×

 

GRUNDLÄGGANDE PATIENTSÄKERHET

För personal inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Grundläggande patientsäkerhet. Denna utbildning ger insikter om vad patientsäkert arbete innebär och deras roll i det dagliga arbetet för att säkerställa ett patientsäkert arbetssätt.

Att öka säkerheten i den vård och omsorg som sker i kommunal regi är avgörande för hur patientsäkerheten förbättras i Sverige. Den här utbildningen vänder sig till omvårdnadspersonal som arbetar inom kommunal vård- och omsorg samt personal inom LSS. Vid dagens slut kommer deltagarna ha viktiga insikter om vad patientsäkert arbete innebär och deras roll i det dagliga arbetet för att säkerställa ett patientsäkert arbetssätt. Utbildningen Grundläggande patientsäkerhet ger dig bland annat kunskaper i säkerhetskultur, läkemedelshantering och patientsäkerhet i ett historiskt perspektiv.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som inom kommunal vård och omsorg samt inom LSS

Innehåll

 • Utveckling av patientsäkerhet i historiskt perspektiv
 • Säkerhetskultur
 • Systemsyn kontra individsyn
 • Varför blir det fel?
 • RiskområdenKommunikation
 • Läkemedelshantering
 • Hygien
 • Fall
 • Sår
 • Egenvård
 • Vem får göra vad i vården
 • Avvikelser
 • Kort om Lex Maria och Lex Sarah
 • Förbättringsarbete på riktigt

Arbetsformer

Under utbildningen varvas av teori och praktiska övningar och diskussioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Grundläggande patientsäkerhet

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Föreläsning
FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Föreläsning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Uppdragsutbildning

Vill du utbilda större grupper inom din verksamhet? Vi erbjuder ett stort antal utbildningskoncept för verksamheter inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Dessa anpassas utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss för diskussion och offert.

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer vilket i nuläget innebär att vi begränsar antalet deltagare i våra lokaler för att skapa säkerhetsavstånd, det går även bra att delta via distans.

Meddela till bokning@kui.se i samband med anmälan för val av distansalternativ.

Observera att kursen kan komma att ske enbart via distans om omständigheterna kräver det.

 

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Ofta skäddarsyr vi även nya utbildningskoncept helt utifrån behov och önskemål från verksamheten. Vi analyserar den rådande situationen och arbetar i nära dialog med uppdragsgivaren för att finna de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vi arbetar praktiskt och verklighetsnära med kunskap från vedertagna teorier och modeller, alltid med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument. Vår grundsyn är att vi ska vara lyhörda inför uppdragsgivarens behov, problem, förutsättningar och önskemål.

Tips på fler företagsutbildningar

Grundläggande patientsäkerhet

Grundläggande patientsäkerhet

Få viktiga insikter om vad Grundläggande patientsäkerhet innebär och rollen i det dagliga arbetet för att säkerställa ett patientsäkert arbetssätt

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Skadligt bruk och beroende av alkohol

Skadligt bruk och beroende av alkohol

Skadligt bruk och beroende av alkohol - Alkoholkonsumtionens omfattning och hälsoeffekter beskrivs, samt översikt över resultaten från behandlingsforskning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Sjuksköterska, Vård och omsorg

ALS

ALS

Kunskap om vad det innebär att ha ALS, vad det innebär för individen och vad man kan göra för att stödja och bemöta personen.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område LSS, Vård och omsorg

Att leda värdegrundsarbete – Fördjupning

Att leda värdegrundsarbete – Fördjupning

Att leda värdegrundsarbete - Fördjupning. En uppföljningsdag för dig som arbetar som värdegrundsledare men även för dig som chef.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Epilepsi

Epilepsi

Epilepsi - Under utbildningen får man aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för att kunna hjälpa en person vid ett anfall.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, LSS, Vård och omsorg

Arbetsledning inom LSS

Arbetsledning inom LSS

Utbildningen Arbetsledning inom LSS ger dig som chef konkreta verktyg för att skapa en verksamhet med 100% brukarfokus och samsyn.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

LSS-verksamheter är verksamheter där utveckling och förnyelse behövs. Allt fler diagnoser och funktionsnedsättningar upptäcks och verksamheterna behöver hänga med i utvecklingen. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom LSS-verksamhet, personlig assistans, hemsjukvård eller annan verksamhet där du möter personer med funktionsnedsättningar.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss