Kost och nutrition senare i livet

Maten har en stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Bra matvanor och näringsrik mat är därför viktigt för att skapa en god hälsa, livskvalitet och starka seniorer. Nya vanor, medicinering och sjukdom kan påverka aptiten och behovet av mat. Det är därför viktigt att all personal inom äldreomsorgen och hemtjänst har goda kunskaper kring näringslära, matens och måltidsmiljöns betydelse.

I vår utbildning "Kost och Nutrition senare i livet" strävar vi efter att ge dig en djupgående förståelse för de avgörande faktorer som måste beaktas när vi möter den äldre generationen, med målet att säkerställa en långvarigt hälsosam nutritionsstatus. Denna utbildning syftar till att utrusta dig med den nödvändiga kunskapen för att hantera komplexiteten av nutrition och kosthållning för äldre individer, och hur dessa faktorer kan påverka deras välbefinnande och livskvalitet.

Företagsutbildning

Längd: 3 timmar

Datum:
19 mars, 2024 ( 9:00 - 12:00 )

Pris: 1595:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Vetenskapliga och praktiska perspektiv

En central aspekt som vi utforskar är den utmaning som kan uppstå när aptiten avtar med åldern och hur vi aktivt kan hantera detta för att minimera risken för undernäring. Genom att granska vetenskapliga och praktiska perspektiv lär vi oss strategier för att säkerställa att äldre människor får den nödvändiga näringen, även när aptiten sviktar. Detta involverar en helhetsapproach som tar hänsyn till både fysiska och psykologiska faktorer som kan påverka äldres aptit och matintag.

Måltidsplanering och smakpreferenser

Vi utforskar också hur man skapar en givande måltidssituation för den äldre individen. Genom att tillhandahålla en miljö som är bekväm och inbjudande och genom att erbjuda näringsrik mat som är anpassad efter individuella behov, kan vi öka motivationen och glädjen kring att äta. Genom att integrera kunskap om måltidsplanering, näringsbehov och smakpreferenser, ger vi dig verktygen att skapa en positiv och berikande ätupplevelse för den äldre människan.

Denna utbildning strävar efter att ge praktiska färdigheter som du kan tillämpa i verkliga situationer.

Målgrupp

Utbildningen är till för personal inom vård och omsorg, äldrevård, sjuksköterskor och undersköterskor.

Utbildningens innehåll

  • Matens betydelse för hälsan.
  • Portionsstorlekar och livsmedelsval.
  • Undernäring och risk för undernäring.
  • Vätskebehov.
  • Läkemedelspåverkan .

Maria Högberg

UTBILDARE

Maria Högberg är utbildad inom organisation och ledarskap, sociologi, ACT, handledning och är tränare inom motiverande samtal och författare till boken ”MI för chefer och ledare”. Hon har själv arbetat som arbetsledare och chef och utbildar och handleder idag chefer och ledare på olika organisatoriska nivåer kontinuerligt. Styrkan i Marias utbildningar är tydlig pedagogik med konkreta verktyg och praktiska övningar.

Kost och nutrition senare i livet

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDFen online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Vill du se fler öppna utbildningar? Gå till vår samlade överblick »

Frågor och svar

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07