×

 

Välj studieort för detaljerat innehåll

Stödpedagog

Yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet. Du läser på distans och halvfart så att du kan kombinera arbete med studier. Välkommen med din ansökan!

Antalet brukare som behöver och beviljas stöd i Sverige fortsätter att öka och det finns ett stort behov av kompetensökning inom funktionsnedsättningsområdet i Sverige. För att erbjuda stöd, vård och omsorg som kan leva upp till lagarnas intentioner krävs mer kvalificerad arbetskraft.

Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Allt fler kommuner inför titeln stödpedagog i sina verksamheter.

Lokal information – studieort Linköping

Utbildningens inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Linköping.

Studiestart 16 aug 2021
Ansökan stängd

Kommande studiestarter
Aug 2022 (ansökan öppnar februari 2022)

Lokal information – studieort Växjö

Utbildningens inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Växjö.

Studiestart 16 aug 2021
Ansökan stängd

Kommande studiestarter
Aug 2022 (ansökan öppnar februari 2022)

Lokal information – studieort Varberg

Varberg är en satellitort till Växjö vilket innebär att du läser utbildningen på distans som övriga studerande i Växjö men inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs via videolänk på plats i Varberg.

Studiestart 16 aug 2021
Ansökan stängd

Kommande studiestarter
Aug 2022 (ansökan öppnar februari 2022)

Lokal information – studieort Västerås

Utbildningens inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Västerås.

Studiestart 16 aug 2021: Ansökan stängd

Lokal information – studieort Luleå

Luleå är en satellitort till Västerås vilket innebär att du läser utbildningen på distans som övriga studerande i Västerås men inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs via videolänk på plats i Luleå.

Studiestart 16 aug 2021: Ansökan stängd

Lokal information – studieort Stockholm

Utbildningens inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Stockholm.

Studiestart 16 aug 2021
Ansökan stängd

Kommande studiestarter
Aug 2022 (ansökan öppnar februari 2022)
Aug 2023 (ansökan öppnar feb 2023)

Lokal information – studieort Visby

Visby är en satellitort till Stockholm vilket innebär att du läser utbildningen på distans som övriga studerande i Stockholm men inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs via videolänk på plats i Visby.

Studiestart 16 aug 2021
Ansökan stängd

Kommande studiestarter
Aug 2022 (ansökan öppnar februari 2022)
Aug 2023 (ansökan öppnar feb 2023)

Lokal information – studieort Malmö

Utbildningens inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs på plats i Malmö.

Studiestart 16 aug 2021
Ansökan stängd

Kommande studiestarter
Aug 2022 (ansökan öppnar februari 2022)
Aug 2023 (ansökan öppnar feb 2023)

Studieform

Utbildningen bedrivs på halvfart på distans med inplanerade närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier. Halvfart innebär 20 timmar/vecka.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Du ska även få kunskaper om kommunikationsmetoder, pedagogik och individanpassat stöd. Utbildningen ger dig även kunskaper om etik och professionellt förhållningssätt, hälsans betydelse, social dokumentation och praktisk juridik.

Den studerande kan efter utbildningen exempelvis:

 • Stödja den enskildes delaktighet och självständighet
 • Planera och utföra specialiserade uppgifter
 • Självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper värdera information

Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Utbildningen inleds med fysisk träff (på plats på studieorten alternativt via videolänk på satellitorten) så samtliga i klassen ska kunna bekanta sig med varandra och sina lärare. Vid introduktionen går vi igenom skolans rutiner, utbildningsplanen, LIA-process, lärplattform, kursernas mål och övergripande utbildningsplanering.

Distans halvfart

Utbildningen bedrivs på halvfart och på distans (schemalagd nätbaserad undervisning 1-2 gånger/vecka) med inplanerade närträffar. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Utbildningen ger den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Detta ger den studerande en möjlighet till fördjupning och förståelse för hur teorier och forskning kan omsättas till yrkespraxis. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier.

Lärplattform

De studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Datorvana

Eftersom en största delen av utbildningen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, mikrofon och webbkamera.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Håll mig uppdaterad!

Gör en intresseanmälan och få löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI Yrkeshögskola.

Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Lokal information – studieort Linköping

Utbildningens inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Linköping.

Studiestart 16 aug 2021
Ansökan stängd

Kommande studiestarter
Aug 2022 (ansökan öppnar februari 2022)

Lokal information – studieort Växjö

Utbildningens inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Växjö.

Studiestart 16 aug 2021
Ansökan stängd

Kommande studiestarter
Aug 2022 (ansökan öppnar februari 2022)

Lokal information – studieort Varberg

Varberg är en satellitort till Växjö vilket innebär att du läser utbildningen på distans som övriga studerande i Växjö men inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs via videolänk på plats i Varberg.

Studiestart 16 aug 2021
Ansökan stängd

Kommande studiestarter
Aug 2022 (ansökan öppnar februari 2022)

Lokal information – studieort Västerås

Utbildningens inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Västerås.

Studiestart 16 aug 2021: Ansökan stängd

Lokal information – studieort Luleå

Luleå är en satellitort till Västerås vilket innebär att du läser utbildningen på distans som övriga studerande i Västerås men inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs via videolänk på plats i Luleå.

Studiestart 16 aug 2021: Ansökan stängd

Lokal information – studieort Stockholm

Utbildningens inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Stockholm.

Studiestart 16 aug 2021
Ansökan stängd

Kommande studiestarter
Aug 2022 (ansökan öppnar februari 2022)
Aug 2023 (ansökan öppnar feb 2023)

Lokal information – studieort Visby

Visby är en satellitort till Stockholm vilket innebär att du läser utbildningen på distans som övriga studerande i Stockholm men inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs via videolänk på plats i Visby.

Studiestart 16 aug 2021
Ansökan stängd

Kommande studiestarter
Aug 2022 (ansökan öppnar februari 2022)
Aug 2023 (ansökan öppnar feb 2023)

Lokal information – studieort Malmö

Utbildningens inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs på plats i Malmö.

Studiestart 16 aug 2021
Ansökan stängd

Kommande studiestarter
Aug 2022 (ansökan öppnar februari 2022)
Aug 2023 (ansökan öppnar feb 2023)

Poängplan

Kurser

 
200
Kurs Kurskod
Poäng
Dokumentation och kvalitetssäkring
15
Etik och professionellt förhållningssätt
15
Funktionsnedsättningar
25
Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
35
Människans utveckling
15
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
35
Praktisk juridik inom social omsorg
15
Lärande i arbetslivet – Stödpedagog
20
Examensarbete – Stödpedagog
25
Summa 200

Poängplan

Kurser

 
200
Kurs Kurskod
Poäng
Dokumentation och kvalitetssäkring
15
Etik och professionellt förhållningssätt
15
Funktionsnedsättningar
25
Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
35
Människans utveckling
15
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
35
Praktisk juridik inom social omsorg
15
Lärande i arbetslivet – Stödpedagog
20
Examensarbete – Stödpedagog
25
Summa 200

Poängplan

Kurser

 
200
Kurs Kurskod
Poäng
Dokumentation och kvalitetssäkring
15
Etik och professionellt förhållningssätt
15
Funktionsnedsättningar
25
Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
35
Människans utveckling
15
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
35
Praktisk juridik inom social omsorg
15
Lärande i arbetslivet – Stödpedagog
20
Examensarbete – Stödpedagog
25
Summa 200

Poängplan

Kurser

 
200
Kurs Kurskod
Poäng
Dokumentation och kvalitetssäkring
15
Etik och professionellt förhållningssätt
15
Funktionsnedsättningar
25
Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
35
Människans utveckling
15
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
35
Praktisk juridik inom social omsorg
15
Lärande i arbetslivet – Stödpedagog
20
Examensarbete – Stödpedagog
25
Summa 200

Poängplan

Kurser

 
200
Kurs Kurskod
Poäng
Dokumentation och kvalitetssäkring
15
Etik och professionellt förhållningssätt
15
Funktionsnedsättningar
25
Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
35
Människans utveckling
15
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
35
Praktisk juridik inom social omsorg
15
Lärande i arbetslivet – Stödpedagog
20
Examensarbete – Stödpedagog
25
Summa 200

Poängplan

Kurser

 
200
Kurs Kurskod
Poäng
Dokumentation och kvalitetssäkring
15
Etik och professionellt förhållningssätt
15
Funktionsnedsättningar
25
Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
35
Människans utveckling
15
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
35
Praktisk juridik inom social omsorg
15
Lärande i arbetslivet – Stödpedagog
20
Examensarbete – Stödpedagog
25
Summa 200

Detaljerad information om kurserna

Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut.

Kursen behandlar professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet. Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska dilemman.

Kursen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen för den enskilde så som begränsningar i socialt samspel och kommunikation, begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter.

Kursen behandlar kommunikation och sampel inom funktionshinderområdet samt hur det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestämmande. Vidare behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunikation, samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitivt stöd. Kursen belyser också digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman.

Kursen behandlar människans utveckling och hur stödet till den enskilde kan anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom. Vidare behandlar kursen vilken betydelse hälsa, livsstil och kultur har för människans välbefinnande.

Kursen behandlar pedagogiska teorier, metoder, arbetssätt och redskap för att kunna utveckla arbetssätt och därmed påvisa förbättringsmöjligheter för verksamheten. Vidare behandlar kursen vägledande arbetssätt samt förmåga att tillämpa och stödja ett pedagogiskt förhållningssätt på individ-, grupp- och verksamhetsnivå i syfte att skapa ett lärande och engagerande arbetsklimat.

Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. Vidare behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete.

Den studerande ska ges erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna Funktionsnedsättningar, Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd eller Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt.

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Barn- och fritidsprogrammet

 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Specialpedagogik 2, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2 100p

— Eller —

Vård- och omsorgsprogrammet

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Specialpedagogik 2, 100p

Yrkeserfarenhet

Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet motsvarande heltid från arbete med stöd till personer inom funktionsnedsättning. Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

KUI:s preparandkurs ger dig behörighet i kursen Specialpedagogik 2 som krävs för att läsa yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog. För att läsa preparandkursen måste du uppfylla den grundläggande behörigheten för yrkeshögskolestudier samt betyg i kurserna hälsopedagogik och specialpedagogik 1.

Du läser på distans via en webbutbildning. Du kan därför studera helt när det passar dig eftersom kursen finns tillgängliga alla timmar på dygnet. Du får ett intyg efter avslutad preparandkurs, detta intyg ger dig dock enbart godkänt för den särskilda behörigheten och är bara giltigt för KompetensUtvecklingsInstitutet.

Läs mer här hur du anmäler

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Efter utbildningen får du Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i samtliga kurser i utbildningen.

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansök om CSN

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 • Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 • Välj kurs
 • Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 • Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Håll mig uppdaterad!

Gör en intresseanmälan och få löpande information om kommande kursstarter, sista ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till området Yrkeshögskola.

Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Kontakta oss

Har relevant jobb efter avslutad utbildning
96%

Vår senaste sysselsättningsundersökning visar att 96% är i relevant jobb efter avslutad utbildning.

Rekommenderar KUI yrkeshögskola
94%

Vår senaste studerandeundersökning visar att 95% rekommenderar KUI yrkeshögskola till sina vänner.

Tycker att våra lärare är motiverande
90%

Vår senaste studerandeundersökning visar att 90% tycker att våra lärare motiverar dem i utbildningen.

Tips på fler YH-utbildningar

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Specialistundersköterska inom äldrevård som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom geriatrik.

Status Stängd för ansökan, Öppen för sen ansökan

Utbildningstyp YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-poäng 200

Omfattning 80 veckor (2 år)

Studieort(er) Stockholms stad, Linköpings kommun, Uppsala, Umeå, Eskilstuna kommun, Visby

YH-flex Specialistbarnskötare

YH-flex Specialistbarnskötare

Status Stängd för ansökan

Validera din yrkeserfarenhet för att kunna studera för en yrkeshögskoleexamen till Specialistbarnskötare. Du läser på distans och halvfart.

Utbildningstyp YH Flex, Yrkeshögskola

Studieorter Stockholms stad

YH-flex Specialistundersköterska Multisjuka äldre

YH-flex Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Status Stängd för ansökan

Validera din yrkeserfarenhet för yrkeshögskoleexamen till Specialistundersköterska Multisjuka äldre.

Utbildningstyp YH Flex, Yrkeshögskola

Studieorter Eskilstuna kommun, Visby, Stockholms stad, Linköpings kommun, Uppsala, Umeå

Palliativ vård

Palliativ vård

Om att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt.

Utbildningstyp Kort YH, Yrkeshögskola

Status Stängd för ansökan

YH-poäng 30

Omfattning 12 veckor

Studieorter Stockholms stad, Linköpings kommun, Eskilstuna kommun

Stödpedagog

Stödpedagog

Efter examen kan du arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför hemmet.

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-poäng 200

Omfattning 80 veckor, 2 år

Studieort(er) Linköpings kommun, Växjö kommun, Varberg, Västerås stad, Luleå, Stockholms stad, Visby, Malmö

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Om psykisk ohälsa och att arbeta med suicidprevention.

Utbildningstyp Kort YH, Yrkeshögskola

Status Stängd för ansökan

YH-poäng 30

Omfattning 12 veckor

Studieorter Stockholms stad, Linköpings kommun, Västerås stad

Specialistundersköterska Psykiatri

Specialistundersköterska Psykiatri

Specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-poäng 200

Omfattning 52 veckor

Studieort(er) Linköpings kommun, Eskilstuna kommun

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Om att kunna förhålla sig till välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Utbildningstyp Kort YH, Yrkeshögskola

Status Stängd för ansökan

YH-poäng 50

Omfattning 13 veckor

Studieorter Eskilstuna kommun, Linköpings kommun

Specialistbarnskötare

Specialistbarnskötare

Specialistbarnskötare är en ny kvalificerad yrkesroll inom förskolan. Du väljer inriktning Funktionsvariation eller Språkutveckling.

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-poäng 200

Omfattning 80 veckor (2 år)

Studieort(er) Stockholms stad