Bläddra bland flikarna för mer information

Specialistundersköterska Psykiatri

Program 200 YH-poäng

Ta nästa steg och utbilda dig till Specialistundersköterska inom psykiatri! En yrkesroll som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom psykiatri. YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom psykiatri.

Specialistundersköterska inom psykiatri är en av våra YH utbildningar som går på distans och som ger dig specialiserade kunskaper om exempelvis psykisk ohälsa, digitala arbetssätt, suicid och suicidprevention, hot och våld samt, prevention och återhämtning. Du läser utbildningen till specialist undersköterska på distans och på 75% så att du kan kombinera arbete med studier.

WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer vara den största sjukdomsbördan i samhället redan 2030 vilket innebär stort lidande för den enskilda individen men också enorma kostnader ur ett Samhällsperspektiv. Detta innebär att det finns ett stort behov av att öka kompetensen inom vården för att bland annat kunna förebygga psykisk ohälsa.

Studieform

Utbildningen till specialist undersköterska inom psykiatri bedrivs på 75% på distans med inplanerade närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Specialistundersköterska med inriktning mot Psykiatri är den enda av våra YH utbildningar som går på 75% studietakt, vilket innebär ca 30 timmar/vecka. Se utbildningens poängplan »

SNABBA FAKTA

STATUS Öppen för sen ansökan

NÄSTA STUDIESTART 21 augusti 2023

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

STUDIEORT(ER) Eskilstuna, Linköping

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 52 veckor

STUDIEFORM Distans

STUDIETAKT Deltid (75%)

VIKTIGA DATUM Sen ansökan 1 juni - 9 augusti

Ansökan

Upplägg YH-utbildningar

Inledande träff

Utbildningen inleds med en fysisk träff (på plats på studieorten alternativt via videolänk på satellitorten) så samtliga i klassen ska kunna bekanta sig med varandra och sina lärare. Vid introduktionen går vi igenom skolans rutiner, utbildningsplanen, LIA-process, lärplattform, kursernas mål och övergripande utbildningsplanering.

Specialist undersköterska inom psykiatri är den enda av våra YH utbildningar som går på 75% och distans

Utbildningen bedrivs på 75% på distans (nätbaserad undervisning) med inplanerade närträffar. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner med din klass på Teams samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Utbildningen ger den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Detta ger den studerande en möjlighet till fördjupning och förståelse för hur teorier och forskning kan omsättas till yrkespraxis.

Om vår webbaserade lärplattform

De studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Har du frågor om utbildningen?

I vår kunskapsbank har vi samlat de allra flesta frågor och svar om KUI Yrkeshögskola och alla våra utbildningar. Gå till Kunskapsbanken »

Målet med vår utbildning

Utbildningens mål är att du ska få specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

Yrken efter avslutad utbildning
 • Specialistundersköterska inom boendestöd.
 • Specialistundersköterska inom hemtjänst och äldreomsorg.
 • Specialistundersköterska inom särskilt boende socialpsykiatri.
 • Specialistundersköterska inom särskilt boende och daglig verksamhet LSS.
 • Specialistundersköterska inom öppen- och sluten psykiatrisk vård.

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Våra YH utbildningar kräver datorvana

Eftersom den största delen av utbildningen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, mikrofon och webbkamera.

Lärare inom specialistundersköterska

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område. Se vilka som arbetar här »

Ladda ned infoblad

Ladda ned ett A4-papper med information om utbildningen, eller läs direkt online.

Länken är delningsbar och alla länkar klickbara.

Bra att veta

Utbildningsstart/slut: 2023-08-21 – 2024-11-15

Termin 1
2023-08-21 — 2023-12-22 (18 veckor deltid 75%)
Juluppehåll: 2023-12-23 — 2024-01-07

Termin 2
2024-01-08 — 2024-05-24 (16 veckor deltid 75%)
Sommaruppehåll: 2024-05-25 — 2024-08-11

Termin 3
2024-08-12 — 2024-11-15 (18 veckor deltid 75%)

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå

Du uppfyller något av nedanstående:
 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet »

Godkänt betyg i utvalda kurser

Lägst betyg E i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Medicin 1, 150 poäng
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet.
 • Psykologi 1, 50p
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Psykologi A från Omvårdnadsprogrammet
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykiatri 2, 200 p

Yrkeserfarenhet

Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska eller motsvarande.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Detta är en svår fråga att svara på

Är du osäker på om du är behörig att ansöka till denna utbildning?

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan ändå. Saknas det behörigheter eller dokument i din ansökan kommer du att få ett mail med exakt det du behöver komplettera för att bli behörig.

Tänk dock på att du behöver komplettera det som saknas innan ansökan går ut – så ansök i tid för att få längsta tid möjliga att komplettera det du saknar!

Att ansöka via reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Psykiatri 2

Preparandkursen ger dig behörighet i kursen Psykiatri 2 som krävs för att läsa yrkeshögskoleutbildningen Specialistundersköterska psykiatri. För att läsa preparandkursen måste du uppfylla den grundläggande behörigheten för yrkeshögskolestudier.

Du läser på distans via en webbutbildning. Du kan därför studera helt när det passar dig eftersom kursen finns tillgängliga alla timmar på dygnet. Du får ett intyg efter avslutad preparandkurs, detta intyg ger dig dock enbart godkänt för den särskilda behörigheten och är bara giltigt för KompetensUtvecklingsInstitutet.

Läs mer »

LIA-period / Praktik

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska erfarenhet av yrket som specialistundersköterska samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Få en YH-examen

Efter utbildningen får du Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i samtliga kurser i utbildningen.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

Ansök om CSN

Hur du ansöker

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 • Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 • Välj kurs
 • Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 • Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Detaljerad information om kurserna

Beroendeproblematik

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om beroendelära, beroendeutveckling, samsjuklighet och drogkunskap. Den studerande utvecklar färdigheter att identifiera, planera och utföra behandlings- och motivationsarbete på individ- familje- grupp- och samhällsnivå.

Lagar, organisation och dokumentation

Målet med kursen är att ge den studerande god kunskap om hur samhället valt att organisera vård, stöd och omsorg för psykiatrin samt vilka lagar man har att förhålla sig till i yrkesrollen. Den studerande får kunskap om styrdokument gällande lagstiftning och nationella riktlinjer samt hur dessa ska tillämpas.

Läkemedel och andra evidensbaserade behandlingsmetoder

Kursen ger den studerande specialiserad kunskap om evidensbaserad behandling av psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter samt fördjupade kunskaper om farmakologi, rättssäker hantering och vanligt förekommande läkemedel vid psykisk ohälsa och dess biverkningar. Kursen ger den studerande fördjupad kunskap och förståelse för olika förklaringsmodeller och orsaksteorier till psykisk ohälsa och dess inverkan vid val av behandlingsmetod utifrån såväl målgrupp som individs unika behov. Den studerande utvecklar kompetens att reflektera över faktorer som ålder, fysiska besvär, sociokulturella faktorer m fl. kan påverka val av behandling av psykisk hälsa och ohälsa.

Pedagogik, handledning, samtalsmetodik, etik

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserad kunskap om grupprocesser, metoder för handledning och handledarens roll och ansvar. Den studerande får färdighet och kompetens att använda ett coachande förhållningssätt i handledningssituationer och handleda vardagsarbete och komplexa vårdsituationer anpassat efter individ och grupp. Den studerande får en orientering om teoretiska perspektiv kring handledning och kompetens att handleda utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv.

Psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om och beredskap att möta olika kulturer och minoriteters syn på psykisk ohälsa och sjukdom. De studerande får också kunskap om migration och asylprocessen och dess eventuella påverkan på den psykiska hälsan samt diskrimineringslagen. Kursen ger också en historisk tillbakablick för att skapa förståelse för hur verksamhetsfältet har utvecklats både vad det gäller samhälleliga normer och förhållningssätt.

 

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserade kunskaper om vanlig förekommande psykisk ohälsa som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser. Vidare är målet med kursen är att den studerande ska få specialiserade kunskaper i att identifiera risker, uppmärksamma signaler och motverka psykisk ohälsa och risk för suicid i så tidigt skede som möjligt.

Välfärdsteknik och hjälpmedel

Kursens mål är att ge den studerande fördjupade kunskaper om digitala tjänster, välfärdsteknik, hjälpmedel och säkerhetsföreskrifter/ lagstiftning. Den studerande ska utveckla färdigheter att identifiera behov, handleda och stödja införandet samt användandet av digitala tjänster, välfärdsteknik inom psykiatri. Vidare ska kursen ge den studerande kompetens att självständigt använda och tillsammans med andra identifiera behov, handleda och stödja förändrade arbetssätt vid införandet och användningen av digitala tjänster, välfärdsteknik och hjälpmedel.

Lärande i arbetslivet (LIA)

Kursen ska ge den studerande erfarenhet av yrket som undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att självständigt planera, genomföra och utvärdera pedagogiska metoder för den enskilde i enighet med erhållna kunskaper från utbildningens teoretiska kurser samt färdigheter i att reflektera över och analysera metoder och arbetssätt inom arbetsområdet. Den studerande ska också utveckla färdigheter i att tillämpa evidensbaserade arbetsmetoder för omsorg, bemötande och kommunikation vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter.

Examensarbete

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna i utbildningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i evidensbaserat arbetssätt och forskningens betydelse för utvecklingsarbete, fördjupade kunskaper inom delar av utbildningens innehåll. Den studerande ska ha färdigheter i att opponera på andras examensarbete och försvara sitt eget samt färdigheter i att göra en sammanfattning av examensarbetet på engelska.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utbildningens upplägg eller kursinformation kontaktar du KUI Yrkeshögskola eller chattar med oss. Har du frågor om ansökan och antagning kontaktar du YH-antagningen.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

 

 

Våra studieorter

Linköping

Du läser på distans och halvfart. Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Linköping.

Studiestarter
21 aug 2023 – Ansökningsperiod: 1 feb – 22 maj 2023
Sen ansökan öppen 1 juni – 9 augusti

Eskilstuna

Du läser på distans och halvfart. Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats i Eskilstuna.

Studiestarter
21 aug 2023 – Ansökningsperiod: 1 feb – 22 maj 2023
Sen ansökan öppen 1 juni – 9 augusti

Rekommendation

94%

94% av våra studerande rekommenderar KUI Yrkeshögskola till andra.

Jämn könsfördelning

KUI arbetar ständigt för att få både YH-utbildningarna och även arbetsmarknaden efter avslutad utbildning så jämställd som möjligt. Vi ser därför gärna att flera män ansöker till våra utbildningar.

Man med glasögon ler

Har du behörigheten som krävs för att studera till specialist undersköterska?

Se vår preparandkurs Psykiatri 2

Du vet väl att kursen Psykiatri 2 krävs för att bli behörig till YH-utbildningen Specialistundersköterska inom Psykiatri? Har du inte den redan så erbjuder vi den som preparandkurs. Klicka för att läsa mer!

Vem får gå en preparandkurs?

Du kan bara söka till en preparandkurs hos oss i samband med att du söker någon av våra YH-utbildningar som kräver den särskilda behörighet som preparandkursen ger.

För att kunna starta en preparandkurs måste du också uppfylla, eller genom pågående studier vara på väg att uppfylla, den grundläggande behörigheten för yrkeshögskolestudier hos KUI.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

 

 

Se filmer om utbildningen och yrkeshögskolan

Poängplan

Kurser

200
Kurs
Kurskod
Poäng
Psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter ur ett samhälls- och mångfalds­perspektiv
15
Lagar, organisation och dokumentation
20
Läkemedel och andra evidensbaserade behandlings­metoder vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter
35
Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention
30
Beroende­problematik
15
Pedagogik, handledning, samtalsmetodik, etik samt bemötande vid utmanande beteenden
30
Välfärdsteknik och hjälpmedel
15
LIA – Specialist­undersköterska Psykiatri
20
Examensarbete – Specialist­undersköterska Psykiatri
20
Summa 200

FLER YH-UTBILDNINGAR