×
 

COPINGORIENTERAT SJÄLVSKADEBETEENDE

Självskadebeteende som överlevnadsstrategi

Självdestruktivitet kan ta sig många uttryck. Alltifrån subtila beteenden, som att man inte tar hand om sig själv ordentligt eller utsätter sig för risker. Till den yttersta självskadehandlingen - att ta sitt eget liv. Någonstans där emellan hamnar det man oftast menar med självskadebeteenden, det vill säga att människor tillfogar sig själva fysiska skador.

Copingorienterat självskadebeteende är vanlig förekommande, hos såväl ungdomar som vuxna. Många verksamheter och anhöriga möter människor vars självskadande beteende kan ta sig uttryck på många sätt.

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är något som uppmärksammats alltmer under de senaste åren och självskadebeteende är ett fenomen som det allt oftare talas om.

Under denna dag får du kunskap om hur självskadande beteende kan se ut, varför man skadar sig själv och hur du bäst stödjer och förstår personen. I bemötandet är det nödvändigt med en fast kunskapsmässig grund att stå på. Innehållet utgår från ett humanistiskt perspektiv, aktuell forskning och Georges kliniska erfarenheter av självskadande beteende.

Innehåll

  • Vad är självskadebeteende?
  • Myter om självskadande
  • Vad är syftet med självskadande?
  • Hur kan man förstå och stödja?
  • Självskadebeteende och identitet
  • Professionellt bemötande och egna känslor

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
15 mars, 2022 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 2995:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område LSS, Psykiatri, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

Personal och anhöriga inom LSS och andra verksamheter som kommer i kontakt med personer med stereotypt självskadebeteende.

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teori varvas med fallbeskrivningar, diskussioner och övningar.

Omfattning

En dag, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Utbildare

George Rein
HANDLEDARE, FÖRELÄSARE OCH LEG. PSYKOLOG MED KBT-INRIKTNING
Lås mer om George Rein

Han har mångårig erfarenhet av problemskapande beteende och har handlett hundratals personalgrupper och anhöriga i bemötande av människor inom LSS, socialpsykiatri och demensvården. Under tio år arbetade han i ett specialistteam för svåra beteenden på habiliteringen i Uppsala och sedan dess på konsultbasis mot kommunala och privata verksamheter.

Hur bokar jag en öppen utbildning?

Anmäl dig

Klicka på knappen ”Anmäl dig här”

Välj en kategori

Offentlig sektor: Du arbetar på en kommun, myndighet eller annan offentlig sektor.
Företag: Du bokar plats via företaget åt flera medarbetare.
Academedia: Du arbetar på ett företag som tillhör Academedia (Pysslingen, Vittraskolor, Academedia support)
Privat: Du vill boka utbildningen som privatperson.

Fyll i uppgifter

Fyll i alla obligatoriska fält med dina personuppgifter, inklusive kontaktperson, fakturareferens etc.

Lägg till deltagare

Lägg till vem som är deltagaren på utbildningen. Är den som bokar även deltagaren fyller du i kontaktuppgifterna och klickar sedan på knappen ”Lägg till som deltagare”. Är det fler än 1 person som ska delta, lägger du till namn och kontaktuppgifter för samtliga deltagare. Max 10 st.

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område LSS, Psykiatri, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Stöd till människor med kognitiv funktionsnedsättning

Stöd till människor med kognitiv funktionsnedsättning

Utbildningen Stöd till människor med kognitiv funktionsnedsättning får du kunskap om kognitivt stöd och hur man kan tillämpa det i praktiken

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Yrkesmässig grupphandledning

Yrkesmässig grupphandledning

För att arbeta med yrkesmässig grupphandledning krävs fördjupad kunskap inom området och därför har vi skapat denna utbildning för dig.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Affektiva diagnoser

Affektiva diagnoser

Om hur du kommunicerar och bemöter en person med en affektiv diagnos samt olika behandlingar.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Psykiatri, Vård och omsorg

Verksamhets- och organisationsutveckling

Verksamhets- och organisationsutveckling

Vi erbjuder konsulttjänster för verksamhets- och organisationsutveckling med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder

Pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder

Pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder bidrar till att synliggöra och stärka arbetsgruppens samlade kunskaper, kompetens och styrkor

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård och omsorg

Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård och omsorg

Processorienterat ledningssystem ger handfasta och konkreta råd hur ett välfungerande ledningssystem byggs upp och används.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss