×
 

KUI Kvalitetsresultat

På KompetensUtvecklingsInstitutet utvärderar vi ständigt den egna verksamheten för att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra utbildningar. Det handlar i praktiken om att: identifiera risker, tillsätta resurser, definiera mål och förväntningar, mäta och analysera resultat, återkoppla och åtgärda, enligt fastslagna rutiner.

Vi arbetar systematiskt genom att planera, genomföra, följa upp, mäta och analysera resultaten. På så vis utvecklar vi vår verksamhet. Analys och diskussion av kvalitetsläget både internt och externt är en ständigt pågående process. Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att utveckla och förbättra vår verksamhet samt skapa likvärdighet.

Verktyg för att utveckla kvaliteten

  • Verksamhetsplan - vart ska vi och hur?
  • Kvalitetsrapport - Hur blev det och varför?
  • Elev- och studerandenkäter
  • Sysselsättningsundersökning
  • Kursutvärdering

Så säkerställer vi att verksamheten uppfyller våra högt ställda krav

  • ISO-certifiering, ISO-revision
  • Granskning Skolinspektionen
  • Interngranskning
  • Kvalitetsgranskning med MYH

Kvalitetsresultat

Här finns våra kvalitetsresultat gällande nöjdhet, rekommendationsgrad och andel betyg A -E samt sysselsättning efter avslutade studier.

Komvux: Nöjdhet
86%

2020 svarade 86% av våra elever inom den gymnasiala yrkesutbildningen att de är nöjda med utbildningen hos KUI.

Yrkeshögskola: Nöjdhet
91.5%

2020 svarade 91,5% av våra studerande inom yrkeshögskolan att de är nöjda med utbildningen hos KUI.

Komvux: Rekommendation
87.50%

2020 svarade 96% att de rekommenderar oss.

Yrkeshögskola: Rekommendation
96%

2020 svarade 96% att de rekommenderar oss.

Komvux: Elever i arbete efter avslutade studier
66.5%

2020 var 66,5% av våra elever inom gymnasiala yrkesutbildningen i jobb 3-6 månader efter avslutade studier.

Komvux: Elever i arbete som överensstämmer med utbildningen
97%

2020 var 97% av våra elever inom gymnasiala yrkesutbildningen i arbete som överensstämmer med utbildningen.

Komvux: Elever med betyg A-E
95%

2020 hade 95% av våra elever betyg A-E efter sina avslutade studier

Yrkeshögskola: Studerande i arbete efter avslutade studier
99%

2020 var 99% av våra studerande inom yrkeshögskolan efter examen.

Yrkeshögskola: Studerande som tar examen
65%

2020 tog 65% av våra studerande inom yrkeshögskolan examen från sin YH-utbildning.

Yrkeshögskola: Studerande i arbete som överensstämmer med utbildningen
75%

2020 var 75% av våra studerande inom yrkeshögskolan i arbete som överensstämmer med utbildningen.