×
 

Vad innebär prövning?

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand. En prövning består av en skriftlig och i de flesta fall även muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du har kunskaper motsvarande kunskapskraven i den av Skolverkets fastställda kurs- och ämnesplanen.

Det kan också förekomma andra moment i prövningen som exempelvis praktiska moment. Vad som gäller för aktuell kurs får du besked om efter att du fått tid för prövning. Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner. Dessa hittar du på Skolverkets hemsida.

  • Du får inte göra en prövning på en kurs du redan är inskriven på
  • Du kan endast boka en kurs per prövningstillfälle
  • Sista anmälan 3 veckor före det teoretiska prövningsdatumet
  • Betalning KUI tillhanda senast 2 veckor före det teoretiska prövningsdatumet (betalning KUI tillhanda = när vi ser att din betalning inkommit till vårt bankgiro/postgiro).

Var genomförs prövningen?

Prövningen sker på Stockholm Utbildningscenter som ligger på Drottningholmsvägen 37, Fridhemsplan, Kungsholmen.

Prövning i kurs som har både en praktisk del och en teoretisk del

I vissa kurser består prövningen av två delar - en teoretisk del och en praktisk del. Den praktiska delen genomförs innan den teoretiska delen (mer information mailas till dig när betalningen är mottagen).

En praktisk del ingår i följande kurser:
  • Friskvård och hälsa
  • Kommunikation
  • Kost och hälsa
  • Mental träning
  • Träningslära 1
  • Träningslära 2

Prövning i kurs som har APL (praktik)

För att göra i prövning i en kurs som innehåller APL (praktik) behöver du ha yrkeserfarenhet inom kursens ämnesområde. Se kurser i anmälningsformuläret som har * bakom namnet. Din arbetsgivare behöver bekräfta din erfarenhet via ett arbetsgivarintyg där det ska framgå hur länge du arbetat, i vilken omfattning (heltid, deltid, timmar) och vilka arbetsuppgifter du har haft.

Vad kostar prövning?

Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället. Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs. Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN. För att få göra en prövning måste du ha fyllt 20 år eller avslutat en gymnasieutbildning.

Betalning och kallelse

Du får information skickad till din angivna e-postadress om hur du betalar din prövning. Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället. Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs. Inte förrän vi ser att du betalt får du din kallelse. När vi mottagit din betalning får du en kallelse till din angivna e-postadress. Prövningen måste vara betald för att få genomföras. Det går inte att anmäla sig efter att sista anmälningsdag passerat.

Kommuner vi har avtal med

Du måste vara folkbokförd i någon av följande kommuner för att få göra prövning hos oss. Är du skriven i någon annan kommun än dessa vänder du dig till den kommunen för att bli inskriven för prövning. Här kan du se de kommuner som vi har avtal med ››

Prövningstillfällen

15november

Klockan 09.00 – 12.00

Sista anmälningsdag
25 oktober 2023.

Betalning oss tillhanda senast 1 november 2023

14februari

Klockan 09.00 – 12.00

Sista anmälningsdag
24 januari 2024.

Betalning oss tillhanda senast 31 januari 2024.

24april

Klockan 09.00 – 12.00

Sista anmälningsdag
3 april 2024.

Betalning oss tillhanda senast 10 april 2024.

Läs informationen

Läs igenom all information på denna sida.

Kontrollera avtalskommun

Kontrollera att du är folkbokförd i en av våra avtalskommuner. Vi erbjuder prövning för dig som är folkbokförd i någon av de kommuner där vi har avtal för gymnasial yrkesutbildning.

Anmälan

Anmäl dig till prövning via formuläret nedan. Du kan endast boka en kurs per prövningstillfälle. Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs. Sista anmälan 3 veckor före det teoretiska prövningstillfället. Efter anmälan får du information om betalning.

Betalning

Betala din prövning. KUI tillhanda senast 2 veckor före det praktiska prövningstillfället. Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir. När vi ser att prövningen är betald skickas kallelsen.

Kallelse

När vi mottagit din betalning får du en kallelse till den e-postadress du angav vid anmälan. Prövningen måste vara betald för att få genomföras.

I vissa kurser består prövningen av två delar – en teoretisk del och en praktisk del. Den praktiska delen genomförs innan den teoretiska delen

Frågor

Har du några frågor kan du mail oss på stockholm.provning@kui.se

Anmälan till prövning

Våra prövningsdatum:
- Prövning 18 sepember 2024
Ansökan till prövningen är öppen 29 aug – 4 sep

- Prövning 13 november 2024
Ansökan till prövningen är öppen 24-30 okt

Välj prövningsdatum i listan nedan, de är endast synliga under ansökningstiderna.

Välj prövningstillfälle
Du måste vara folkbokförd i någon av följande kommuner för att få göra prövning hos oss
Du kan bara anmäla dig till en kurs per tillfälle
Jag har behov av extra stöd i form av (du måste ta med intyg som styrker ditt behov av extra stöd)