×
 

Prövning Stockholm

Om du vill höja ditt kursbetyg eller tentera av en kurs på egen hand, kan du göra en så kallad prövning. Prövning innebär att du blir bedömd och får betyg på hela kursen på en gång. 

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand. En prövning består av en skriftlig och i de flesta fall även muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du har kunskaper motsvarande kunskapskraven i den av Skolverkets fastställda kurs- och ämnesplanen. Det kan också förekomma andra moment i prövningen som exempelvis praktiska moment. Vad som gäller för aktuell kurs får du besked om efter att du fått tid för prövning. Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner. Dessa hittar du på Skolverkets hemsida.

 • Du får inte göra en prövning på en kurs du redan är inskriven på
 • Du kan endast boka en kurs per prövningstillfälle
 • Sista anmälan 3 veckor före det teoretiska prövningsdatumet
 • Betalning KUI tillhanda senast 2 veckor före det teoretiska prövningsdatumet (betalning KUI tillhanda = när vi ser att din betalning inkommit till vårt bankgiro/postgiro).

Vart genomförs prövningen?

Prövningen sker på Stockholm Utbildningscenter som ligger på Drottningholmsvägen 37, Fridhemsplan, Kungsholmen.

Prövning i kurs som har både en praktisk del och en teoretisk del

I vissa kurser består prövningen av två delar - en teoretisk del och en praktisk del. Den praktiska delen genomförs innan den teoretiska delen (mer information mailas till dig när betalningen är mottagen).

En praktisk del ingår i följande kurser:
 • Friskvård och hälsa
 • Idrott och hälsa 1
 • Kommunikation
 • Kost och hälsa
 • Mental träning
 • Träningslära 1
 • Träningslära 2

Prövning i kurs som har APL (praktik)

För att göra i prövning i en kurs som innehåller APL (praktik) behöver du ha yrkeserfarenhet inom kursens ämnesområde. Se kurser i anmälningsformuläret som har * bakom namnet. Din arbetsgivare behöver bekräfta din erfarenhet via ett arbetsgivarintyg där det ska framgå hur länge du arbetat, i vilken omfattning (heltid, deltid, timmar) och vilka arbetsuppgifter du har haft. Arbetsgivarintyget som ska fyllas i av din arbetsgivare får du av oss när du anmält dig till prövningen.

Vad kostar prövning

Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället. Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs. Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN. För att få göra en prövning måste du ha fyllt 20 år eller avslutat en gymnasieutbildning.

Kommuner vi har avtal med

Du måste vara folkbokförd i någon av följande kommuner för att få göra prövning hos oss. Är du skriven i någon annan kommun än dessa vänder du dig till den kommunen för att bli inskriven för prövning. Här kan du se de kommuner som vi har avtal med ››

Betalning och kallelse

Du får information skickad till din angivna e-postadress om hur du betalar din prövning. Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället. Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs. Inte förrän vi ser att du betalt får du din kallelse. När vi mottagit din betalning får du en kallelse till din angivna e-postadress. Prövningen måste vara betald för att få genomföras. Det går inte att anmäla sig efter att sista anmälningsdag passerat.

Hösten 2023

Onsdag 6 september 2023 kl. 09.00-12.00

Sista anmälan 16 augusti 2023
Betalning oss tillhanda senast 23 augusti 2023

Onsdag 15 november 2023 kl. 09.00-12.00

Sista anmälningsdag 25 oktober 2023
Betalning oss tillhanda senast 1 november 2023

Våren 2024

Onsdag 14 februari 2024 kl. 09.00-12.00

Sista anmälningsdag 24 januari 2024
Betalning oss tillhanda senast 31 januari 2024

Onsdag 24 april 2024 kl. 09.00-12.00

Sista anmälningsdag 3 april 2024
Betalning oss tillhanda senast 10 april 2024

Läs informationen

Läs igenom all information på denna sida.

Kontrollera avtalskommun

Kontrollera att du är folkbokförd i en av våra avtalskommuner. Vi erbjuder prövning för dig som är folkbokförd i någon av de kommuner där vi har avtal för gymnasial yrkesutbildning.

Anmälan

Anmäl dig till prövning via formuläret nedan. Du kan endast boka en kurs per prövningstillfälle. Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs. Sista anmälan 3 veckor före det teoretiska prövningstillfället. Efter anmälan får du information om betalning.

Betalning

Betala din prövning. KUI tillhanda senast 2 veckor före det praktiska prövningstillfället. Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir. När vi ser att prövningen är betald skickas kallelsen.

Kallelse

När vi mottagit din betalning får du en kallelse till den e-postadress du angav vid anmälan. Prövningen måste vara betald för att få genomföras.

I vissa kurser består prövningen av två delar – en teoretisk del och en praktisk del. Den praktiska delen genomförs innan den teoretiska delen

Frågor

Har du några frågor kan du mail oss på stockholm.provning@kui.se

Anmälan till prövning

Välj prövningstillfälle
Du måste vara folkbokförd i någon av följande kommuner för att få göra prövning hos oss
Du kan bara anmäla dig till en kurs per tillfälle
Jag har behov av extra stöd i form av (du måste ta med intyg som styrker ditt behov av extra stöd)