UTBILDNING FÖR PERSONAL SOM SKA INTRODUCERA VIKARIER OCH NYANSTÄLLDA

Vilka krav och utmaningar ställs på mig?

Vad innebär rollen att introducera vikarier/nyanställda? Vad händer i gruppen när det kommer en ny medarbetare? Hur kan man använda sig av handledning, mentorskap och ett coachande förhållningssätt?

En god introduktion till ett nytt arbete är välinvesterade pengar för alla parter. Medarbetaren kommer snabbt in i organisationskulturen och blir en del av ett nytt socialt sammanhang. Detta ökar förutsättningarna för trivsel, engagemang och lojalitet. Att få känna sig behövd är en förutsättning för att kunna prestera. Att Introducera nyanställda är ett viktigt första steg för att lyckas med en anställning.

Enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 3 § är arbetsgivare skyldiga att introducera nya medarbetare i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet bedrivs, att arbetstagaren upplyses om risker som kan vara förbundna med arbetet, att arbetstagaren har utbildning för sina arbetsuppgifter samt att arbetet är anpassat till den anställdes förutsättningar.

Målgrupp

För personal som arbetar med att introducera vikarier och nyanställda inom äldreomsorg/hemtjänst.

Innehåll

  • Vad innebär det att vara vikarie/nyanställd?
  • Vad innebär rollen att introducera vikarier/nyanställda?
  • Vilka krav och utmaningar ställs på mig?
  • Kommunikation och möte med människor
  • Vad innebär det att ge information, introduktion, instruktion?
  • Introduktionsplan
  • Vad händer i grupper när det kommer en ny medlem i gruppen?
  • Behovet av återkoppling och uppföljning
  • Vad innebär handledning, mentorskap och coachning?
  • Hur kan jag använda mig av handledning, mentorskap och ett coachande förhållningssätt?

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Introducera nyanställda

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Att introducera nyanställda på ett bra sätt är välinvesterade pengar för alla parter och ökar förutsättningarna för trivsel, engagemang och lojalitet

OMRÅDE Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.