×
 

Hemlöshet – Stöd som metod 2024

Hemlöshet – Stöd som metod 17 oktober i Stockholm Om makt och stöd gentemot personer i hemlöshet och missbruk Stöd som metod innebär en fördjupning av vårt tillvägagångssätt för att möta en målgrupp som ofta befinner sig i en komplex och mångfacetterad situation, såsom hemlöshet och/eller missbruk. Det handlar om att skapa en trygg och…