×
 

Ett nytt generöst studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur för reskilling/yrkesväxla?

Reskilling med omställningsstudiestöd

Att yrkesväxla eller karriärväxla (reskilling) innebär att byta jobbspår genom att exempelvis läsa en yrkesutbildning för att helt byta bransch eller för att öka sina möjligheter att få en fast anställning. Det kan också handla om att specialisera sig inom yrket för att ta nästa steg i karriären. Omställningsstudiestöd kan hjälpa dig att ta steget till att yrkesväxla.

Syftet med stödet

Det primära syftet med omställningsstudiestödet är att underlätta omskolning och kompetensutveckling för att matcha behoven i olika yrken och branscher. Det riktar sig till personer som har varit arbetslösa under en längre tid och som behöver förvärva nya färdigheter för att öka sina möjligheter att hitta ett jobb.

Det ekonomiska stödet som erbjuds genom omställningsstudiestödet kan användas för att täcka kostnader relaterade till utbildningen, inklusive utbildningsavgifter, kursmaterial, resor och andra utgifter. Dessutom har de som får omställningsstudiestöd rätt att ansöka om studiemedel eller lån från CSN för att täcka sina levnadskostnader under studierna.

En av de fördelar som omställningsstudiestödet ger är flexibilitet när det gäller utbildningsval. Individerna som får stödet har friheten att välja den utbildning eller kurs som bäst passar deras karriärmål och behov, oavsett om det handlar om korta kurser, yrkesutbildningar eller högskoleutbildningar.

Hur kan jag yrkesväxla via KUI?

KUI Komvux

För dig som vill utbilda dig till ett yrke är KUI Komvux vägen att gå. Det passar dig som redan arbetar inom barn och fritid eller vård och omsorg men saknar formell kompetens (betyg). Det passar även dig som vill byta bransch och få ett nytt yrke. Ansökan är öppen vissa tider under året och du ansöker via Komvux i din hemkommun, alltså där du är folkbokförd. Det är alltid din kommun som avgör om du blir beviljad en plats.

Några exempel

Gymnasial yrkesutbildning

Yrkesutbildning som ger dig formell kompetens.

KUI Yrkeshögskola

För dig som vill bredda, fördjupa eller vidareutbilda dig och ta nästa steg inom ditt nuvarande yrke är KUI Yrkeshögskola vägen att gå. Ett YH-program eller en YH-kurs passar dig som har yrkeserfarenhet inom förskola eller vård och omsorg samt gymnasieexamen eller motsvarande. Ansökan är öppen vissa tider under året och görs via vårt eget antagningsystem.

Några exempel

Yrkeshögskoleutbildning

YH-kurser 12-20 veckor
YH-program

Ekonomiskt stöd

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Det finns även en möjlighet att få mer ekonomiskt stöd via kollektivavtalet/ omställningsfonden.

TIPS! Om du vill att omställningsstudiestödet ska räcka längre kan du välja att ta ut mindre omställningsstudiestöd än din studietakt. Du kan till exempel studera på heltid (100%) men ta ut omställningsstudiestöd för 60%. Du får då en lägre summa utbetalt per månad men stödet räcker (i detta exempel) för en utbildning på 73 veckor.

Bidrag – pengar som du får

Bidragsdelen motsvarar 80% av ditt inkomstbortfall som uppstår om du går ner i tid eller avslutar ditt arbete för att börja studera. Under 2022 motsvarar maxbeloppet 21 298 kronor per månad, före skatt.

Lån – pengar som du ska betala tillbaka

Exakt hur mycket du kan låna beror på din inkomst och hur mycket du får i bidrag från CSN och din omställnings­organisation, ifall du får bidrag från dem. År 2022 är maxbeloppet för lånet är 12 514 kronor per månad.

Kombinera arbete med studier

Du kan arbeta deltid och samtidigt studera med omställningsstudiestöd. Det finns ingen gräns för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har omställnings­­studiestöd. Däremot kan du bara få stöd för den tid som du inte arbetar.

När kan jag söka omställningsstudiestöd?

Det finns två ansöknings­omgångar per år.

 1. Ansökan öppnar 1 oktober för studier som startar under perioden 1 januari–30 juni
 2. Ansökan öppnar 1 april för studier som startar under perioden 1 juli–31 december

Du ansöker på Mina sidor på csn.se

Det nya omställningsstudiestödet ger dig som vuxen möjlighet att utbildas och växa genom hela arbetslivet.

Villkor för att få stöd

 • Du är mellan 27 och 62 år
 • Du har arbetat 8 av de senaste 14 åren samt minst 12 av de senaste 24 månaderna.
 • Utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden
 • Utbildningen behöver omfatta minst 1 veckas heltidsstudier. Du kan själv välja studietakt, men du behöver läsa minst 20 procent per vecka.
 • 100 procent studietakt omfattar 1 veckas studier
 • 50 procent studietakt omfattar 2 veckors studier
 • 20 procent studietakt omfattar 5 veckor
 • Oavsett utbildningens längd kan du inte få omställnings­studiestöd för mer än 44 veckors studier på heltid (ungefär ett års studier) eller motsvarande antal veckor på deltid. Om du väljer att studera med 50 procent studietakt så kan du få stöd i 88 veckor. TIPS! Även om du ska studera på heltid går det bra att ansöka om stöd på deltid om du exempelvis vill kunna ta ut det under en längre tid.
 • Till och med året du fyller 39 år får utbildningen inte vara längre än 80 heltidsveckor (cirka två år) eller motsvarande antal veckor på deltid.
 • Från och med året du fyller 40 år finns ingen begränsning på utbildningens längd.

Oavsett utbildningens längd kan du inte få omställnings­studiestöd för mer än 44 veckors studier på heltid eller motsvarande antal veckor på deltid.

I vilken ordning gör man vad?

Hitta den utbildning du vill läsa

Hitta den utbildning som du vill läsa (max 44 heltidsveckor, kan sträckas ut längre vid deltidsstudier).

Kontakta din omställningsorganisation

Ta kontakt med din omställnings­­organisation för individuell bedömning och  yttranden till CSN som viktigt underlag för beslut om omställningsstudiestöd.

Ansök på Mina sidor på csn.se

Från och med den 1 oktober går det att söka omställningsstudiestöd för studier i Sverige som startar under perioden 1 januari till 30 juni 2023. För studier som startar under perioden 1 juli till 30 december öppnas ansökningstiden den 1 april nästa år.

Invänta beslut från csn

Vänta på att CSN fattar beslut om din ansökan. Du kan räkna med att det tar minst 10–12 veckor innan du kan få beslutet från CSN, men ibland kan det ta längre tid än så.

Nummer 6 - dekorativt

Invänta beslut om beviljande av studieplats

Invänta besked om antagning/beviljande av studieplats.

Nummer 7 - dekorativt

Studieförsäkran till CSN

Lämna en studieförsäkran till CSN och se till att ditt konto är anslutet till Swedbanks kontoregister

Vanliga frågor och svar om Omställningsstudiestödet

Läs mer på CSN