Specialistundersköterska Psykiatri

Program 200 YH-poäng

Ta nästa steg och utbilda dig till Specialistundersköterska inom psykiatri! En yrkesroll som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom psykiatri. YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom psykiatri.

Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper om exempelvis psykisk ohälsa, digitala arbetssätt, suicid och suicidprevention, hot och våld samt, prevention och återhämtning.

WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer vara den största sjukdomsbördan i samhället redan 2030 vilket innebär stort lidande för den enskilda individen men också enorma kostnader ur ett Samhällsperspektiv. Detta innebär att det finns ett stort behov av att öka kompetensen inom vården för att bland annat kunna förebygga psykisk ohälsa.

Studieform

Utbildningen bedrivs på 75% på distans med inplanerade närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. 75% studier innebär ca 30 timmar/vecka.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att du ska få specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

Efter examen kan du arbeta som Specialistundersköterska Psykiatri boendestöd, Specialistundersköterska Psykiatri hemtjänst och äldreomsorg, Specialistundersköterska Psykiatri i särskilt boende socialpsykiatri, Specialistundersköterska Psykiatri särskilt boende och daglig verksamhet LSS, Specialistundersköterska Psykiatri öppen- och sluten psykiatrisk vård.

Arbetar för en jämn könsfördelning

KUI arbetar ständigt för att få både YH-utbildningarna och även arbetsmarknaden efter avslutad utbildning så jämställd som möjligt.

Vi ser därför gärna att flera män ansöker till våra utbildningar.

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Utbildningen inleds med fysisk träff (på plats på studieorten alternativt via videolänk på satellitorten) så samtliga i klassen ska kunna bekanta sig med varandra och sina lärare. Vid introduktionen går vi igenom skolans rutiner, utbildningsplanen, LIA-process, lärplattform, kursernas mål och övergripande utbildningsplanering.

Distans 75%

Utbildningen bedrivs på 75% på distans (nätbaserad undervisning) med inplanerade närträffar. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner med din klass på Teams samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Utbildningen ger den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Detta ger den studerande en möjlighet till fördjupning och förståelse för hur teorier och forskning kan omsättas till yrkespraxis.

Lärplattform

De studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Datorvana

Eftersom en största delen av utbildningen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, mikrofon och webbkamera.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

SNABBA FAKTA

STATUS Stängd för ansökan

TYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

STUDIEORT(ER) Eskilstuna, Linköping

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 52 veckor

STUDIEFORM Distans

STUDIETAKT Deltid (75%)

STUDIESTART(ER) aug 2022, aug 2023

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned en PDF om utbildningen

Intresseanmälan

För löpande information om kommande studiestarter, öppna hus mm

Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen. Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från KUI:s konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i KUI:s system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta finns i 90 dagar. Uppgifterna på Google finns i 30 dagar.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
 • Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Huvudmannen är personuppgiftsansvarig på den skola du går på. De huvudmän som omfattas är: AcadeMedia Eductus AB, AcadeMedia Fria Grundskolor AB, Coaching och utveckling i Sverige AB, Didaktus Skolor AB, Didaktus Utbildningar AB, Drottning Blankas Gymnasieskola AB, EC-Utbildning AB, Framtidsgymnasiet i Göteborg AB, Framtidsgymnasiet i Sverige AB, Framtidsgymnasiet Öst AB, Hagströmska Gymnasiet AB, Hermods AB, Hermods Gymnasium AB, IT Gymnasiet Sverige AB, Klaragymnasium AB, Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB, Ljud & Bildskolan LBS AB, Mikael Elias Gymnasium AB, Movant AB, Nordens Teknikerinstitut AB, NTI-skolan AB, Nya Designgymnasiet i Nacka AB, Plusgymnasiet AB, Plushögskolan AB, Praktiska i Sverige AB, Procivitas Privata Gymnasium AB, Primaskolan AB, Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Rytmus AB, Sjölins Gymnasium AB, Sälj- och marknadshögskolan i Sverige AB, TGA Utbildning AB, Utbildningsborgen i Örebro AB, Vittraskolorna AB. Samtliga huvudmän för våra grundskolor och våra vuxenutbildningar har sitt säte på Adolf Fredriks kyrkogata 2, 101 24 Stockholm. Huvudmännen för våra gymnasieskolor har sitt säte på Lilla Bommen 4 A, 411 04 Göteborg.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.

Våra studieorter

Eskilstuna

Du läser på distans och halvfart. Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Eskilstuna.

Studiestarter
Augusti 2022 – ansökan stängd
Augusti 2023 – ansökan öppnar feb 2023

Linköping – Satellitort

Linköping är en satellitort till Eskilstuna vilket innebär att du läser utbildningen på distans som övriga studerande i Eskilstuna men inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs via videolänk på plats i Linköping.

Studiestarter
Augusti 2022 – ansökan stängd
Augusti 2023 – ansökan öppnar feb 2023

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Lägst betyg E i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet

 • Hälsopedagogik, 100 poäng
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar
 • Medicin 1, 150 poäng
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet
 • Psykologi 1, 50p
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Psykologi A från Omvårdnadsprogrammet
 • Psykiatri 1, 100p
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar
 • Psykiatri 2, 200 p
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar

Yrkeserfarenhet

Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska eller motsvarande. Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Saknar du behörighet i Psykiatri 2?

KUI:s preparandkurs ger dig behörighet i kursen Psykiatri 2  som krävs för att läsa yrkeshögskoleutbildningen Specialistundersköterska psykiatri. För att läsa preparandkursen måste du uppfylla den grundläggande behörigheten för yrkeshögskolestudier.

Du läser på distans via en webbutbildning. Du kan därför studera helt när det passar dig eftersom kursen finns tillgängliga alla timmar på dygnet. Du får ett intyg efter avslutad preparandkurs, detta intyg ger dig dock enbart godkänt för den särskilda behörigheten och är bara giltigt för KompetensUtvecklingsInstitutet.

Läs mer om anmälan

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansök om CSN

Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i alla kurser som ingår i utbildningen.

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Poängplan

Kurser

200
Kurs
Kurskod
Poäng
Psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter ur ett samhälls- och mångfalds­perspektiv
15
Lagar, organisation och dokumentation
20
Läkemedel och andra evidensbaserade behandlings­metoder vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter
35
Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention
30
Beroende­problematik
15
Pedagogik, handledning, samtalsmetodik, etik samt bemötande vid utmanande beteenden
30
Välfärdsteknik och hjälpmedel
15
LIA – Specialist­undersköterska Psykiatri
20
Examensarbete – Specialist­undersköterska Psykiatri
20
Summa 200

Detaljerad information om kurserna

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om beroendelära, beroendeutveckling, samsjuklighet och drogkunskap. Den studerande utvecklar färdigheter att identifiera, planera och utföra behandlings- och motivationsarbete på individ- familje- grupp- och samhällsnivå.

Målet med kursen är att ge den studerande god kunskap om hur samhället valt att organisera vård, stöd och omsorg för psykiatrin samt vilka lagar man har att förhålla sig till i yrkesrollen. Den studerande får kunskap om styrdokument gällande lagstiftning och nationella riktlinjer samt hur dessa ska tillämpas.

Kursen ger den studerande specialiserad kunskap om evidensbaserad behandling av psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter samt fördjupade kunskaper om farmakologi, rättssäker hantering och vanligt förekommande läkemedel vid psykisk ohälsa och dess biverkningar. Kursen ger den studerande fördjupad kunskap och förståelse för olika förklaringsmodeller och orsaksteorier till psykisk ohälsa och dess inverkan vid val av behandlingsmetod utifrån såväl målgrupp som individs unika behov. Den studerande utvecklar kompetens att reflektera över faktorer som ålder, fysiska besvär, sociokulturella faktorer m fl. kan påverka val av behandling av psykisk hälsa och ohälsa.

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserad kunskap om grupprocesser, metoder för handledning och handledarens roll och ansvar. Den studerande får färdighet och kompetens att använda ett coachande förhållningssätt i handledningssituationer och handleda vardagsarbete och komplexa vårdsituationer anpassat efter individ och grupp. Den studerande får en orientering om teoretiska perspektiv kring handledning och kompetens att handleda utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv.

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om och beredskap att möta olika kulturer och minoriteters syn på psykisk ohälsa och sjukdom. De studerande får också kunskap om migration och asylprocessen och dess eventuella påverkan på den psykiska hälsan samt diskrimineringslagen. Kursen ger också en historisk tillbakablick för att skapa förståelse för hur verksamhetsfältet har utvecklats både vad det gäller samhälleliga normer och förhållningssätt.

Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserade kunskaper om vanlig förekommande psykisk ohälsa som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser. Vidare är målet med kursen är att den studerande ska få specialiserade kunskaper i att identifiera risker, uppmärksamma signaler och motverka psykisk ohälsa och risk för suicid i så tidigt skede som möjligt.

Kursens mål är att ge den studerande fördjupade kunskaper om digitala tjänster, välfärdsteknik, hjälpmedel och säkerhetsföreskrifter/ lagstiftning. Den studerande ska utveckla färdigheter att identifiera behov, handleda och stödja införandet samt användandet av digitala tjänster, välfärdsteknik inom psykiatri. Vidare ska kursen ge den studerande kompetens att självständigt använda och tillsammans med andra identifiera behov, handleda och stödja förändrade arbetssätt vid införandet och användningen av digitala tjänster, välfärdsteknik och hjälpmedel.

Kursen ska ge den studerande erfarenhet av yrket som undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att självständigt planera, genomföra och utvärdera pedagogiska metoder för den enskilde i enighet med erhållna kunskaper från utbildningens teoretiska kurser samt färdigheter i att reflektera över och analysera metoder och arbetssätt inom arbetsområdet. Den studerande ska också utveckla färdigheter i att tillämpa evidensbaserade arbetsmetoder för omsorg, bemötande och kommunikation vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter.

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna i utbildningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i evidensbaserat arbetssätt och forskningens betydelse för utvecklingsarbete, fördjupade kunskaper inom delar av utbildningens innehåll. Den studerande ska ha färdigheter i att opponera på andras examensarbete och försvara sitt eget samt färdigheter i att göra en sammanfattning av examensarbetet på engelska.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utbildningens upplägg eller kursinformation kontaktar du KUI Yrkeshögskola eller chattar med oss. Har du frågor om ansökan och antagning kontaktar du YH-antagningen.

Har relevant jobb efter avslutad utbildning

96%

Vår senaste sysselsättningsundersökning visar att 96% är i relevant jobb efter avslutad utbildning.

Rekommenderar KUI yrkeshögskola

94%

Vår senaste studerandeundersökning visar att 95% rekommenderar KUI yrkeshögskola till sina vänner.

Tycker att våra lärare är motiverande

90%

Vår senaste studerandeundersökning visar att 90% tycker att våra lärare motiverar dem i utbildningen.

Tips på fler YH-utbildningar

YH-Flex Specialist­barnskötare

YH-Flex Specialist­barnskötare

Tillgodoräkna din yrkeserfarenhet för yrkeshögskoleexamen till Specialistbarnskötare. Du läser på distans och halvfart.

TYP YH Flex, Yrkeshögskola

YH-POÄNG Individuell

STUDIEFORM Flex

OMFATTNING Individuell

STUDIEORT(ER) Stockholm

STATUS Stängd för ansökan

Specialist­undersköterska Psykiatri

Specialist­undersköterska Psykiatri

Specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

TYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 52 veckor

STUDIEORT(ER) Eskilstuna, Linköping

STATUS Stängd för ansökan

Språk­utveckling hos barn och unga

Språk­utveckling hos barn och unga

Ger dig kunskaper inom värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter

TYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 45

OMFATTNING 18 veckor (50%) 12 veckor (75%)

STUDIEORT(ER) 13

STATUS Ej sökbar

STUDIESTART Inga kommande studiestarter

YH-Flex Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

YH-Flex Specialist­undersköterska Multisjuka äldre

Tillgodoräkna din yrkeserfarenhet för en yrkeshögskoleexamen till Specialistundersköterska Multisjuka äldre.

TYP YH Flex, Yrkeshögskola

YH-POÄNG Individuellt

STUDIEFORM Flex

OMFATTNING Validering till YH-examen

STUDIEORT(ER) 5

STATUS Öppen för sen ansökan

SEN ANSÖKAN Öppen t.om. 7 september

Specialist­barnskötare

Specialist­barnskötare

Specialistbarnskötare är en ny kvalificerad yrkesroll inom förskolan. Du väljer inriktning Funktionsvariation eller Språkutveckling.

TYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 80 veckor (2 år)

STUDIEORT(ER) Stockholm

STATUS Öppen för ansökan

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 29 aug - 14 nov

Palliativ vård

Palliativ vård

Om att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt.

TYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor

STUDIEORT(ER) 12

STATUS Stängd för ansökan

STUDIESTART 13 februari 2023

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Om psykisk ohälsa och att arbeta med suicidprevention.

TYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor

STUDIEORT(ER) 12

STATUS Stängd för ansökan

STUDIESTART 13 februari 2023

NPF hos barn och unga

NPF hos barn och unga

Ger kompetens inom olika arbetssätt, metoder och bemötande gentemot barn och unga med NPF

TYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 50

OMFATTNING 20 veckor

STUDIEORT(ER) 12

STATUS Stängd för ansökan

STUDIESTART 23 januari 2023

Stödpedagog

Stödpedagog

Efter examen kan du arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför hemmet.

TYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEORT(ER) 9

STATUS Stängd för ansökan

VIKTIGA DATUM Ansökan öppnar i feb till studiestarten aug 2023