DIABETES MELLITUS

Diabetes - en folksjukdom

Diabetes mellitus är en av våra stora folksjukdomar. På denna utbildning får du kunskaper om sjukdomen och om de olika läkemedlen som man använder för att behandla sjukdomen.

Du får även kunskaper och praktiska tips om kosten vid diabetes och om den specifika omvårdnaden som sjukdomen kräver. På utbildningen får du lära dig vilka åtgärder du ska vidta i akuta situationer och hur du kan förebygga långsiktiga komplikationer som sjukdomen kan medföra.

Diabetes är ett samlingsnamn för några sjukdomar som alla ger för hög nivå av socker i blodet. Förutom typ 2-diabetes finns typ 1-diabetes och graviditetsdiabetes. Typ 2-diabetes är vanligast och kommer oftast i vuxen ålder.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

  • Allmänt om sjukdomen
  • Symtom
  • Läkemedelsbehandling
  • Kostbehandling
  • Livsstilens betydelse
  • Diabetes hos äldre
  • Tecken och åtgärder vid hypo- och hyperglykemi
  • Att förebyggande komplikationer
  • Diabetesfötter
  • Etiska dilemman som kan relateras till vårdtagarnas autonomi

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teori varvat med fallbeskrivningar och diskussioner

Omfattning

Utbildningen omfattar en halvdag, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Diabetes mellitus

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17