl.a. kunskap om hur IT och välfärdsteknologi kan användas som stöd i vård- och omsorgsinsatser.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Studieform Distans