HBTQ I VÅRD OCH OMSORG

En utbildning om normer och sexualitet ur ett HBTQ-perspektiv

Hur många HBTQ – personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera personer) har du mött idag i ditt arbete? Det är många som tar avstånd från diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner, men det kan vara svårt att urskilja och reagera mot de mer subtila formerna av diskriminering, till exempel osynliggörande och utfrysning.

Du som arbetar inom vården och omsorgen behöver ha kompetens om hbtq-personers livsvillkor för att ge ett gott bemötande och adekvata insatser. Den som uppsöker sjukvården ska känna sig trygg med att personalen bemöter dem med respekt för alla människors lika värde. Under utbildningen HBTQ i vård och omsorg får du lära dig om innebörden av olika begrepp och arbeta med attitydfrågor rörande kön, sexualitet och ålder inom vård och omsorg.

Vi diskuterar de normer som finns kring sexualitet, ålder och kön och ser detta ut ett historiskt samt samhällsperspektiv. Under utbildningen presenteras forskningsresultat, teorier och goda exempel, dessa varvas med praktiska övningar och diskussioner.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till all personal inom vård och omsorg.

Innehåll

  • Genomgång av begrepp
  • Heteronormativitet som samhällsnorm
  • Normer kring ålder, kön och sexualitet
  • HBTQ historia – samhällets syn på kön och sexualitet
  • Hälsa och ohälsa hos HBTQ-personer
  • HBTQ-personers egna erfarenheter
  • HBTQ och åldrande
  • Hur kan vi undvika en heteronormativ vård?
  • Diskussionsövningar

Arbetsformer

Teoretisk genomgång av begrepp, presentation av forskningsresultat, autentiska fallbeskrivningar och goda exempel samt diskussioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en halv - en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för HBTQ i vård och omsorg

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.