×
 

ENHETSCHEF INOM ÄLDREOMSORGEN

Stärk ditt ledarskap

Som chef och ledare inom äldreomsorgen har man en inspirerande och ofta utmanande roll. Som chef förväntas man vara tydlig, närvarande, motiverande och stödjande samtidigt som man har stora effektivitetskrav på sig.

Som chef ska man följa andras direktiv och på samma gång hitta sitt och medarbetarnas egna beslutsutrymme och frihet att skapa en god äldreomsorg. Utbildningen Enhetschef inom äldreomsorgen lär dig bland annat vikten av att synliggöra och förstå organisatoriska sammanhang och förklarar mer om RONS-modellen.

Att ha fått förtroendet att vara chef för en grupp människor innebär inte att vara ”färdig” ledare en gång för alla. Ett bra chefs- och ledarskap är en förmåga och kompetens, som ständigt behöver vårdas och utvecklas. Kompetensutvecklingsinstitutet erbjuder därför en utbildning för personer som önskar utvecklas i sin chefs- och ledarroll genom påfyllning av teori, konkreta verktyg samt tillfälle till fördjupad reflektion kring ditt chefsuppdrag.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till enhetschefer inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

Dag 1: Rollen som enhetschef och ledare
 • Att vara enhetschef inom äldreomsorgen – roll, uppgift, mandat, lojalitet, ansvar, krav och utmaningar
 • Olika intressenters förväntningar och krav – internt och externt
 • Vikten av att synliggöra och förstå mitt organisatoriska sammanhang
 • Chefs- och ledarroller – visionär, föredöme, teambyggare och kommunikatör
 • Ett rollmedvetet ledarskap – RONS-modellen med självskattningstest
 • Att som enhetschef utveckla verksamheten med utgångspunkt från mål och visioner
 • Att som ledare vara en representant för min verksamhet – internt och externt
 • Det professionella och personliga ledarskapet – att utifrån mig själv och den jag är ”äga” mitt chefs- och ledarskap
 • Tid för reflektion, lärande och egen utveckling i chefsrollen – modeller och arbetssätt
Dag 2: Kommunikation och samtal ? ditt viktigaste ledarverktyg
 • Kommunikation och möten med människor – kärnan i all verksamhet
 • Grundläggande kommunikationsmodeller – konstruktiv kontra destruktiv kommunikation
 • Min kommunikationsstil som chef och ledare
 • Det professionella samtalet – grunder, modeller och olika slags samtal i chefsrollen
 • Samtalet om svåra/ känsliga frågor – hur förbereda, genomföra och följa upp?
 • Information och kommunikation – skillnader/ likheter?
 • Att organisera för konstruktiv, professionell feedback/ kritik
 • Konflikthantering och hur kan jag i rollen som chef tillsammans med mina medarbetare förebygga/ hantera konflikter
Dag 3: Att leda min verksamhet och mina medarbetare
 • Att leda och kommunicera med utgångspunkt från politiska mål och visioner
 • Grupprocesser, utvecklingsfaser och vad händer i grupper
 • Hur kan man jag som enhetschef skapa förutsättningar för samarbete, arbetsglädje, motivation, delaktighet och engagemang?
 • Att leda, fördela och delegera arbetet
 • Möten och mötesstruktur – en viktig del i mitt ledarskap
 • Verktyg för att skapa samarbete, variation, förnyelse och delaktighet
 • Att leda och kommunicera i förändring och utveckling
 • Att skapa förståelse, öppenhet och handlingsberedskap för förändringar och dess möjligheter
 • Att arbeta lösningsfokuserat och utgå från möjligheter och resurser
 • Ett coachande ledarskap – att arbeta med coachning som verktyg och förhållningssätt

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre heldagar men kan anpassas vid beställning av uppdragsutbildning efter behov. Man kan också välja att separera utbildningsdagarna.

Infoblad för Enhetschef inom äldreomsorgen

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Rikskonferens kvalitet inom äldreomsorg

Rikskonferens kvalitet inom äldreomsorg

Ensam och stark, men sårbar.

Datum 24-25 mars 2022

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Konferens, Öppen utbildning

Anhörigstöd inom omsorgen

Anhörigstöd inom omsorgen

Utbildningen Anhörigstöd inom omsorgen vänder sig till dig som jobbar inom äldreomsorgen och vill veta mer om anhörigas behov.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Förvärvad hjärnskada

Förvärvad hjärnskada

I Förvärvad hjärnskada får du kunskap om vilka skadetyper som räknas som förvärvade hjärnskador och vilka konsekvenser den drabbade får leva med

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera arbetet för kontinuitet.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom

Under Parkinsons sjukdom får man fördjupad kunskap om hur det är att leva med sjukdomen samt hur man kan bidra till att de drabbade får en bra livskvalitet

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Handläggning och dokumentation för biståndsbedömare

Handläggning och dokumentation för biståndsbedömare

Handläggning och dokumentation är en brygga mellan utbildningen och det praktiska arbetet och yrkesrollen. Det tar tid att komma in i arbetet som biståndsbedömare.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss