×
 

Omniway lärplattform - tillgänglig via mobil och dator

Att studera och utveckla sin kompetens inför framtiden ska vara enkelt och roligt! Vi på KUI har arbetat hårt för att göra studierna just det.

När du studerar hos KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) använder du vår digitala lärplattform Omniway oavsett om du studerar i klass eller på distans. Du har tillgång till alla dina kurser dygnet runt och kan studera var och när du vill. Omniway är tillgänglig via dator, mobil eller läsplatta.

Vid studiestarten får du inlogg

I samband med studiestarten introducerar vi dig i vår lärplattform samt hur vi använder den i undervisningen. Glöm inte att aktivera din kurs ››

Omniway toppmeny - en förklaring

 • Kurser - här hittar du alla dina kurser, både aktiva och avslutade.
 • Inkorg - här skickar du meddelande till din lärare samt läser meddelanden från dina lärare.
 • Kontakt - här finns självservice för dina kontouppgifter, kontaktuppgifter, tips på hur du kan studera smart och viktig information från ditt utbildningscenter.
 • Studieplan - här finns din individuella studieplan (ISP)
 • Schema - här hittar du schema för klassrumsundervisning och salar
 • Nyheter - här hittar du en översikt över alla nyheter som berör dig och dina studier.
 • Böcker - här hittar du rekommenderad kurslitteratur för dig som önskar en tryckt bok.
 • Forum - här hittar du forum för begagnad kurslitteratur samt pedagogiskt utbyte
 • Händelser - här hittar du samlade notiser för aktiviteter från din lärare

I din kurs hittar du

 • Tidslinje där du kan följa din progression i kursen
 • Undervisningsvy med veckoplanering i kursen
 • Uppgiftsvy med samtliga uppgifter i kursen
 • Kurstillbehör i kursen
 • Kontaktuppgifter till din lärare

Tidslinje

Via tidslinjen kan du enkelt följa din utveckling (progression) i kursen. Du ser vilka uppgifter som är klara och vad som väntar härnäst samt hur många dagar som återstår av kursen.

Ligger du efter får du ett meddelande om det på tidslinjen. Det hjälper dig att lyckas med dina studier och uppnå dina mål.

Undervisningsvy

Via utbildningsvyn hittar du din veckoplanering. Här ser du vecka för vecka vad du behöver göra för att klara kursen. Under vecka 1 hittar du det centrala innehållet i kursen samt rekommenderad kurslitteratur. Därefter följer du din veckoplanering med exempelvis information om veckans lektionsavsnitt, inledande frågor, läshänvisningar, självrättande test och undervisningsfilmer. Vissa veckor behöver du även göra en inlämningsuppgift.

Uppgiftsvy

I varje kurs ingår ett antal inlämningsuppgifter som bedöms av din lärare. Du hittar både inlämningsuppgifter och andra uppgifter både uppgiftsvyn samt via länkar i din veckoplanering.

Kurstillbehör

Under kurstillbehör hittar du filmer, dokument och länkar för att fördjupa dina kunskaper.

Kontaktuppgifter till lärare

Det är i Omniway du har kontakt med och får feedback från dina lärare. Via en enkel meddelandefunktion kan du enkelt kommunicera med dina lärare.

Nyheter som rör kursen

Under kursens nyheter hittar du information som berör kursen. Det kan exempelvis vara studietips, lektionsplanering, presentationer av genomförda lektioner.

Studieteknik - Studera smart

I lärplattformen (under "Kontakt") har vi samlat bra information för att studera smart.

 • Betygsättning - Hur gör läraren när hen sätter betyg?
 • Viktig information om plagiat, fusk och källkritik
 • Att tänka på när du skriver dina inlämningsuppgifter.
 • Lärstilstest - för att öka din förståelse för hur du du lär dig bäst.
 • Filmer och länkar som hjälper dig att studera smart.

Omniway som app

Vår lärplattform finns också som app att ladda ned i din mobil. Appen är framtagen för att öka Omniways tillgänglighet och göra det så enkelt som möjligt för dig som elev att alltid ha tillgång till dina studier, kurser och kontakt med lärare. I och med att du alltid kan komma åt lärplattformen ökar flexibiliteten i dina studier. Du kan studera var, när och hur du vill!

Ladda ned Omniway som app

Självklart finns appen att ladda ned oavsett om du äger en Android eller en Iphone. För att ladda ned appen för Android klickar du här och för iOS klickar du här. Annars hittar den i Google store eller App store, sök på Omniway.

Digital kurslitteratur

Från och med 1 juli går vi över till en ny digital kurslitteratur via Cortexio som är integrerad i lärplattformen. Du kommer åt den med ett knapptryck när kursen börjar. Den digitala litteraturen omfattar bland annat text, filmer, interaktiva övningsfrågor och möjlighet att få texten uppläst. Priset är mer fördelaktigt än för den traditionella tryckta litteraturen och du kan enkelt betala för den via t.ex Swish.  Det enda du behöver är en internetuppkoppling.

Kontakta oss för mer information!

Bra att veta

Du behöver aktivera din kurs i Omniway för att behålla din studieplats. Läs mer här ››

Ibland använder vi Microsoft Teams i undervisningen. Länk  finns i din kurs i Omniway. Så här ansluter du till ett teamsmöte ››

Informationsfilm om Cortexio

I Cortexio hittar du all vår digitala kurslitteratur till vård- och omsorgskurserna som ingår i yrkesutbildningen Undersköterska.

Praktisk information

 • Du får i början av varje kursstart information om ämnets syfte, och centrala innehåll samt kunskapskrav för aktuell kurs och på vilka grunder betygen sätts. Kursens innehåll och kunskapskrav finns även tillgängliga i vår lärplattform.
 • I alla kurser utgår vi från de nationella kunskapsmålen så att de kan jämföras med övriga utbildningar i riket.
 • Ansvarig lärare för varje kurs ger en tydlig koppling till kunskapskraven för det betyg som sätts så att eleverna kan uppleva sig rättvist bedömda utifrån dessa. Skrivningar, inlämningsuppgifter och andra examinationer har tydliga kunskapskrav för de olika betygsnivåerna.

Examinationsformer

Vi använder ett antal olika examinationsformer: skriftliga och muntliga prov, studiearbeten, seminarier, fördjupningsarbeten, grupparbeten, enskilda arbeten samt praktiska övningar. Om det behövs kan vi erbjuda alternativa examinationsformer. Efter avslutad kurs får du betyg, enligt samma betygsskala som i gymnasieskolan; F, E, D, C, B, A.

Vi har listat alla våra kurser inom en utbildning och deras tillhörande kursböcker på vår hemsida. Där kan du läsa om kursens innehåll, vilken kurskod den har, antal poäng och vilken litteratur du behöver för att läsa kursen.

Här hittar du all kurslitteratur »

Våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Det snabbaste och enklaste sättet att söka studiestöd är att göra en elektronisk ansökan på deras webbplats, men du kan också kontakta dem på telefonnummer 0771-276 000

Ansök om studiestöd i god tid innan utbildningen startar! Det är viktigt att du söker bidrag/lån för den faktiska tiden då du studerar. Start- och slutdatum för dina studier hittar du på ditt antagningsbesked. Om något förändras (t.ex. förlängning eller avbrott av studier) måste du meddela CSN.

Beroende på antalet poäng och antalet kurser du läser, kan du söka studiemedel. Heltidsstudier (100 % studietakt) motsvarar 20 poäng per vecka.

Om du får problem med CSN, är det CSN du skall vända dig till.

Läs mer om studiestöd på csn.se ›› 

Jag tycker att inlämningsuppgifterna har varit bra och intressanta och att de gör så att kunskapen fastnar.

Jag tycker att det varit en bra kurs med ett bra upplägg och innehåll samt möjlighet att lägga upp sin egen planering självständigt

Bra återkoppling från lärare. Tydlig information angående alla inlämningsuppgifter.​ Allt står på ett tydligt sätt.

96% är nöjda eller mycket nöjda med Omniway som lärplattform

94% är nöjda eller mycket nöjda med kursmaterialet i Omniway.

94% är nöjda eller mycket nöjda med kursens upplägg (planering, lektioner, uppgifter) i Omniway.