×
 

Kompetens som gör skillnad

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar personer på olika nivåer – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Sedan starten 1999 har vi fokuserat vår utveckling och kompetens inom några av samhällets viktigaste områden – vård och omsorg samt barn och fritid.

Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vår vision är att bidra till kompetens som gör skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Läs mer om hur vi skapar värde för kunder, samhälle, partners och medarbetare.

SNABBFAKTA OM KUI

  • Experter på utbildning inom vård, omsorg, förskola, fritid och hälsa sedan 1999
  • Utbildning inom fyra nivåer - Arbetsmarknadsutbildning, Komvux, Yrkeshögskola, Företagsutbildning
  • Utbildar varje år ca 6000 elever inom gymnasial yrkesutbildning
  • Utbildar varje år över 6000 chefer och medarbetare runt om i Sverige
  • Genomför varje år drygt 180 öppna utbildningstillfällen för chefer och medarbetare
  • Årets Gasellföretag 2006
  • Ägs av en solid, långsiktig ägare i form av AcadeMedia AB

KUI utbildar på olika nivåer inom våra fokusområden

Komvux

Gymnasial yrkesutbildning

KUI utbildar människor som vill få yrkeskompetens att arbeta som undersköterska, vårdbiträde, barnskötare, elevassistent eller hälsocoach

Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning

KUI utbildar människor som har ett yrke och vill vidareutbilda sig för en ny kvalificerad yrkesroll som exempelvis specialistundersköterska, specialistbarnskötare eller stödpedagog.

Företag

Uppdragsutbildning, öppen utbildning, konferens

KUI utbildar chefer eller medarbetare som arbetar inom våra fokusområden och som har behov av fortbildning och kompetensutveckling inom sitt yrke.

Så skapar vi värde

FÖR VÅRA DELTAGARE

Vi ger personer en kvalitativ yrkesutbildning för att arbeta inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet. Vi ger dessutom yrkesverksamma möjlighet att bredda och fördjupa sin kompetens för att utvecklas i sin yrkesroll.
Samhällskunskap 1a1

FÖR SAMHÄLLET

Våra utbildningar bidrar med kompetent arbetskraft till några av samhällets viktigaste områden. Med kompetenshöjande insatser ger vi dessutom verksamheter möjlighet att höja sin kvalitet, nå sina mål och ge sina kunder ett större värde

FÖR VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi erbjuder inspirerande och attraktiva uppdrag och arrangemang inom våra utbildningsområden. Dessutom har vi ett mycket gott rykte och ett varumärke som många gärna förknippas med.

KUI är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

ISO 14001:2015-certifiering – Miljö

En ISO 14001-certifiering visar att KUI lever upp till konkreta och erkända miljökrav. Vi tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter.

ISO 9001:2015 certifiering – Kvalitet

En ISO 9001-certifiering visar att KUI är dedikerade till att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar. Som kund vet du att det är ordning och reda på din samarbetsp

KUI är engagerade i kvalitets- och branschfrågor

Vård- och omsorgscollege

KompetensUtvecklingsInstitutet är certifierade inom Vård- och omsorgscollege i många regioner i Sverige. En kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg.

Utbildningsföretagen Almega

KompetensUtvecklingsInstitutet är auktoriserade enligt Utbildningsföretagen Almega – en garanti för god kvalitet.

Yrkeshögskoleförbundet i Sverige

KompetensUtvecklingsInstitutet är fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet i Sverige