PROFESSIONELLT MEDBEROENDE

Hur man bryter sig loss

Det är lätt hänt att man som professionell inom områden som missbrukarvård och socialtjänst men också som chef, läkare eller lärare, faller in i klientens beroendeproblematik.

Att vara professionellt medberoende innebär att en person inom ramen för sitt arbete låter andra människors handlingar styra och påverka sina egna tankar, känslor och handlingar.

Vi kommer under utbildningsdagen att belysa vad begreppet betyder, hur det uppstod och hur det kan ta sig uttryck. Vi inriktar oss också på hur ett medberoendet kan vändas till ett mer konstruktivt förhållningssätt.

Innehåll

  • Ett användbart och samtidigt problematiskt begrepp
  • Vad innebär det att vara professionellt medberoende, hur tar det sig uttryck?
  • Några teorier och förklaringsmodeller som kan vara hjälpsamma för att förstå ett medberoendet
  • Att vilja hjälpa, hoppas och ansvara för någon annan – empatins och etikens skuggsidor
  • Kan vem som helst bli drabbas och kan vi vara medberoende i vår profession och vårt arbete?
  • Att förändra ett medberoendes ”intrasslingsmönster” till ett mer konstruktivt och stödjande förhållningssätt
  • Från professionellt medberoende till empatisk medkänsla och gränssättning

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Psykiatri, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildare

Magnus Carlsson
HANDLEDARE I PSYKOSOCIALT ARBETE
Lås mer om Magnus Carlsson

Jag heter Magnus Carlsson är utbildad handledare och certifierad drog- och alkoholterapeut, och har arbetat inom människovårdande yrken sedan 1996. 1999 utbildade jag mig till drog- och alkoholterapeut på Provita i Malmö. Under år 2000 kompletterade jag med spelberoendeterapeut och kriminalitet som livsstil. 2003 utbildade jag mig i ADDIS, 2010 i MI och 2011 i evidensbaserat behandlingsarbete med kognitiv inriktning på 15 högskolepoäng. 2012 certifierade jag mig som drog- och alkoholterapeut.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till personal som jobbar som behandlingsassistenter och kuratorer samt övriga som arbetar inom socialtjänst, kriminalvård, sjukvård, LSS.

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teori varvas med fallbeskrivningar, diskussioner och övningar.

Omfattning

En dag, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Pedagogiskt och lungt framställt, trovärdiga exempel, det märks att det finns mycket erfarenhet och kunskap bakom.

Ett enkelt och rakt språk, Nya perspektiv för mig och tankar. Något att ta med mig i mitt arbete och alla delar av mitt liv.

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Psykiatri, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar

Stöd till barn med kognitiv funktions­nedsättning

Stöd till barn med kognitiv funktions­nedsättning

Ökad kunskap om kognitivt stöd till barn och hur man kan tillämpa det i praktiken.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Personal som arbetar inom förskola och fritidshem.

Kost och nutrition webbutbildning

Kost och nutrition webbutbildning

Lär dig om vad som kan orsaka problem kring måltidssituationen hos den äldre och hur kan du som personal underlätta och förhindra det här.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Psykisk ohälsa inom LSS

Psykisk ohälsa inom LSS

Få kunskaper för vad psykisk ohälsa innebär och hur man kan förhålla sig, stödja och underlätta.

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Motiverande samtal

Motiverande samtal

En gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod.

UTBILDNINGSTID Dagtid

UTBILDNINGSFORM Distans, På plats

OMFATTNING 3 dagar

Högläsning i förskolan

Högläsning i förskolan

Du får en Introduktion i och grundkunskaper om hur du kan arbeta språkstimulerande med böcker och högläsning.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Sjukdomar i cirkulations- och andningsorganen

Sjukdomar i cirkulations- och andningsorganen

Om symtom, akut omhändertagande, specifik omvårdnad samt om förebyggande åtgärder.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Lekfull matematik i förskolan

Lekfull matematik i förskolan

Under Lekfull matematik i förskolan får vi se exempel på hur vi pedagoger med hjälp av samtal, dokumentation och reflektioner tillsammans med barnen kan få syn på och utmana deras tänkande om matematik.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Grundläggande patientsäkerhet

Grundläggande patientsäkerhet

Få viktiga insikter om vad Grundläggande patientsäkerhet innebär och rollen i det dagliga arbetet för att säkerställa ett patientsäkert arbetssätt

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

OMFATTNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Livsmedelshygien

Livsmedelshygien

Utbildningen Livsmedelshygien ger dig kunskap om bland annat regler och lagstiftning, vikten av egenkontrollsprogram och förebyggande rutiner.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17