×
 

Kompetens som gör skillnad

KUI, eller KompetensUtvecklingsInstitutet, är ett utbildningsföretag med fokus inom några av samhällets mest betydelsefulla områden, nämligen vård och omsorg samt barn och fritid. Vi är stolta över vår långa erfarenhet och vår specialisering inom våra fokusområden. Vår expertis har gjort oss till en av de ledande utbildningsleverantörerna i landet inom våra områden.

Vårt främsta mål på KompetensUtvecklingsInstitutet är att ge våra deltagare en kompetensutveckling som inte bara gynnar dem själva utan även deras arbetsplats, de människor de interagerar med i sin yrkesroll och samhället i stort. Vi strävar efter att erbjuda utbildningar som har en positiv och meningsfull påverkan på både individ och samhälle.

På KUI erbjuder vi gymnasial yrkesutbildning via Komvux och yrkeshögskoleprogram för dem som vill vidareutbilda sig inom olika yrkesområden. Utöver detta erbjuder vi också kompetensutveckling och fortbildning för yrkesverksamma som vill hålla sig uppdaterade och utveckla sin kompetens inom sina befintliga arbetsområden.

Vi utbildar inom

Komvux

Yrkesutbildningar och fristående komvuxkurser inom vård och omsorg samt barn och fritid. Läs mer »

Yrkeshögskola

Program och korta kurser inom vård, omsorg, NPF, språkutveckling, LSS m.fl. Läs mer »

Företagsutbildning

Utbildningar för privatpersoner och företag. Öppna och uppdragsutbildningar samt konferenser. Läs mer »

SNABBFAKTA OM KUI

 • Lång erfarenhet och specialister inom Vård och omsorg samt Barn och fritid.
 • Vi erbjuder utbildning på fyra nivåer:
  1. Arbetsmarknadsutbildning.
  2. Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) på uppdrag av kommuner.
  3. Yrkeshögskoleprogram på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan.
  4. Kompetensutveckling för yrkesverksamma chefer och medarbetare.
 • Varje år genomför vi 5 rikskonferenser med de senaste forskningsrönen och de mest aktuella frågorna just nu.
 • Årets Gasellföretag 2006.
 • Ägs av en solid, långsiktig ägare i form av AcadeMedia AB.

Komvux

6.000

KUI utbildar cirka 6000 elever inom vuxenutbildningens verksamhet.

Yrkeshögskola

1.000

KUI utbildar cirka 1000 studerande inom yrkeshögskoleverksamhet.

Uppdragsutbildningar

14.000

Varje år kompetensutvecklar vi ca 14 000 chefer och medarbetare på uppdrag av arbetsplatser runt om i hela Sverige. Vi har över 200 utbildningskoncept.

Öppna utbildningar

3.600

Varje år fortbildar vi ca 3 600 chefer och medarbetare på våra drygt 50 bokningsbara öppna utbildningar och webbutbildningar.

Så skapar vi värde

FÖR VÅRA DELTAGARE

Vi ger personer en kvalitativ yrkesutbildning för att arbeta inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet. Vi ger dessutom yrkesverksamma möjlighet att bredda och fördjupa sin kompetens för att utvecklas i sin yrkesroll.
Samhällskunskap 1a1

FÖR SAMHÄLLET

Våra utbildningar bidrar med kompetent arbetskraft till några av samhällets viktigaste områden. Med kompetenshöjande insatser ger vi dessutom verksamheter möjlighet att höja sin kvalitet, nå sina mål och ge sina kunder ett större värde

FÖR VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi erbjuder inspirerande och attraktiva uppdrag och arrangemang inom våra utbildningsområden. Dessutom har vi ett mycket gott rykte och ett varumärke som många gärna förknippas med.

KUI är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

ISO 14001:2015-certifiering – Miljö

En ISO 14001-certifiering visar att KUI lever upp till konkreta och erkända miljökrav. Vi tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter.

ISO 9001:2015 certifiering – Kvalitet

En ISO 9001-certifiering visar att KUI är dedikerade till att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar. Som kund vet du att det är ordning och reda på din samarbetsp

KUI är engagerade i kvalitets- och branschfrågor

Vård- och omsorgscollege

KompetensUtvecklingsInstitutet är certifierade inom Vård- och omsorgscollege i många regioner i Sverige. En kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg.

Utbildningsföretagen Almega

KompetensUtvecklingsInstitutet är auktoriserade enligt Utbildningsföretagen Almega – en garanti för god kvalitet.

Yrkeshögskoleförbundet i Sverige

KompetensUtvecklingsInstitutet är fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet i Sverige