×
 

GRUNDLÄGGANDE PATIENTSÄKERHET

För personal inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Grundläggande patientsäkerhet. Denna utbildning ger insikter om vad patientsäkert arbete innebär och deras roll i det dagliga arbetet för att säkerställa ett patientsäkert arbetssätt.

Att öka säkerheten i den vård och omsorg som sker i kommunal regi är avgörande för hur patientsäkerheten förbättras i Sverige. Den här utbildningen vänder sig till omvårdnadspersonal som arbetar inom kommunal vård- och omsorg samt personal inom LSS. Vid dagens slut kommer deltagarna ha viktiga insikter om vad patientsäkert arbete innebär och deras roll i det dagliga arbetet för att säkerställa ett patientsäkert arbetssätt. Utbildningen Grundläggande patientsäkerhet ger dig bland annat kunskaper i säkerhetskultur, läkemedelshantering och patientsäkerhet i ett historiskt perspektiv.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som inom kommunal vård och omsorg samt inom LSS

Innehåll

 • Utveckling av patientsäkerhet i historiskt perspektiv
 • Säkerhetskultur
 • Systemsyn kontra individsyn
 • Varför blir det fel?
 • RiskområdenKommunikation
 • Läkemedelshantering
 • Hygien
 • Fall
 • Sår
 • Egenvård
 • Vem får göra vad i vården
 • Avvikelser
 • Kort om Lex Maria och Lex Sarah
 • Förbättringsarbete på riktigt

Arbetsformer

Under utbildningen varvas av teori och praktiska övningar och diskussioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Grundläggande patientsäkerhet

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar

Yrkesmässig grupphandledning

Yrkesmässig grupphandledning

För att arbeta med yrkesmässig grupphandledning krävs fördjupad kunskap inom området och därför har vi skapat denna utbildning för dig.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Kris och sorgstöd

Kris och sorgstöd

Utbildningen Kris och sorgstöd ger dig kunskap om hur du på olika sätt kan möta en sörjande person. Du får kunskap och verktyg för att kunna ge stöd.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Epilepsi

Epilepsi

Epilepsi - Under utbildningen får man aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för att kunna hjälpa en person vid ett anfall.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, LSS, Vård och omsorg

Att arbeta som boendestödjare

Att arbeta som boendestödjare

Boendestöd är en central insats och i utbildningen Att arbeta som boendestödjare får du kunskap och inspiration att utveckla din arbetsroll.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område LSS, Vård och omsorg

Att leda värdegrundsarbete – Fördjupning

Att leda värdegrundsarbete – Fördjupning

Att leda värdegrundsarbete - Fördjupning. En uppföljningsdag för dig som arbetar som värdegrundsledare men även för dig som chef.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Stresshantering och förebyggande av stress

Stresshantering och förebyggande av stress

Stresshantering och förebyggande av stress - Känslan av stress skapas och uppstår i hög grad av mentala och känslomässiga påfrestningar.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

LSS-verksamheter är verksamheter där utveckling och förnyelse behövs. Allt fler diagnoser och funktionsnedsättningar upptäcks och verksamheterna behöver hänga med i utvecklingen. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom LSS-verksamhet, personlig assistans, hemsjukvård eller annan verksamhet där du möter personer med funktionsnedsättningar.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss