×
 

KUI kvalitetsresultat

Kvalitet är en självklarhet för oss och vi är stolta över att leverera utbildning med hög kvalitet. Det är viktigt för oss att våra deltagare är nöjda med sin utbildning och att studierna leder till jobb och kompetens som gör skillnad.

Vi utvärderar ständigt den egna verksamheten för att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra utbildningar. Det handlar i praktiken om att: identifiera risker, tillsätta resurser, definiera mål och förväntningar, mäta och analysera resultat, återkoppla och åtgärda, enligt fastslagna rutiner. Vi arbetar systematiskt genom att planera, genomföra, följa upp, mäta och analysera resultaten. På så vis utvecklar vi vår verksamhet. Analys och diskussion av kvalitetsläget både internt och externt är en ständigt pågående process. Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att utveckla och förbättra vår verksamhet samt skapa likvärdighet.

Verktyg för att utveckla kvaliteten

 • Verksamhetsplan - vart ska vi och hur?
 • Kvalitetsrapport - Hur blev det och varför?
 • Kursutvärderingar
 • Studerandenkäter
 • Sysselsättningsundersökningar
 • Analys och förbättring

Så säkerställer vi att verksamheten uppfyller våra högt ställda krav

 • ISO-certifiering, ISO-revision
 • Granskning Skolinspektionen
 • Interngranskning
 • Kvalitetsgranskning med MYH (Myndigheten för Yrkeshögskola)

KUI vuxenutbildning

Kvalitetsarbete är något vi arbetar med dagligen på alla nivåer. Det är viktigt för oss att våra elever är nöjda med sin utbildning och att studierna leder till jobb. Detta mäter vi bland annat genom kursutvärderingar i vår lärplattform och vår sysselsättningsundersökning där vi följer upp vad våra före detta elever gör 3-6 månader efter avslutade studier.

I våra utvärderingar lyfter ofta våra elever fram våra engagerade och kompetenta lärare som bryr sig om och vill att våra elever ska lyckas med sina studier. De synpunkter som kommer in ger oss värdefull information och hjälper oss att fortsätta utveckla våra utbildningar. Nedan ser du resultatet från våra senaste mätningar.

Rekommendation

91%

91% av våra elever kan rekommendera KUI som skola visar vår elevundersökning hösten 2023.

Nöjdhet

90%

90% av våra elever är nöjda med sin utbildning i helhet visar vår elevundersökning hösten 2023.

Sysselsättning

95%

95% av våra elever är i sysselsättning 6 månader efter avslutade studier visar vår undersökning våren 2023.

KUI vuxenutbildning - kvalitetsdata

 1. Andel godkända betyg (a-e)
 2. Andel i sysselsättning (arbete, studier, annan sysselsättning)
 3. Andel i arbete inom relevant yrkesområde
 4. Nöjdhet: Jag är nöjd med min utbildning i helhet
 5. Rekommendation: Jag kan rekommendera KUI till andra
 6. Lärare: Jag får den hjälp och det stöd jag behöver för att nå mina mål
 7. Lärmiljö: KUI organiserar undervisningen så jag når mina mål

KUI yrkeshögskola

Det är viktigt för oss att våra studerande är nöjda med sin utbildning och att studierna leder till jobb. Detta mäter vi bland annat genom elevundersökningar och sysselsättningsundersökningar där vi följer upp vad våra tidigare studerande gör 6 månader efter avslutade studier.

Ofta lyfter våra studerande fram våra professionella lärare som vill att våra studerande ska nå sina mål. De synpunkter som kommer in ger oss värdefull information och hjälper oss att fortsätta utveckla våra utbildningar. Nedan ser du resultatet från våra senaste mätningar.

Rekommendation

91%

91% av våra elever kan rekommendera KUI som skola visar vår elevundersökning hösten 2023.

Nöjdhet

90%

90% av våra elever är nöjda med sin utbildning i helhet visar vår elevundersökning hösten 2023.

Sysselsättning

95%

95% av våra elever är i sysselsättning 6 månader efter avslutade studier visar vår undersökning våren 2023.

KUI yrkeshögskola - kvalitetsdata

 1. Examensgrad: Andel med examen
 2. Andel i arbete eller vidare studier 6 månader efter examen
 3. Andel i arbete som överensstämmer helt/delvis med utbildningen​
 4. Nöjdhet: Jag är nöjd med min utbildning i helhet
 5. Rekommendation: Jag kan rekommendera KUI yrkeshögskola till andra
 6. Lärare: Jag får den hjälp och det stöd jag behöver för att nå mina mål
 7. Lärmiljö: KUI organiserar undervisningen så jag når mina mål

träd som växter ur en stam för att symbolisera utbildning för framtiden

UTBILDAR FÖR FRAMTIDEN

Med våra utbildningar får du en stark grund för din framtida karriär. Vi är dedikerade till att forma framtidens arbetskraft och ge dig de verktyg och kunskaper som krävs för att nå framgång i ditt yrkesliv. Din resa börjar här med oss på KUI.
Liten flicka kramar världen i symbol för att arbeta med människor

ARBETA MED MÄNNISKOR

Vi utbildar dig som vill arbeta med och för människor. Våra utbildningar är utformade för att inte bara förmedla tekniska färdigheter, utan även för att odla empati, kommunikation och förståelse. Om du delar vår passion, är KUI den perfekta vägen för att förverkliga din yrkesmässiga dröm och göra en positiv skillnad i människors liv.
Illustration av världens olika utbildningsfördelar för att symbolisera kompetens som gör skillnad i samhället

KOMPETENS SOM GÖR SKILLNAD

Vi är här för att stärka dig med de nödvändiga kompetenserna som kommer att forma ditt yrkesliv och ge dig möjligheten att göra en positiv inverkan i samhället. Vi är här för att hjälpa dig att förverkliga dina mål och drömmar. Din framtid och möjligheten att göra en meningsfull inverkan börjar här med oss.