×
 

Prövning Stockholm

Om du vill höja ditt kursbetyg eller tentera av en kurs på egen hand, kan du göra en så kallad prövning. Prövning innebär att du blir bedömd och får betyg på hela kursen på en gång. 

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand. En prövning består av en skriftlig och i de flesta fall även muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du har kunskaper motsvarande kunskapskraven i den av Skolverkets fastställda kurs- och ämnesplanen. Det kan också förekomma andra moment i prövningen som exempelvis praktiska moment. Vad som gäller för aktuell kurs får du besked om efter att du fått tid för prövning. Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner. Dessa hittar du på Skolverkets hemsida.

  • Du får inte göra en prövning på en kurs du redan är inskriven på
  • Du kan endast boka en kurs per prövningstillfälle
  • Sista anmälan 10 arbetsdagar före prövningstillfället
  • Betalning KUI tillhanda senast 7 arbetsdagar före prövningstillfället (när vi ser att betalning inkommit till vårt bankgiro/postgiro).

Vart genomförs prövningen?

Prövningen sker på Stockholm Utbildningscenter som ligger på Drottningholmsvägen 37, Fridhemsplan, Kungsholmen.

Prövning med praktisk del

I vissa kurser består prövningen av två delar - en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen genomförs på det tillfälle du väljer. Den praktiska delen kan antingen genomföras vid samma tillfälle eller vid ett kompletterande datum vid ett senare tillfälle (mer info vid anmälan).

I följande kurser består prövningen även av en praktisk del

  • Kommunikation
  • Idrott och hälsa 1
  • Massage 1

Vad kostar prövning

Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället. Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs. Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN. För att få göra en prövning måste du ha fyllt 20 år eller avslutat en gymnasieutbildning.

Kommuner vi har avtal med

Du måste vara folkbokförd i någon av följande kommuner för att få göra prövning hos oss. Är du skriven i någon annan kommun än dessa vänder du dig till den kommunen för att bli inskriven för prövning. Här kan du se de kommuner som vi har avtal med ››

Betalning

Du får information skickad till din angivna e-postadress om hur du betalar din prövning. Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället. Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs. Inte förrän vi ser att du betalt får du din kallelse.

Kallelse till prövningstillfälle

När vi mottagit din betalning får du en kallelse till din angivna e-postadress. Prövningen måste vara betald för att få genomföras.

Prövning i kurs som har APL (praktik)

För att göra i prövning i en kurs som innehåller APL (praktik) behöver du ha yrkeserfarenhet inom kursens ämnesområde. Se kurser i anmälningsformuläret som har * bakom namnet. Din arbetsgivare behöver bekräfta din erfarenhet via ett arbetsgivarintyg där det ska framgå hur länge du arbetat, i vilken omfattning (heltid, deltid, timmar) och vilka arbetsuppgifter du har haft. Arbetsgivarintyget som ska fyllas i av din arbetsgivare får du av oss när du anmält dig till prövningen.

Prövningstillfällen våren 2023

OBS! Du kan enbart anmäla dig till prövning i en kurs per prövningstillfälle. Du betalar din prövning när du har fått bekräftelse via mail på att du fått plats. Det går inte att anmäla sig efter att sista anmälningsdag passerat.

Onsdag 25 januari 2023 kl. 10.00-13.00

Sista anmälan 11 januari 2023
Betalning oss tillhanda senast 16 januari 2023

Torsdag 11 maj 2023 kl. 10.00-13.00

Sista anmälningsdag 27 april 2023
Betalning oss tillhanda senast 2 maj 2023

Läs informationen

Läs igenom all information på denna sida.

Kontrollera avtalskommun

Kontrollera att du är folkbokförd i en av våra avtalskommuner. Vi erbjuder prövning för dig som är folkbokförd i någon av de kommuner där vi har avtal för gymnasial yrkesutbildning.

Anmälan

Anmäl dig till prövning via formuläret nedan. Du kan endast boka en kurs per prövningstillfälle. Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs. Sista anmälan 10 dagar före prövningstillfället. Efter anmälan får du information om betalning.

Betalning

Betala din prövning. KUI tillhanda senast 7 arbetsdagar före prövningstillfället. Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir. När vi ser att prövningen är betald skickas kallelsen.

Kallelse

När vi mottagit din betalning får du en kallelse till den e-postadress du angav vid anmälan. Prövningen måste vara betald för att få genomföras.

Frågor

Har du några frågor kan du mail oss på stockholm.provning@kui.se

Anmälan till prövning

Välj prövningstillfälle
Du måste vara folkbokförd i någon av följande kommuner för att få göra prövning hos oss
Du kan bara anmäla dig till en kurs per tillfälle
Jag har behov av extra stöd i form av (du måste ta med intyg som styrker ditt behov av extra stöd)