×
 

PÅ GÅNG HOS KUI AVESTA

Avesta utbildningscenter

Välkommen till vårt utbildningscenter i Avesta som ligger på Kungsgatan 13. Här kan du studera komvux och vi erbjuder både hela yrkesutbildningar samt fristående kurser på gymnasial nivå. Komvux är till för dig som vill få ett framtidsyrke, yrkesväxla eller bredda din kompetens. Gymnasial yrkesutbildning och kurser som ger formell yrkeskompetens (betyg) till olika yrken inom Vård och omsorg och Barn och fritid.

Vad är komvux?

I Avesta kan du studera på komvuxnivå. Komvux är till för dig som vill utbilda dig till ett yrke där du efter avslutad utbildning kan börja jobba direkt. KUI Avesta erbjuder yrkesutbildningar till Undersköterska, Barnskötare, Aktivitetsledare fritidshem och Elevassistent. Nästan alla vuxna är behöriga för att läsa på komvux. Kraven är att du ska vara 20 år gammal, bosatt i Sverige och att du kan tillgodogöra dig utbildningens innehåll. På komvux erbjuds allt mellan fristående kurser till hela utbildningar (kurspaket).

Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan, och ger samma kompetens. Läs mer om Komvux hos KUI »

Vuxenutbildning nära arbetslivet

En yrkesutbildning på komvux är anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket betyder att det oftast är relativt enkelt att få jobb efter avslutad utbildning - eftersom samhället behöver din yrkesroll.

Tack vare ett nära samarbete med arbetslivet är vi ständigt uppdaterade på nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. Våra elever har lätt att få jobb efter avslutande studier och vi får mycket goda resultat i kvalitetsundersökningar.

Ansökan

I Avesta erbjuder vi yrkesutbildning inom barn och fritid och vård och omsorg. Målet med våra utbildningar är att de ska leda till jobb eller komplettera din nuvarande kompetens. För att studera på komvux ansöker du via den kommun där du är bosatt och folkbokförd. Bor du exempelvis i Avesta söker du via komvux i Avesta. Vuxenutbildning hos KUI Avesta innebär att du väljer att studera gymnasiala yrkesutbildningar eller fristående komvuxkurser inom våra specialiserade områden.

Om kommunen

Längst söderut i Dalarna ligger Avesta kommun. Här känner du kraften från Dalälven och värmen från människorna. Avesta är en utvecklingskommun med driv och framtidstro. Vi vågar tänka nytt. Tänka annorlunda.

Barnskötarutbildning för yrkeshögskola

Kvalitet Komvux

Arbete efter studier

84%

av våra elever anser att utbildning ger dem ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier. Källa: Komvux elevenkät hösten 2021

Rekommenderar KUI

71%

rekommenderar KUI Avesta som skola till andra. Källa: Komvux elevenkät hösten 2021

Trivsel och trygghet

69%

av våra elever säger att de trivs och känner sig trygga i sin utbildning. Källa: Komvux elevenkät hösten 2021

Hitta din komvuxutbildning

Stockholms digitala utbildningskatalog

KOMVUX

Vi erbjuder gymnasial yrkesutbildning (Komvux) inom Vård och omsorg samt Barn och fritid. Bläddra bland alla våra utbildningar.

UNDERSKÖTERSKA

Vill du arbeta med människor där omvårdnad är i fokus? Ansök till vår yrkesutbildning.
Kvinnlig barnskötare

BARNSKÖTARE

Vill du arbeta med framtidens generation och hjälpa de utvecklas? Ansök till vår yrkesutbildning.
Elevassistent utbildning

ELEVASSISTENT

Vill du arbeta med att hjälpa elever i skolan? Ansök till vår yrkesutbildning.

AKTIVITETSLEDARE FRITIDSHEM

Vill du arbeta med barn och unga och främja deras fritidsaktiviteter? Ansök till vår yrkesutbildning.

ENSTAKA KURSER - VO

Här hittar du alla enstaka kurser inom vård och omsorg som vi erbjuder via Avesta

ENSTAKA KURSER - BF

Här hittar du alla enstaka kurser inom barn och fritid som vi erbjuder i Avesta

KUI Komvux Avesta

Komvux är till för dig som vill utbilda dig till ett yrke där du efter avslutad utbildning kan börja jobba direkt. KUI erbjuder yrkesutbildningar till Undersköterska, Barnskötare och Elevassistent. Nästan alla vuxna är behöriga för att läsa på komvux. Kraven är att du ska vara 20 år gammal, bosatt i Sverige och att du kan tillgodogöra dig utbildningens innehåll. På komvux erbjuds allt mellan fristående kurser till hela utbildningar (kurspaket).

Vuxenutbildning i Avesta

För att studera på KUI komvux Avesta ansöker du via den kommun där du är bosatt och folkbokförd. Bor du exempelvis i Avesta söker du via komvux i Avesta. Vuxenutbildning hos KUI innebär att du väljer att studera gymnasiala yrkesutbildningar eller fristående komvuxkurser inom våra specialiserade områden. Hitta din hemkommun »

Studiestöd för våra utbildningar

Våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Du vänder dig till CSN om du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Lär dig allt du behöver veta om CSN här »

KUI Komvux Avesta nära arbetslivet

En yrkesutbildning på Komvux är anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket betyder att det oftast är relativt enkelt att få jobb efter avslutad utbildning - eftersom samhället behöver din yrkesroll.

Tack vare ett nära samarbete med arbetslivet är vi ständigt uppdaterade på nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. Våra elever har lätt att få jobb efter avslutande studier och vi får mycket goda resultat i kvalitetsundersökningar.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I alla våra utbildningar hos komvux i Avesta ingår det så kallad APL eller vad många kallar praktik. Teorin ger dig mycket lärorik och viktig kunskap, men blir inte verklig förrän du faktiskt får omsätta kunskaper i praktiken. Genom att du har APL under flera veckor i olika omgångar under utbildningen kan du vara säker på att du får en relevant inblick i ditt framtida arbete. Du kan även skapa kontakter under din praktik som kan hjälpa dig att hitta ett jobb efter avslutad utbildning. APL är en naturlig del av din yrkesutbildning och du genomför den på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare.

Intresseanmälan

Observera att det här inte är en ansökan. Ansökan gör du via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Välj din hemkommun
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Senaste nytt

VO-college Avesta
7 september, 2021 Avesta UC

VO-college Avesta

KUI är certifierat Vård- och omsorgscoll...

Nya telefontider Avesta, Falun...
1 juli, 2021 Avesta UC, Falun UC, Västerås UC

Nya telefontider Avesta, Falun...

Från och med 1 juli 2021 har vi nya tele...

Välkommen till Avesta utbildningscenter!

Vår lokal ligger på Kungsgatan 13 i Avesta

På Avesta utbildningscenter arbetar rektor, skoladministration samt engagerade och kunniga lärare med både pedagogiskt kompetens och yrkeserfarenhet inom våra yrkesområden.

Några kommentarer från våra elever (Komvux elevenkät hösten 2021)

"Lärarna är snabba på att svara på meddelanden och svarar på ett sätt som är lätt att förstå och dem är ett bra stöd när frågetecken drycker upp"

"Den här utbildningen gav mig möjlighet att göra det jag ville göra men inte kunde göra. Det här är mycket bra för mig. Vad kan vara bättre, till exempel tror jag att det blir lättare för oss att spara tid för både arbete och studerar, tar bara en talprov hemma."

"Särskilt bra med min utbildning är att jag har haft väldigt mycket information om min yrke och dessutom fick jag mer kunskap och bättre kompetens."

"Gillar nya upplägget med Cortexio, med text och frågor digitalt"

KUI Komvux Avesta

Arbete efter studier

84%

84% av våra elever anser att utbildning ger dem ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier. Källa: Komvux elevenkät hösten 2021.

Normer & värden

78%

78% av våra elever upplever att alla behandlas lika oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, språk, kultur och religion. Källa: Komvux elevenkät hösten 2021.

Bemötande av lärare

80%

80% av våra elever tycker att lärarna bemöter dem positivt. Källa: Komvux elevenkät hösten 2021.

Trivsel och trygghet

69%

69% av våra elever säger att de trivs och känner sig trygga i sin utbildning. Källa: Komvux elevenkät hösten 2021.

Nya kunskaper

81%

81% av våra elever tycker att utbildningen bidrar till att de får nya kunskaper. Källa: Komvux elevenkät hösten 2021.

Rekommendation

71%

71% rekommenderar KUI som skola till andra. Källa: Komvux elevenkät hösten 2021.

Kontakta oss

Avesta

Utbildningscenter

KUNGSGATAN 13, 774 30 AVESTA

För dig som bor i Avesta

Telefontider alla vardagar
kl. 08.00-12.00

Skolan är öppen alla vardagar
kl. 08.30–16.30 (om inget annat anges)

Chatta med kundtjänst

HAR DU ALLMÄNNA FRÅGOR?

Chatta med oss direkt via hemsidan så hjälper vi dig!

Chattens öppettider
Mån-tors kl. 09.00-12.00 samt 13.00-16.00

Fredagar 09.00-12.00

Vanliga frågor och svar

Lärarna är snabba på att svara på meddelanden och svarar på ett sätt som är lätt att förstå och dem är ett bra stöd när frågetecken drycker upp.

Elev hos KUI Avesta

Positivteten från lärarna var det bästa. Om vi hade det allmänt i klassrummet så man förstår bättre.

Elev hos KUI Avesta

Ni har särskilt bra lärare. De svarar på en gång och hjälper mycket att nå målet.

Elev hos KUI Avesta

Särskilt bra med min utbildning är att jag har haft väldigt mycket information om min yrke och dessutom fick jag mer kunskap och bättre kompetens.

Elev hos KUI Avesta

Gillar nya upplägget med Cortexio, med text och frågor digitalt

Elev hos KUI Avesta

Yrkeskompetenta lärare

På KUI möter du engagerade lärare som har både pedagogisk kompetens och gedigen yrkeserfarenhet inom våra utbildningsområden.

Nära samarbete med arbetslivet

Tack vare ett nära samarbete med arbetslivet är vi ständigt uppdaterade på nya krav och förändringar på arbetsmarknaden.

Validering

Har du tidigare erfarenhet och kunskap, men inga betyg, har du möjlighet att validera och pröva dina kunskaper och få betyg på dessa.