×
 

Rikskonferens Kvalitet inom LSS 2022

KVALITET INOM LSS Rikskonferens i Stockholm 2022 Psykisk hälsa – ett helhetsperspektiv – Sexualitet, sömn och delaktighet För att veta hur psykisk hälsa bäst uppnås och/eller bevaras behöver vi veta vad psykisk hälsa är samt vad som påverkar den. Detta är något ni får kunskap om under vår LSS-konferens i Stockholm. Föreläsningarna tar upp bl.a….

Rikskonferens Kvalitet inom förskolan 2022

Rikskonferens inom förskola

KVALITET INOM FÖRSKOLAN Rikskonferens i Stockholm 2022 Läsa, leka, lära! – Språk, skärmar och spring i benen! KUIs konferens inom förskola kommer i år att ge pris till årets språkinspiratör. Att ta på sig rollen som läsförebild är viktigt och hjälper till att tidigt göra barnen mer läsmedvetna och att skapa ett intresse för läsning….

SFI – Svenska för invandrare

SFI – Svenska för invandrare Du kan läsa SFI i klassrum på skolan eller på distans. All undervisning är gratis. Vad får jag lära mig? Du får lära dig att läsa och skriva svenska Du får lära dig att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska Du får träna dig på uttal Du får lära…

Lågaffektivt bemötande inom skola

Lågaffektivt bemötande inom skola

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE INOM SKOLA En föreläsning om att förebygga och hantera problemskapande beteenden hos barn Under Lågaffektivt bemötande inom skola kommer vi att gå igenom vad ett lågaffektivt bemötande innebär, hur man kan ta sig an att skapa ordning i kaos och hur vi kan förstå och tolka barnets perspektiv. Vi går igenom autentiska fall…

Den geriatriska patienten

Den geriatriska patienten

DEN GERIATRISKA PATIENTEN Bedömning och akut omhändertagande För att minska lidande när den äldre patienten drabbas av akut sjukdom och ohälsa så är det av största vikt att den initiala bedömningen och omhändertagandet genomförs på rätt sätt. Med ökad ålder sker fysiologiska förändringar som gör att den äldre patientens normala vitalparametrar inte överensstämmer med de…

Fall och fallprevention webbutbildning

FALL OCH FALLPREVENTION Mer information om webbutbildning Fall och fallprevention | Frågor och svar Under de senaste årtiondena har antalet skador orsakade av fall bland äldre personer ökat dramatiskt. Bland äldre personer som bor i egen bostad sker fallolyckorna främst inomhus och ofta i en vanlig vardagsaktivitet. Det är viktigt att personal har rätt kunskap för…