×

 

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

En utbildning som ger grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar samt kunskap om bemötande, förhållningssätt och förebyggande insatser

Du som arbetar inom omsorgen av äldre ställs ofta inför komplicerade situationer som är relaterade till äldre människors psykiska hälsa. Många gånger kanske du känner att du inte har tillräckliga kunskaper för att veta hur du ska bemöta och stödja dessa personer.

Undersökningar visar att det i stor utsträckning förekommer psykisk ohälsa hos äldre. De vanligaste psykiska besvären eller sjukdomarna hos äldre är kris i samband med att man förlorat någon närstående, sviktande hälsa, nedstämdhet, depression, oro, ängslan, förvirringstillstånd eller ångest. Få kunskap och verktyg med denna utbildningen.

Under denna utbildning får du grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan drabba äldre personer samt kunskap om bemötande, förhållningssätt och förebyggande insatser.

Innehåll

  • Grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan drabba äldre personer
  • Vanliga diagnoser och symptom – förvirring, ångest, depression
  • Psykiska sjukdomars utveckling
  • Förändringar i livssituation och sviktande hälsa som orsak till psykisk ohälsa
  • Biverkningar som påminner om psykologisk ohälsa
  • Bemötande och förhållningssätt vid olika former av psykisk ohälsa
  • Om konflikter som uppstår i mötet med psykiskt förvirrade personer och hur dessa hanteras
  • Förebyggande insatser

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
14 december, 2021 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 2795:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Psykiatri, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

En dag, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Utbildare

Kristina Iritz Hedberg
LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA, HANDLEDARE OCH UTBILDARE.
Lås mer om Kristina Iritz Hedberg

Kristina har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och av att utbilda bl.a. baspersonal inom geriatrik och demens.

Hur bokar jag en öppen utbildning?

Anmäl dig

Klicka på knappen ”Anmäl dig här”

Välj en kategori

Offentlig sektor: Du arbetar på en kommun, myndighet eller annan offentlig sektor.
Företag: Du bokar plats via företaget åt flera medarbetare.
Academedia: Du arbetar på ett företag som tillhör Academedia (Pysslingen, Vittraskolor, Academedia support)
Privat: Du vill boka utbildningen som privatperson.

Fyll i uppgifter

Fyll i alla obligatoriska fält med dina personuppgifter, inklusive kontaktperson, fakturareferens etc.

Lägg till deltagare

Lägg till vem som är deltagaren på utbildningen. Är den som bokar även deltagaren fyller du i kontaktuppgifterna och klickar sedan på knappen ”Lägg till som deltagare”. Är det fler än 1 person som ska delta, lägger du till namn och kontaktuppgifter för samtliga deltagare. Max 10 st.

Välplanerad kurs med bra innehåll

Deltagare

Jag kommer ha väldigt stor nytta av kunskapen i mitt vardagliga arbete, tack!

Deltagare

Mycket bra med diskussion i grupp då problematiken kan ventileras och byggas till möjliga nya lösningar

Deltagare

Meningsfull, givande och väldigt intressant utbildningsdag

Deltagare

Hoppas på en ny kurs snart, mycket nöjd!

Deltagare

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Psykiatri, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar

Riksforum för sjuksköterskor 2021

Riksforum för sjuksköterskor 2021

Samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Datum Digital konferens 8-9 december 2021

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Konferens, Öppen utbildning

Genus, etnicitet och jämställdhet i äldreomsorgen

Genus, etnicitet och jämställdhet i äldreomsorgen

Genus etnicitet och jämställdhet diskuterar möjligheter och utmaningar. Du får kunskaper och verktyg att arbeta med genus, etnicitet och jämställdhet

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Omvårdnad vid BPSD

Omvårdnad vid BPSD

Omvårdnad vid BPSD ger fördjupade kunskaper i omvårdnad, omsorg och bemötande av personer som lider av BPSD. Ni får verktygen.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Demensutbildning – fördjupning

Demensutbildning – fördjupning

Demensutbildning fördjupning ger dig fördjupade kunskaper i hur man i vardagen kan bemöta, stödja, underlätta och aktivera den enskilde personen med demens.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Mål och uppföljning av biståndsbeslut – äldreomsorg

Mål och uppföljning av biståndsbeslut – äldreomsorg

Under Mål och uppföljning av biståndsbeslut – äldreomsorg utforskar vi olika typer av mål, synsätt på mål och hur individuella mål kan formuleras.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Skadligt bruk och beroende av alkohol

Skadligt bruk och beroende av alkohol

Skadligt bruk och beroende av alkohol - Alkoholkonsumtionens omfattning och hälsoeffekter beskrivs, samt översikt över resultaten från behandlingsforskning

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss