×
 

  • Välj utbildningsämne

  • Välj utbildningtyp

Funktionsnedsättning hos barn och unga

Funktionsnedsättning hos barn och unga

Få kunskap om bl.a. autismspektrumtillstånd samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 35

OMFATTNING 14 veckor (50%)

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART september 2024 (inväntar besked från MYH)

Implementering av välfärdsteknik

Implementering av välfärdsteknik

Specialiserade kunskaper om faktorer som påverkar implementering av välfärdsteknik inom vård och omsorg.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 35

OMFATTNING 14 veckor

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART September 2024 (inväntar besked från MYH)

NPF inriktning barn och unga

NPF inriktning barn och unga

Ger kompetens inom olika arbetssätt, metoder och bemötande gentemot barn och unga med NPF

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 50

OMFATTNING 20 veckor (50%)

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART september 2024 (inväntar besked från MYH)

VIKTIGA DATUM Ansökan är stängd

NPF och samsjuklighet hos vuxna

NPF och samsjuklighet hos vuxna

Kunskap om bl.a. bakomliggande orsaker till diagnosen och om samsjuklighet och psykisk ohälsa i samband med NPF.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 16 veckor

STATUS Stängd för ansökan

Palliativ vård

Palliativ vård

Om att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART September 2024 (inväntar besked från MYH)

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Kunskap om bl.a. missbruk, spelberoende och gaming, samt hur medier påverkar deras psykiska hälsa.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 16 veckor (50%)

STATUS Stängd för ansökan

Psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre

Få kunskaper om vanligt förekommande psykisk ohälsa hos äldre såsom kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 16 veckor (50%)

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART september 2024 (inväntar besked från MYH)

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Om psykisk ohälsa och att arbeta med suicidprevention.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor (50%)

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART september 2024 (inväntar besked från MYH)

Specialist­undersköterska Psykiatri

Specialist­undersköterska Psykiatri

Specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEORT(ER) Eskilstuna, Göteborg, Linköping

STATUS Stängd för ansökan

VIKTIGA DATUM Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug 2024

Specialist­undersköterska inom vård och omsorg av äldre

Specialist­undersköterska inom vård och omsorg av äldre

Du får specialiserade kunskaper inom geriatrisk omvårdnad, äldrepsykiatri, palliativ vård, välfärdsteknik samt rollen som handledare.

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEORT(ER) 7

STATUS Stängd för ansökan

VIKTIGA DATUM Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug 2024

Språk­utveckling inriktning barn

Språk­utveckling inriktning barn

Ger dig kunskaper inom värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 45

OMFATTNING 18 veckor (50%)

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART september 2024 (inväntar besked från MYH)

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Efter examen kan du arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför hemmet.

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEORT(ER) 9

STATUS Stängd för ansökan

VIKTIGA DATUM Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug 2024

Vård och omsorg vid demenssjukdom/ kognitiv sjukdom

Vård och omsorg vid demenssjukdom/ kognitiv sjukdom

Kunskaper om bl.a. olika demenssjukdomar, aktuell lagstiftning samt begränsningsåtgärder.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 35

OMFATTNING 14 veckor

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART September 2024 (inväntar besked från MYH)

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Arbeta för att förebygga att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 25

OMFATTNING 10 veckor

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART September 2024 (inväntar besked från MYH)

YH-FLEX Specialistundersköterska psykiatri

YH-FLEX Specialistundersköterska psykiatri

Tillgodoräkna din yrkeserfarenhet för en YH-examen till Specialistundersköterska. Distans och halvfart.

UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

STUDIEFORM Flex

OMFATTNING Individuellt

STATUS Stängd för ansökan

YH-FLEX Specialist­­­­undersköterska inom vård och omsorg av äldre

YH-FLEX Specialist­­­­undersköterska inom vård och omsorg av äldre

Tillgodoräkna din yrkeserfarenhet för en YH-examen till Specialistundersköterska. Distans och halvfart.

UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

YH-POÄNG Individuellt

STUDIEFORM Flex

OMFATTNING Individuellt

STATUS Stängd för ansökan

YH-FLEX Stödpedagog inom funktionshinderområdet

YH-FLEX Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Tillgodoräkna dig din yrkeserfarenhet för en yrkeshögskoleexamen till Stödpedagog. Distans och halvfart.

UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

YH-POÄNG Individuellt

STUDIEFORM Flex

OMFATTNING Individuellt

STATUS Stängd för ansökan