×
 

Yrkeshögskoleutbildningar hos KUI

  • Välj utbildningtyp

  • Återställ allt

Palliativ vård

Palliativ vård

Om att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor

STUDIEORT(ER) 11

STATUS Öppen för ansökan

STUDIESTART 13 februari 2023

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Om psykisk ohälsa och att arbeta med suicidprevention.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor

STUDIEORT(ER) 12

STATUS Öppen för ansökan

STUDIESTART 13 februari 2023

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Om att ta ett utökat ansvar i din verksamhet gällande vårdhygien och smittspridning.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 25

OMFATTNING 10 veckor

STUDIEORT(ER) 13

STATUS Öppen för ansökan

STUDIESTART 27 februari 2023

NPF hos barn och unga

NPF hos barn och unga

Ger kompetens inom olika arbetssätt, metoder och bemötande gentemot barn och unga med NPF

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 50

OMFATTNING 20 veckor

STUDIEORT(ER) 12

STATUS Öppen för ansökan

STUDIESTART 23 januari 2023

Specialist­barnskötare

Specialist­barnskötare

Specialistbarnskötare är en ny kvalificerad yrkesroll inom förskolan. Du väljer inriktning Funktionsvariation eller Språkutveckling.

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 80 veckor (2 år)

STUDIEORT(ER) Stockholm

STATUS Öppen för sen ansökan

VIKTIGA DATUM Sen ansökan öppen 21 nov - 2 jan

Stödpedagog

Stödpedagog

Efter examen kan du arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför hemmet.

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEORT(ER) 9

STATUS Stängd för ansökan

VIKTIGA DATUM Ansökan öppnar i feb till studiestarten aug 2023

Specialist­undersköterska Psykiatri

Specialist­undersköterska Psykiatri

Specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 52 veckor

STUDIEORT(ER) Eskilstuna, Linköping

STATUS Stängd för ansökan

Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Specialistundersköterska inom äldrevård som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom geriatrik.

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEORT(ER) 6

STATUS Stängd för ansökan

VIKTIGA DATUM Ansökan öppnar i feb till studiestarten aug 2023

YH-Flex Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

YH-Flex Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

Tillgodoräkna din yrkeserfarenhet för en yrkeshögskoleexamen till Specialistundersköterska Multisjuka äldre.

UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

YH-POÄNG Individuellt

STUDIEFORM Flex

OMFATTNING Validering till YH-examen

STUDIEORT(ER) 5

STATUS Stängd för ansökan

YH-Flex Specialist­barnskötare

YH-Flex Specialist­barnskötare

Tillgodoräkna din yrkeserfarenhet för yrkeshögskoleexamen till Specialistbarnskötare. Du läser på distans och halvfart.

UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

YH-POÄNG Individuell

STUDIEFORM Flex

OMFATTNING Individuell

STUDIEORT(ER) Stockholm

STATUS Stängd för ansökan

NPF-pedagog inriktning förskola

NPF-pedagog inriktning förskola

NPF-pedagog ger dig specialiserade kunskaper om arbete riktat mot barn i förskola med NPF, samt mot kollegor och vårdnadshavare.

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 300

OMFATTNING 60 veckor

STUDIEORT(ER) Stockholm

STATUS Stängd för ansökan

VIKTIGA DATUM Inväntar besked från MYH jan 2023

YH-Flex Stödpedagog

YH-Flex Stödpedagog

Tillgodoräkna dig din yrkeserfarenhet för en yrkeshögskoleexamen till Stödpedagog. Distans och halvfart.

UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

YH-POÄNG Individuellt

STUDIEFORM Flex

OMFATTNING Individuellt

STUDIEORT(ER) 9

STATUS Stängd för ansökan

Språk­utveckling hos barn och unga – Ej sökbar

Språk­utveckling hos barn och unga – Ej sökbar

Ger dig kunskaper inom värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 45

OMFATTNING 18 veckor (50%) 12 veckor (75%)

STUDIEORT(ER) 12

STATUS Stängd för ansökan

STUDIESTART Inga kommande studiestarter