×
 

KUI kvalitetsresultat

På KompetensUtvecklingsInstitutet utvärderar vi ständigt den egna verksamheten för att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra utbildningar. Det handlar i praktiken om att: identifiera risker, tillsätta resurser, definiera mål och förväntningar, mäta och analysera resultat, återkoppla och åtgärda, enligt fastslagna rutiner.

Vi arbetar systematiskt genom att planera, genomföra, följa upp, mäta och analysera resultaten. På så vis utvecklar vi vår verksamhet. Analys och diskussion av kvalitetsläget både internt och externt är en ständigt pågående process. Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att utveckla och förbättra vår verksamhet samt skapa likvärdighet.

Verktyg för att utveckla kvaliteten

  • Verksamhetsplan - vart ska vi och hur?
  • Kvalitetsrapport - Hur blev det och varför?
  • Kursutvärderingar
  • Studerandenkäter
  • Sysselsättningsundersökningar

Så säkerställer vi att verksamheten uppfyller våra högt ställda krav

  • ISO-certifiering, ISO-revision
  • Granskning Skolinspektionen
  • Interngranskning
  • Kvalitetsgranskning med MYH

Kvalitetsarbete KUI vuxenutbildning

Kvalitetsarbete är något vi arbetar med dagligen på alla nivåer. Det är viktigt för oss att våra elever är nöjda med sin utbildning och att studierna leder till jobb. Detta mäter vi bland annat genom kursutvärderingar i vår lärplattform och vår sysselsättningsundersökning där vi följer upp vad våra före detta elever gör 3-6 månader efter avslutade studier.

I våra utvärderingar lyfter ofta våra elever fram våra engagerade och kompetenta lärare som bryr sig om och vill att våra elever ska lyckas med sina studier. De synpunkter som kommer in ger oss värdefull information och hjälper oss att fortsätta utveckla våra utbildningar. Nedan ser du resultatet från våra senaste mätningar.

Nöjdhet

88%

Andel elever som är nöjda med sin utbildning i helhet (KUI vuxenutbildning VT 2022).

Rekommendation

88%

Andel elever som kan rekommendera KUI till andra. (KUI vuxenutbildning
VT 2022).

Stöd och hjälp

89%

Andel elever som anser att de får det stöd de behöver av sina lärare för att nå sina mål. (KUI vuxenutbildning VT 2022).

KUI vuxenutbildning - arbete och godkända betyg

Kvalitetsarbete KUI yrkeshögskola

Det är viktigt för oss att våra studerande är nöjda med sin utbildning och att studierna leder till jobb. Detta mäter vi bland annat genom elevundersökningar och sysselsättningsundersökningar där vi följer upp vad våra tidigare studerande gör 6 månader efter avslutade studier.

Ofta lyfter våra studerande fram våra professionella lärare som vill att våra studerande ska nå sina mål. De synpunkter som kommer in ger oss värdefull information och hjälper oss att fortsätta utveckla våra utbildningar. Nedan ser du resultatet från våra senaste mätningar.

Nöjdhet

93%

Andel studerande som är nöjda med sin utbildningen i helhet. (KUI yrkeshögskola VT2022).

Rekommendation

95%

Andel av våra studerande som rekommenderar KUI till andra. (KUI yrkeshögskola VT2022).

Stöd och hjälp

95%

Andel studerande som upplever att våra lärare ger dem den hjälp och stöd de behöver för att nå sina mål. (KUI yrkeshögskola VT2022).

KUI yrkeshögskola - arbete och examensgrad