×
 

PROFESSIONELLT MEDBEROENDE

Hur man bryter sig loss

Det är lätt hänt att man som professionell inom områden som missbrukarvård och socialtjänst men också som chef, läkare eller lärare, faller in i klientens beroendeproblematik.

Att vara professionellt medberoende innebär att en person inom ramen för sitt arbete låter andra människors handlingar styra och påverka sina egna tankar, känslor och handlingar.

Vi kommer under utbildningsdagen att belysa vad begreppet betyder, hur det uppstod och hur det kan ta sig uttryck. Vi inriktar oss också på hur ett medberoendet kan vändas till ett mer konstruktivt förhållningssätt.

Innehåll

  • Ett användbart och samtidigt problematiskt begrepp
  • Vad innebär det att vara professionellt medberoende, hur tar det sig uttryck?
  • Några teorier och förklaringsmodeller som kan vara hjälpsamma för att förstå ett medberoendet
  • Att vilja hjälpa, hoppas och ansvara för någon annan – empatins och etikens skuggsidor
  • Kan vem som helst bli drabbas och kan vi vara medberoende i vår profession och vårt arbete?
  • Att förändra ett medberoendes ”intrasslingsmönster” till ett mer konstruktivt och stödjande förhållningssätt
  • Från professionellt medberoende till empatisk medkänsla och gränssättning

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Psykiatri, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Utbildare

Magnus Carlsson
HANDLEDARE I PSYKOSOCIALT ARBETE
Lås mer om Magnus Carlsson

Jag heter Magnus Carlsson är utbildad handledare och certifierad drog- och alkoholterapeut, och har arbetat inom människovårdande yrken sedan 1996. 1999 utbildade jag mig till drog- och alkoholterapeut på Provita i Malmö. Under år 2000 kompletterade jag med spelberoendeterapeut och kriminalitet som livsstil. 2003 utbildade jag mig i ADDIS, 2010 i MI och 2011 i evidensbaserat behandlingsarbete med kognitiv inriktning på 15 högskolepoäng. 2012 certifierade jag mig som drog- och alkoholterapeut.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till personal som jobbar som behandlingsassistenter och kuratorer samt övriga som arbetar inom socialtjänst, kriminalvård, sjukvård, LSS.

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teori varvas med fallbeskrivningar, diskussioner och övningar.

Omfattning

En dag, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Pedagogiskt och lungt framställt, trovärdiga exempel, det märks att det finns mycket erfarenhet och kunskap bakom.

Ett enkelt och rakt språk, Nya perspektiv för mig och tankar. Något att ta med mig i mitt arbete och alla delar av mitt liv.

Hur bokar jag en öppen utbildning?

Anmäl dig

Klicka på knappen ”Anmäl dig här”

Välj en kategori

Offentlig sektor: Du arbetar på en kommun, myndighet eller annan offentlig sektor.
Företag: Du bokar plats via företaget åt flera medarbetare.
Pysslingen/Vittra: Du arbetar på ett företag som tillhör Academedia (Pysslingen, Vittraskolor, Academedia support)
Privatperson: Du vill boka utbildningen som privatperson.

Fyll i uppgifter

Fyll i alla obligatoriska fält med dina personuppgifter, inklusive kontaktperson, fakturareferens etc.

Lägg till deltagare

Lägg till vem som är deltagaren på utbildningen. Är den som bokar även deltagaren fyller du i kontaktuppgifterna och klickar sedan på knappen ”Lägg till som deltagare”. Är det fler än 1 person som ska delta, lägger du till namn och kontaktuppgifter för samtliga deltagare. Max 10 st.

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Psykiatri, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar

Samvetsstress och compassion inom vård och omsorg

Samvetsstress och compassion inom vård och omsorg

Samvetsstress och compassion - Förstå problematiken kring samvetsstress- och utmatningssyndrom. Teorier kring mindfulness & compassion.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Emotionellt instabil personlighetsstörning EIPS

Emotionellt instabil personlighetsstörning EIPS

Emotionellt instabil personlighetsstörning ger dig ökade kunskaper om hur du upptäcker, känner igen symptom, kan förstå och bemöta

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Psykiatri, Vård och omsorg

Narcissistisk personlighetssyndrom

Narcissistisk personlighetssyndrom

Under utbildningen får du kunskap i vilka kännetecken en person med narcissistisk personlighetssyndrom har och hur sjukdomsbilden ser ut. Vi går även igenom bemötande och vilka behandlingar det finns att tillgå.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Schizofreni

Schizofreni

Vem drabbas av Schizofreni och av vilka orsaker? Kunskap om vårdprocess och stöd i det vardagliga livet för både den drabbade och närstående

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Psykiatri, Vård och omsorg

Förändring och förnyelse för grupper

Förändring och förnyelse för grupper

Förändring och förnyelse för grupper är ett utvecklingsprogram för arbetslag som kan skräddarsys utifrån önskemål och behov.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Professionellt medberoende

Professionellt medberoende

Att vara professionellt medberoende innebär att en person i sitt arbete låter andra människors handlingar styra och påverka sina egna känslor och handlingar

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Psykiatri, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss