ATT HANDLEDA I SOCIAL DOKUMENTATION

För dig som fått i uppdrag att utbilda dina kollegor

Utbildningen ger både kunskaper i vikten av social dokumentation och hur man kan arbeta för att coacha och handleda medarbetare i social dokumentation.

Personal inom vård och omsorg har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera viktiga saker som händer med sina patienter. Det kallas för social dokumentation. Denna utbildning är till för dig som ska handleda i social dokumentation.

Den sociala dokumentationen består av flera olika delar.

 • Genomförandeplan
 • Social journal
 • Levnadsberättelse

Dokumentationen är ett sätt att säkerställa god kvalitet inom vård och omsorg. Det är viktigt att berörd personal känner till patienternas behov och önskemål även om det sker ett skiftbyte. Dessutom behövs dokumentationen för att kunna planera och följa upp vård för en patient.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst och som har fått i uppdrag att handleda medarbetare i social dokumentation.

Innehåll

 • Syftet med social dokumentation
 • Vilka är styrdokumenten och regelverken?
 • Hur ska dokumentationen utformas?
 • Etik, värderingar och professionellt förhållningssätt
 • Vad är handledning?
 • Vad är handledningsmetodik?
 • Pedagogiskt framförande
 • Coachande förhållningssätt
 • Att ge och få feedback
 • Kommunikation
 • Egen förberedelse och motivation
 • Positiva och negativa förebilder
 • Lärande och olika inlärningsstilar
 • Konflikthantering

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en - två dagar men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen Att handleda i social dokumentation

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.